Verkstadsägarna Stefan Göransson och Admir Filipovic i den 1 800 kvm stora verkstadslokalen.
   Här tillverkar man avancerade detaljer till främst offshore industrin, energisektor och Medical, i 14 helt automatiserade MAZAK maskiner från stång och kuts.    – Med vår hypermoderna maskinpark tillverkar vi prototyper, småserier och större serieproduktion åt de mest krävande kunderna i världen. Vi konkurrerar hem jobb från Asien och ser med stor tillförsikt fram emot, varje dag på jobbet, säger Stefan och Admir.

Jag hade inga problem att hitta en rubrik till detta reportage. Kunde också ha valt ”avancerad 5-axlig teknik kräver hög kompetens” eller ”högautomatiserade processer med snabba omställningar, allt i en datadriven produktionsmiljö” med flera…

ATT besöka svensk tillverkningsindustri ger allt oftare mig som reporter en bild av varierad teknik, nytt produktionstänk och olika tillverkningssystem. Det som slår mig är att de företagen som växer och expanderar med nya kunder, fler order och större maskinparker, bygger sina verksamheter på högt automatiserade processer där datadriven produktion med effektiva CAM-lösningar leder oss in i en digitaliserad och ”självspelande” framtidsfabrik. Och detta faktum gör mig extra intresserad till att ta reda på mer…

MED rätt produktionsfilosofi och smarta automatiserade maskin- och tillverkningslösningar vid CNC-bearbetning så kan industrin lösa ett traditionellt problem och skapa lönsamhet i sin produktion. Det handlar om att ta nya vägar mot en allt effektivare produktionsmodell, få ner den icke produktiva tiden maximalt och öka maskinutnyttjandet. Mycket av det som upptar produktionstekniker och operatörers tid idag har allt mer fokus på ”multitasking” dvs. komplett bearbetning, få en komponent färdig i en uppspänning.

OCH tar vi nästa steg, så kommer vi in på produktionsövervakning i nätverk med ingredienser som CAD/CAM maskinsystem, automation och robotik där människans kunskaper är central.

I denna artikel befinner vi oss i Göta som ligger längs med E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Här skall vi hälsa på och få information om hur man med GIBBSCAM och avancerad CAM-programmering i kombination med automatiserade multifunktionsmaskiner från MAZAK ständigt tillverkar utifrån ett helautomatiserat perspektiv.

OCH målbilden är att bli den modernaste verkstan i Sverige inom legotillverkning av avancerade komponenter och detaljer till krävande industriföretag.

Stefan Göransson gick verkstadsteknisk på gymnasiet och har sedan dess jobbat inom verkstadsindustrin, de senaste tjugo åren som egen företagare. 2004 startade han Tremeco som arbetar med legotillverkning av finmekaniska produkter i de flesta material som plast, Aluminium, stål, rostfritt men även Titan och Hastelloy.

Företaget har växt stadigt sedan starten 2004 och till slut blev de befintliga lokalerna på 800 kvm för små. Idag finns sedan 2017 man i nybyggda lokaler på Göta industriområde med närmare 2 000 kvm.

– Det är verkligen fantastiska lokaler, med verkstad, konferensrum och de kontorslokaler vi behöver. Perfekt logistikläge invid 45:an också, mellan Trollhättan och Göteborg. Och själva industrilokalen är så pass stor att vi skall kunna utöka och fördubbla vår omsättning, säger Stefan.

– Vi är duktiga på att ta till oss ny teknik, hålla jämna steg med teknikutvecklingen och använda den på rätt sätt. Vi pratar avancerade verktygsmaskiner och då krävs också ritningar, konstruktioner, programmering och beredning inför tillverkningen. Här kommer eventuella fördomar på skam när det gäller ”enkla verkstadsjobb”. De jobben har försvunnit med den tekniska utvecklingen och kommer inte tillbaka igen, menar Stefan Göransson.

Enformiga, personalkrävande och tunga arbetsmomenten har Tremeco rationaliserat bort med hjälp av automation och en total satsning på beredning och programmering i CAM.

