Produktionen ökade i Sverige under första kvartalet med över 2 procent jämfört med samma tid förra året. Vi är nu och sedan en tid tillbaka inne i en stabil konjunkturuppgång. Det betyder att många företag ser över sin maskinpark, verksamhet och analyserar hur man vill se ut i framtiden för att bli mer framgångsrika och kunna bli mer lönsamma. Nu är potentialen stor för nya affärsmöjligheter. Och det finns företag som nu satsar allt på framtiden och blir vinnare.
Vi hälsar på igen, efter 1 år hos Jonas Nilsson Berg på EMEK; Eslövs Mekaniska Verkstad. Han har nu arbetat i 1 och ½ år på sin tjänst som vd och börjar verkligen bli varm i kläderna och visioner om framtiden har blivit till verkställande beslut. Och det betyder att investeringarna tagit fart och idag skall vi titta närmare på ”high-tech” maskiner inom längdsvarvning.
Företaget EMEK är en ren underleverantör till mekanisk industri med skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet men även aluminium, mässing, plaster och stål är vanligt förekommande material.
Produkterna utgörs av frästa och svarvade detaljer med särskilda krav på kvalitet, precision och leveranssäkerhet.
Seriestorlekar är allt från prototypserier till tusentals. Kunderna finns inom en rad branscher såsom tillverkare av bensinpumpar, förpackningsmaskiner, stenkrossar, slipmaskiner, truckar, värmeväxlare och utrustning till de digitala tv-näten.

Idag är det nya maskininvesteringar som är på tapeten för vårt besök och vi önskar oss en ögonblicksbild, vad händer på EMEK idag?

– Det är mycket viktigt för oss att hänga med teknikmässigt för att kunna vara konkurrenskraftiga. Har vi inte nya maskiner med en högre tekniknivå än våra konkurrenter, så kan vi dels inte tillgodose våra kunders krav och önskemål och dels så förlorar vi i offertstadiet och då hamnar vi sist i kön. Och det gäller att fatta snabba och rätt beslut med en helhetssyn, vilket gör att vårt företag måste präglas av öppenhet till förändringar och tänka nytt med flexibilitet. Så nu växer EMEK vidare främst inom vad de kallar ”high-tech” området.
– Vi har nu under 2017 gått över till ett nytt teknologiskifte och då krävs mycket eftertanke och möten med personalen ute i produktionen för att vi skall få en samsyn vart vi är på väg. Vi för dessutom en ständig dialog med våra kunder, vart vi vill och hur de vill utvecklas i framtiden. Så beslut togs under 2016 att satsa på ny teknologi och det har vi nu gjort tillsammans med LENIMA där vi nu utvecklat en helt ny avdelning på verkstaden där vi nu jobbar med ny tillverkningsideologi som kräver djupa kunskaper i skärande bearbetning, förklarar Jonas Nilsson Berg och fortsätter;
– Här är och har vi varit beroende av att hitta en maskinleverantör med djupa kunskaper inom längsvarvning. Som sagts, tar vi inte detta steget, så är risken stor att vi inte kommer att finnas kvar i Sverige och på marknaden i framtiden. Och det tråkigaste sättet att behöva säga nej till en kund handlar inte om att priset utan handlar om att behöva säga nej p.g.a. utebliven teknik i huset, så det har vi nu åtgärdat.

