Erik Arden Salvagnini Scandinavia tillsammans med maskinoperatören Nicklas Lindell och WiTö’s nya ägare Ola Sandström.

I februari 2020 förvärvade Ola Sandström AB WiTö Rostfria i Billesholm utanför Helsingborg. I samband med det här förvärvet valde Ola att direkt utveckla verksamheten med en investering i fiberlaser, valet föll på Salvagnini L3-4020.

Så nu tar Ola nästa steg i utveckling på WiTö och investerar i fiberlaserteknik och väljer återigen Salvagnini som leverantör, dels för att Salvagnini är pionjärer inom fiberlasertekniken, där den första fiberlasern presenterades redan 2008. Och med en mycket god referens från systerbolaget Krima Rostfritt i Knäred som investerade i Salvagninis fiberlaser 2018 som vi skrev om i två tidigare reportage, 2018 och 2019. Med redaktionens goda kontakter i plåtformningens värld hittar vi och uppmärksammar hur små och medelstora verkstadsföretag växer och expanderar med den allra senaste maskintekniken.

Så vi fortsätter således vi slutade för ett år sedan med ett besök i Helsingborg, där den nya ägaren Ola Sandström har fått en mycket bra uppstart på sitt ”byggande och transformerande” av verkstadsföretaget med nya teknikkliv i maskinparken.

Först lite bakgrundsfakta;

WiTö startades i början av 60-talet av Lennart Wiktorsson och Bertil Törnkvist, inledningsvis med järnkonstruktioner och tillverkning av oljetankar. Under 60-talet växte företaget och kom tidigt in på att satsa mot rostfritt stål och med det fick man en hel del små och stora kunder inom livsmedelsindustrin som tetra Pak och Alfa Laval. Företaget utvecklades rejält under 70-talet och 1980 bytte man namn till nuvarande AB Wi-Tö Rostfria.

Hur kommer det sig att vi sitter här idag är den första befogade frågan till Ola Sandström?
Och du har skaffat dig mer jobb sedan vi träffades senast förstår jag?

– Ett av sätten att växa är organiskt, ett annat sätt är med förvärv. Jag drivs av att utveckla och växa för att se hur långt man kan komma som företagare. Med förvärvet av WiTö Rostfria här i Billesholm kan vi fortsätta att växa och framförallt inom ett nytt segment som jag inte arbetat med innan. Så nu verkar vi i två olika branscher och det skall bli spännande och se vad vi tar vägen med detta, säger Ola Sandström och berättar att han gick igenom en liknande analys med Krima som men WiTö, det handlar om att hitta äldre företag som kanske tappat kraft eller ofrivilligt stannat i utvecklingen, behöver ett nytänkande och en modernisering och här jag ser stor potential för att öka omsättningarna genom att ta teknikliv i maskinutrustning och ökat säljarbete mot kund. Jag ser också att Krima och WiTö kompletterar varandra på flera plan. Dels kan vi hjälpas åt och dela maskinresurser och personal om det kniper och även skapa digitaliserade lösningar som kopplar ihop teknik och affärssystem så att två företag kan samköras tack vare datorstyrd produktion. Här har Salvagnini kommit långt i digitaliseringens värld och erbjuder lösningar som underlättar dialog mellan människa, maskin och system.

Allt är dock inte påverkbart eller för den delen förutsägbart

–Vi ser att det är det en stor ovisshet ute på marknaden att man inte har en klar bild över vad som händer efter årsskiftet. Men som entreprenör måste man vara positiv och ha framtidstro. Jag tog över företaget från de förra ägarna i mars 2020, precis innan pandemin tog fart. Den äldre Co2 planlaserskärmaskinen som vi hade ute i verkstaden gick sönder, vi lagade den men såg att maskinen inte skulle fungera så länge till. Det var bara att räkna baklänges, så såg jag att vi måste hitta en ny maskin snabbt.

– Med de goda resultaten och erfarenheterna med ny maskin och fiberlaserteknik från Salvagnini i produktion på Krima, så var det bara en fråga om hur snabbt Erik Arden kunde hitta en maskin mitt i rådande Coronapandemi.

– Jag ringde till Italien som i princip hade stängt ner och berättade för vår exportchef att Ola Sandström satt i kläm. Salvagnini hittade en demo- och utställningsmaskin som kunde levereras snabbt. Jag ringde till Ola och affären gjordes i princip upp på telefon. Det måste varit den snabbaste maskinaffären som vi gjort på Salvagnini Scandinavia, berättar Erik Arden.