Nästan all tid är programmeringstid

DET handlar idag, inte bara om maskinerna ute på verkstadsgolvet utan det stora fokuset går under ett helhetstänk i produktionskedjan. Därför är man organiserade så att det finns inga maskinoperatörer i den traditionella meningen utan Admir och Stefan programmerar hela tiden ( man får givetvis ladda och plundra som två operatörer sköter) och förbereder alla jobb – off-line, så att allt – program, fixturering, verktygsval, allt är helt klart när maskinkoden skickas ut till bearbetningsmaskinerna som står redo att köra sina jobb. Det betyder extremt korta ställ- och riggning, på tider som många verkstäder bara kan drömma om…

Allt handlar om lönsamhet och produktivitet

INDUSTRIN ökar sitt fokus på säkra leveranstider och att spara kostnader, det har inget med storleken på företaget att göra. Och här har Stefan och Admir tagit steget fullt ut när det handlar om programmering, fixturering och verktygsval med mjukvara inbäddat i digitalisering och industri 4.0. och allt sparas i ”molnet”.

– Vi är fullt digitaliserade i ett lätthanterligt och användarvänligt arbetssätt, där vi gör det svåra enkelt. Alla våra MAZAK maskiner är automatiserade med stångmagasin och är ”sammankopplade” i ett nätverk kan man säga, där vi inför nästa serie som vi skall köra, väljer den maskinen som är ledig eller som snart är ledig. Det blir ett effektivt flöde som ger oss flexibilitet under dygnets alla timmar där serier med längre körtid, kan köras obemannat på kväll och natt, säger Admir Popovic som är övertygad om att det är viktigt att kunna koppla samman maskiner och bearbetningsövervakning som spelar en avgörande roll i interaktion med maskinen. Med anslutna maskiner är det möjligt att göra alla slags uppgraderingar som kan ske snabbt och smidigt, utan att störa nästa körning. 

CAM i fokus

Tremeco AB är en legotillverkare som tillverkar komplexa produkter i mindre serier och i mer avancerade maskiner som exempelvis MAZAK Integrex. För att nå lönsamhet i denna typ av maskiner och produktion, krävs extremt snabba omställningar och programmering.

Verktygsbanorna är ofta både tre, fyra och fem axliga och består av en blandning av svarvning och fräsning samt specialoperationer såsom dockning och laddning. En inte helt enkel uppgift för CAM programmeraren, då både maskin och de detaljer som skall tillverkas är komplexa.

Ett effektivt CAM program är ett måste och här har delägarna Stefan Göransson och Admir Filipovic valt att utveckla sina programmerings- och tillverkningsprocesser med GibbsCAM.

Utöver att CAM programmet ska klara av de höga krav som finns på verktygsbanor och att styra maskinens samtliga funktioner, krävs systematisering och optimering för att uppnå verklig snabbhet. En ytterligare viktig aspekt är att CAM programmet kan och ska användas av fler än bara en ”CAM specialist”, gärna nära maskinerna på verkstadsgolvet. På Tremeco har man arbetsstationerna kopplade direkt intill bearbetningsmaskinerna. Hög användarvänlighet är avgörande.

Vi ber Admir och Stefan svara på några frågor i ämnet effektiv CAM programmering, vi vill veta lite kort hur man tänker och arbetar.

Vilka aspekter har varit viktiga för Tremeco, för att med GibbsCAM uppnå snabb programmering?
– Att vi har ett fullständigt verktygs- och hållare bibliotek.

Är systematisering och integration av fixturer och verktygshållare viktigt, och hur viktigt är maskinsimulering?
– Det är väldigt viktigt och minskar kollision risken.

Att flytta jobb mellan olika typer av maskiner sker antagligen ofta, hur hanteras det?
– Vi kan flytta jobben mellan alla våra maskiner. Det enda vi kan få ändra på är postprocessorerna som ligger i ett bibliotek.

Att kunna köra full simultan 5-axlig bearbetning i en fleraxlig svarv, vilka fördelar ger det?
– Det ger oss fördelen att kunna bearbeta komplett detalj i en och samma uppspänning.

