1960 startade Rune och hans bror Holger firman Bröderna Anderssons Mekaniska Verkstad hemma på gården någon mil utanför Ljungby.
Förmågan att kombinera det bästa från andras lösningar med egna geniala idéer bidrog till att bröderna lyckades producera så tekniskt bra maskiner. De hade inte så mycket fokus på design, men var ändamålsenliga och framförallt tillförlitliga – koncept som Rune tog med sig när han började tillverka hjullastare.
1966 hade lokalerna i föräldragården blivit för små och bröderna byggde en ny fabrik i Ljungby. Samtidigt ändrades företagets namn till AB Ljungbytruck. Verksamheten började nu kraftigt öka i omfattning. På åtta år gick man från sju till 110 anställda och omsättningen blev hela 76 gånger större.
Under 60-talet skedde kontinuerliga förbättringar av maskinerna. Utvecklingen av hyttens ergonomi prioriterades långt innan arbetsmiljödebatten tog fart på 70-talet.
– Ljungby Maskin har ärvt detta fokus på förarmiljön och är en av orsakerna till att förarna älskar våra hjullastare, säger Rune Andersson.
1975 sålde bröderna Ljungbytruck till Kalmar Verkstad, numera Kalmar Industries. Rune och Holger följde med företaget, men redan efter en kort tid sa bröderna upp sig och startade åter egen verksamhet. Holger och lillebror Sture startade upp en ny truckfabrik, Svetruck som är ett blomstrande företag än idag. Rune utvecklade en mindre truckmodell, som även den såldes till Kalmar Industries, innan han kom att ägna sig åt den produkt han verkligen brinner för – hjullastaren.

Ljungby Maskin föds

Lilla Ljungby i Småland är ett centrum för tillverkning av de tunga entreprenadmaskiner som i dag finns på den stora världsmarknaden. Spåren leder till bröderna Andersson; Rune, Holger och Sture. Brödernas historia visar att det inte bara är i Amerika som allting är möjligt utan även i Småland.
Rune Andersson bekantade sig med nya produkter på marknaden genom att under några år importera och sälja hjullastare av ett amerikanskt märke. Han noterade såväl bra som mindre bra lösningar vid denna lastare. Ett stort plus var den fria sikten genom lastarmarna, en design som Rune försvarat genom åren, oavsett konkurrenternas lösningar.
Den första modellen kallades 1221, där de första två siffrorna i beteckningen stod för maskinens vikt i ton och de sista två för skopvolymen. Under de efterföljande åren kompletterades modellprogrammet med en 1015 och 1526. Lastarna blev oerhört populära på marknaden och 1986 byggdes den nuvarande fabriken på 12 000 kvm utmed E4:n i Ljungby.
1987 lades den större modellen 2240 till programmet. Två år senare blev 1221 till 1321 och 1526 övergick till 1630. Samtidigt tillkom modellen 1118. 1992 infördes oljekylda bromsar och rutorna i hytten började limmas istället för att monteras i ramen vilket ger betydligt bättre sikt. I samband med detta bytte modellerna namn till 1016, 1322 och 1631. Samma år tillverkades även den första L25.
1995 övergick alla modellerna till L-serien, där L står för Ljungby och siffran efter för maskinens vikt. Året efter tillverkades maskin nummer 1 000. Nästa milstolpe i utvecklingen kom 1999 med införandet av ZF:s växellåda Ergopower som innebar större komfort för föraren. 2002 gick företaget över från Volvos motorer till Deutz. Samma år tillverkades den första L9, en modell som marknaden länge efterfrågat. 2005 såldes den tvåtusende maskinen. 2008 lämnade man Deutzmotorerna och gick över till Mercedes. Samtidigt fick hytten en ny utformning och sikten förbättrades ytterligare.
Ljungby Maskins omsättning hade ökat snabbt genom åren. Mellan 1998 och 2008 mer än fördubblades den. Ändå har antalet anställda kunnat hållas på en stabil nivå, tack vare stora satsningar på rationaliseringar i produktionen.

