Vi befinner oss i Skillingaryd hos ett av norra Europas ledande underleverantörsföretag inom skärande bearbetning. I över 70 år har Uppåkra Mekaniska försett världsledande industrikunder med de mest krävande komponenter och detaljer som är möjliga att tillverka ifråga om komplexitet och precision. Ur ett kundperspektiv är Uppåkra en självklar, långsiktig och komplett partner som besitter särskild kompetens i samtliga steg i processen. Man klarar sina uppdrag genom att erbjuda en gedigen och modern maskinpark som förändras och förnyas för att klara av kundernas ständiga krav och behov på precision och kvalitet i det man tillverkar. Det handlar om att varje dag tillverka och leverera detaljer i världsklass.

EketsXUppåkra är en koncern som idag omsätter nästan 600 MSEK och man är cirka 340 medarbetare. Verksamheten bedrivs i de 2 dotterbolagen Ekets Mekaniska AB ( i Örkelljunga) och Uppåkra Mekaniska AB ( i Skillingaryd).”

Rubriken till artikeln är ett citat vi fångade upp när vi besökte företaget senast, (2016) och fick en intervju på pensionsdagen med delägaren och mångaårige VD’n till Uppåkra Mekaniska AB, Jan Johansson som drev det på ett mångfacetterat sätt, alltid med automatiseringar i fokus. Idag är företaget sålt och nya ägare driver företaget vidare, i nästan samma anda kan vi konstatera när vi sammanfattar vårt nya möte, med nyckelpersonerna som styr dagens Uppåkra Mekaniska, när artikeln närmare sig sitt slut. Så häng med…

Verkstadsföretaget har alltid historiskt sett till att ha bästa möjliga maskinella resurser, hög automatiseringsgrad och kompetens. Moderna maskiner och automationssystem är aldrig en poäng i sig. Det är kompetensen hos människorna bakom maskinerna som svarar för resultaten i form av effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Målsättningen för företagsledningen och alla medarbetare är därför att skapa en positiv och innovativ anda. Den har man nu förstärkt ytterligare genom att förena allt mer av den modernaste tekniken, med småländsk klurigheten och en lång och gedigen erfarenhet inom skärande bearbetning. (Vi skall intervjua en produktionstekniker som arbetat på Uppåkra i 30 år och en produktionschef som arbetat på företaget i 34 år).


Engagemang, kompetensförsörjning och investeringar, värdegrunder i Uppåkra 2.0

Idag är redaktören på Tidningen Maskinoperatören återigen på plats på den stora fabriken i Skillingaryd för att uppmärksamma och få insyn och information i hur den nya företagsledningen kommer att ”lotsa” verkstadsföretaget in i framtiden. Och givetvis få ta del av information och ”produktionstänk” kring de senaste maskininvesteringarna och de framtida behoven. Kompetensutveckling är incitament som är oerhört viktiga för de företag som vil se en ökad tillväxt i en miljö som innehåller knivskarp konkurrens från globala konkurrenter. Att växa i en högkostandsekonomi kräver ständiga förbättringar i alla led för att man som företag skall överleva i konkurrensen på underleverantörsmarknaden där man verkar.

Många tillverkningsföretag står inför betydande förändringar som också sker allt snabbare, där man behöver utmana och utvärdera sin verksamhet för att snabbt kunna ställa om sina processer för att nå sina tillväxtmål som kräver skalbarhet, funktionalitet och priskontroll. Att fortsätta att leverera detaljer och komponenter
i världsklass till leveranstider – just-in-time-, även om arbetsbelastning och maskinutnyttjandet ökar.

Mjuka värden är en
förutsättning för företagets tillväxt.

Utan skalbarhet blir det svårt att växa. Och utan tillväxt blir det ännu svårare att rekrytera nya duktiga medarbetare, få fler kunder och få tid över till att förbättra och förnya företaget. Skalbarhet är helt enkelt en av förutsättningarna för ett företags tillväxt.

De flesta människor önskar nog att i sitt yrkesliv att arbeta på ett företag som vill utvecklas, som kontinuerligt tar sig framåt med ny teknik och där tillväxten är en självklar del av affärsplanen och inte ett självändamål.

