Användningen av stål ökar i takt med att jordens befolkning och dess välfärdsambitioner växer. Svensk stålindustri är dessutom världsledande när det gäller avancerade och högkvalitativa stålprodukter som kan bidra till en hållbar utveckling.

Stålindustrin har under lång tid genomgått stora förändringar och sedan 1960-talet har antalet sysselsatta inom stålindustrin
i Sverige minskat. I motsats till vad man då kan tro har inte produktionen minskat och inte heller stålindustrins betydelse för dagens samhälle. Kriserna i stålindustrin avlöser varandra med produktionstoppar och nya tillverkningsrekord.
Det är således svårt att teckna en klar och långsiktig bild av stålindustrins framtid. Dock har det svenska stålbolaget SSAB hittat och valt en annorlunda strategi. Det är inte med volym som man konkurrerar utan med kvalitet.
– Vi ska inte vara störst men vi ska vara bäst, säger Per Hansson produktchef på SSAB Special Steels. Nischstrategin med bl.a. specialstål som Toolox för mer krävande tillämpningar innebär att de svenska verken tillverkar mindre volymer men av högre kvalitet. Sverige ligger nu långt framme inom höghållfasta stål och det krävs ständiga förbättringar i bl.a. hållfasthet och seghet.

Utmaningarna är många

Det är svårt att föreställa sig en värld utan stål och även om det inte alltid syns finns materialet överallt i vår vardag. Stålbalkar för byggindustrin, hela den globala fordonsindustrin, cyklar, broar, stolpar m.m. är bara några exempel på produkter som innehåller stål. Andra exempel är vindkraftverk, verktygsstål – Toolox som används ”förutom i plastformar, kallpressningsverktyg och varmarbetningsverktyg och dessutom är ett väldigt bra material att tillverka maskinkomponenter i. Stål kan återvinnas ett många antal gånger utan att kvaliteten försämras.
Materialutveckling är en nyckelfaktor för framgång inom stålindustrin och inom materialforskningen finns lösningar för effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan.
I praktiken innebär det att marknaden kan efterfråga lättare produkter tillverkade av stål. Miljövinster finns för flera miljöaspekter men de blir särskilt tydliga när det gäller koldioxidutsläpp. Ett exempel är användningen av höghållfasta stål. Höghållfast stål är starkare än konventionellt stål och används det i ett fordon minskar både vikt och bränsleförbrukning i användningsfasen. Dessutom blir materialåtgången vid tillverkningen mindre än ett konventionellt stål.

Företaget vårdar sin image och känner vart vinden vänder

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag med rötterna
i Oxelösund där man har sitt stålverk och på en yta nästan lika stor som Monaco. SSAB utvecklar och tillverkar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder.
I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar, vilket man nu tittar på att även införa
i Sverige i framtiden.

Och Toolox är i fokus

– Det enda sättet för oss att bli framgångsrika är att ge våra kunder lönsamhet.
Många produktionsmiljöer i dag står inför utmaningar att producera allt bättre och snabbare för att förbli konkurrenskraftiga. Toolox möter dessa utmaningar genom att tillhandahålla ett modernt maskin- och verktygsstål med en hårdhet och seghet som är bland marknadsledarna.
– Toolox levereras färdighärdat och klart att använda. Kunden slipper mer eller mindre riskfyllda och dyra värmebehandlingar och får en snabbare tillverkningsprocess. Toolox produceras enligt stränga kvalitetsnormer. De kraftfulla mekaniska egenskaperna är uppmätta och garanterade, så våra kunder kan vara förvissade om att man får ett stål med hög kvalitet som det går att lita på. Materialet finns
i stålsorterna Toolox 33, 36, 40 och 44. Med hårdhet mellan 300 – 450 Brinell.
– Toolox är det bästa premiumstål du kan få för att förkorta ledtiderna, sänka kostnaderna och få ut dina produkter snabbare på marknaden, menar Per Hansson på SSAB Special Steels.
I en bransch med hård konkurrens gäller det att hitta egna vägar till framgång. För SSAB
i Oxelösund består receptet av specialisering och differentiering. Det är SSAB Special Steels som ansvarar för stålproduktionen i Oxelösund genom stränggjutningsprincipen. Med en årlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner ton ämnen skapas där höghållfasta stål som sedan används i maskiner och utrustning där slitage ställer höga krav på hållbarhet. Det kan till exempel vara lastbilsflak, grävskopor och containrar. För verkstadsindustrin är det råmaterial i allmänhet och stål för maskinkomponenter och formverktygstillverkning m.m. Och man har även stora kundsegment inom tillverkning av skärande verktyg och verktyg för plåtformning som kantpressverktyg där verktygen med Toolox erhåller en bättre stabilitet och en mer dämpande effekt. Vibrationer minskar, vilket kan ge bättre ytor och livslängden ökar på verktygen.


– Vårt stål är renare och starkare jämfört med många andra, menar Per Hansson och fortsätter;
– Det ger stålet bättre utmattningsegenskaper och med färdigvärmebehandlat stål så vet våra kunder vilka egenskaper som stålet har och det får man ett certifikat på. Detta gör att det blir inga negativa överraskningar vid kundens process och det ger en oöverträffad säkerhet som behövs vid exempelvis automatisering. Och det sparar ledtider och kostnader. Stålet levereras med samma egenskaper oavsett om formatet är rundstång eller plåt.
Stålindustrin är en tuff bransch med snabba trendcykler och erfarenheten visar att specialisering är en viktig faktor för att lyckas. Enligt Per Hansson ligger SSAB:s styrka i att man är bra på att skapa unika produkter.
– Vår verksamhet präglas av specialisering och differentiering. Vi erbjuder även våra kunder att prova och testa våra verktygsstål helt utan kostnad, och vi hjälper även verkstäder med produktionsoptimering vid behov, säger Per Hansson, det är en strategi med en helhetslösning som SSAB arbetat efter länge men som inte förekommer annars i stålindustrin så vitt jag vet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here