1983 byggde Rune Andersson sin första egenkonstruerade hjullastare på gården utanför Ljungby. Drömmen som levt med honom sedan ungdomen hade äntligen gått i uppfyllelse. Ljungby Maskin har sedan företaget grundades fokuserat på tillverkning av hjullastare och har genom åren utvecklat maskinerna med hänsyn till förarens bekvämlighet och prestandakrav. – Den senaste utvecklingen som vi gjort av våra maskiner har inneburit att vi idag kan erbjuda en hjullastare med mindre vändradie och bättre sikt vilket självklart är väldigt gynnsamt för föraren, berättar Rune Andersson som är vd, grundare och ägare av Ljungby Maskin.
1983 byggde Rune Andersson sin första egenkonstruerade hjullastare på gården utanför Ljungby. Drömmen som levt med honom sedan ungdomen hade äntligen gått i uppfyllelse. Ljungby
Maskin har sedan företaget grundades fokuserat på tillverkning av hjullastare och har genom åren utvecklat maskinerna med hänsyn till förarens bekvämlighet och prestandakrav.
– Den senaste utvecklingen som vi gjort av våra maskiner har inneburit att vi idag kan erbjuda en hjullastare med mindre vändradie och bättre sikt vilket självklart är väldigt gynnsamt för
föraren, berättar Rune Andersson som är vd, grundare och ägare av Ljungby Maskin.

Lokal produktion sedan 1983

Ända sedan starten 1983 har all tillverkning av Ljungby Maskins hjullastare skett i fabriken i Ljungby. Det resulterar dels i att företaget kan övervaka produktionen och på så sätt hålla en hög kvalitet men även i att man kan hålla nere priserna genom att effektivisera tillverkningen så långt det går.
Det enda som företaget inte tillverkar själva är växellådor, motorer och axlar vilka levereras av ledande producenter inom området.

Ljungby Maskin bygger ut sin fabrik och
investerar i maskiner och utrustning för 35 miljoner

jmd-ljungby-maskin-138För cirka fyra år sedan expanderade Ljungby Maskin sina ytor med 5 000 kvadratmeter och nu blir det 2 500 kvm till. Sammanlagt utgör Ljungby Maskin nu 24 000 kvm.
I den nya delen kommer man att flytta över mycket av tillverkningen av stora komplexa komponenter till den senaste maskininvestering, ett golv arborrverk från italienska Colgar som levererats och installerats av TL Maskinpartner som är generalagent för maskinfabrikatet i Sverige. Ansvarig maskinsäljare Niclas Fager berättar om maskinen som är den första i Sverige.
– Maskinen är en Colgar FV 101, ett s.k. ”golvverk”. Med en rörlig kolumn som löper på rejält tilltagna linjära styrningar vilket gör det till en kraftfull stabil fräsmaskin.
– Rörelse i x, 6 meter, rörelse i y 3 meter och z 1 250 mm plus en w- axel på 700 mm (pinol) som sitter på z axeln varför, Jo en av jmd-ljungby-maskin-154fördelarna man har med w axeln är att operatören kommer åt trånga utrymmen i fixtur/detalj.
– Styrsystem Heidenhain iTNC 530, rundbord med c- axeln är 2 500 x 2 000 mm och klarar vikter upp till 30 ton. Maskinen är även utrustad med en Bigplus spindel med 1 800 Nm (S 1), 3 000 rpm.
– För att slippa fixturera om de tunga detaljer är maskinen utrustad med ett inväxlingsbart universellt huvud (Huron huvud), 1° positionering. Huvudet växlas in med automatik via en ”pickup” station. Verktygsmagasin (kedjemagasin) har plats för 60 verktyg och kan växla in verktygen både horisontellt och vertikalt, vilket är mycket intressant, tycker Niclas Fager och den totala vikten för maskin är 60 ton.
Maskinen installerades nu under sommaren och hösten 2016 och det var och är ett jätteprojekt. Efter ett acceptanstest på fabriken i Italien jmd-ljungby-maskin-164så kom då slutligen maskinen i fem lastbilar till Ljungby.