Vi har samlats runt konferensbordet på huvudkontoret i Skillingaryd och här sitter Niclas Mårtensson vd och koncernchef, fabrikschef Bert-Ola Kejder, produktionstekniker Henric Bornander och produktionschef/skärande Jörgen Rydén. Med är också en av nyckelpersonerna när det gäller maskininvesteringar nu och sedan lång tid tillbaka – Jimmy Jensen som är maskinsäljare på Stenbergs. Han har även en bakgrund som maskinoperatör och produktionstekniker i 15 år under tiden 1987 till 2002) på Uppåkra. Det betyder att han bär på lite av det DNA som byggt upp Uppåkra till det man är idag, vilket givetvis hjälper till när han skall förslå och offerera nya maskinsystem för produktionen.

Vi skall lite längre fram redovisa de senaste maskininvesteringarna som har alla de förutsättningar som behövs för att öka automationsnivån och med en större flexibilitet öka och förbättra Uppåkras utbud till gamla och nya kunder.

För att få en klar bild över bakgrunden till de senaste maskininvesteringarna som är intressanta och spännande ur flera olika perspektiv, så ber vi först VD Niclas Mårtensson som i sin roll som vd, att berätta hur man skall styra företaget mot nya mål tillsammans med sina medarbetare.

– Jag har varit vd här sedan 1 november 2019 och har det övergripande ansvaret för EketsXUppåkra koncernen, som innefattar våra två fabriker i Eket och här i Skillingaryd. Min bakgrund är att jag jobbat hela mitt liv på verkstadsföretaget, som idag är Bufab Lann AB varav de senast dryga 20 åren inom Bufab och haft en fantastisk resa.

Men jag hade kommit till en punkt i mitt liv där det var dags att ta sig en funderare på om jag skulle stanna kvar, eller flytta på mig och hitta en ny utmaning.  Och när VD-posten på Ekets Uppåkra dök upp, så var det rätt tajming och det var ett jobb jag inte kunde tacka nej till.

–  Starten på mitt nya jobb var kanske inte den bästa som alla känner till och det handlar givetvis om att det kom en global Pandemi som ingen varit med om tidigare. Det blev tvärstopp under ett antal månader men sedan hösten 2020 har jag och många med mig blivit förvånade över hur snabbt det har vänt till uppgång och att efterfrågan idag är i många fall större än före pandemin. Så våra kunder har väldigt mycket att göra nu vilken spiller över på våra bolag, säger Niclas.

– Vår styrka är att vi erbjuder en unik bredd inom både materialval och maskinbearbetning i våra två fabriker – Örkelljunga och Skillingaryd, med kompletterande kompetenser, ledda av en gemensam organisation och företagsledning, erbjuder vi våra kunder, tillverkning av komponenter och specifika detaljer från prototyp till serieproduktion, säger koncern VD Niclas Mårtensson.

 Så idag med facit i handen så har företaget trots pandemin kunnat bygga nya förutsättningar genom att utveckla sitt entreprenörskap och göra större investeringar.

– Här har vi under Niclas ledarskap på kort tid åstadkommit många förändringar och infört nya produktionstänk men som också sammanfaller med det ”gamla tänket”, där vi skall kunna erbjuda ett större och mer varierat utbud av tillverkningstjänster inom skärande bearbetning. för som sagt så verkar vi i underleverantörsledet där vi ofta har kort framförhållning i det vi skall tillverka till våra kunder inom olika branscher. Vi vill växa in i nya segment och samtidigt bli ännu bättre på det som vi traditionellt håller ”världsklass” på i det vi tillverkar, säger plats- och fabrikschef Bert-Ola Kejder.

Bert-Ola är inte ny i branschen men på Uppåkra han nu arbetat i 4 år och känner nu efter ett tufft år med pandemin att det arbete man lagt ner den senaste tiden kommer att bära frukt ganska omgående då han menar att man nu skall erbjuda mer till kund och här kommer ny maskinutrustning in i fabriken med mycket bra tajming när man nu ser en stor efterfrågan av komponenter som man på Uppåkra är bland de bästa i Europa på att tillverka.

–  Min produktionsfilosofi sammanfaller helt med Niclas syn på det hela och även mina kollegor här runt konferensbordet kan skriva under på att vi och våra medarbetare har viljan att lära nytt och utvecklas i våra roller – alla skall vara med från maskinoperatörer och produktionstekniker till företagsledning. Och för att vara konkurrenskraftiga behöver varje maskin på verkstadsgolvet ha någon form av automationslösning, stångmagasin eller robot.

Komplext maskinkoncept, i en
mångmiljoners investering blev tydligt
och enkelt med ”Alexanderhugget”.

