Att ständigt vara i kontakt med oljeförorenad kylvätska kan ge upphov till hudproblem. De här problemen förorsakar maskinstillestånd och i visa fall sjukskrivningar med stora kostnader till följd och helt i onödan.
Ett enkelt sätt att bli av med läckoljan i skär- och kylvätskan är att installera en oljeskimmer som är ett försteg till filtrering. När maskinerna blir äldre och oljeläckor uppkommer kan oljeskimmern vara en bra lösning, liksom när man får andra oönskade föroreningar i processvattnet.
Vi träffar Patrik Jonason på Brogren Industries i Älvängen. Patrik arbetar med åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och har rollen som servicekoordinator på företaget där han leder arbetet att tillsammans med maskinoperatörerna förbättra och standardisera arbetet med att få effektivare maskiner och undvika stopp i produktionen orsakade av skärvätskeproblem eller oljeläckande maskiner. I verkstaden finns 35 CNC-styrda verktygsmaskiner som alla måste fungera enligt förbestämda kontrollscheman.
– Den viktigaste i vårt arbete med maskinerna är operatören, allt hänger på att maskinoperatören är noggrann och sköter och kan sina maskiner. Skärvätskor är inga enkla saker. Man häller inte bara i en vätska och så fungerar det. Det handlar t.ex om PH balansen och som sagt operatörerna bör ha god kompetens om skärteknik och ha kunskaper om hur man regelbundet utför kontroller om hur maskinen mår.
– Jag vill att operatören skall dokumentera allt och då får vi underlag för när det är dags att planera sina olje- och skärvätskebyten i tid. Då gäller det att jag skapar förutsättningar för att operatörerna kan utföra sina jobb, ge dem rätt utrustning och detta är ett arbeta som vi har stort fokus på, säger Patrik Jonasson.

Brogren Industries styr och leder verksamheten genom ett väl utvecklat verksamhetssystem. Verksamheten och systemet är certifierat mot en rad kvalitet och miljöstandarder. Ambitionen är att följa marknaden och kundernas krav på vilka kvalitetsstandarder som verksamheten ska revideras mot.
Idag har Brogren Industries utvecklats till ett komplett teknikföretag. Med produktion av avancerade detaljer där uppstyrning av processer samt kvalitetssäkring är några viktiga faktorer. Och här kommer arbetet med FU in som en mycket viktig parameter.
– Vi måste ha koll på våra processer dels genom ett standardiserat arbete med ständiga kontroller och dokumentation, säger Patrik Jonasson.
– Som arbetsgivare är vi ansvariga för hur arbetet planeras och utformas. Vi ska också se till att våra medarbetare har tillgång till skriftliga skydds- och hanteringsföreskrifter där stora mängder olja hanteras öppet och där oljan kan medföra särskilda risker.
– Kom ihåg att skärvätskor förändras vid användning. I allmänhet ökar hälsorisken med skärvätskor efter en tids användning. Det blir också svårare att bedöma riskerna genom att skärvätskan kan ha fått nya egenskaper. Genom att minska antalet skärvätskor, (vi använder två varianter från en leverantör beroende på vilket material vi bearbetar), förbättras vår arbetsmiljö. Åtgärder som minskar direktkontakten med skärvätskan betyder också mycket för en bättre arbetsmiljö, säger Patrik Jonasson.
På QH System arbetar man sedan lång tid tillbaka med att hjälpa industrin med olika produkter för att upprätthålla en hög kvalitet på oljor och skärvätskor i maskinsystem. Att inte ha kontroll på sina oljor och skärvätskor kan orsaka produktionsstopp, kvalitetsbrister och rena maskinfel. Och en felaktig hantering under längre tid kan orsaka eksem, allergier och skador på maskinoperatören, säger Daniel Edlander på QH System.

Vad har Brogrens för produkter från QH System på plats i verkstaden?

– Främst handlar det om oljeavskiljare modell bandskimmers som vi har monterat på verktygsmaskinerna här hos Brogrens. Det är det enkla sättet att separera olja från processvatten. Våra oljeskimmers från Abanaki är mycket effektiva, kräver minimalt underhåll och är enkla att montera. Oljeavskiljaren är av band, slang eller skivskimmertyp och består av en enhet som lyfter upp och separerar olja från vatten utan pumpar eller filter, berättar daniel Edlander och fortsätter;

mercado-produktion-brogren-041– Skimmern gör normalt sitt jobb på mindre än 1 timma. Med den inbyggda dygnstimern blir driften optimal och kräver minimal tillsyn. Gör tidigare omöjliga installationer fullt möjliga tack vare sin unika konstruktion. Oftast är det dåligt med plats ovanför kylvätsketanken. För slangskimmern är detta inget problem eftersom den bygger utåt och nedåt. Under normala förhållande tar bandskimmern upp inget eller minimalt med vatten, om vätskan är i rörelse eller om maskinen går dygnet runt kommer bandet att plocka upp olja med hög vattenhalt som leder till ytterligare en separation när oljan är upplockad. För att undvika detta kan man montera en oljekoncentrator direkt efter skimmern som gravimetriskt avskiljer oljan från vattnet en gång till. När man använder oljekoncentrator elimineras detta problem och ger en bättre olja/vatten separation genom gravimetrisk avskiljning direkt efter skimmern.
– För att få skärvätskor med rätt koncentration direkt ut till maskiner används en Q-Dos proportionell doserare, koncentrationen är reglerbar och med hög repeterad noggrannhet. Operatören exponeras inte för koncentratet och processen kan automatiseras.
– Spill hanterar vi effektivt med SPILLVAC spillsug med tömningspump, spillets sugs upp och kan sedan pumpas upp till 100 meter från platsen till exempelvis en IBC behållare. SPILLVAC är också en utmärkt maskintömmare och klarar att suga upp 100 liter på dryga minuten, förklarar Daniel Edlander.

qh-edge-004spillvac_pumpout_ibc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar en sväng i verkstaden och ser den ena toppmoderna verktygsmaskinen efter den andra. Brogren Industries lever numera i det övre skiktet som underleverantör till energi och flygindustri där det handlar om avancerad skärande bearbetning och svetsning.
– Verkstäder som vi måste ha ordning och reda när det gäller allt som t.ex. våra oljor och skärvätskor. Maskinoperatörerna måste städa i och omkring maskinerna under standardiserade former för att vi skall lyckas i vår bransch. De har instruktioner om hur allt skall skötas. Vi jobbar med Lean och 5 S och då krävs ett noggrant arbete med våra vätskor och oljor. Företaget är certifierat enligt konstens alla regler och häri ligger också att ha en ren och säker arbetsmiljö. Vi jobbar nu med alla steg för att det skall finnas system och dokumentation för att sköta vår maskinpark så att den är i ständigt toppskick. Allt handlar om hur vi sköter våra maskiner och här kommer många av QH Systems produkter in, säger Patrik Jonasson.

Avslutningsvis så förstår säkert alla, att för att vara en verkstad och en underleverantör i absoluta toppskiktet i Europa så måste allt fungera och då behövs bra utrustning från ledande tillverkare. Här har QH system och Brogren Industries ett samarbete som genererar minimala problem med skötseln av skärvätskor och oljor i maskinparken.

Mer information: www.qh-system.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here