Stenbergs erbjuder nu ett helt nytt styrsystem för OKUMA-svarvar (OSP-P300-L), fleroperationsmaskiner (-M) och flerfunktionsmaskiner (-S). Den nya generationens styrsystem sparar tid och underlättar arbetet avsevärt vid programmering och riggning. Det ger utmärkta förutsättningar för ytterligare innovationer, effektiv produktion och nöjda kunder.

OKUMA kallar systemet Easy-to-Operate Control. Placeringen av bildskärmsmenyer för datainmatning och visualisering, liksom tangentbordslayouten på manöverpanelen har anpassats för att stödja ett arbetsflödesorienterat inmatningssätt. Antalet inmatningar kan därmed reduceras med upp till 50% jämfört med traditionella, mer funktionsorienterade metoder, vid riggning och programmering.

Även den integrerade databasen för upp till 9 999 verktyg, inklusive arbetsstycken, teknologi och chuck bidrar till att underlätta arbetet och till att ge betydande tidsbesparingar. Vid inmatningen av nya uppgifter kan operatören definiera verktygens geometri direkt i styrsystemet eller importera STL-filer.

OSP-P300 använder Windows och parallellt med detta ett eget operativsystem i realtid för självständig styrning av maskinfunktionerna. Operatören kan använda Windows-applikationer och utbyta data med OKUMA OSP-P300. En API (Application Programming Interface) och makroprogrammering med VBA (Visual Basic for Application) ger operatören åtkomst till all in- och utdata i systemet.

Styrningen har PC-gränssnitt, vilket ger otaliga kommunikationsmöjligheter. OKUMA OSP-P300 har en stor LCD pekskärm som möjliggör bekväm inmatning och visning av data och grafik.

Antikollisionssystemet CAS bidrar också till att förkorta riggningstiderna och öka tillgängligheten. Bland annat kan varje ytmodell bestå av upp till 99 999 trianglar, vilket märkbart förbättrar detaljåtergivningen i simuleringar.

OKUMA har sedan 1963 utvecklat maskin- och styrsystem enligt ”Single Source” filosofin, vilket innebär att det egenutvecklade styrsystemet till hundra procent harmoniserar med maskinkomponenter och elektronik. Med OSP-P300 erbjuder
OKUMA ännu en generation styrsystem som gör hantering och användning enklare, snabbare och säkrare.

För mer information, vänligen kontakta Göran Johansson,
036-30 44 05, goran.johansson@stenbergs.se

Den nya generationens styrsystem i OSP P-serien har ett fl ertal intelli- genta teknologier som innebär styrka och nytänkande i samma paket.

 5-axis

5-Axis Auto Tuning System
Ökar Okuma 5-axliga fl er-
operationsmaskiners precision.

OKUMA-Collision-Avoidance-SystemCollision avoidance system
Antikollisionssystemet CAS
bidrar också till att förkorta
riggningstiderna och öka
tillgängligheten.
OKUMA-Machining-naviMachining Navi
Hjälper operatören att
hitta optimal skärdata
för en vibrationsfri
bearbetning.
OKUMA-thermo-Frendly-ConceptThermo Friendly Concept
Ger högsta
bearbetningsnoggrannhet
genom kompensation för
yttre och inre värmepåverkan.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here