Pramet lanserar en ny spånbrytare och hårdmetallsort för tung grovsvarvning.

Med den nya HR2-geometrin utökas Pramets serie av enkelsidiga vändskär för ett brett användningsområde, t ex i stål, gjutjärn och rostfritt stål.

HR2 är utformad för att användas till grova smides- och gjutdetaljer, t ex cylindrar, axlar och stänger, där den stabila, positiva skärgeometrin ger klart förbättrad livslängd.

Skäreggen har en positiv spånvinkel och en bred förstärkningsfas, som gör eggen stark samtidigt som man erhåller bra spånbrytning och produktivitet vid höga matningar (≥ 0,7mm/varv). Därigenom erhålls en mer produktiv och kostnadseffektiv produktion med mindre stopptid.

Pramets nya spåndelare HR2 för tunga grovsvarvningsoperationer.
Pramets nya spåndelare HR2 för tunga grovsvarvningsoperationer.

Den nya spånbrytaren kompletterar den redan existerande HR-brytaren för medelgrov till grov bearbetning.

HR2 finns tillsammans med en ny hårdmetallsort – T9226 – som även den lanseras nu i april.

Den mångsidiga sorten T9226 har visat imponerande resultat vid grovsvarvning och skalsvarvning och ersätter den nuvarande sorten 6630 för dessa typer av bearbetning.

T9226-sorten gör eggarna starkare och därigenom bättre lämpade för svarvning under svåra förhållanden. Detta är främst tack vare ett nytt hårdmetallsubstrat med finare kornstruktur och högre kobolthalt.

Efter beläggningen sker en speciell behandling av ytan, vilken syftar till bättre motstånd mot påkletning och mikrosprickbildning. Detta resulterar i högre pålitlighet och längre egglivslängd.

Nyligen gjorda prov i ISO P4 stål utan kylning och med intermittenta ingrepp visade att T9226-sorten stod i 52 minuter jämfört med ett konkurrentskär, som bara klarade 25 minuter (skärhastighet 55m/min, matning 0,8 mm/varv och skärdjup 8mm).

I Dormer Pramets nyhetsbroschyr, Nyheter 2016.1, finner du alla nyheter som kommer i april.

Beställ den från din närmaste återförsäljare eller direkt från Dormer Pramet försäljningskontor.

Du kan även ladda ner broschyren som pdf-fil från www.dormerpramet.com.

Se de nya produkterna i aktion på vår YouTube-kanal www.youtube.com/dormerpramet.

Pramet är ett varumärke från Dormer Pramet.

Fotnot:

Fusionen mellan Dormer Tools, producent av roterande skärande verktyg och Pramet Tools, heltäckande inom vändskärsverktyg, genomfördes under 2014. Det kombinerade produktprogrammet består nu av ett omfattande sortiment av roterande verktyg, vändskärsverktyg för borrning, fräsning, gängning och svarvverktyg för verkstadssektorn. Ett utvecklat nät av över 30 försäljningskontor servar mer än 100 marknader runtom i världen. Dessa stöds av moderna produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Indien och ett globalt distributionsnät med fem strategiskt placerade nav.

 

Utgivet av:
Dormer Pramet
Box 618
301 16 Halmstad
Tel: +46 (0)35 16 52 00
www.dormerpramet.com

Kontakt:
Helene Bengtsson
Chef Kundsupport, Dormer Pramet
E-mail: helene.bengtsson@dormerpramet.com
Tel: +46 (0)35 16 52 09

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here