Tekniker och experter i samarbete, löste ett mättekniskt kvalitetsproblem. Från vänster till höger; Henrik Eberdal, Johan Widlund, Ted Jutéus och Lars Strungat

Utvecklingen går mot allt snävare toleranser och precision, vilket kräver snabb och noggrann mätning över tid, i en säker process. Allt fler tillverkningsindustrier går och måste gå mot allt mer helautomatiska produktionsceller, ofta obemannade eller med låg bemanning dygnet runt.

Då behövs högkvalitativa mätinstrument med ett högt tekniskt innehåll. Tillverkningsindustrin inom alla sektorer kräver hög kvalitet och genom att redan i bearbetningsmaskinen uppnå en säkerhet och tillförlitlighet ger många fördelar.

Mätning i maskin är ett krav när det gäller processäkerhet och automatiserade maskiner; ”bara när man har kontroll över sin tillverkning kan man börja köra maskinen obemannad utan att man riskera att producera ”vargar”.

Tonsjö AB är som namnet avslöjar ett familjeföretag. När Bror Tonsjö år 1962 grundade sin mekaniska verkstad här i Kode tillsammans med ett par anställda, specialtillverkades det maskindelar till andra företag i trakten. Han lade direkt grunden för en expansiv utveckling som sonen Mats axlade. Idag är det 3:e generationen Tonsjö som är ägare i bolaget.

Kärnvärden som ärlighet, innovation, arbetsglädje och långsiktighet har lett till trygghet för företaget och dess anställda. Maskinparken uppdateras ständigt, utveckling och innovation värdesätts. Verkstaden har ökat i storlek från 270 kvm kvadratmeter till 6 000 kvm. Personalstyrkan består nu av drygt 100 kompetenta medarbetare.

På företagets hemsida kan vi läsa;

Bror Tonsjö AB erbjuder bearbetning i världsklass i en konkurrens- och kostnadseffektivt automatiserad produktion av bearbetade produkter, allt från rundstång till gjut- och smidesämnen. Våra kompetenser är svarvning, fräsning och långhålsborrning som alla utförs i egen regi.

”Vi har specialiserat oss på nyckelfärdiga produktionslinjer där vi kan motse våra kunders höga krav på produktivitet, effektivitet, kapacitet och kvalité. Vårt nätverk av underleverantörer inom ytbehandling, slipning, gnistning, härdning med mera gör det möjligt att ta hand om hela värdekedjan från ax till limpa”.

Företag inom tung fordonsindustri från olika segment kommer till Kodefabriken för att få sina detaljer tillverkade på kvalitetseffektivt sätt med avancerad skärande bearbetning.

Oljeriggar och undervattensinstallationer är också ett affärsområde till vilket man de senaste åren producerat till. Under många år har Tonsjö också haft förmånen att arbeta med världsledande företag inom gruv- och bergbrytningsutrustning samt bygg- och anläggningsmaskiner.

Företaget är specialister på allt från prototyptillverkning till högautomatiserad serietillverkning i produktionsceller och tillverkar de kvantiteter kunderna behöver och i den kvalitet som man kräver. För att klara det investerar man kontinuerligt i maskiner, verktyg, utrustning, robotar och framförallt medarbetare.

– Våra erbjudanden bygger på hållbara och stabila bearbetningsprocesser. Produkterna vi tillverkar ställer höga krav både på maskinutrustning, kompetens och kvalité. För att klara kundens krav erbjuder vi pip-och långhålsborrning, fleroperationssvarvning- och 5-axlig fräsning, säger produktionsteknisk chef Daniel Karlsson.

Mätproben är helt okänslig för skärvätska, smuts och spån. Standardmätning med ljus är i fokus. Den tyska mätteknikspecialisten Blum är specialiserade på detta. Och det går snabbt med precision vilket är extra viktigt, speciellt i helautomatiska robotceller. På ett av fotos ser vi kalibreringsring för automatisk kalibrering som ingår i produktionsprocessen

Så varför är vi här på Tonsjö idag, frågar vi produktionsteknisk chef Daniel Karlsson och produktionsteknikerna Ted Jutéus och Johan Widlund när vi sätter oss ned i konferensrummet med en kopp kaffe. Svaret på frågan kommer i nästa stycke av vårt reportage. Med på mötet är undertecknad redaktör men också säljande vd Lars Strungat och teknisk chef Henrik Eberdal från mätteknikföretaget Blum-Novotest AB. Det är lätt att det blir många som vill vara med och säga sitt när man pratar om avancerad produktionsteknik, som är så intressant.

– Här på Tonsjö handlar det mycket om en högt datadriven automatiserad serietillverkning i produktionsceller och då får man leva med att varje dag utmana det ständiga målet, att i sina tillverkningsprocesser gå mot noll fel. Och genom automation bygger man bort en del av den mänskliga faktorn. Utan automation hade också kvalitetsarbetet blivit svårare. Med en cell kan man hela tiden förfina processen, säger Ted Jutéus produktionstekniker.

Raka spåret mot ökad kvalité i produktionen och halverade mättider för maskinoperatören

”Vi kan väl dra hela historien från början, säger teknikerna från Tonsjö;
– Det har handlat om att vi under en längre tid i en av våra bearbetningsceller, haft problem med måttvariationer på en produkt som vi tillverkar i stora serier. Och som gett oss bekymmer när det handlat om att säkerställa kvalitet och gett oss för långa mättider där varje komponent i många fall behövts kontrollmätas en extra gång utanför automationen i mätmaskin, berättar Johan Widlund.
– Vi har letat efter en lösning och fått hjälp av vår maskinleverantör på olika sätt men det hade inte löst problemet helt. Det handlade om att mätproben vid mätning i maskinen inte fullt ut mätte rätt när det framförallt kom smuts, kylvatten och/eller spånor i vägen för mätspetsen, säger Ted Jutéus.