– En fiberlaserskärmaskin av senaste modell som kostar många miljoner är inget jag rekommenderar att man köper på telefon men jag har ett stort förtroende för Erik och Salvagnini som organisation och maskinbyggare att det var enkelt att säga ”vi kör”, säger Ola Sandström.

Så maskinen som WiTö investerat i är en L3-4020 4 kW med bland annat en helt ny unik option ”SVS kamera”, där operatören snabbt kan ta en skrotdetalj och med hjälp av SVS skapa en DXF-fil och automatiskt nesta direkt vid maskinen. Detta är uppskattat hos många underleverantörer som behöver ha fram en extra detalj snabbt och enkelt och inte kassera överblivet dyrt material.

Optionen presenterades på EuroBlech 2018 för den internationella marknaden och det blev ett stort intresse för tekniken.

– Detta är första maskinen i Sverige från Salvagnini som är utrustad med ”SVS kamera”.

När det gäller tekniska fakta så får vi här lite input av Erik Arden maskinsäljare på Salvagnini Scandinavia;

– Maskinen som installerats är en L3-4020 4kW fiberlaser med ett skärbord på 4×2 meter. Unikt med den här maskinen är vårt nya system SVS, som passar perfekt in hos en underleverantör som WiTö.

– Jag vet inte hur många verkstäder jag har besökt där man ser små plåtar sparade runt maskinerna på grund av att man inte vill kassera materialet. Med hjälp av SVS kameran kan man snabbt lägga upp en mindre plåt direkt på skärbordet och automatiskt ”Nesta” direkt vid maskinen. Maskinen på WiTö är även utrustade med vår ”Thundernozzle” vilket gör att kunden kan skära 20 mm rostfritt med endast 4 kW.

Höga hastigheter ger nästan oslagbar produktivitet
Kostnad per detalj är en viktig parameter.

Och Erik Arden maskinsäljare på Salvagnini förklarar filosofin;

Laserskuret med fina snitt, 10 mm rostfritt material.
Laserskuret med fina snitt, 10 mm rostfritt material.

– De senaste åren har det varit ett ”osynligt” race mellan världens maskinbyggare att kunna visa upp allt större och kraftfullare laserkällor för att bräcka varandra. Vi anser detta är lite missvisande mot kund då allt handlar till sist om ekonomi och lägsta möjliga tillverkningskostnad per producerad detalj. Då är bara skärtiden en del i hela kalkylen där styrkan handlar om att få utdelning
i effekt. Här anser vi att det är viktigare att se hela flödet inklusive all hantering runt omkring lasern och vidare
i produktionsflödet.

Den senaste fiberlasertekniken

Som standard är maskinen utrustad med växlingsbord där den oskurna plåten alltid växlas in över den skurna för att undvika att skrot faller ner på den nya plåten och skapar en risk för stopp. Skärhuvudet är Salvagninis egenutvecklade med det patenterade ”Dry Cooling” där man nu inte behöver använda dyrbar skärgas för att kyla linsen samt att livslängden på linsen ökar avsevärt då den största orsaken till linsbyte är kontaminering ifrån skärgasen.

Tittar vi på höga farter inom laserskärning så ser vi idag att man talar om och utvecklar allt mer högdynamiska fiberskärmaskiner. Salvagnini har sin L5 med extremt snabba förflyttningar tack vare en ”kompass” struktur med en dynamik upp till 5G vid körning av tunnplåt upp till 1,5 – 2 mm.

Plats för stora plåtar, 4x2 m.
Plats för stora plåtar, 4×2 m.
Digitalisera din process på ett enkelt sätt

– Vi råder våra maskinköpare att investera i Salvagninis mjukvara VALUE, där kunden själv får fram exakt kostnad för varje detalj och kan enkelt se i vilken process den aktuella bör produceras i. Internt använder vi själva den här mjukvaran för att göra studier åt våra kunder och på så sätt ta fram rätt utrustning till varje kund, som i det här fallet vilken kW och automationsnivå ska kunden satsa på. Mjukvaran VALUE finns tillgänglig till samtliga Salvagninis maskinmodeller och system, förklarar Erik Arden.

Mer om mjukvara

Den industri vi lever i idag, har förändrats: flexibilitet och effektivitet är grundläggande krav för att hantera allt mindre seriestorlekar och snabba ställtider. Salvagnini har de senaste åren av dessa anledningar utvecklat mjukvarupaketet STREAM som ett svar på detta. STREAM är en programmeringssvit som förbättrar reaktiviteten, minskar programmeringskostnaderna, minskar driftsfel och ökar processeffektiviteten.