Vi kopplar in maskinsäljaren Jimmy Jensen på Stenbergs som först innan vi kommer in på maskinfakta och data vill åskådliggöra hur maskinaffären utvecklades från att diskutera en maskininvestering på ett traditionellt sätt till att från teorin skapa ett projekt där man redan från början, tänkte större och direkt planerade för fyra identiskt lika maskinceller. Istället för att investera i en maskin i taget så blev det en i mångt och mycket drastisk lösning men samtidigt tydlig och enkel.

 … Drömmen om Alexanderhugget

Enligt sagan fanns i Zeustempel i staden Gordion en komplicerad knut. Den som lyckades att få upp den skulle bli Asiens härskare. År 334 före Kristus sägs det att Alexander den store i stället för att lösa surrningen högg av den gordiska knuten med sitt svärd. Därifrån kommer uttrycket Alexanderhugg, som beskriver en drastisk lösning på ett tillsynes omöjligt problem. Uttrycket – Alexanderhugget för att lösa svåra problem lever sedan dess vidare in
i våra moderna tider.

Så från idé till verklighet

Ekets Uppåkra och Stenbergs löste ett problem, det komplexa blev det enkla och här kan man pratar man i termer om hur en invecklad process kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd… läs längre fram i artikeln där Jimmy Jensen på Stenbergs förklarar.

Svensk industri befinner sig i en expansiv fas och behoven av ny maskinteknik, ofta med en automationslösning är stora. Så här beskrev man sin senaste maskininvestering enligt ett pressmeddelande;

Verkstadskoncernen EketsXUppåkra är mitt i genomförandet av ett historiskt stort investeringspaket på Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd. I investeringen ingår just nu, tre stycken Okuma 2SP-2500H-M med tillhörande robotceller från InLead Automation. Cellerna ger en stor flexibilitet i produktmixen. Stort fokus läggs dessutom på ergonomin som genom en väl uttänkt placering av cellerna ger ett bra materialflöde. Fullt utbyggt kommer gruppen innehålla fyra likadana celler.

Maskinleverantören Stenbergs/OKUMA

Vi ber Jimmy Jensen ansvarig maskinsäljare för projektet om hur man kan återspegla till ett gammalt ordspråk när det gäller en maskininvestering och applicera det i dagens moderna produktionsmiljö.

– Att i ett tidigt stadie och förarbete i projektform få möjligheten att mixa maskin och maskinautomation med portal, samt robot. I en cell med flera maskiner där vi hade en tillgänglig golvyta. Vi började skissa på layout och innehåll i automationen samtidigt. Uppåkra är en mogen automationspartner och kom med viktig input
i arbetet. Vi kom fram till en lösning där man kan mixa sin produktflora med snabba omställ och kanske branschens snabbaste laddtider, förklarar Jimmy Jensen.

Och vad var det främst som gjorde att man lyckades med ett så kallat ”Alexanderhugg” i denna investering?

– Jag vill nog påstå att det berodde på att vi kunde jobba med fler celler och samma styrsystem, vilket ger skalfördelar. Dynamiken att kunna finplanera i en flödesgrupp, ger en stor flexibilitet vid en variation av produktmixen, samtidigt för framtida investeringar, så är det bara att rulla ut samma koncept, säger Jimmy

Och att bygga ett maskinkoncept för framtida behov hur resonerar man i stort?

– Den svenska industrins utmaning är tillverka produkter på ett rationellt sätt, hög förädlingsgrad, korta ledtider. Vi behöver en låg bemanning och därför behöver vi stabila processer. Det uppnår man genom att som rubriken på artikeln säger -”ingen maskin är smartare än de människor som styr dem” , där även en stabil och innovativ automationspartner är ett stort plus, menar Jimmy.

Berätta om affären här utifrån frågan och få in mer bredd när det i nästa steg handlar om tekniska lösningar?

– När vi började skissa på en lösning så var vi snart inne i konceptet som Uppåkra har lång erfarenhet av. En två-spindlig maskin Okuma 2SP-2500H med drivna verktyg i bägge revolvrarna. Vi kombinerade det med en integrerad portal Okuma OGL (Okuma Gantry Loader) och en robotcell från InLead i Anderstorp. Valet av automationspartner var i detta fall lätt, då jag har god erfarenhet av företaget i tidigare projekt. Fördelen med maskintypen är att man har två oberoende spindlar, antingen samma jobb i bägge, eller omgrepp som sker utanför cykeltiden. Det är en boxgejdmaskin för stabil bearbetning under lång tid. Den totala bredden på maskinen är 2200 mm, säger Jimmy.

