Den nya privata ägarstrukturen och ledningsgruppen har alla sina rötter inom svensk maskin- och tillverkningsindustri och ser med stor tillförsikt på framtiden för Främmestadverken AB.

– Jag och min familj köpte företaget av konkursförvaltaren i december 2019 tillsammans med entreprenören Sture Andersson och hans son David och har nu börjat bygga tillbaka förtroendet från kundbasen inom tung fordonsindustri. Bland annat har vi ambitionen att få tillbaka alla de tillverkare som varit kunder hos Componenta tidigare och vi är på god väg, berättar Victor Backman son till Dag Jacobson.

Men det som man inte visste då var att det kom en global pandemi som ingen i sin vildaste fantasi kunde tänka sig eller förstå.

– För varje månad blir vi en allt starkare och pålitlig aktör som leverantör av gjutna, bearbetade och lackade komponenter för medeltung och tung industri med största fokus på Automotive. Ägargruppen, företagsledningen och Främmestadverkens alla anställda ser gemensamt fram emot att utveckla samarbeten med befintliga kunder och välkomnar också nya kunder för att bredda basen för produktionen, säger Victor Backman vd för företaget.

Mycket bra tillväxtmöjligheter.

Nu tar de svenska investerarna över inkråmet efter Componenta Främmestad och driver verksamheten vidare. Främmestadverken AB tillträdde som ägare av produktionsenheten i Främmestad 2019-12-04. Nu började arbetet med att nyanställningar och framförallt återanställning av tidigare personal från före konkursen i den takt som tillverkningen belades med nya jobb. Produktion och utleveranser från nya Främmestadverken började redan dagen efter, den 5:e december efter ett febrilt arbete och här kan nämnas att Daimler kom tillbaka som kund och lade order för närmare 20 miljoner kronor.

Så arbetet var snabbt igång för att säkra leveranser till befintliga kunder och samtidigt skapa nya kundrelationer. I den takt som anläggningen beläggs med uppdrag sker nyanställningar och återanställningar av personal. Och här kan nämnas nya order från CLAAS och Caterpillar.

Nystarten 2020

2019

4 december 2019 köps konkursboet Componenta Främmestad upp av nya ägare och Främmestadverken AB bildas.

5 december 2019

Produktionen återstartas och delar av tidigare personal återgår till arbetet.

6 december 2019

Avtal med storkunden Daimler Trucks AG skrivs, och produktionen av kritiska artiklar till montaget av Mercedes Benz lastbilar säkras.

11 december 2019

Diskussioner med Volvo Trucks återupptas

1 februari 2020

Nya affärssystemet Monitor är installerat och driftsatt

4 februari 2020

Avtal med CAT / MAK i Kiel skrivs – som gör att serietillverkningen av delar till deras marina dieselmotorer säkras

19 februari 2020

Diskussioner om att återuppta serieproduktion till Scania påbörjas.

25 mars 2020

Kunderna Volvo, DTAG och SCANIA flaggar för produktionsstopp pga covid-situationen. Detta leder till att planerna på köra serieproduktion mot Volvo/Scania skjuts upp tidsmässigt.

31 mars 2020

Flytt av huvudkontor från separat byggnad till produktionsenheten i Främmestad slutförs.

1 april 2020

Produktionen stänger under 3 veckor pga Covid-19 situationen i världen

21 april 2020

Produktionen återstartar.

4 maj 2020

Order från Scania om att återuppta serieproduktion.

– Som ni förstår av det som vi har kunnat rapportera under det tuffa Corona året, så ser jag en mycket stor potential
i Främmestadverken, som med sina heltäckande resurser/faciliteter och personal som levererar produkter som lever upp till de hårda krav som ställs från vår största kundsektor, tung fordonsindustri. Och förutom att vi nu fortsätter att leverera förstklassiga produkter, skall vi fokusera ännu mer på att hjälpa våra kunder att samla och strömlinjeforma sin produktion för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Främmestadverken har samtliga processer för att färdigställa kundernas produkter från råmaterial – konstruktion, bearbetning, ytbehandling och montage i samma hus, säger Victor Backman, VD på Främmestadverken AB.

Nystarten i Främmestad. Och man
har en bra orderstock för 2021.

Idag och då pratar vi april 2021 så träffar vi Victor och hans bror Carl, då vi åker till Främmestad för att få information om vad som händer just nu och även gå en runda i fabriken och träffa maskinoperatörer och produktionstekniker och titta lite närmare på verksamheten.

– Övertagandet av verksamheten har tagit något längre tid än beräknat men detta gav samtidigt möjligheter att utföra en mängd nödvändiga förändringar inför återstarten.

– För bolaget hade haft tuffa tider under 5–10 år och många skulle kanske säga att bolaget har varit misskött och toppstyrt från Finland men det får andra bedöma och det är historia idag. Men spiken i kistan blev när den finska ägaren Componenta gick in i en prisförhandling med företagets största kund Volvo. Man kom inte överens och det betydde att man över en natt blev av med 70 % av omsättningen, då Volvo bytte leverantör, helt enkelt, berättar Victor.

”Säkert en stor överraskning för de säljare som mötte Volvo Lastvagnar och som fick åka hem och ett avslutat samarbete med sin fram till då, största kund. Volvos inköpare var säkert också förvånade att man inte kunde komma överens. Men stora förlorarna blev de som arbetade på fabriken i Främmestad, där då 200 anställda förlorade sina jobb över en natt. Detta blev början till slutet för en 100-årig epok, trodde man…”

Red. anmärkning

Nya ägare, nya krafter och nya mål.

