Vi frågar om den senaste investeringen där man nu som vi förstått byggt den optimala tillverkningscellen för sina behov idag och i framtiden. Sami Berättar;

– När vi sonderade marknaden efter en robotcell för just våra behov inom automatiserad kantpressning föll valet på maskinleverantören Din Maskin i Värnamo. Vi sökte en utrustning med hög automatiseringsgrad och möjlighet till snabba omställningar, detta kunde Din Maskin och Starmatik erbjuda. Vi konstaterade att deras lösning med en servoelektrisk kantpress från SafanDarley tillsammans med Starmatik robotcell, kunde erbjuda den mest flexibla lösningen för oss. Den robotiserade lösningen från Starmatik består av en Fanuc robot och en 150 tons servoelektrisk kantpress från SafanDarley.

Svensk industri upplever nu och sedan en tid tillbaka en våg av investeringar i automation och ny maskinteknik som man historiskt inte sett maken till tidigare. Inte bara stora företag med egna produkter och finansiella muskler som t.ex. Swegonkoncernen investerar utan även mindre och medelstora företag och Sveriges underleverantörer vässar sin konkurrenskraft genom att automatisera sin produktion med full kraft. Detta har det skrivits många artiklar om i tidningen den senaste tiden. Produktiviteten måste förbättras för svag produktivitet drar ner den potentiella tillväxten som finns i många företag.

– Företagen som förädlar plåt måste automatisera, det är enda chansen för oss att ha kvar produktion i ”högkostnadslandet” Sverige och klara jobben. Och vi är på rätt väg. Sverige är ledande i hur man nu investerar i olika automationslösningar inom alla typer av maskinteknik. Det kan som i Swegons fall handla om kantpressning men det kan också handla om stansning, pressning, bockning och laserskärning. Alla moment går att automatisera idag och med nya mjukvaror ökar även digitaliseringen i industrin, säger Hans Rosén maskinsäljare på Din Maskin och tillägger;

– Jag har över 20 års erfarenhet av maskinförsäljning och utvecklingen inom teknik och datorstyrd produktion går i allt högre fart och svensk industri hänger på och är enligt min mening ledande i Europa när det gäller att automatisera sina produktionssystem.

Teamet som får projektet att fungera. Bestående av produktionstekniker Sami Tietäväinen, programmerare John Flaminio och maskinoperatörerna operatörerna Ulf Ericsson och Torbjörn Jung
Teamet som får projektet att fungera. Bestående av produktionstekniker Sami Tietäväinen, programmerare John Flaminio och maskinoperatörerna operatörerna Ulf Ericsson och Torbjörn Jung

Produktutvecklingen på Swegon har ett stort fokus på energi, effektivitet och design, dvs. aggregaten skall vara energisnåla med hög prestanda och skall ha ett tilltalande yttre. Det pågår ständigt olika projekt inom Swegon för att hålla konkurrenterna på avstånd och konkurrensen är stenhård ute på världsmarknaden. Man har flera konkurrenter i Sverige och hundratals ute i världen.

– Med vårt fokus på kost, prestanda & design så arbetar våra konstruktörer ständigt med både förbättringar och nya lösningar vilket bl.a. ofta mer och mer kräver avancerad plåtbearbetning.

 

034Så här går processen till;

I kundens affärssystem skapas en jobblista på de detaljer som behöver produceras. Affärssystemet skickar denna information till robotcellens HMI, Supervisor.

Detaljerna som skall bockas hämtas automatiskt från kundens befintliga höglager. Kantpresscellen kommer sedan automatiskt byta verktyg och gripdon för det aktuella jobbet. Bockningsroboten utför därefter bockning och staplar sedan detaljen på lastbäraren. Supervisor rapporterar tillbaka antalet bockade detaljer till affärssystemet, skriver ut ett pallkort och kallar automatiskt på truck att det finns detaljer att hämta. Staplingsområdet består av två zoner vilket innebär att man kan plundra cellen utan något maskinstopp.

 

KANTPRESS

Modell; E-Brake 150-3100 med E-Control 20 CNC styrning

5-axligt bakre anslag.

Wila NSCL II HC Premium övre verktygsinfästing, Wila NSCR II HC Premium nedre verktygsinfästning.

CNC styrd bombering

Robotinterface FANUC

Bakre anhållsfingrar med kontaktsensorer

Sensor för svivelarm utanför arbetsområde

E-Bend L™ laservinkelmätning

 

ROBOTUTRUSTNING

Fanuc R1000iA-80F RAIL

Åkbana för robot

Linetracking™ unikt system som säkerställer att roboten alltid har full kontakt med detaljen under hela bockningssekvensen.

5 st. gripdon

2 st. Dubbelplåtskontroll

 

CENTRERINGSBORD

2 fixturer för manuellt staplat material. Motoriserad vertikal omgrepps station. Automatisk verktygsväxling och automatisk gripdonsväxling

“Workcell Supervisor”, Axxos interface, Teleservice samt

SimulEasy off-line programmering.

 

SYSTEMETS FUNKTIONSBESKRIVNING

Swegons interna MPS system kommunicerar med robotcellen och en jobb kö med program skapas. Därefter kallar robotcellen fram en palett med råmaterial ifrån automat Stopalagret. Roboten hämtar en detalj från paletten, lägger den på ett centreringsbord samt kontrollerar att endast en detalj har plockats.

Detaljen bockas och vid behov mäts vinklarna automatiskt via ett CNC styrt laser vinkelmätningssystem. Operatören kan välja vilka detaljer och bockar som skall vinkelmätas.