– Det gav som sagt en osäkerhet och någon gång ledde det till kassation. Det här är inte bra om man arbetar med högintensiv produktion i fullt automatiserade produktionsceller. Och maskinoperatören fick lägga ”för mycket tid” för en extra mätning i de fall där mätresultaten inte stämde enligt mätprotokollet, säger Daniel Karlsson.

I en annan maskin på Tonsjö hade man en mätprobe från Blum och Lars Strungat ansvarig för den svenska marknaden, gjorde ett av sina första besök hos Tonsjö efter ett samtal med Johan Tonsjö och det konstaterades att den prob som man hade från Blum uppfyllde sin funktion väl.
– På grund av detta så ställdes lite frågor och jag presenterade våra produkter från Blum lite närmare och då kom både frågor och idéer upp om hur vi skulle kunna hjälpa till. Vi körde en demokörning som visade hur våra probar fungerar i smutsig miljö och hur snabbt en mätning kan göras inne i maskinen, säger Lars Strungat.
– Vi såg att man kunde ha på vatten och därmed spola bort smuts och spånor från detaljen när man mäter med proberna från Blum och det blev väldigt intressant att prova fullt ut i en maskin. Vi bytte ut en prob från ett konkurrerande fabrikat och fick genast mycket bättre resultat och idag har vi Blums mätprobar i alla tre maskinerna i vår produktionscell. Och resultaten gillar vi – säkrare process, en halverad mättid och färre kassationer, säger Daniel Karlsson.

Här diskuteras mätteknik, Lars Strungat vd Blum-Novotest, Daniel Karlsson produktionsteknisk chef på Tonsjö och Henrik Eberdal teknisk chef Blum-Novotest
Här diskuteras mätteknik, Lars Strungat vd Blum-Novotest, Daniel Karlsson produktionsteknisk chef på Tonsjö och Henrik Eberdal teknisk chef Blum-Novotest

Så att bedriva denna typ av verksamhet gör att man alltid ligger på gränsen till vad som är möjligt. Med hög automatiseringsgrad så är det mer, smartare och effektivare tillverkning som ständigt står i fokus.
– Vissa delar av produktionen är så automatiserad att operatören inte behöver röra vid produkten och vi behöver mäta och kontrollera kvalitet direkt i maskincellen och så pass ofta att inte mätoperationen får bli styrande för outputen, säger Daniel och Ted.

Integrerad mätteknik i CNC verktygsmaskiner ger processäkerhet

Produktionstekniker Ted Jutéus och Johan Widlund.

Tonsjö hittade en lösning
tillsammans med Blum-Novotest

– Vårt sortiment av mätprobar är specifikt utvecklade för mätning i alla typer av bearbetningsmaskiner. Proben använder inte det konventionella trepunktsmätsystemet eller andra mekaniska kontakter utan all mätning görs via skuggning av ljusstrålen. Därför erhålls bästa noggrannhet och överlägsen snabbhet vid mätning i alla angreppsriktningar. Kabel, infraröd eller radiobundna mäthuvuden som tillåter snabb och noggrann verktygsmätning för verktygskompensering eller verktygsbrottkontroll. Ett robust utförande samt optoelektronisk (ljus) signalgivning via en integrerad fotocell garanterar hög tillförlitlighet även i svåra miljöer. Vi mäter allt med ljus vilket är det mest noggranna, snabbaste och mest pålitliga mätsystemet man kan ha, då det krävs en specifik deflektion av stylin innan mätsignal registreras. Detta eliminerar felaktiga mätsignaler på grund av vibrationer, snabba förflyttningar mm, säger Lars Strungat.

 – Mätprobarna är helt okänsliga för skärvätska, spånor och smuts vilket vi är ensamma om på marknaden via flera skyddande patent. Vi till och med föredrar en mätning där vi samtidigt behöver spola rent arbetsstycket för att undvika mätfel. Man kan bygga sin mätspets helt enligt eget önskemål med standardkomponenter från Blum. Och man kan använda upp till sex prober som registrerar till en och samma mottagare, avslutar Lars Strungat.

Tonsjö är sedan en tid inne i ett digitaliseringsarbete som innebär att man går mot en allt smartare och datadriven produktion. Arbetet startade 2017 och man har nu tagit fram strukturer för att digitalisera på ett effektivt sätt. Och det påverkar och påskyndar flera processer där fakta regerar.

Det betyder att man kan sluta att fatta produktionsbeslut baserade på tyckande för att istället fatta besluten utifrån fakta ofta framtaget av AI robotar. Bror Tonsjö AB har idag en smart fabrik och Industri 4.0-resan går som tåget i Kode. Nu när hjulen snurrar allt snabbare. Så idag är alla nöjda och den helt automatiserade cellen rullar på utan problem. Och man bearbetar och mäter allt exaktare i fas med sina digitaliseringsmål.

Produktionscellen består av tre multifunktionsmaskiner MAZAK kopplade till två industrirobotar med in- och utbanor. Alla tre maskinerna är numera utrustade med Blums höghastighetsmätprobe ur TC-serien
Produktionscellen består av tre multifunktionsmaskiner MAZAK kopplade till två industrirobotar med in- och utbanor. Alla tre maskinerna är numera utrustade med Blums höghastighetsmätprobe ur TC-serien

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here