Företaget är ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och bedriver sin verksamhet i nya ändamålsenliga lokaler. En maskinpark som består av nya moderna 5-axliga maskiner, CAD/CAM-system och mätmaskiner för friformsmätning. APM August Pettersson kan genom ett kluster av partners och underleverantörer ta helhetsansvar för förhållandevis stora projekt.

Med en hög teknisk nivå och kvalitet konstruera och tillverka kontrollutrustningar, verktyg för prototyper och kortserietillverkning, modeller och prototyper till verkstadsindustrin, så här förklarar Peter Sandén företagets affärsidé och tillägger ödmjukt att man är ledande i branschen och varför är man det. Jo, det skall vi ta reda på när vi stämmer möte med verkstadsägaren Peter och med på mötet är även Per Gisslar från Tebis Scandinavia, ett företag som har en stor inblandning i att APM August Pettersson har nått dit man är idag och det handlar om få kontroll över tillverkningsprocesser med datorstödd produktion via ett optimalt CAD/CAM system som är ett måste för att verksamheten som ett ledande teknik- och kompetensföretag skall fungera i den stenhårda konkurrensen om jobben som man lever i.

Kontrollfixturer

 Peter Sandén och Per Gisslar har samarbetat sedan 1993, då APM köpte den första licensen från Tebis

Peter Sandén och Per Gisslar har samarbetat sedan 1993, då APM köpte den första licensen från Tebis

I ett fixturprojekt står APM för helheten från ide till färdig produkt. Man levererar alltid med ett kalibreringsprotokoll och om kunden så önskar ett komplett konstruktionsunderlag och utför även duglighetstest av fixturerna, s.k. Gauge R & R.

På verkstaden tillverkar man enklare stop/go-fixturer. Fixturer för formkontroll med flush- och spelskenor. Avancerade fixturer för automatisk mätning (SPS-fixturer). Upplägg för mätning i mätmaskin (CMM-fixturer), monteringsfixturer allt i material som ex. ”honeycomb” och plast, aluminium eller stål allt efter kundens behov.

– Vi har en spetskompetens utöver det vanliga när det gäller kontrollfixturer vilket gör att vi står oss väl även i ett internationellt perspektiv. Det är inte många verkstäder som är så kompletta som vi i branschen och det är förklaringen till APMs medvind och framgång på marknaden, säger Peter Sandén.

Företaget har fullt upp med flera stora projekt i samarbete med fordonsindustrin och jobben har avlöst varandra och mer är på väg in.

– Det ser ljust ut för vår verksamhet. Fordonsindustrin står aldrig still och bland våra större samarbetspartners har vi flera stora utvecklingsprojekt på gång som löper 3 – 4 år framåt i tiden och tyvärr för alla reportrar som vill veta så mycket som möjligt så har vi full sekretess på alla nya projekt. Det betyder att vi har fotoförbud på vissa ställen i verkstaden, förklarar Peter Sandén.

Världsmarknaden för kontrollfixturer är en miljardindustri

Det stora behovet av kontrollfixturer har sedan länge funnits inom bilindustrin och tack vare att även tillverkare av tunga fordon får samma krav som bilindustrin så ser man behoven öka. Inom den hårt konkurrensutsatta fordonsindustrin kräver man även långt ner i underleverantörsledet, i stort sett en fixtur för alla formande komponenter när det gäller plåt- och plastdetaljer, glasrutor, dekorkomponenter, dörrar, huvar och takrelingar där någon form av sampassning är av yttersta vikt. Behovet av kontrollfixturer har aldrig varit större än nu och den tillverkande industrin har förstått värdet av att hålla kontroll på komponenters geometrier genom hela produktionsflödet för att undvika störningar och enligt Peter Sandén blir fixturerna bara mer och mer komplexa vilket passar APMs verksamhet som hand i handsken.

CAD/CAM-systemet är hjärtat i verksamheten

Hur väljer man CAM system, ja våra verkstäders ständiga jakt på effektivitet och att minska cykeltider, införa effektiva standardiserade lösningar och säkra sina processer med den senaste mjukvaran leder in på nya vägar med effektiviserade arbetsprocesser, organisera och säkerställa tidsåtgång för sina projekt. Orden upprepas så ofta att de nästan förlorar i betydelse men i dagens produktion lever man med ett ständigt kundkrav som pressar tidsgränserna nedåt.