Färdigbockad detalj staplas på last bärare i en av de två paletteringszonerna, systemet kan palettera i en zon samtidigt som operatören tömmer den andra zonen. När program batch är avslutad skiftas program automatiskt och tom palett körs in i lagret och begär ut en ny palett med material.

Vid behov byts kantpressverktyg och gripdon automatiskt mellan dom olika programmen, verktygen rengörs automatiskt vid verktygsbyte. Systemet är också ihopkopplat med system för mätning av tillgänglighet, och via detta system kan Swegon plocka ut drifttider, tillgänglighet, felorsaker etc.

048046

Vad händer och vad har hänt på maskinsidan i fabriken i Kvänum om man tittar tillbaka några år och fram till dagens investering?

– Vi har effektiviserat våra manuella kantpressar och främst handlar det om arbetssätt, metoder och off-line programmering. Vidare har vi arbetat i projekt med att effektivisera våra robotiserade kantpressar och fått mycket goda resultat.

Företaget expanderar och ökar kapaciteten genom att effektivisera. Syftet med denna investering är att öka flexibiliteten och förbättrad effektivitet, förklarar Sami Tietäväinen och fortsätter.

– Det handlar om att automatisera och i det här läget gå ”all-in” när det gäller helautomatisk kantpressning där operatörerna inte rör detaljen under hela tillverkningsprocessen. Därför var automatiskt gripdons- och verktygsbyte mycket viktiga parametrar för oss för att förverkliga vår automation. Så automatiseringsgraden på den nya produktionscellen har haft största fokus när det gällde för oss i projektgruppen att hitta rätt lösning, vilket vi nu har lyckats med tack vare ett stort samarbete mellan våra tekniker, Din Maskins tekniker och personal från italienska Starmatik.

– Det handlar om samarbete för att lyckas optimalt och vi pratar givetvis mjukvara till stor del. Förr så var en robotiserad kantpresscell väldigt statisk. Inte flexibel men lämpade sig väldigt bra för långa serier. Det fanns t.ex. ingen off-line programmering utan allting programmerades manuellt ute i cellen i nutid och ställtiderna var långa. Denna typ av produktion lämpad för långa serier är fortfarande effektiv men finns knappt kvar i Sverige. Idag är det korta serier och många olika varianter av detaljer och ska man då få lönsamhet i en robotcell så måste man kunna jobba med off-line programmering, automatiskt byta verktyg, automatiskt byta gripdon, automatiskt byta program och lägga upp en jobb kö och trycka igång obemannad produktion, säger Hans Rosén.

055037

 

 

 

 

 

 

 

Och tillägger;

– Du får även en kvalitetshöjning med automatiserad produktion på artiklarna, antingen blir alla fel eller alla rätt och enmen vid en manuellt betjänad maskin oavsett vad det är för maskinteknik så är den mänskliga faktorn alltid där på varje detalj.

– Då marknadens behov av ökad flexibilitet ökar skapas behovet av mindre serier krävs automation, för att förbättra lönsamheten. Vi har sett att ställtiderna blir långa vid våra äldre robot kantpressceller där vi har manuella verktygsbyten och byte av gripdon. I vår nya helautomatiska cell sparar vi nu i vissa fall mer än halva ställtiden. Detta ger oss en mycket intressant flexibilitet och höjer vår produktivitet. Vi kan nu skräddarsy tillverkningen av varje artikel individuellt tack vare att vi kan ställa om maskinen helt automatiskt, säger Sami Tietäväinen.

Operatörerna i fokus

– Våra maskinoperatörer har den viktigaste rollen när det gäller att få det här att fungera. De är med hela vägen i projektet med sin kompetens från produktionen, det gäller att få med deras åsikter och önskemål och det gäller att samarbeta tätt så man inte missar någonting. Det ställs höga krav på operatörerna när det handlar om att tillverka i helautomatiska produktionsmiljöer. Samtidigt är det en högre tekniknivå som inspirerar och det händer mer som gör arbetet mycket roligare än tidigare. Maskinen installerades under hösten 2015 och vi är nu igång med produktion och mycket har handlat om utbildning och inkörning av program. Ett stort jobb är och har varit att programmera och simulera alla c:a 100 tilltänkta artiklar, vilket har gett en mycket bra inblick i vad som förväntas av cellen. Nu idag sitter mer och mer av detta och vi arbetar kontinuerligt med att få till ett bra materialflöde och layout kring maskinen, förklarar Sami och avslutar med att konstatera;

– Det pågår en ständig utveckling i arbetet i och runt cellen och vi ser en stor flexibilitet i vad vi kan bocka. Här handlar det i många fall om mycket avancerad bockning där vi nu finjusterar t.ex våra gripdon som arbetar med sugkoppar, magneter och gripklor. Det gäller att hitta rätt gripdon för våra artiklar med de mest avancerade geometrier och det är ett ständigt byte av detaljer i cellen.

Swegon AB ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har sammanlagt 11 produktionsenheter med 3 fabriker i Sverige, Kvänum, Tomelilla och Arvika samt fabriker i Finland, Italien, Indien, Belgien och Nordamerika. Företaget har c:a 1800 anställda och omsätter cirka 3,5miljarder kronor.

Hans Rosén och Sami Tietäväinen vid den robotiserade lösningen från Starmatik som består av en Fanuc robot och en 150 tons 3 meters servoelektrisk kantpress från SafanDarley.
Hans Rosén och Sami Tietäväinen vid den robotiserade lösningen från Starmatik som består av en Fanuc robot och en 150 tons 3 meters servoelektrisk kantpress från SafanDarley.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here