Affärsmodellen ger enkelhet, snabbhet och fasta priser på över trettio olika mjuka och hårda plastmaterial från friformsteknikerna FDM, Polyjet och Z-Corporation. Övriga tjänster som snabba gjutgods, metallfriformade detaljer, PUR detaljer med silikonverktyg, snabba verktyg för formsprutade detaljer, gör företaget till en leverantör med bredd inom framtidens produktutveckling.

– Målsättningen är att vi skall bli ledande inom friformsteknik och vara den självklara leverantören för företag som vill ha den senaste tekniken till högsta möjliga kvalitet. För framgångsrika produkter krävs det allt kortare utvecklingstider från idé till produktlansering. Vår erfarenhet från detta är att enkelhet, snabbhet, kvalitet, förutsägbara priser, tekniskt samarbete, leveranssäkerhet och rätt val av tillverkningsteknik och material är faktorer som både spar tid och pengar, säger Anders Sjöberg och Fredrik Finnberg fortsätter;

– Utifrån en 3D-CAD modell erbjuder vi tillverkning av utskrifter i plast och metall. Produktionen består idag av 13 maskiner och den teknik vi erbjuder är FDM, PolyJet, 3DP, DOD och vi kör produktion dygnet runt, 7 dagar i veckan. Vi har sedan produktionsenheter på andra tekniker som våra kunder har behov av. Från egen produktion kan vi erbjuda att tillverka detaljer i ABS, ABSi, PC, PC/ABS och PCiso. Genom hög närvaro mot kund och ett proaktivt arbete skapar vi nya möjligheter och applikationer för additiv tillverkning. Våra lokaler är redo för expansion då vi har plats för över 30st maskiner i våra lokaler.

Evald Ottosson Protech Nordic AB i mitten tillsammans med ägarna till Digital Mechanics Sweden AB, till vänster Fredrik Finnberg och till höger Anders Sjöberg
Evald Ottosson Protech Nordic AB i mitten tillsammans med ägarna till Digital Mechanics Sweden AB, till vänster Fredrik Finnberg och till höger Anders Sjöberg

Tidningen Maskinoperatören uppmärksammar additiv friformning och 3D-print för första gången med en special, där vi vill ta ett första grepp och informera, entusiasmera och fundera över ny teknik och det intresse som det på senare år har skapat över hela världen. MEN det har inte alltid varit så och en av missionärerna på området 3D-print, Evald Ottosson på företaget Protech Nordic AB och jag åkte till ett intressant och framåttänkande ungt företag i Västerås, Digital Mechanics för att träffa de båda grundarna och ägarna Fredrik Finnberg och Anders Sjöborg och få deras input och syn på ”Rapid Production Services” igår, idag och imorgon.

Evald Ottosson är den i Sverige som arbetat längst med tekniken. Han började sälja 3D skrivare från amerikanska Stratasys redan 1993 och företaget är en av världens största tillverkare av 3D-skrivare från den mindre maskinen Mojo till de stora 3D-produktionssystemen som Fortus. Stratasys 3D-skrivare skapar modeller och prototyper för produktutveckling samt för att bygga upp färdiga produkter i låg volym. Lärare använder tekniken i forskning och lärande inom naturvetenskap, teknik, design och konst. FDM-teknik (Fused Deposition Modeling), extruderar fina strängar av smält termoplast som stelnar när de läggs ut.

Stratasys innehar nästan 500 beviljade och sökta patent inom additiv tillverkning.

Evald tar tag i taktpinnen direkt och säger.

– Du vill som reporter prata om maskinerna men jag vill bråka lite med dig och säga att maskinerna är egentligen ointressanta, det är tekniken och lösningen som kommer ut ur maskinen som är superintressant för dina läsare av Tidningen Maskinoperatören. Traditionell industri som nu utmanas av en ny teknik tycker många men så är det inte. 3D-print är ingen större skillnad mot annan maskinteknik, det handlar om att man formar produkter på ett annat sätt. Idag använder verkstäder en svarv/fräs eller fleroperationsmaskin för att tillverka en fixtur eller en reservdel nu kan du med 3D-print använda dig av en annan typ av maskinteknik där du lägger på material istället för att ta bort material.

