Vi träffade Jan Johansson på hans kontor en dag i mitten på december då han höll på att plocka undan för att förbereda för sin sista dag på Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd som blev den 13 januari.

Jan Johansson springpojken, svarvaren, produktionsteknikern, säljaren, företagsledaren, entreprenören, företagsägaren och visionären som nu lämnar sin tjänst och går i pension efter 60 år på Uppåkra Mekaniska Verkstad AB.
Jan Johansson springpojken, svarvaren, produktionsteknikern, säljaren, företagsledaren, entreprenören, företagsägaren och visionären som nu lämnar sin tjänst och går i pension efter 60 år på Uppåkra Mekaniska Verkstad AB.

– Jag är 74 år i år så nu är det dags att sluta med ålderns rätt. Att företaget nu i samma veva får en ny spännande ägare i Ekets industri, gör att Uppåkra Mekaniska kommer att fortsätta att utvecklas, förstärkas och befästa sin ledande ställning inom avancerad skärande bearbetning samtidigt som man formar en av Sveriges större aktörer inom skärande bearbetning tillsammans med Ekets Mekaniska i Örkelljunga, säger Jan Johansson och förklarar vidare;

Processen med att sälja företaget har pågått under en längre tid. Ägarna annonserade om att man var intresserade av att sälja och flera intressenter har funnits med i bilden. För ett halvår sedan gick en av delägarna Jan Johansson in som vd för att genomföra försäljningen:

– Vi kände att det var dags, jag har varit på företaget i 60 år, blev vd för 25 år sedan och styrelseordförande för 15 år sedan. Nu säljer vi till Eket Industri eftersom det är det bästa för Uppåkras framtid enligt de förutsättningar som finns.

De andra delägarna förutom Jan Johansson är barnen till grundaren Birger Ekström, Gill, Tommy och Rigmor.

– Affären är industriellt riktig. Vi ser stora möjligheter på både tillverknings- och kundsidan, detta genom en större och bredare maskinkapacitet för våra kunder. Bolagen kompletterar varandra såväl tekniskt som kapacitetsmässigt och skapar tillsammans ett unikt erbjudande för den gemensamma kundbasen, sa Jan Johansson i ett officiellt pressmeddelande som tillkännagavs i september 2015.

60 År på Uppåkra Mekaniska Verkstad – från springgrabb till VD och ägare

1948 startade Birger Ekström Uppåkra Mekaniska Verkstad. Tillverkningen vid starten bestod av komponenter till tvättmaskiner som levererades till Pohls Norrahammar, samt detaljer för rullbanor som tillverkades i Stensfors. Kullagermuttrar i olika dimensioner levererades till olika företag. I mitten av 50-talet utökades produktionen med följande företag: Citograf adressmaskiner som bearbetades och monterades till firman Karl Lamm i Blekinge. BM- Bolinder-Munktel hade verkstäder i Eskilstuna och Hallsberg, vilka tillverkade traktorer och jordbruksmaskiner, vilka Uppåkra levererade olika detaljer till, idag äger Volvo detta företag och man tillverkar dumpers och hjullastare, de är även idag en stor kund till Uppåkra. Vid 50-talets slut arbetade 15 anställda på verkstaden i Skillingaryd. 1960 hade tillverkningen utökats, lokalerna hade inte utrymme för verksamheten därför kom ett nybygge till stånd. En stor produktion blev bearbetning av fläkthus till oljebrännare vilket utfördes åt flera firmor, den största var Palm & Co
i Norrköping. 1962 påbörjades samarbete med Besam i Landskrona. Tillverkningen bestod av detaljer till dörröppnare. Uppåkra började investera i automatsvarvar för tillverkning av hydraulkopplingar vilka levererades till Trelleborg AB, samt andra mindre företag. Hydraulcylindrar till hissar levererades till Deve hissar i Alvesta och även bearbetning och montering av trädgårdsmöbler till Melins Metall i Anderstorp utfördes. När 1960-talet avslutades var man 75 anställda.

Uppåkra Mekaniska AB i Skillingaryd har sedan starten 1948 utvecklats till att bli en av de största leverantörerna inom skärande bearbetning, med kunder som SKF, Volvo, Scania, Atlas Copco, FlexLink och Autoliv. Företagets kärnverksamhet består av avancerad svarvning och fräsning i en modern maskinpark med hög automatiseringsgrad och en tillverkningskapacitet på 35-40 ton färdiga produkter varje dygn. På fotot ser vi Jimmy Jensen, Jan Johansson och Andreas Thunander.
Uppåkra Mekaniska AB i Skillingaryd har sedan starten 1948 utvecklats till att bli en av de största leverantörerna inom skärande bearbetning, med kunder som SKF, Volvo, Scania, Atlas Copco, FlexLink och Autoliv. Företagets kärnverksamhet består av avancerad svarvning och fräsning i en modern maskinpark med hög automatiseringsgrad och en tillverkningskapacitet på 35-40 ton färdiga produkter varje dygn. På fotot ser vi Jimmy Jensen, Jan Johansson och Andreas Thunander.

