Pramet löser svarvnings‐dilemma med nya sortiment

Pramet har introducerat två nya positiva geometrier och sorter för svarvapplikationer i svårbearbetade material (DTMM).

SF och SM geometrierna är lämpliga för en mängd olika svarvapplikationer, och har lanserats för att stödja bearbetningen av material såsom varmhållfasta legeringar och rostfritt stål. Dessa geometrier är en del av Dormer Pramets andra produktintroduktion för 2015.

SF geometrin har en vass, positiv spånvinkel på 14.5° och är lämplig för finbearbetning med kontinuerligt ingrepp vid mycket låga skärkrafter.

SM geometrin har en positiv spånvinkel på 13° och är en universell geometri för medium maskinbearbetning (finbearbetning till grovbearbetning) är mycket slitstarkt och lämpligt för bearbetning med både kontinuerligt och intermittent ingrepp.

Båda geometrierna finns i olika sorter och har tagits fram för att stödja låga skärhastigheter och förebygga deformationshärdning. De hjälper till att reducera risken för vibrationer vid svarvning av tunnväggiga komponenter.

Som tillägg till de nya geometrierna, har två nya svarvsorter också presenterats av den globala tillverkaren av vändskärsprodukter – Pramet.

Den PVD belagda T6310 sorten har genomgått en speciell sintringsprocess som förstärker pålitlighet och styrka hos skäreggen. Dess nya substrat med mellanliggande koboltlager ger ytterligare hårdhet och ökat nötningsmotstånd vilket ger bättre pålitlighet och längre verktygslivslängd.

Tre‐lagers beläggningen på T6310 sorten ger ökad livslängd vid högre skärhastigheter vid bearbetning av rostfritt stål, värmebehandlade och härdade material. Det är lämpligt för användning tillsammans med SM och SF geometrierna, liksom med Pramets befintliga NF och RM geometrier. Totalt finns nu den sorten med 89 tillgängliga skär.

Josef Bittner, produktchef för svarvning hos Dormer Pramet, säger: “Värmeledningsförmågan hos rostfritt stål, nickel och titan tenderar att vara låg, men när höga skärhastigheter och matningar krävs vid bearbetningen kan skäreggen snabbt bli överhettad, vilket förkortar verktygslivslängden.

“Bearbetning med kylning reducerar dessa effekter, men den ständiga förändringen av temperatur vid skärytan orsakar värmespänningar, vilket resulterar i termiska sprickor och, åter igen, dålig verktygslivslängd.

“Vi såg därför ett behov av att ta fram en ny sort med rätt kombination av substrat och beläggning för att stärka motståndet mot termiska sprickor. Med vår nya T6310 sort har vi uppnått det målet.”

Pramets nya H07 obelagda sort erbjuder god värmekonduktivitet och stort nötningsmotstånd vilket krävs för svarvning av titan och dess legeringar. Det finkorniga substratet med låg kobolthalt erbjuder motstånd mot gropfrätning liksom mot plastiska deformationer. Sorten finns i den nya SF geometrin.

Josef tillägger: “Dessa senast lanserade produkterna kommer vara till stor användning i extrema omgivningar där de utsätts för enorm värme och korrosion, till exempel inom verkstadsindustrin, olje‐ och gas sektorn, bil‐ och medicinindustrin, sjöfarts‐ och energisektorerna.”

En översikt över hela det nya skärsortimentet som lanseras av Dormer Pramet i november 2015 finns i vår senaste produktbroschyr. Om du vill beställa ett exemplar av denna broschyr så kontakta det lokala Dormer Pramet försäljningskontoret.

Gå in på www.dormerpramet.com, för att ladda ner broschyren i pdf‐form.
Du kan se en video om det nya sortimentet på vår YouTube kanal, www.youtube.com/dormerpramet.

Pramet är ett varumärke inom Dormer Pramet.

Fotnot:

Fusionen mellan Dormer Tools, producent av roterande skärande verktyg och Pramet Tools, heltäckande inom vändskärsverktyg, genomfördes under 2014. Det kombinerade produktprogrammet består nu av ett omfattande sortiment av roterande verktyg, vändskärsverktyg för borrning, fräsning, gängning och svarvverktyg för verkstadssektorn. Dormer Pramet tillhandahåller en omfattande försäljnings‐ och teknisk support som innefattar mer än 30 försäljningskontor och täcker fler än 100 marknader över hela världen. Dessa stöds av ultramoderna produktionsenheter i Europa och Sydamerika och ett globalt distributionsnätverk med fem strategiskt placerade lager.

Av:

Dormer Pramet
Linjegatan 11
302 50 Halmstad
Tel: +46 35 16 52 00
www.dormerpramet.com
info.se@dormerpramet.com
Kontakt:
Olof Wixe
Marketing, Dormer Pramet olof.wixe@dormerpramet.com
Tel: +46 35 16 52 04

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here