Mycket handlar idag om att hitta en lösning som passar för just den verksamheten som man är koncentrerad till. Att i grunden ha ett visst tankesätt i hur man vill bygga upp sin verksamhet är också en viktig parameter.
Och när det handlar om APM August Pettersson AB som har anor från 30-talet så gick man på mitten av 80-talet från att ha varit en konventionell modelltillverkare till att börja arbeta för bilindustrin vilket gav att man blev i mycket hög grad involverade i tillverkning av kontrollfixturer. Företaget utvecklades snabbt till en framgångsrik utvecklare och tillverkare av fixturer men med tiden krävdes det mer kompetens inom CAD/CAM och i slutet av 80-talet började branschen mer och mer över gå från att ha skickat fysiska modeller till att skicka datafiler med ett CAD-underlag.

– Jag hade erfarenhet och kunskaper inom digital produktion/konstruktion från några av de modell- och prototypföretag som på 80-talet gick i frontlinjen för datorstyrd konstruktion. Jag hade samarbetat med Anders Benemark på APM vid några tillfällen och hjälpt till och därför kände han att de behövde min kompetens och frågade om jag ville gå in som delägare 1990, berättar Peter Sandén och fortsätter;

– Det första vi investerade i var då ett CAD/CAM system och det betydde att vi tog ett ytterligare steg i förhållande till våra konkurrenter. Fordonsindustrin arbetade med NUFO-underlag och vi på APM med vår CAD/CAM kompetens fick på så sätt mer jobb tack vare att vi kunde hantera filerna, konstruera och göra fräsprogram osv. Detta var starten för APMs fina utveckling som specialister och ledande företag när det gäller att konstruera och tillverka kontrollfixturer. Ryktet spred sig ut i Europa där många av fordonsindustrins underleverantörer fick upp ögonen för APMs kompetens och jobben blev fler och fler. Så idag arbetar vi globalt.

Utvecklingen inom CAD/CAM går snabbt framåt

1992 var Per Gisslar med om att starta Tebis Scandinavia med huvudkontor i Göteborg. Idag har man c:a 300 licenser ute i svensk industri. Vi ber Per att ge oss några viktiga årtal och milstolpar i det tyska moderbolagets historia;

1984, Bernhard Rindfleisch och Jens Hagen är studiekamrater på universitetet i München och bildar efter examen firman Tebis GmbH, som erbjuder konsulttjänster, utbildning och programmeringsarbete.

1986, de två vännerna utvecklar världens första DOS-baserade 3D CAD-system. Styrenheten utförs med hjälp av en ritplatta med menyfunktioner.

1989, Tebis Version 2.0 erbjuder användarna en interaktiv meny på skärmen.

1990, med version 2.1 är det möjligt att generera NC-banor på obegränsat antal CAD-ytor som var på den tiden en stor sensation.

1991, med integration av Automill® och funktioner för kvalitetssäkring skapar Tebis en omfattande CAD/CAM/CAQ-programvara. Tebis GmbH ombildas till Tebis Technische Informationssysteme AG.

1993, Tebis version 3.0 lanserar Unix-versioner.

1997, med version Tebis V3.1 beräknas alltid verktygsbanorna exakt matematiskt på CAD-ytor. Ett stort plus för ytkvaliten och ett unikt försäljningsargument som särskiljer Tebis från övriga CAM-leverantörer fram till idag.

2008, den nya versionen 3.4 innefattar en komplett plattform för samtliga applikationer, inklusive maskinsimulering.

2013, konsulting, programvara, implementation och support.
Tebis har positionerat sig som en leverantör med en omfattande tjänsteportfölj inom konsulttjänster, programvara, implementering samt support/utbildning.

2014, Tebis firar 30-årsjubileum.

2015, version 4.0 inkl. ett speciellt utvecklat användargränssnitt för CAD/CAM-applikationer, en branschorienterad produktstruktur samt en ny plattform för NC-Automation.