Hur började historien

– Min familj bodde i samma område som Birger Ekström. Jag och hans son var lekkamrater och vi spelade fotboll och hittade på mycket hyss tillsammans. Dessutom var Birgers fru och min mamma med i samma syförening och där dök det upp en dag att Birger skulle behöva en springpojke till sin verkstad. Jag hade tänkt först att bli snickare som min far men jag tyckte att det lät intressant och som 13-åring började jag på Uppåkra Mekaniska Verkstad, berättar Jan Johansson och fortsätter;

– Bland mina uppdrag fanns t.ex. att ofta köra moped ner till banken med bankväxlar och städa verkstadsgolvet. Jag trivdes mycket bra och arbete på verkstaden och idrottade på kvällarna. Det var fotboll och ishockey för hela slanten. Sedan kom lumpen och när den var klar återvände jag till Uppåkra där jag fick arbeta i en manuell Köping svarv från 1955. Jag ville fortbilda mig så jag gick kvällskurser för att lära mig allt om att driva en verkstad.

Åren gick och vi kommer nu fram till 1984. Omsättningen var nu 18 miljoner och förlusterna var stora. Något behövdes göras och Jan fick förtroende av Birger att ta hand om företaget som ny VD och försöka vända bolaget till vinst. Verkstaden flyttade 1986 till nya lokaler, de som man är idag och började satsa på ny maskinteknik och framförallt så började man arbeta skift och produktion dygnet runt. Offerterna blev mycket konkurrenskraftiga och affärerna satte fart rejält.

– Jag arbetade både som tekniker och säljare och den kombinationen gjorde att kunderna fick ett stort förtroende för oss och när man samtidigt såg att vi investerade i moderna maskiner med den senaste tekniken och började automatisera produktionen, vilket gav oss en mycket bra kvalitet så expanderade vi varje år under en period. Vi växte vissa år med 50 % i omsättning och byggde till våra lokaler med över 7 000 kvm under en 10-årsperiod. I över 20 år har företaget kunnat visa upp en ökad omsättning varje år och 2008 firade vi 60 år och satte ett prydligt omsättningsrekord. 2009 kom så katastrofen med den stora finanskrisen och omsättningen halverades, berättar Jan Johansson.

Bolaget reste sig snabbt på fötter och 2012 satte man omsättningsrekord med 336 miljoner kronor och mer än 225 anställda.

– Inga maskiner är smartare än de människor som styr processen

Verkstadsföretaget har alltid sett till att ha bästa möjliga maskinella resurserna och kompetens.

Moderna maskiner är aldrig en poäng i sig. Det är kompetensen hos människorna bakom maskinerna som svarar för resultaten. Målsättningen för Jan Johansson och hans medarbetare har därför alltid varit att försöka skapa en positiv och innovativ anda. Den har man fått genom att förena den modernaste tekniken med den småländska klurigheten och en lång, gedigen erfarenhet av skärande bearbetning.

Och som sagt för att täcka behoven av kvalificerade medarbetare inom olika kompetensområden har Uppåkra Mekaniska under Jan Johanssons ledning också utvecklat ett nära samarbete med olika skolor och universitet. Med fadderverksamhet, praktikplatser och studiebesök har man genom åren alltid fått en bra kontakt med lovande nya medarbetare.

Jimmy Jensen som idag arbetar som maskinsäljare på Stenbergs är den som är initiativtagare till vårt möte med Jan Johansson denna decemberdag 2015. Jimmy arbetade på Uppåkra Mekaniska som maskinoperatör och produktionstekniker i 15 år under tiden 1987 till 2002. Och han minns åren som en fantastiskt rolig och lärorik tid.

Jan Johansson är unik i branschen och han måste vara en av de främsta företagsledarna inom mekanisk industri. Att bygga upp ett företag i Uppåkras storlek är helt fantastiskt och jag ser honom som ett föredöme och han är oerhört kunnig inom produktion och har ett affärssinne som är svårslaget. Här har man enligt min uppfattning alltid gillat höga krav och att lösa svåra nästan omöjliga bearbetningar. Snabbhet, flexibilitet, jämn kvalitet och hög utnyttjandegrad har uppnåtts med hjälp av en hypermodern maskinpark av numeriskt styrda bearbetningsmaskiner, som kombinerats med robotteknik.

– Tänk om fler kunde haft det drivet och den kompetensen som Jan har. Det intresset för produktion och tillverkning samt den ödmjuka inställning som Jan alltid haft genomsyrar hela företaget. Jag har haft förmånen att fortsätta och jobba tillsammans med Jan och hans medarbetare genom att jag har sålt och säljer verktygsmaskiner från den japanska maskintillverkaren Okuma.