Tremeco har idag tre fullspäckade GibbsCAM licenser. Körs all programmering centralt, eller används CAM även ute på verkstadsgolvet?
– All programmering sker ute i maskinhallen. Vi kan även flytta med oss licenserna om vi vill sitta mer ostört.

En komplett implementering av CAM för mer komplexa maskiner innebär en hel del arbete, både för kund och CAM leverantör.

Postprocessor, maskinmodeller, fixturer och verktygsbibliotek skall integreras och anpassas för både maskin och företag.

Nu när detta är gjort hos Tremeco, hur pass snabbt går det att få igång produktion av ett nytt jobb i en Mazak Integrex?

– Det beror helt på hur komplicerad detaljen är. Det kan ta allt ifrån 15 min upp till några timmar.

Vi tackar Stefan och Admir för svaren.

– Vi gillar att vara ett bollplank till innovatörer. Många gånger kan vi med vår produktionsutrustning gör det omöjliga möjligt. Det som tidigare var allt för dyrt att tillverka i svensk produktion är nu inom räckhåll. Kombinationen av vår långa tid i branschen och vår vilja att ligga längst fram i teknikutvecklingen gör att vi är en idealisk partner för innovativa företag som vill tänja på gränserna, vi kan mer…, säger Stefan Göransson på Tremeco AB.

Admir visar olika maskinsimuleringar i GibbsCAM. Här finns arbetsstationer ute i produktionen.

Vi ber Mikael Bagge om lite input när det handlar om några viktiga funktioner som Tremeco AB använder i sin CAM programmering

– 5-axlig simultanbearbetning är en viktig del i CAM programmeringen, vilket faller sig naturligt för fem axliga fräsar, men är en minst lika viktig del för de flerfunktions- och MTM svarvar som Tremeco använder. Med 5-axlig simultanbearbetning i en MTM maskin kan frässpindeln komma runt ett helt ämne utan att släppa ytan, det möjliggör bland annat att finare ytor kan uppnås och att färre verktyg behöver användas.

– 5-axlig simultanbearbetning används mer och mer inom både lego- och produktionsbearbetning. Ursprungligen användes tekniken ofta för formverktyg, impellrar och liknande. Metoderna inom 5-axlig bearbetning utvecklas konstant vilket gör användningsområdet bredare. Man kan idag få bättre ytfinhet med femaxliga metoder, man kan bearbeta inuti rör, fasa och grada detaljer automatiskt och grovfräsa dynamiskt med fem axlar samtidigt. I praktiken kan man tillverka ”omöjliga” detaljer, exempelvis med negativt lutande väggar.

För att ställa om tillräckligt snabbt mellan olika jobb och bygga nya program, måste förstås även verktyg, chuckar, backar och fixturer hanteras effektivt inne i CAM. Därtill gäller det att ha kunskapen att kunna kombinera metoder. I vissa fall kanske treaxlig dykfräsning ger vinster, medan i andra situationer är det dynamisk bearbetning som blir mest lönsam. Men det handlar även om flöden, när skall ett detaljutdrag i huvudspindeln göras, hur skall dockning hanteras och så vidare, det vill säga operationsföljder skall byggas för att få stabil och effektiv uppspänning och avverkning. Ovan skall sedan kombineras med en trygg och snabb maskinsimulering, så misstagen fångas innan jobbet går ut i maskin. Allt detta måste CAM programmet hantera, utan att användaren skall behöva använda externa program, eller ”klippa & klistra” ihop lösningar. Alla dessa olika delar behärskar och hanterar Tremeco väl i GibbsCAM, därför blir resultatet så bra.

I 5axis miljön erbjuds ytterst avancerad kollisionskontroll. Verktyget, skaftet, hållaren, råämnet, detaljmodellen – alla objekt kan definieras som kollisionsobjekt och olika beteenden kan definieras baserat på hur en eventuell kollision uppstår.
I en viss situation skall verktyget lyftas för att undvika kollision, medan i en annan skall verktyget lutas undan från detaljen osv.

