Samtliga våra servicetekniker har tillsammans med personal från vårt dotterbolag Hydraulpartner AB nu genomgått DNV´s utbildning Hydrauliska Pressar och Kantpressar vilket innebär att våra medarbetare på fältet är Certifierade för att utföra Hydraulservice i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1999:8.

Utbildningen utfördes av Adela Hirchberg och genomfördes under två veckor i januari och omfattade all vår personal involverad i service och reparationer av pressar.
Anledningen till denna satsning är det växande kravet från våra kunder att även inkludera hydraulpressar och kantpressar i våra befintliga serviceavtal för pressar.
Vi har nu tillsammans med Hydraulpartner AB även möjlighet att erbjuda ombyggnader och kompletteringar av befintliga hydraulpressar som är i behov av uppgradering för att uppfylla gällande krav.
Kontakta vår Göran Magnusson om Ni vill veta mer om vår hydraulservice. Göran når Ni på mobil 070-588 56 31.

DSC_0017b1

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here