Idag använder industrin olika maskinteknik beroende på vad man skall tillverka, det kan handla om som vi sagt tidigare svarvar och fräsmaskiner men också laserskärmaskiner, pressar och/ eller formsprutningsmaskiner för att nämna några exempel. Nu kan man komplettera med 3D-printnings utrustning. Industrin får ett ytterligare alternativ och kan på så sätt välja rätt tillverkningsmetod eller kombinera olika tekniker. Vad som också är intressant är att steget innan produktion d.v.s. konstruktion där det nu öppnar sig nu en helt ny värld där 3D skrivarna redan nu är på banan och tekniken sprider sig bland industridesigners och produktutvecklare.

– Tittar man tillbaka lite när det gäller olika tillverkningsmetoder och bläddrar i Karlebo verkstadshandbok då borde det nu finnas ett avsnitt som handlar om 3D-print där man beskriver, så här fungerar den här tekniken. Det viktiga för industrin är att nu sätta sig in i tekniken, hur kan vi använda oss av 3D printning, för det är en helt egen tillverkningsprocess. Det gäller att hitta nyttan med tekniken och då skall man använda den tekniken, har man nytta av en annan teknik, ja då skall man använda den. Här är det viktigt tycker jag att idag ta reda på nyttan av tekniken. Vara nyfiken och sätta sig in i det nya sättet att konstruera och tillverka, säger Anders Sjöberg på Digital Mechanics som har en lång bakgrund som teknisk key account innan han och Fredrik Finnberg tillsammans startade företaget.

Fredrik Finnberg fortsätter;

– 3D-printning är en vedertagen tillverkningsmetod och ytterligare en teknik på paletten och när konstruktörerna skall välja hur en komponent skall tillverkas. Vikten av att erhålla snabba, bra och kostnadseffektiva beslutsunderlag ökar. Långsam utveckling och trög produktion belönas inte längre av marknaden. Allt fler prioriterar därför att spara tid och pengar initialt i produktutvecklingsprocessen. Därför såg vi med vår affärsidé i starten av vår verksamhet att vi kunde tillföra och hjälpa industrin att på ett mycket snabbare och effektivare sätt tillverka detaljer med 3D-print tekniken. Vi såg även en otroligt intressant ny teknik och vi såg mycket stora fördelar med tekniken i och med att t.ex. vi snabbt få fram en plastdetalj utan verktyg, som man faktiskt då kunde använda för tester, man kunde göra mekaniska prover. Och den stora fördelen var och är att kunden inte behöver vänta på sin prototyp i 4 veckor utan kunde ha den i sin hand efter 3 dagar. Vad som är viktigt i hela tänket är att så tidigt som möjligt komma in i konstruktionsprocessen när konstruktören i det första skedet börja fundera, hur skall den här komponenten tillverkas.

Br.Carlsson + Digital Mechanics 031Åter till Evald Ottosson och det amerikanska företaget Stratasys som är en av två maskinleverantörer till Digital Mechanics.

– Som sagt 1993 började jag sälja 3D-print i Sverige och den första maskinen som levererades i Sverige var våren 1994. Första året sålde jag 4 maskiner och då låg världsmarknaden på c:a 150 maskiner. Idag har vi sålt och levererat c:a 1 500 maskiner i Norden och vår bransch ser och har sett ett stort genombrott för tekniken de senaste åren.

– 2005 köpte grabbarna här i Västerås sin första 3D–skrivare. Maskinen var en Stratasys Dimension SST som byggde starka modeller i ABS. Byggvolymen var ca 200*200*300 mm. Maskinen står nu i Digital Mechanics konferensutrymme som en påminnelse om hur allt började, berättar Evald Ottosson.

– I takt med att vi investerar i fler maskiner och utvecklar vår verksamhet så anställer vi fler maskinoperatörer som behöver utbildning i tekniken. Utifrån maskinleverantörens föreskrifter men också genom egna interna utbildningar. Vi måste vidareutbilda våra operatörer för att klara av våra kunder framtida krav och här spelar och får givetvis våra medarbetare en allt större och avgörande roll ute i produktionen, säger Anders Sjöberg och tillägger att nu handlar det mer och mer om serieproduktion och då måste operatören ha kompetens för att göra likadant hela tiden och veta att alla ute i produktionen arbetar på samma effektiva sätt för annars uppnår vi inte den rätta kvalitén.