Hur uppkom affären och varför köpte man tekniken?
– Då ZF gjorde en konstruktionsändring på sina bakaxlar, ledde det till att Ljungby Maskin fick förlänga sina chassin på hjullastarna. Även om man kunde fortsätta producera sina chassin i befintliga maskiner med vissa justeringar, valde Rune att titta på vad marknaden kunde erbjuda. Rune är mycket medveten och vill ständigt optimera och förbättra sin verksamhet. Ljungby Maskin är en toppmodern industri. Jag har förmånen att ha fått umgås och lära känna Rune, vi har haft tät kontakt i många år. Var säker på att Rune skulle bli ordentligt nyfiken på lagermaskinen som stod nere hos Colgar i Italien. Den hade en perfekt specifikation för Ljungby Maskin. Rune var väl medveten om att denna typ av investering kräver mer, det blir mer omfattande, jmd-ljungby-maskin-158byggnationer, fundament, transporter etc. Rune gjorde en noggrann analys, vi var runt på fabriksbesök och hos befintliga Colgar kunder i Europa och som senare ledde till att Rune bestämde sig för att välja Colgar, berättar Niclas Fager maskinsäljare på TL Maskinpartner.

Rundvandring i fabriken

Vi går i princip igenom alla de 24 000 kvm produktionsyta som Ljungby Maskin har till sitt förfogande och konstaterar att det ryms mycket teknik och maskiner
i de enorma lokalerna. En del av fabriken med flera svets- och robotiseringar/automatiseringar med stora svetslägesställare för bästa ergonomi för svetsarna och här vi får se många små uppfinningar/förbättringar och konstruktionslösningar allt för att skapa en effektiv produktion, där allt är framtaget ur idéer från Rune Andersson och hans medarbetare. Vi ser även laserskärmaskiner och kantpressar som hanterar stora plåtar i många olika plåttjocklekar. Fleroperationsmaskiner, fräsmaskiner och svarvar i rader ofta med någon form av automation och överallt pallar med material och komponenter med ordning och reda. Allt sköts via ett MPS system och här har man full koll på produktionen och kan mäta alla moment i produktionskedjan så man undviker flaskhalsar och stopp i flödet.
– Varje operatör sköter fler maskiner på verkstaden och det gör oss effektiva.
På frågan om Rune någon gång sitter still så kommer svaret fort,
– Jag vill hela tiden förbättra och hitta på nya lösningar. Fabrikens flöde behöver hela tiden uppdateras och det beror på att vi behöver dels bli effektivare och dels på att vi växer med ny teknik men också med nyanställningar, säger Rune Andersson.
Så tempot är högt när vi får en visning av fabriken och vi förstår att det inte är ofta som han inte har någonting på gång. Logistiken och automatisering är i fokus och nu är också företaget inne i en intensiv investeringsfas vilket gör att Rune är mer aktiv i tidigare och hans nyfikenhet på nya lösningar små som stora gör att den nu 74 årige Rune Andersson visar en imponerande arbetskapacitet.

jmd-ljungby-maskin-109jmd-ljungby-maskin-101

Mycket är automatiserat och egna finurliga lösningar

En av de bästa uppfinningarna som funnits i huvudet på Ljungby Maskins tekniker och Rune och sedan blivit verklighet är hjullastarna med en unik hyttfjädring. Den uppfinningen sparar kroppen och särskilt ryggen enormt mycket.
– Tänk, i slutet på 1800-talet så gjordes den sista färden till kyrkan i en fjädervagn för att den färden inte skulle vara skumpig. Nu är det 2000-talet och självklart ska våra kunder arbeta i en maskin med hyttfjädring.
Under rundvandringen berättar Rune att ledlampor ska upp i det nya för att det ska bli energieffektivt. Istället för att släppa ut värmen som blir efter kompressorn till den nya lackeringsroboten så cirkulerar värmen vidare till ett annat rum där den istället får torka de lackade produkterna.
Ute bland personal och maskiner är han snabb med att kika till allt och tanken kommer, att hans kontorsstol nog inte är den mest slitna.
Vi får en intervju med Rune Andersson på plats
i Ljungby i konferensrummet där vi får en timme med honom trots att han är strängt upptagen med att leda sitt Ljungby Maskin.
För att Sverige ska klara konkurrensen från låglöneländer krävs att produktionen stannar inom landets gränser. Nyckeln till framgång stavas automation.

Köpare och säljare är nöjda Rune Andersson och Niclas Fager tar det obligatoriska handslaget för en lyckad maskinaffär. – Vi är mycket nöjda med maskinen och tekniken den representerar. Nu kan vi bearbeta stora komplexa komponenter i en uppspänning med senaste maskinteknik.
Köpare och säljare är nöjda
Rune Andersson och Niclas Fager tar det obligatoriska handslaget för en lyckad maskinaffär.
– Vi är mycket nöjda med maskinen och tekniken den representerar. Nu kan vi bearbeta stora komplexa komponenter i en uppspänning med senaste maskinteknik.