LENIMA Machine Tool AB är idag en stark leverantör och samarbetspartner för svensk industri, och med spetskompetens inom längsvarvning och världsledande produkter erbjuder man främst helhetslösningar.
Försäljningschef Simon Larsson förklarar;
– För att producera ekonomiskt, tillförlitligt och med hög precision 24/7 krävs en välutrustad och effektiv maskinpark, men också en uppbackning och support utöver det vanliga.
På LENIMA anser vi att nyckeln till framgång är densamma som vår ambition – 100% nöjda kunder
Företaget LENIMA säljer inte bara maskiner utan vår uppgift är också att bistå med kunskap och erfarenhet med att optimera maskiner och bearbetningsprocesser för ökad effektivitet och konkurrenskraft.
– Vår plattform är idag maskiner med helhetslösningar för svarvning från stång upp till Ø42 mm, men vi servar även våra kunder inom närbesläktade områden.
LENIMA har vuxit sig extra starka som leverantör av hylsor och verktyg, men även av annan kringutrustning som tex. Stångmagasin, högtrycks-system, oljedimavskiljare mm.
Det handlar hela tiden om att stärka den svagaste länken och höja nyttjandegraden, och det kan innebära allt från att hjälpa kunderna optimera körningen till att välja rätt materialkvalité och skärolja.
Affären uppkom efter ett besök på Elmia mässan i maj 2016 där Jonas Nilsson Berg och personal var på besök för att hitta ny teknik för sin framtida produktion.
I LENIMAs monter fann man en lösning på ett av sina största problem då man letade efter ett sätt att minimera vibrationer från stångmaterial och på så vis höja tillgängligheten i sina befintliga längsvarvar från ett annat fabrikat.
– Vi hade problem med vibrationer i vårt stångmaterial när vi behövde producera från 3 meters stänger, 1 meters stång gick bra men för att kunna svarva från 3 meters stång behövde vi köpa bättre kvalitet på material s.k. slipat, vilket blev onödigt dyrt i längden, berättar Jonas Nilsson Berg.

Jonas och Simon diskuterar tekniska lösningar utifrån en ritning. Båda två erkänner att man är riktiga ”nördar” när det gäller tillverkningsprocesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi fick den tekniska hjälp vi behövde i montern av LENIMA och blev nyfikna på vad de kunde erbjuda mer i form av utrustning för vår produktion. Det ”klickade” helt enkelt på det personliga planet och vi fick genast förtroende för att titta på ytterligare samarbete. Efter mässan skickade vi över ritningar till Simon Larsson på en ”nyckeldetalj” för oss som vi fått godkänd av kund som prototyp och behövde nu en helhetslösning för serietillverkning i höga volymer, ja det ena gav det andra och idag står vi nu här med en stark partner i form av LENIMA som vi hoppas skall hjälpa oss att utveckla vår produktion

i längdsvarvssegmentet på en fortsatt hög tekniknivå, säger Jonas Nilsson Berg, vd på EMEK.
– Vi såg direkt möjligheten att kunna erbjuda EMEK en turn-key lösning för några av deras volymdetaljer och det skulle innebära ett stort tekniksteg för dem där vi med längdsvarven SR-38 kan erbjuda mycket kraftig avverkningsförmåga samtidigt som man får längdsvarvteknikens alla fördelar.
Det gäller framförallt en detalj som med annan maskinteknik tidigare kördes i fyra olika operationer med hantering däremellan, av dessa var ett tempo helt manuellt vilket givetvis ger en hög kostnad.
– Vi fann en lösning där vi kör detaljen helt komplett i en ”smäll” med extrem precision där vi har kortat tiden och plockat bort flera tempon, berättar Simon Larsson och går igång på tekniken;
– Den långa och slanka detaljen som inledningsvis inte ser så komplex ut har visat sig vara väldigt svår att producera i annan maskinteknik.
I STAR SR-38 svarvar vi ner ytterdiametern över en längre sträcka med två skär i ingrepp samtidigt vilket både möjliggör geometrin och kapar cykeltiden.
Utöver svarvning och fräsning av vissa lägen med hög precision så borrar vi ett långt hål rakt igenom detaljen från båda håll. Men en väsentlig operation är att vi även borrar ett stort antal hål med snäva toleranser i diameter 0,7 mm. Detta uppnås genom en höghastighets borrenhet på 60 000 v/min och mikroborrar från vår leverantör WHIZCUT som bland annat specialiserat sig på just den typen av bearbetning.
Och allt handlar givetvis om att erhålla en stabil och säker process över tid, att säkerställa att kunden får samma resultat vecka efter vecka.
För vad är det som kan ställa till det och vad måste maskinoperatören vara uppmärksam på?
– Det handlar om att bevaka spånornas form, minimera vibrationer och se till att hålla nere värmen på skäreggen, säger Jonas Nilsson Berg och här inflikar Simon;
– Maskinen är bland annat utrustad med ett gediget högtryckssystem på 150 bar, temperatur-reglering av skäroljan, brandsläckning och JBS programmerbar styrbussning för att säkerhetsställa dygnet-runt produktion