Br.Carlsson + Digital Mechanics 023
Digital Mechanics Sweden AB blev nyligen utsedda till Årets företagare i Västerås och erhöll priset Guldstänk.

– Maskintekniken utvecklas och med den får man en högre noggrannhet och tillsammans med FDM teknikens höga formriktighet blir tekniken mer intressant och allmän. Nu kan vi t.ex. tillverka visuella koncept i färg. Och företaget ser en ökad efterfrågan på snabba och kvalitativa utvecklingsarbeten i kombination med ny teknik så ökar antalet användningsområden. Marknaden driver på och vi investerar i nya maskiner med den allra senaste friformstekniken och hoppas att vi nu kan attrahera en bredare marknad som ser vårt företag som en samarbetspartner för tjänster och produkter inom friformning, säger Fredrik Finnberg.

– Vi ser oss själva som ett bollplank och mycket handlar om att berätta för kunderna vad 3D-tekniken går för. Du måste förstås se på vilka krav kunden har och kan vi uppfylla dessa krav, ja då är det ok. Vi har ett konsekvent produktansvar hela tiden i processen. Kommunikation med kunderna är centralt, att vi med vår kompetens på servicetjänster inom produktutveckling/konstruktion förklarar för kunden att så här blir det, det här klarar vi men ändrar vi i konstruktionen på det här viset, ja då kan vi inte uppfylla kundens önskemål och krav. Så vad vi är duktiga på och väldigt observanta på är att förklara i klarspråk vad man kan göra med 3D-printning men det kräver ett samordnat arbete i ett så tidigt stadie som möjligt i processen, då kan vi hjälpa till, agera och producera, förklarar Anders och Fredrik och Fredrik tillägger en mycket viktig parameter;

– Fortfarande finns det en stor begränsande faktor ute på marknaden i kompetens bland utvecklingsavdelningar och konstruktionsbyråer och det är att skall 3D-printningen vara konkurrenskraftig så måste detaljerna egentligen vara designade för 3D-print. Och här har vi och våra uppdragsgivare ett stort arbete framför oss för om man inte vet hur man skall designa för tekniken jag då hamnar vi lite i moment 22. Därför är friformsbranschen där vi, Evald och andra företag är engagerade ute bland industriföretag och missionerar och förklara hur tekniken fungerar och hur den kan användas optimalt. Här börjar nu vi se framgångar ute i industrin där företag som förstått tekniken, designar sina jiggar och fixturer så att det blir optimalt att 3D-printa.

Nu handlar det om för Digital Mechanics framtid. Med hjärna och hjärta har man byggt upp företaget och kursen är nu stadig mot framtiden. Det finns en stor marknad och den växer rekordartat där det finns undersökningar som säger att 3D-print tekniken kommer att fram till 2018 växa med flera hundra procent.

– För att kunna hantera detta sker nu ett arbete här med att bygga upp och utveckla vår produktion. Vi måste tänka industriellt flöde och vi har precis investerat i ett affärssystem med produktions uppföljningssystem och kvalitetssystem, avslutar Anders Sjöberg

Evald Ottosson på teknik- och maskinleverantören Protech Nordic och ansvarig för Stratasys i Norden gör en trendspaning och berättar;

– En stor fråga nu ute på marknaden handlar om resourcing, alltså företag flyttar av olika anledningar hem produktion från Kina till det egna landet och det kan vara USA eller Sverige m.fl. För 20 år sedan kunde det vara ganska små serier som företagen tyckte var lönsamma att tillverka i Asien. Nu sedan några år tillbaka så kräver även de ett högre antal i sina serier för att klara att konkurrera med priset. Och det gör att det som försvann från Sverige och andra västländer i form av små serier, gjorde att vi tappade kompetens och ingen ville satsa på den typen av tillverkning i Sverige för det var ingen idé, man kunde helt enkelt inte konkurrera om priset. Nu har Kina flyttat upp tröskeln i vad man kan acceptera i lågvolym och plötsligt finns det nu ett stor hål när det gäller jobb och det hålet kan och kommer 3D-utskrift att fylla.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here