– Effektivare tillverkning ger stärkt konkurrenskraft och Rune lever som han lär.
Det småländska företaget Ljungby Maskin tillverkar hjullastare till kunder runt om i hela världen. Här installerades den första svetsroboten för cirka 20 år sedan. I dag har företaget sju svetsrobotar, en lackeringsrobot samt en robot som betjänar kantpressen plus helt nyligen en investering i fyra helt nya svetsrobotar i den nybyggda hallen som precis står klar när vi är på besök.
Rune Andersson värnar om den svenska produktionen och uppmanar tillverkningsindustrin att fortsätta automatisera.
– På så sätt säkerställer vi att jobben stannar i Sverige. Vi blir konkurrenskraftiga och kan öka kapaciteten ännu mer.
När tillverkningen flyttar utomlands flyttar även stora delar av företagens övriga verksamhet. Rune Andersson menar att framgångsrik utveckling av nya produkter kräver att konstruktion, tillverkning och logistik fysiskt ligger nära varandra.
– Produktionskostnaderna är billigare än transportkostnaderna. Dessutom sparar vi miljön genom minskade transporter mellan olika produktionsenheter.
Han resonerar precis som Gerteric Lindquist koncernchef och vd på NIBE Industrier i Markaryd som vi intervjuade i ämnet i förra numret av tidningen och nu får vi ytterligare en företagsledare med samma tänk att bli intervjuad. Vi behöver alla dessa entreprenörer och företagsledare som stärker svenska industriföretag och utvecklar industriproduktionen i landet.
– Vi måste vara och bli mer protektionistiska i vårt land bland våra företagsledare och vår tillverkningsindustri. Jag känner Gerteric på NIBE och vi träffas ibland i olika sammanhang och vi är helt överens om den filosofi som vi har och som fler skulle anamma, säger Rune Andersson.
Sedan Ljungby Maskin valde att satsa på automatisering i svetsproduktionen har företaget ökat kapaciteten, förbättrat kvalitén och nästan fördubblat sin omsättning. Tidigare låg en liten del av tillverkningen i Tjeckien och Polen, men den har man flyttat tillbaka till Sverige.
– Med allt på samma ställe minskar vår sårbarhet och vi har full kontroll över tillverkningskedjan.

Hur ser vi till att behålla produktionen i Sverige?
– Fortsätt automatisera, sätt krav på medarbetarna att vara effektiva och hjälp varandra. Vi måste ta vara på Sverige som ett starkt produktionsland, avslutar Rune Andersson.
Hur är situationen idag för svensk industri och hur går det för Ljungby Maskin?
– Jag tycker att det är ganska bra fart ute, fordonsindustrin med Volvo och Scania tuffar på riktigt bra. För oss är vi nu i en expansiv fas som du har sett nu här idag med utbyggnad och stora investeringar i produktionsutrustning. Maskiner, automation och framförallt så satsar vi mycket på utrustning för att ytterligare förbättra vår inomhusmiljö och återvinning av värme, säger Rune och fortsätter;
– Vi börjar så sakta att komma tillbaka till de bästa tiderna som var under mitten på 2 000-talet innan finanskrisen som var tuff för alla i branschen. Framtiden ser ljus ut men det gäller att hela tiden göra analyser så man har beredskap inför framtiden, det gäller att vara tillräckligt framtidssäkrad för att kunna slå sina konkurrenter inte bara i dåliga tider utan även i bra tider, behålla sina marknadsandelar när det fryser och expandera mer än dina konkurrenter när det är varmt, allt är en ständigt pågående resa.

jmd-ljungby-maskin-125Hur ser utvecklingen ut på hjullastare för framtiden?
– Som jag ser det så handlar framtidens produkter om att utveckla hybrider och mer eldrift på maskinerna. Här ligger vi i fas och jobbar lite med utveckling och forskning på området, säger Rune Andersson och ser klurig ut.