Fakta: Per Gisslar Tebis Scandinavia.

Identifiera din målsättning, vill du bli ledande, då finns det verktyg för din tillverkningsprocess

Tittar vi i backspegeln så ser vi en snabb utveckling av verktyg för datorstyrd produktion. Vad vill du säga kännetecknar utvecklingen hos Tebis, frågar vi Peter Sandén.

Högre noggrannhet och bättre stabilitet. Det uppnår man med den senaste maskininvesteringen, en 5-axlig fräsmaskin DMG DMU 125 monoBLOCK som kan bearbeta arbetsstycken upp till 1 400 mm i diameter och 750 mm i höjd. Maskinoperatör Joakim Pettersson är ansvarig för maskinen och programmerar i Tebis.
Högre noggrannhet och bättre stabilitet. Det uppnår man med den senaste maskininvesteringen, en 5-axlig fräsmaskin DMG DMU 125 monoBLOCK som kan bearbeta arbetsstycken upp till 1 400 mm i diameter och 750 mm i höjd.
Maskinoperatör Joakim Pettersson är ansvarig för maskinen och programmerar i Tebis.

– Konstruktionen gör vi i CATIA V5 idag och det är vi mycket nöjda med. När det gäller NC-beredningen så är det Tebis som gäller, allt sedan 1993 då vi köpte vårt första system. Sedan dess har vi hållit fast vid Tebis och idag har vi fem system som vi uppgraderar kontinuerligt och är mycket nöjda med det. Utvecklingen går verkligen framåt i CAM-världen och jag minns att i slutet på 80-talet så arbetade vi i en osäker CAM-miljö där det var osäkert om man skulle få fram någon kod överhuvudtaget. Som verkligheten var för oss på den tiden så skickade man iväg en beräkning in i ett mörker och på den tiden var datorerna relativt klena också. Praktiskt så var det så här att man skickade iväg en beräkning i en batch och det processerades, när det kom ut, var färdigt det visste man inget om utan man satt och tittade in i en mörk skärm och väntade på att det skulle hända något. Ofta skickade man iväg detta på natten för det tog lång tid. Då kom man på morgonen och kunde ibland konstatera att beräkningen inte hade gått igenom och man fick göra om alltihop igen.

Tebis var tidiga med att utveckla säkra system för NC-beredning och Peter Sandén berättar att man kunde följa och se hur NC-banorna växte fram på bildskärmen, allt fungerade så det var en helt annan värld.

– Det jag gillar med Tebis är att man utvecklar funktionaliteten kontinuerligt. Förr i tiden behövde man också någon form av matematisk kunskap för att arbeta med NC-beredningen när det t.ex. handlar om att skapa en kollisionsfri NC-bana. Pratar man i de termerna idag med våra maskinoperatörer så förstår de inte hur man klarade av detta i praktiken. Det som vi som gjorde manuellt i systemen förr görs idag helt automatiskt, konstaterar Peter Sandén och tillägger;

APM + Tebis 002– Idag är CAD-modellen preparerad med färgkod och annat som ger information till operatören för den bearbetning som skall ske. Idag arbetar vi direkt i CAD-modellen och har minimerat mängden av ritningar. Har man då dessutom systematiserat flödet på ett bra sätt så får man ut en automatisk programmering av sitt system, vilket ger en optimal snabbhet. Det här är Tebis duktiga på och det är upp till mig och mina medarbetare att styra upp så att vi utnyttjar systemet optimalt. När vi gör detta så får vi en snabb och säker process som är standardiserad.

– Vår personal har ett totalansvar på det som produceras och har vi då gjort vår hemläxa ordentligt, vilket vi gör så fungerar våra system hela vägen och vi får en konkurrenskraftig tillverkningsprocess där vi producerar fixturer snabbare än våra konkurrenter och med en hög kvalitet och minimerar ledtiderna.
Per Gisslar förtydligar;

– Virtuella maskiner optimerar bearbetningen och minimerar risken för fel. Integrering av NC-simulatorer i Tebis processkedjor resulterar i en mer realistiskt representation av maskinparken i form av virtuella maskiner som görs tillgängliga för NC-programmeringen och den mekaniska tillverkningen. Tebis NC-simulator ger också en realistisk simulering av verktygsbanor samt möjliggör en komplett kollisionskontroll av alla maskinkomponenter, inklusive övervakning av ändlägen.