– Utan välutbildad och framförallt välmotiverad personal är tekniska framsteg ganska värdelösa, man kan ha tillgång till det absolut senaste men om man inte kan hantera tekniken är det ingen idé att investera i den. Vi håller en mycket hög kompetensnivå här och detta är vi stolta över och som sagt vi har säkert lärt Jimmy Jensen ett och annat och nu har vi haft ett långt och bra samarbete med Jimmy och det har resulterat i att vi har några dominerande maskinfabrikat ute på verkstaden och Okuma är ett av de främsta, säger Jan Johansson

nr-1-2016-014

Ökad utnyttjandegrad genom automatisering

– Våra tillverkningsceller har byggts av den egna personalen, som är bra på att skapa helhetslösningar kring CNC-maskinerna, berättar Uppåkras tidigare VD. Det gäller att få robotarna att ge snabba flöden från inbana till utleverans av färdiga produkter, det är kärnan i verksamheten.

Företagets kundkrets utgörs till stor del av den tunga fordonsindustrin, lagertillverkare och företag som tillverkar automationsprodukter.

– Vi har kunnat öka konkurrenskraften väsentligt, tack vare våra skickliga maskinoperatörer, som stegvis lärt sig ny teknik kontinuerligt. Samtidigt har våra medarbetare fått ta itu med programmering, trimning och andra uppgifter för att ständigt krama ur mer produktion ur maskinerna.

Jan Johansson tycker dagens produktionssystem kan jämföras med elitidrott.

– Det är ofta små skillnader mellan ettan och tvåan
i de flesta grenar. Vill man vara mästare i skärande bearbetning gäller det att plocka bort varje onödig sekund ur varje arbetscykel. Alla medarbetare har kompetens och vet hur man ska trimma programmen för att få ut maximal produktion av varje robot.

100 verktygsmaskiner och 50 robotar talar sitt tydliga språk när det gäller hög automatiseringsgrad. 17 000 kvm fabriksyta och en kapacitet på 40 ton färdiga produkter per dygn talar sitt egna språk där man vid toppar avverkar 24 ton spån. Över 200 kompetenta medarbetare som arbetar i skift dygnet runt i en slimmad och kostnadseffektiv organisation har skapat och skar förutsättningar att hålla världsklass när det gäller effektivitet och kvalitet.

– Vi har alltid satsat hårt på att ligga långt fram vad gäller tekniska lösningar och det måste hända saker hela tiden och därför har vi alltid varit en attraktiv arbetsplats, nytänkande har alltid varit centralt, rekryteringar har aldrig varit ett problem här, säger Jan Johansson.

En av nycklarna till företagets framgång har alltid varit att i en sann företagsanda implementera automation och utveckla nya arbetsmetoder. Samtidigt har arbetsplatsen också blivit mer attraktiv för medarbetarna som fått ta itu med programmering, trimning och andra uppgifter för att få till en stimulerande arbetsplats. Helhetslösningar för att öka utnyttjandegraden över dygnets alla timmar. Robotiseringen är A och O och ingår i kompletta bearbetningsceller. Robotarna arbetar ibland parvis för att betjäna maskiner i en längre bearbetningsprocess. Ofta är de monterade ovanför CNC-maskinerna, för att inte inkräkta på operatörernas rörelsefrihet på golvet.

– Vi har arbetat hårt i våra automatiserade anläggningar. Därför vet vi hur vi ska trimma programmen för att få ut maximal produktion av varje robot och varje fleroperationsmaskin. Men det är också mycket viktigt att komma tillrätta med alla småstörningar, som kan ha många olika orsaker. Därför bör man notera alla fel och skriva ned hur de uppträdde och hur de rättades till för att slippa bli störda av samma problem en gång till i framtiden, säger Jan Johansson och fortsätter;

– Dagens produktion kan jämföras med elitidrott. Det är ofta små skillnader mellan ettan och tvåan i de flesta grenar. Vill man som oss på Uppåkra Mekaniska vara mästare i skärande bearbetning gäller det att plocka bort varje onödig sekund ur varenda arbetscykel. Och det har varit och är en av nycklarna och recepten till vår framgång,.

Slutligen över en kopp kaffe och en tårtbit, frågar vi Jan Johansson om han har några råd till dagens unga verkstadsägare.

– Satsa stegvis på att bli bäst på det man gör. Bli specialister och fokusera på ett område.

Och hur skall du nu tillbringa ditt pensionärsliv?

– Jag skall spela mycket golf, engagera mig i vår hembygdsförening och ägna mig mer åt mina barnbarn. Sedan kanske Uppåkra får ett och annat besök ibland för jag vill gärna hålla kontakten med alla mina vänner här.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here