Under de senaste åren har AP&T målmedvetet satsat på att utveckla och förstärka sitt erbjudande av verktygslösningar för presshärdning av fordonskomponenter. Arbetet har väckt ett stort intresse hos både befintliga och nya kunder och banat väg för flera viktiga affärer.

– Våra kunder ställer mycket höga kvalitetskrav, både på själva verktygen och på det resultat de genererar. Genom att lägga stora resurser på avancerad simulering och tester kan vi tidigt säkerställa att de färdigtillverkade delarna får exakt den geometri och kvalitet som kunden eftersträvar, samtidigt som ledtiderna kortas, säger Johan Melander, Product and Production Manager Tooling på AP&T.

En av de kunder som valt att samarbeta med AP&T när det gäller verktyg är Metalsa, som är underleverantör till flera stora biltillverkare.

– 2016 köpte Metalsa i Mexiko en komplett presshärdningslinje inklusive verktyg av oss. Därefter har vi fått flera order på ytterligare verktyg av dem.

Samtidigt har ett flertal andra nya kunder visat stort intresse för våra lösningar.

Som bekant leder ett väl genomfört uppdrag inte sällan till fler. För Johan Melander och hans medarbetare är utvecklingen ett kvitto på att inte bara verktygen utan hela processen, från första kontakt till leverans, installation, service och underhåll fungerar väl.

– Tack vare att vi arbetar fokuserat i varje led, kan vi ge kunden en lösning med hög teknisk tillgänglighet och ett enkelt underhåll som skapar förutsättningar för en stabil tillverkningsprocess och hög produktivitet, säger Johan Melander.

Fakta

AP&T utvecklar och tillverkar verktyg för presshärdning, formning av höghållfast aluminium, produktion av ventilationsdetaljer, värmeväxlarplattor och delar till takavvattningssystem.

Simuleringar och testtillverkning sker vid AP&T:s Tech Center i Ulricehamn.

Tack vare en egen komplett produktionslinje för presshärdning kan AP&T erbjuda produktion av färdiga detaljer, för till exempel förserietillverkning eller vid behov av extra kapacitet vid belastningstoppar.

aptgroup.com

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here