– Maskinsimulering och kollisionskontroll är en mycket viktig och central funktion för oss, säger Stefan Göransson

Det finns maskinsäljare och det finns maskinsäljare

Göran Skogefors som är och har varit Ravemas eminente säljare på distrikt Väst, kommer att gå i pension under 2022. Jag har personligen fått träffa och arbeta tillsammans med Göran vid flera olika tillfällen och jag har förstått att det handlar om försäljning av teknik och maskiner där vi ser ett engagemang och en träffsäkerhet när det handlar om att hitta den bästa maskinlösningen för kunden.

Vi är på Tremeco och Göran Skogefors åker runt med sin efterträdare på sitt säljdistrikt Kristin Alexandersson Rohdin som också är ett känt ansikte för svenska mekaniska verkstäder. Hon har lång erfarenhet av maskinförsäljning och skall nu axla Görans roll som en av de ledande maskinsäljarna på distriktet.

Beskriv kunden Tremeco, ber vi Göran.
– Här handlar det om ett verkstadsföretag där jag sålde den första maskinen från MAZAK 2004. Med stor kundnöjdhet, så blev det åtskilliga maskiner sålda till Stefan och Tremeco AB under alla dessa år fram till att företaget expanderade och flyttade till de nya lokalerna som vi befinner oss idag.

– Med en expansion i sikte och med större produktionsyta så har investeringarna i MAZAK fortsatt och idag kan vi se tillbaka på många framgångsrika år tillsammans. En del i framgången är vår serviceorganisation som ses av många som den bästa i Sverige.

– Skall vi välja någon milsten i företaget Tremecos maskinval så handlar det mycket om att jag som maskinsäljare försökte att sälja in vår MAZAK Integrex serie och här pratar vi multifunktionmaskin och till slut öppnade sig behovet av att investera i vår storsäljare Integrex-serien med mantrat ” Done-in-One” tillverkningsmetoden där vi effektivt kan få ner tiden med dyrbara verktygsbyten och omställningar. Den första maskinen installerades 2015 och därefter har Integrex-tekniken varit en mycket viktig maskinteknik i Tremecos maskinpark.

Vi ber Göran om en uppdatering kring den senaste investeringen i en MAZAK Integrex.
– I fredags beställde Tremeco sin 6:e Integrex, en MAZAK Integrex i-200ST, maskin med undre revolver där man kan göra två bearbetningar samtidigt för att kapa tider på volymprodukter.

Maskinen automatiseras med stångmagasin.

– När Tremecos personal lämnar på kvällen är alla stångmaskiner fulladdade och flera maskinerna kör fortfarande när man kommer tillbaka på morgonen. Tremecos maskinutnyttjandegrad är i världsklass.

– Den dolda fabriken representerar den outnyttjade kapaciteten i produktionen och den oanvända potentialen i den dolda fabriken är ofta mycket större än man tror. Har man 50 % maskinutnyttjandegrad per dag så är det godkänt på många produktionsenheter, menar Göran Skogefors. Här är utnyttjandegraden väldigt hög!

– Mazaks fleroperationsmaskiner har menar många revolutionerat den skärande bearbetningen och spelar en viktig roll i dagens allt smartare fabriker. Mazak fortsätter den inslagna vägen med teknologin inom DONE-IN-ONE, alltså från råmaterial till färdig slutkomponent i en och samma maskin, säger Göran Skogefors.

– En av de viktigaste fördelarna med Integrex maskinerna är just förmågan att kunna producera små serier och ändå vara lönsamt. Det skapar större flexibilitet och kortare genomloppstid i fabriken. Om man använder en Integrex istället för konventionell metod med svarv och fleroperationsmaskin kan man minska ledtiden samtidigt som man får detaljen helt klar i en maskin och det ger också i nästa steg en kvalitetsförbättring.

– Detta maskinkoncept är kanske ett måste för framförallt för legotillverkare med möjligheter att köra komplexa detaljer helt färdiga i en maskin.

Minska sina ställ- och ledtider. Kunderna kräver idag kortare avrop med allt snabbare leveranstider, förklarar Göran Skogefors maskinsäljare Ravema.

På fotot ser vi Stefan Göransson Tremeco AB, Kristin Alexandersson Rohdin och Göran Skogefors båda Ravema AB

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here