STREAM möjliggör en integrerad hantering på produktionsgolvet med samma interface oavsett teknik (stansning, panelbockning, laserskärning eller kantpressning). Planering-, programmering-, produktion-, ledning-, kontroll- och optimeringsbehov för hela produktionsprocessen tillgodoses från en enda plattform. Dessutom kan STREAM användas för att beräkna kostnaderna för produktionsprocessen även inkluderat uppströms- och nedströms processer om så önskas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när det handlar om att investera i maskiner så handlar det många olika parametrar för att maskinköpet skall bli en bra affär. Vad skall jag vara uppmärksam på när det gäller köp av maskin?

– Det som vi på Salvagnini anser vara det viktigaste när en kund köper en maskin är att man ställer krav på sin maskinleverantör, att vara ett bollplank med fokus på att lösa kundens behov. En viktig detalj är att genomföra en komplett studie av produktionsflödet och inte stirra sig blind på antal stansslag /minut eller kW i laser eller hur många ton kantpressen trycker.

– Det är ingen studie, det kan alla läsa i faktabladet. En studie är en komplett produktionsanalys där man
i olika scenario kan stressa det tänkta systemet. Ta hjälp av maskinleverantörerna, vi ser mängder med olika verkstäder och produktionsanläggningar varje år och har koll på vad som kommer för innovationer och smarta lösningar. Jag har själv jobbat hos en underleverantör under många år och vet att det är lätt att se bara sin egen produktion och fastna i gammal teknik. Mitt råd är, byt inte ut en kantpress eller laser mot en ny likadan bara rakt av, utan titta runt vad det kommit på marknaden, tänk framåt vad företaget ska ha som mål för en utveckling, kanske nästa steg är en panelbock eller helautomatisk fiberlaser och satsa på OPS (Order Process System) med direktplanering i kontakt direkt kundens MPS system. Då utvecklar man sin produktion, säger Erik Arden.

– Självklart är service en mycket viktig del i vår organisation och vi erbjuder gratis telefonsupport oftast via ”Team Viewer”. Vi lägger mer och mer kraft på vår organisation då våra maskiner som oftast är hjärtat i produktionen då gäller det att ha en serviceorganisation som snabbt kan supporta och vara på plats hos kund. Vi har under Corona perioden fortsatt att utöka vår organisation och har den senaste månaden anställt ytterligare två medarbetare och vi har fortfarande ett behov att anställa fler tekniker.

Vi har gjort en del bra reportage du och jag, Erik, så vad driver dig i ditt dagliga arbete?

– Det som driver mig personligen, är känslan när man gjort något bra och ser utvecklingen hos kunden och för oss själva. Ta exempel på Krima Rostfritt som har ökat med 150 % sedan 2016 och vi har fått förtroendet göra det här tillsammans med kunden. Under samma period har Salvagnini Scandinavia ökat med över 50 %. För att ta nästa steg så går det inte att sitta ner nöjd och belåten utan man måste se framåt på nya utmaningar. Det som är väldigt positivt är alla våra nya kunder som har fått upp ögonen för oss i och med den breda portföljen vi besitter, med allt ifrån mindre ”stand alone” maskiner till komplexa flexibla system för hela fabriker.

Hur har säljarbetet förändrats genom åren och vad behöver en säljare idag vara utrustad med för individuella kvalitéer?

Trenden som jag ser det i och med Corona är att fler och fler svenska företag tar hem produktionen för att det är alldeles för osäkert att transportera på båt i flera månader för att få hem allt för stora batcher. Det senaste halvåret har det bara varit en utmaning att passera gränserna i Europa vilket vi har tagit som en självklarhet att det bara är att resa fritt. Jag tror som helhet att det här gynnar svensk produktion då vi som oftast levererar den absolut senaste tekniken och med mer eller mindre fulla optioner på våra olika typer av maskiner.

– Något som jag tror kommer att finnas kvar är dock det personliga mötet där jag alltid känner mig välkommen in på besök då kunderna vet att Salvagnini alltid har något nytt i portföljen att visa upp, avslutar Erik Arden.

Så maskinen som WiTö investerat i är en L3-4020 4 kW med
bland annat en helt ny unik option ”SVS kamera”, där operatören
snabbt kan ta en skrotdetalj och med hjälp av SVS skapa
en DXF-fil och automatiskt nesta direkt vid maskinen. Detta är
uppskattat hos många underleverantörer som behöver ha fram
en extra detalj snabbt och enkelt och inte kassera överblivet
dyrt material.

Optionen presenterades på EuroBlech 2018 för den internationella
marknaden och det blev ett stort intresse för tekniken.
– Detta är första maskinen i Sverige från Salvagnini som är
utrustad med ”SVS kamera”.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here