Hur stor arbetsbelastning har du, arbetar du jämt?
– Nej. Jag kan gå hem när jag vill för jag har många duktiga medarbetare och mina barn arbetar också här nu, så det är inga problem. Många tror att jag driver detta företaget själv men jag har en ledningsgrupp och en organisation som gör jobbet. Men jag gillar samtidigt att vara här och fundera ut förbättringar lite här och lite där. Och så tar jag fortfarande de stora investeringsbesluten som t.ex. utbyggnader och det nya golvfräsverket från Colgar, det kan man inte begära att någon annan på företaget skall bena ut, samtidigt vad skall jag göra med min fritid annars än att jobba, jag har jobbat sedan jag var 15 år, mata duvor, nej då är jag gärna här och motiverar våra anställda, berättar Rune.

Hur ser du på att producera i Sverige, många företagsledare tycker att det är för dyrt och lägger produktion i låglöneländer?
– Nej, det är inte dyrt menar jag. Man räknar på det noggrant så finner man ganska snart att, har man bra produkter, ger man sina medarbetare och personal rätt verktyg i händerna och erbjuder en bra arbetsmiljö då fungerar det. Men måste dessutom ha ett bra affärssinne och även kunna ställa krav på sina medarbetare att arbeta hårt och effektivt men då som jag sagt måste även företagsledningen erbjuda de rätta verktygen och ett modernt produktionstänk. Orkar jag jobba 15 timmar per dygn så orkar mina anställda att arbeta 8 timmar, eller hur?. Jag funderar konstant varje dag på hur vi kan göra saker och ting bättre här på fabriken. Om jag inte lägger ner min själ i detta hur skall jag då kunna kräva det av min personal.
Rune Andersson visar upp en layout över fabriken och här planeras ständigt nya lösningar när det gäller logistik och flödesanalyser för att få en så effektiv produktionsapparat som möjligt. Planering är viktigt och här berättar Rune att när han planerade var han skulle flytta i Ljungby så var han noggrann och hittade mark alldeles intill E 4:an så alla som kör förbi ser fabriken. Sedan gällde det att tänka stort och våga så Rune köpte c:a 100 000 kvm mark för att ha möjlighet att expandera.
– Jag har gjort många fler sådana här layouter på fabriken än jag kan räkna och jag har sparat allihop. Detta arbetssätt har hjälp mig mycket, man får en mycket bra överskådlighet och förbättrar tillverkningsflödet från material in, till skärning, bearbetning och svetsning till montering.

Vad är det som driver dig att hela tiden vilja framåt och göra bättre produkter?
– Jag vill vara värst på hemmet, nej skämt åsido mitt mål är att inte växa för stor för att det skulle vara ett självändamål utan lagom är bäst. Jag vill vara bäst inom min nisch som är att tillverka världens bästa hjullastare och nöjda kunder. Mitt mål är att göra den mest miljövänliga och effektivaste fabriken som blir ett mönster för övriga världen efter mig. En högmodern, fin och ren fabrik so mina söner kan ta över och vara stolta.

Har du någon du ser upp till i företagsvärlden?
– Jag vill vända på frågan och säga att jag tyvärr ser ner på många företagsledare idag. Girighet och gnidenhet med ett stort fokus på pengar och bonusar, istället för att utveckla sina företag med hjärta och engagemang. Dessa människor gillar jag inte och de är inte bra för Sverige. Många har helt tappat greppet om verkligheten och förstör i många fall välmående företag. Att sälja sitt familjeföretag kan i många fall vara förödande för företaget och dess anställda. Det finns en hel del exempel på detta i Småland där man sålt sitt livsverk och efter bara några år så är allt förstört och måste läggas ned. Men pengarna är inte borta utan finns på någons bankkonto någonstans. Mycket av gårdagens moral och etik är borta.

Avslutningsvis så ställer jag frågan till Rune om vad som är det bästa han gjort i livet
– Det var när jag träffade min fru och gifte mig med henne. Hon har varit och är fantastisk och duktig, hon har gått ihop sig, ler Rune Andersson grundare till ett mycket fint företag Ljungby Maskin.

Till en början tillverkades truckarna som bakvända lastbilar inköpta av Vägkassan och först 1964 fick truckarna ett eget chassi.
Till en början tillverkades truckarna som
bakvända lastbilar inköpta av Vägkassan och
först 1964 fick truckarna ett eget chassi.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here