Fokus JBS

Detta med JBS produktsortiment känner vi inte till så väl och har nog inte skrivit om produkten tidigare, så vi ber Simon Larsson på LENIMA om lite information.
– JBS programmerbar styrbussning ökar produktiviteten och öppnar för nya möjligheter inom längdsvarvning.
Med en programmerbar styrbussning från tyska JBS System GmbH ges möjligheten att med fördel köra från stångmaterial som annars kan vara besvärliga i en längdsvarv på grund av diametervariationer och dålig materialkvalité (ex. plast, rör, aluminium mm).
Med JBS får man även en längre styrhylsa samtidigt som omställning underlättas och risken för dyra haverier och sönderkörda verktyg minskar
Som i EMEK´s fall så kan man nu tillverka sina komplexa detaljer med snäva toleranser utan problem från ett utgångsmaterial som kostar betydligt mindre. Även om det kan ses som en större investeringskostnad så har EMEK en pay-off tid på ca 9 månader.
Förutom att utrusta sina nya STAR-maskiner med system så har EMEK även låtit LENIMA efterutrusta sina andra längdsvarvar av annat fabrik med detsamma.
– Allt fler företag med längdsvarvar får upp ögonen och uppfattar möjligheterna med JBS och vi som exklusiv återförsäljare kan eftermontera systemet på de flesta fabrikat, säger Simon Larsson

Teknik möter funktion och EMEK växer vidare med LENIMA som partner

Intresset för längdsvarvning ökar generellt i Sverige allt eftersom fler och fler företag tagit steget att köpa sin första maskin och på så sätt fått bekräftat hur kostnadseffektivt det egentligen går att svarva i de (för längdsvarvar) ”övre segmenten” upp till 42 mm. Annars ligger det vanligtvis på 20/32 mm. Pratar vi stångsvarvning så är det upp till 65 mm i diameter som är vanligt.
– LENIMA ökar stadigt sin försäljning och trenden för tydlig. Stora längdsvarvar levereras i allt större utsträckning då vi nu med samma fördelar som mindre maskiner kan bearbeta upp till 38/42 mm. Inte minst är det den nya generationens SR-38 som visat sig på styva linan och som i flera fall konkurrerat ut traditionella 2-revolvers maskiner i 42 mm segmentet, säger Simon Larsson, försäljningschef LENIMA.
Här kommer en presentation av Star modell SR-38 som EMEK i Eslöv nu investerat under 2017 och det handlar om två identiska maskiner automatiserade med 3 meters stångmagasin från LNS.
– Som en av världens största och mest innovativa längdsvarvstillverkare presenterade japanska STAR under 2016 en ny generations längdsvarv i det övre storlekssegmentet, modellen heter SR-38. Det rör sig om en storebror till storsäljaren SR-32 och en maskin som helt klart passar den svenska marknaden perfekt. I skrivande stund har närmare 10 maskiner nått den svenska marknaden på mindre än ett år och vi väntar oss se fler i produktion framöver.
– SR-38:an har 10 styrda axlar plus en mängd olika kombinationer av drivna verktyg. Bland annat erbjuds en fullt styrd B-axel samt en extra Y-axel för motspindeln. Något som även är specifikt för SR-38 är möjligheten till balanserad svarvning i huvudspindeln där man med en extra X-axel på gangtool kan svarva med 2 verktyg i ingrepp samtidigt (ex. grov- och finskär) utan att ”störa” bearbetningen
i motspindeln, berättar Simon Larsson på LENIMA.
– Vad vi nu jobbat fram med vårt framgångsrika koncept att kunna erbjuda EMEK en helhetslösning, där vi utrustat båda SR-38 längdsvarvarna med JBS styrbussning, komplett med hållande och skärande verktyg, stångutrustning och skärolja plus att vi tillsammans arbetat fram skärdata och programmering för specifik detalj. I vårt arbete ingår även operatörsutbildningar, teknisk support och servicepaket, säger Simon Larsson på LENIMA.

