Vid all skärande bearbetning bildas spånor som en biprodukt. Mängden spånor varierar men de måste återvinnas på något sätt och för en effektiv process behöver man specialmaskiner som både krossar och separerar kyloljan från spånorna.
– Vi på Markaryds Metallarmatur (MMA) gör av med
1 200 ton mässing per år och c:a 70 % blir spån som vi behöver ta hand om dels i miljöhänseende men också i en ekonomisk aspekt. I våra skärande bearbetningsprocesser använder vi en rak olja som kylmedia och som är ”snäll” mot våra medarbetare, den ger inga hälsobesvär, säger produktionschef Ola Petersson som fortsätter;
– Som ni förstår så behöver vi ta hand om stora mängder spånor av olika mässingssorter och kylolja som måste återvinnas på ett miljösäkert sätt. För detta har vi nu investerat i ett spånhanteringssystem från INDASS. Verkstaden har sedan tidigare ett system från ett annat fabrikat som vi installerade under 70-talet men vi vet inte om eller när detta system går sönder. Samtidigt behövde vi titta på ny teknik för att bli effektivare.
För c:a 1 ½ år sedan gick MMA ut till marknaden och begärde in offerter från ett flertal fabrikat. Vi fann ganska snabbt att en av våra leverantörer av maskiner Kenson Component hade en ny agentur på spånhanteringssystem och det visade sig vara exakt vad vi behövde både ur tekniksynpunkt och funktion men också till pris och leveranstid.
– Vad som skyndade på inköpet var att det har kommit nya lagkrav när det gäller att få ner blyhalten i vissa produkter. Användningen av bly har under en längre tid reglerats men fortfarande framställs många blyhaltiga komponenter. I våra produkter handlar det om högst 3 % blyinnehåll men vi som är ett miljöcertifierat företag tillverkar alltmer i blyfri mässing. Vi fasar nu ut allt fler produkter som innehåller bly för att uppnå vårt mål med ett mer miljövänligt sortiment, berättar Ola Petersson.

Vad betyder detta ur ett produktionstekniskt perspektiv?

– Vi bearbetar idag tre olika sorters mässing och spånorna från olika legeringar får absolut inte blandas med varandra. Det innebär att för att få en effektiv återvinning av kylolja och spånor så är den nya anläggningen från INDASS nödvändig. Den hanterar spånorna från bearbetningsmaskinerna, med spånkross, centrifugering, filtrering och torkning. Kyloljan separeras från spånorna på ett effektivt sätt då återvinningsföretaget endast godkänner max 2 % restolja. De vill givetvis köpa mässingsspån av oss, inte olja. Oljan vill vi ha kvar för den är kostsam och går tillbaka till maskinerna igen via vår centraltank och vi får ett slutet och effektivt system. Återigen bra för miljön och bra för företagets ekonomi. INDASS systemet är dessutom mycket kompakt och tar liten plats, förklarar Ola Petersson.
– I vår gamla anläggning hade vi mycket långa rengöringstider i maskinen, ofta många timmar vilket även blir kostsamt varje gång vi byter mässingssort. Med vår nya maskin från INDASS kan vi nu enkelt köra och hantera olika mässingslegeringar. Rengöringen i Indass tar endast 15-20 minuter och det gör oss mycket mer effektiva i vår spån- och oljehantering. Det får nämligen inte komma in en enda spåna med bly i det blyfria spånorna som vi skickar till återvinningsföretaget. Då blir hela partiet utdömt och det vill vi inte vara med om, varken med tanke på ekonomin eller miljön. Vi anser oss vara ett miljö företag och vi gör allt vi kan för att spara energi såväl i vår produktion som med våra produkter.
– Vi får ”bra verkstad” med vårt nya spån- och oljehanteringssystem och vi är väldigt nöjda med INDASS systemet, vi har inte haft ett enda stopp under det år som vi haft systemet installerat och igång.

Per Jönsson, Ola Petersson och Mikael Olsson poserar framför verkstadens maskiner för spån och oljehantering.

Vi ber Mikael Olsson säljansvarig på Kenson Component att berätta lite om systemet och tillverkaren.