APM + Tebis 027Per Gisslar menar att skall man arbeta med CAM-programmering och få en säker process så är det mycket viktigt att det som programmeras och syns i simuleringen på kontoret är samma sak som kommer ut i maskinen nere i verkstaden.

Med Tebis simuleringsverktyg kan man förutse verkliga produktionssekvenser redan vid NC-programmeringen. Exempelvis så kan önskat verktyg bearbeta detaljen planvis i maskinen. Virtuell produktionsföljning visar hur råämnet gradvis ändrar form till målämnet, samtidigt som systemet hela tiden vet var och hur mycket material som återstår att avverka från ämnet. Fördelarna med detta är att man får mindre luftkörningar och avsevärt kortare maskintid. Detta förlänger inte bara verktygets livslängd, utan ökar samtidigt processäkerheten, förklarar Per Gisslar på Tebis Scandinavia

Peter Sandén säger;

– Våra medarbetare måste kunna lita på CAM-systemet, så att det som händer på skärmen rent grafiskt också kommer ut som rätt maskinkod i maskinen, vilket det gör med Tebis.

Om vi kommer in på historien hos APM August Pettersson här i Värnamo, hur och i vilka steg har man implementerat den utveckling som skett hos Tebis, frågar vi Per Gisslar.

APM + Tebis 035– 1993 hade vi förmånen av att få sälja vår första licens till APM, Tebis version 2.2., en helt fantastiskt version på den tiden om jag får säga. Helt unik med tanke på att man kunde göra en polyeder-fil, alltså en triangulering av hela CAD-modellen. Det betydde att våra kunder kunde göra en kollisionsfri beredning över extremt stora ytor. Och idag är man bland topp 10 över våra största kunder, säger Per Gisslar

– Ser vi på utvecklingen så kan vi konstatera att systemet har blivit mer omfattande. Produkterna som man utvecklar idag är inriktade på process. Det handlar inte bara om CAD/CAM utan dels har man CAD/CAM mjukvara som grund men sedan har Tebis utvecklat fler områden i sin produktpalett. Du har software/programvara, det finns en konsultverksamhet i företaget som dels kan gå in i kundens produktionssystem och analysera hur produktiv verksamheten är och få det dokumenterat och se hur stor potential man har att förbättra verksamheten de närmaste tre åren. Vad som krävs i investeringar och vad det kommer att generera, förklarar Per Gisslar på Tebis Scandinavia och han fortsätter;

– Därefter har vi ”trupper” som kan gå in och implementera processer, dvs. bygga upp databaser, möjliggöra att ha en mer automatiserad och standardiserad beredningsprocess.

Per Gisslar säger som ett inslag i debatten över hur vi inom svensk industri skall bli mer konkurrenskraftiga gentemot övrig industri i världen och han tar upp en ”spaning” som han reflekterar över och det handlar om att det för tysk industri generellt är en självklarhet att jobba internationellt, över gränserna, det är ofta verkstäder med personalstyrka från 50 till 500 anställda. Och hela tiden ha ett internationellt perspektiv på sin verksamhet och idag har man en enorm fördel av att arbetat så under en längre tid för som vi ser med EU så är snart alla geografiska och affärsmässiga gränser för handel och tullar utsuddade. Jobben rör sig helt fritt utan en tanke på nationsgränser.

– Och för att komma tillbaka till var vi är idag så kan vi se att APM August Pettersson AB arbetar globalt och med ett produktionssystem från Tebis som grund så har man skapat optimala möjligheter att snabbt kunna kommunicera med internationella kunder med den senaste tekniken av produktionssystem. APM har med Tebis som ett av flera viktiga verktyg byggt upp ett system för att få en väl fungerande tillverkning, producera snabbt och med hög kvalitet, avslutar Peter Sandén.

APM + Tebis 006 NYAPM + Tebis 014APM + Tebis 039

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here