Simon Larsson pekar på högfrekvensspindeln från IBAG med prestanda
på 60 000 rpm för mikroborrning av extremt små hål – här
”så stort som” 0,7 mm i dia. Intill den är borrenheten monterad som
möjliggör en verktygslängd om ca 180 mm mot huvudspindeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ser man till den otacksamma sitsen som svenska tillverkningsföretag har och om man ser till många konkurrerande länder som har EU stöd och vårt höga löneläge, vi är en mindre marknad och industrin har egentligen det mesta emot sig om man ser det med ett internationellt perspektiv SÅ det enda vi kan svara upp med är att göra ett bättre jobb, köra mer obemannat, använda vår produktionsutrustning på ett bättre sätt, nyttja maskinerna på ett bättre sätt, öka kunskaperna om verktyg, tillverka snabbare och effektivare än konkurrenterna. – Vidare handlar det om att minimera den svagaste länken och höja nyttjandegraden, säger Simon Larsson.
– Jag håller med Simon Larsson helt men vad som mer hotar svensk industri är återväxten av kompetensen där maskinoperatörer och produktionstekniker med kompetens är sällsynta. Våra industriutbildningar är katastrof och det finns i princip inga ungdomar som idag utbildar sig för verkstadsjobb. Skolor läggs ner på löpande band och här har vi ett stort, ja gigantiskt problem nu och i framtiden, vilket leder till en devalvering av vår industri, säger en bekymrad Jonas Nilsson Berg på EMEK i Eslöv.
Tittar vi framåt så stundar EMO mässan i Hannover
i september där Star och LENIMA´s övriga agenturer och partners ställer ut. När det handlar om Star så kommer japanerna att ställa ut flera maskiner i sitt produktprogram och här kommer man att känna igen SR-32J som nu har kommit med en ny generation: SR-32J-II, där man nu har möjligheten till produktion med- och utan styrbussning s.k. hybrid-maskin samtidigt som den har begåvats med fler verktyg, Y-axel mot subspindeln och mycket högre effekter i både spindlar och drivna verktyg.
– Star kommer bl.a att ställa ut 2 eller 3 nya modeller inom ”high-tech” området. Bland annat visar vi nu en ny generation av SV-20 som är en extremt snabb maskin med revolver, gangtool och separat bakbearbetning vilket ger möjligheten till 3 verktyg i ingrepp samtidigt. Den kan även utrustas med kraftiga B-axel hållare som är fullt styrda, avslutar Simon Larsson försäljningschef på LENIMA

En av två Star SR 38 – En tungviktare med stor flexibilitet, framtagen för grov
bearbetning med höga krav. Utrustade med 3 meters stångmagasin från LNS.
Star SR-38 nummer två på plats i verkstaden. – Våra nya längdsvarvar är byggstenar i vår utveckling av en ”high-tech” avdelning som vi vill skall växa, där vi nu kan tillverkar komplexa detaljer i en uppspänning med kraftfull avverkning vilket sparar produktionstid och vi kan bli konkurrenskraftiga mot framförallt Östeuropa. Vi har tuffa investeringsplaner framför oss och många nya projekt på gång, säger Jonas Nilsson Berg, vd på EMEK.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here