– Det spånhanteringssystemet som Markaryd Metallarmatur har investerat i heter INDASS Minisystem och består av spånkross SCR 10, restbitsavskiljare, centrifug SCED 10 och filtrering.
– Anläggningen hanterar Ecobrass och mässing 511 L. Längder på spånorna som hanteras i detta Minisystem är 5 – 500 mm och fylls på i säckar för smart leverans till återvinning. Utöver Minisystem har de en ny intressant produkt, Minibrick som briketterar korta spån direkt vid bearbetningsmaskinen. Företaget har även manuella centrifuger för hantering av alla typer av material och spånlängder, restbiten behöver inte avskiljas.
– Som sagt så bygger konstruktionen på påbyggnadssystem i moduler vilket ger kunden stora möjligheter att anpassa anläggningen efter egna behov både när det gäller storlek och teknik.
INDASS står för Industrie Associate s.r.l., beläget utanför Brescia i Italien. De har funnits i 35 år. All produktion sker inom företaget, informerar Mikael Olsson och tillägger;
– Agenturföretagen Kenson Component och Sales har en tradition i att samarbeta med italienska tillverkare av maskiner och utrustning för verkstadsindustrin. Det började med att min far Kent Olsson som fortfarande är aktiv i företaget fick kontakt med italienska maskintillverkare och det ena gav det andra. Idag om man letar efter en ny produkt så prioriterar och söker man först och främst i Italien och så gjorde man med sin senaste agentur INDASS som visade sig vara ett mycket bra val när det gäller teknik, kompetens och pris.

 

 

 

 

 

 

Spånor och olja behöver separeras för ett hållbart miljöarbete.
Färdig detalj i mässing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionschef Ola Petersson visar långa spånor som
skall hanteras i den nya utrustningen från INDASS.
Mikael Olsson maskinsäljare på Kenson tillsammans med maskinoperatören Alexander
Kristensen.
I bakgrunden ser man den allra senaste investeringen i en transfermaskin med automationslösning
för bearbetning från stänger, från den italienska tillverkaren Buffoli.
– Buffoli modell TRANS-BAR är en CNC-transfer matad med icke roterande stänger. Den
bearbetar från två håll samt även radiellt i ett tempo. Maskinen är lika snabbt omställbar som en
CNC-svarv men har en produktivitet i nivå med en flerspindelsvarv. TRANS-BAR kan tillverka
detaljer som svårligen låter sig tillverkas i en konventionell flerspindelsvarv, berättar Mikael
Olsson på Kenson Component som är generalagenter för Buffoli i Sverige, Danmark och Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Markaryds Metallarmatur är idag marknadsledande i Sverige och en av de ledande i Skandinavien på produkter för rumstemperaturreglering inom värme och kyla. Huvudkontor, produktion samt forskning & utveckling med 140 medarbetare ligger i Markaryd. Företaget har idag en produktionsyta på c:a 12 500 kvm, utbyggt i skepp i flera omgångar sedan 1965, där man tillverkar sina produkter från ”ax till limpa”.
– Här gör vi allt ute i produktionen från varmpressning, verktygstillverkning, bearbetning, slipning och montering plus att vi satsar mycket på produktionsteknik för att klara av att vi erbjuder marknaden nära 5 000 olika artiklar, säger produktionschef Ola Petersson och tillägger att man är hälften kvinnor i verkstaden.
– Man kan säga att vi har dubblat vår omsättning sedan början på 2 000-talet och idag kör vi tre skift, vilket betyder att vi är igång i princip hela tiden med vår produktion.
Företaget grundades 1950 av två innovativa gnosjöföretagare, Sven Nilsson och Olof Neljesjö som flyttade till Markaryd och har funnits på orten sedan dess. Varmpressning och bearbetning av mässing är en kompetens man haft i bolaget sedan mitten av 1950-talet. MMA ägs sedan 2001 av den finska familjekoncernen Rettig. Familjen von Rettig vars affärstraditioner går tillbaka till år 1790, och är en privat familjeägd koncern i åttonde generationen. MMA ingår i Rettig ICC som i huvudsak tillverkar radiatorer för vatten-och elsystem samt golvvärme. Omsättningen i koncernen uppgick till 945 miljoner Euro och man har globalt c:a 4 100 anställda.

MMA har en stark ställning i Rettig samtidigt som i en decentraliserad struktur har det lilla företagets korta beslutsvägar. Detta ger korta ledtider och hög flexibilitet med en tydlig kundorientering. Rettigs mission är att skapa värde för generationer genom ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap.
– Vår anläggning Markaryd har med åren blivit ett kompetenscentrum med hög teknologisk nivå, säger Ola Petersson som arbetat på företaget sedan 1989.
– MMA´s vision är att genom våra produkter optimera inomhusklimat i både kommersiella fastigheter och privata bostäder och på sätt minska energianvändningen i kyl- och värmesystem. Företagets strategiska inriktning är att bibehålla vår position som ledande tillverkare i framtiden, avslutar Ola Petersson.

Vi på redaktionen ser återigen ett starkt bevis hos AB Markaryds Metallarmatur på svenska produkter som utvecklas och tillverkas i vårt land. Att flytta tillverkningen utomlands har aldrig kommit på tal. Man har även tagit ett samhällsansvar.
Här finns en företagsmiljö där trotjänare visar nya medarbetare vägen och trots en hög och ökad automatisering får alla som vill vara kvar tills de själva tycker att det är dags att gå i pension. Det handlar om en respekt för de människorna som har valt att arbeta på MMA.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here