Vi går runt i fabriken som består av närmare 9 000 kvm produktionsyta och idag är man närmare 40 anställda, alla handplockade och de allra flesta tidigare anställda. Stora insatser har gjorts för att bygga en effektiv produktionsenhet inom legotillverkning och här finns FMS anläggning och tyngre maskinbearbetning många kopplade till automation.

– Vi vill gärna ligga i segmentet där vi bearbetar detaljer mellan 20 och 60 kg i våra produktionsceller. Våra produktionstekniker tar utifrån kundens ritning och konstruktion fram en plan för produktionen som både kan vara delmoment eller en helhetslösning. Fördelar med legoproduktion hos Främmestadverken är att vi i våra stora produktionslokaler kan samla många steg till färdig produkt vilket sparar både tid, frakt och pengar. Från produktion av fixtur till packning och lagerhållning av färdig produkt. Tidigare var Främmestad beroende av ett gjuteri idag har vi gjutgods med olika egenskaper då vi köper från gjuterier i Sverige, Danmark, Tyskland, Tjeckien, England, Polen och Turkiet. Det ger oss fördelen att presentera det bästa gjutgodset för varje individuell kund och produkt, förklarar Victor,

– Som sagts, så är målet är att sätta Främmestad på kartan igen.

Pandemin har inneburit att många svenska exportföretag ser över sårbara leverantörskedjor. Pandemin har blottlagt riskerna med långa och geografiskt avlägsna leverantörskedjor. De vanligaste problemen för företagen under pandemin har varit längre leveranstider, brist på komponenter, högre priser samt hinder för personalens rörlighet.

Och här kommer vi in på en viktig aspekt som kommer att gynna svensktillverkningsindustri och inhems produktion. Många företag har vidtagit, eller planerar att vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sina leveranskedjor. Bland dem som har drabbats av störningar uppger många företag att de ska öka sina lager. Vi hör och ser när vi lägger örat mot rälsen och lyssnar in oss i branschen, att företag med egna produkter sprider sina inköp över fler leverantörer och regioner. Och att de ökar inköpen från Sverige och Europa.

Här håller Victor Backman med helt och hållet.
– Här visar det sig att närheten mellan kund och leverantör kommer att förstärkas i flera led i framtiden vilket blir väldigt betydelsefullt. Det är också något som Corona-pandemin visar, världen är känslig. Korta avstånd i en kedja är viktigt.

– Innan pandemin tog det 12 timmar att flytta material och komponenter mellan Sverige och Kina, under en period i Q2-2021tog det fem veckor. Om du har tillverkningen i Sverige så har du dagliga leveranser ”just in-time” på minuterna exakt. Det kommer att gynna svensk industri som utöver detta arbetat länge och hårt med att automatisera och effektivisera sina tillverkningsprocesser, reflekterar Victor.

Per Löfman
Erling Höglund

Slutligen i vår intervju måste vi ta upp Victors unga ålder och hur branschen reagerar på det.
Victor Backman föddes praktiskt tagit in i verkstadsbranschen och hans framtid som företagare var tidigt ganska självklar.

– Mina främsta mentorer har varit min far, David och Sture Andersson. Pappa är mitt tekniska bollplank, Sture är strategen, David är en annan ung och utvecklande företagsledare med många bollar i luften, och med dessa har vi en eminent bolagsstyrelse. Samtliga har jag daglig kommunikation med. De har betytt mycket för mig, säger Victor. Dessutom har jag hela min familj bakom mig.

Hans unga år till trots (27 år) har Victor aldrig känt något motstånd i egenskap av företagsledare.
– Många av företagens anställda har känt mig i många år och där har det inte varit några problem. Alla har accepterat mig, säger han. Jag har vunnit stort förtroende hos både anställda, kunder och leverantörer. Och det är jag väldigt glad för.

– När vi köpte konkursboet efter Componenta och bildade Främmestadverken anställde vi omkring 25 personer redan under dag två och de kom från ett bolag, där det var säkert många som skulle säga, att det funnits höga murar mellan företagsledning och gubbarna på golvet. Här anställdes de som vi trodde på och byggde den organisation som vi ansåg behövdes för att leda och driva en underleverantör till fordonsindustrin.

– Ingen har ifrågasatt mig eller mitt sätt att agera utan jag har fått väldigt fin support och stöttning.

Victor Backman tillhör de ”synliga” ledarna, han är inte en diffus chefsperson på något kontor någonstans som de anställda sällan ser. Tvärtom rör han sig ständigt bland sina medarbetare.

– Jag tror på en platt organisation och älskar att springa runt och prata med alla. Jag tar alltid ett varv på förmiddagsskiftet och ett på kvällsskiftet. Det tycker jag är viktigt. Jag får en direktkontakt med alla och har möjlighet att förhöra mig om hur saker och ting fungerar.
– Jag gillar korta beslutsvägar, säger han. Samtidigt som jag vågar att ta beslut och styra saker pratar jag med folk åt alla håll.

Denis Palcic chef för ytbehandlingen och Victor Backman.
Denis Palcic chef för ytbehandlingen och Victor Backman.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here