Och utifrån dina erfarenheter, hur speglar investeringen framtidens maskinaffärer för dig och Stenbergs i stort?

– Sneglar vi in i framtiden för Uppåkra, så tror jag att de kommer bli mycket konkurrenskraftiga på den europeiska underleverantörsmarknaden. Den utstakade vägen framåt är klar och går som en röd tråd genom hela företaget. Man kommer vad jag förstår att satsa på fler och allt mer avancerade maskiner som kommer att höja förädlingsgraden ytterligare. Mer flexibilitet i omställ och rakare flöden.

Vad vi hör så är det också ytterligare en verktygsmaskin från OKUMA på väg in i en annan del av produktionen?

InLead är stolta att få vara en kugge i denna automation/maskin resa hos Ekets Uppåkra, säger Tommy Strand, VD inLead.
– Uppåkra har en gedigen erfarenhet av automation, då de förr byggt sina lösningar själva. Vi bidrar med vårt tänk men är samtidigt lyhörda för hur de vill hantera sin automation för att få ut den bästa lösningen. En del av det hela och som inLead bidragit med är att det ska vara enkelt för operatörerna, oavsett vilken automationscell de hanterar ska de kunna hantera den utan specialkunskaper.
– Här spelar vårt HMI en stor roll för att visuellt få den hjälp som behövs, säger Tommy. Det Uppåkra och Stenbergs ser som fördel med inLead är att vi har ett antal standardlösningar som passar för maskinbetjäning för all typ av produktflora och volymer. Styrkan i att vi är ett lite större företag men ändå med korta vägar internt, sist men inte minst anpassningsbara.
Stor del av lösningen och diskussionen har varit ergonomi/flöden, råämnen hanteras på en sida och färdiga detaljer på den andra sidan. Alla maskiner står på samma sätt men spegelvända för att skapa ett centrerat utflöde. Där sker kontroll, mätning och packning vilket sparar många steg för operatörerna, säger Tommy Strand.
InLead idag har 18 anställda med huvudkontor i Anderstorp (35 km från Värnamo) samt försäljningskontor i Bollnäs. Startades 2013 där fokus ligger på framtagning av standardlösningar för i stort sett all typ av hantering vid svarv eller fräs.
Varumärken är InFeeder, InEasy, InLine, InPallet och InVeyor. Kunder är från de minsta till de största bolagen i Sverige.

– Ja, i Uppåkras vidare satsning på att höja tekniknivån kommer det in en multifunktionssvarv strax efter nyåret. Det är en Okuma Multus U4000 2SW1500, en maskin med både frässpindel och revolver, så maskinen är fullmatad för att utföra de mest krävande uppdragen. Framför maskinen kommer en robotcell, modell större att stå för maskinbetjäning. Maskincellen kommer att  hantera en stor variation av Uppåkras detaljer, med automatiskgripdonsväxlare, mellanläggshantering, förberedd för tvätt, mätuttag, etc. På maskinsidan finner vi,  högupplöst C-axel, mätprobe, snabbväxelchuck, Okuma Virtual Monitor, Renishaw Set Inspect. Maskinen är förberedd för 70 bar samt en riktigt bra spåntransportör, en Mayfran Consep 2000. Allt borgar för att det blir många timmar problemfri produktion, menar Jimmy Jensen maskinsäljare på Stenbergs.

OKUMA är en japansk maskintillverkare så vi måste som alltid, avsluta frågorna till Jimmy med lite japansk produktionsfilosofi som ligger Jimmy varmt om hjärtat.

– Blandar vi in japansk produktionsfilosofi i investeringen, så handlar det om stabila processer, hög kvalitet och låg bemanning. På det sättet kan man säga att Uppåkra har inslag av en japansk produktionsfilosofi som är till stor fördel när man bygger framtida produktionssystem.

När vi lämnar ett regnigt Skillingaryd får vi höra att vecka 32 kommer den fjärde cellen att installeras. Och just nu pågår utflyttning och omflyttning av äldre maskinceller för att göra plats för nästa investering, ett arbete som ”aldrig tar slut” för Niclas Mårtensson och hans medarbetare på fabrikerna i Skillingaryd och Örkelljunga. Undrar ni hur grabbarna ser ut, så har vi dem på första sidan på tidningen. Från vänster till höger på fotot; Niclas Mårtensson, Henric Bornander, Jörgen Rydén och Jimmy Jensen.

Jimmy Jensen maskinsäljare Stenbergs.

Ständigt förbättringsarbete

Tillbaka till konferensrummet och vårt möte med några av nyckelpersonerna i det senaste projektet på Uppåkra Mekaniska.

Henric Bornander är produktionstekniker och som arbetat på Uppåkra i mer än 30 år. Han om någon vet hur man bygger maskinkoncept/automationslösningar som fungerar och vad som kommer att krävas för att Uppåkra skall behålla sin ledande ställning som en underleverantör i världsklass in i framtiden. Då han är uppvuxen precis med Jan Johanssons produktionsfilosofi. Vid hans sida sitter Jörgen Rydén som arbetat på Uppåkra i 34 år och som idag är produktionschef.

– Flexibilitet är viktigt idag och för framtiden då försörjningskedjorna kommer att förändras efter pandemin och vi märker det redan idag. Det betyder att vi bör vara förberedda att tillverka mer mot lager än tidigare. Med vårt nya maskinkoncept så innebär det att vi blir riktigt bra på flexibilitet och kan planera men även snabbt ställa om när och om kunderna gör korrigeringar i sina beställningar, säger Jörgen Rydén. 

– Vi fortsätter oförtrutet arbetet med att öka utnyttjandegraden i våra maskiner och system genom automatisering. Det sitter i väggarna här på företaget. Däremot har vår produktionsfilosofi förändrats, då vi idag och framåt enbart investerar i ”färdiga maskinkoncept, kompletta med automation. Skillnaden är den att vår nya företagsledning har tillsammans med oss bestämt att vi inte längre skall bygga våra egna automationslösningar längre som vi har gjort tidigare, säger Henric Bornander.

– Så under 2019 började vi titta på olika koncept med maskin + robot + automation och vi kontaktade maskinleverantörerna för att få in förslag och offerter. Vi fann att Stenbergs som maskinleverantör och deras samarbete med maskinbyggarna Inlead Automation gav oss svaret på hur vi skulle gå vidare med vår nya produktionsfilosofi och valet föll på ett antal OKUMA maskiner fristående men i linje, ”kopplade” till varsin standard – maskinbetjäningslösning från Inlead, säger Jörgen Rydén.

– Att investera i nya maskinkoncept och lösningar ger inte bara hårda värden utan även mjuka. Det ger alla ett mervärde inte bara produktivt utan skickar även signaler till våra medarbetare att vi satsar på ny teknik och att vi nu är i början på ett nytt kapitel där våra medarbetare är nyckeln till framgången. Engagemang och viljan att lära sig nytt är viktiga och här finns en stor potential för alla företag att skapa intressanta arbetsuppgifter vilket ökar produktiviteten, säger Jörgen och tillägger;

De horisontella spindlarna ger hög produktivitet vid massproduktion. 2SP-2500H kombinerar två svarvar i en, för komplettbearbetning av detaljer. Den snabba portalen (180m/min) möjliggör lång obemannad produktion. På grund av maskinens design och snabba laddning, kommer portalen åt att ladda oberoende av revolverns position. De tre svarvarna (en till på väg in) är utrustad med drivna verktyg på båda sidor.

OKUMA 2SP-2500H

_ Intelligent maskinproduktivitet i en kompakt design. De två spindlarna ger hög produktivitet i massproduktion, idealiskt för svenska underleverantörer. Genom att vrida revolvern 90 grader får man en maskin med hög produktivitet. Genom att integrera Okuma Gantry Loader (OGL) i maskinen kan produkter laddas och plundras automatiskt. 2SP-2500H integrerar två svarvar i en för antingen komplettbearbetning eller samma tempo i bägge spindlarna. Omgrepp sker helautomatiskt utanför cykeltiden. Portalen möjliggör stabil obevakad produktion under lång tid. På grund av maskinens design kan portalen komma in i maskinen oberoende av revolverns position. Därmed minskas tiden för detaljbyte kraftigt. Tillsammans med portalens hastighet 180M/Min, får man en snabb, stabil maskin. Möjlighet finns till drivna verktyg på en eller bägge spindlarna. Okuma 2SP-2500H´s maskinbredd är bara 2200 mm, så det ger ett riktigt bra utnyttjande av golvytan, förklarar maskinsäljare Jimmy Jensen på Stenbergs.

– Vi är nu en mycket bra grupp på SVARV, där operatörer och tekniker arbetar i skift för att få den allra bästa utväxlingen och uppsida för vår produktion. Jag arbetar mitt i ”orkanens öga” och ser mig som en ”arbetscoach” bland många andra arbetsuppgifter i teamen, skrattar en nöjd produktionschef.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here