Många är ljusglimtarna och mest glimrar det runt Aerospace och inom energisektorn. I och runt Trollhättan och Vänersborg finns ett kluster av framgångsrika och företag med produkter för framtiden som GKN (Volvo Aero), NEVS, Parker Hannifin, LEAR, VBG, och Siemens m.fl. som nu har tagit tag i taktpinnen och expanderar i området, många gånger med innovation i fokus. Även mindre verkstadsföretag sätter nya produktionsrekord och vi skall hälsa på hos ett företag som växer med tvåsiffriga procenttal.

Trestad Laser AB och ingenjörskunskapen

Med rötter i ett ingenjörsföretag och som underleverantör med stor kompetens att forma och förädla exklusiva och svårbearbetade material har Trestad Laser etablerat sig i regionen som ett spjutspetsföretag.
Patrick Andersson är företagets vd och en av fyra bröder Andersson som arbetar på företaget. De övriga är Per, Peter och Magnus, ett klassiskt familjeföretag där deras far, Jan Andersson som idag, sedan 10 år tillbaka är pensionär startade Trestad Svets 1972 ihop med en kompanjon och då handlade det om smidesverksamhet men också konstruktion och utveckling. Företaget såldes till Siemens 2005 men sju år tidigare hade man startat en verkstad parallellt, Trestad Laser.
– Vår far var med och arbetade nära ABB Stal (Siemens idag) från 1985 och det blev ett fantastiskt samarbete genom åren där Jan fick vara med och utveckla en brännkammare till gasturbinen GT 10B från start. Så i detta ligger väl Trestad Lasers vagga och jag började här 1986 och under åren som gått så har alla vi bröder gått i vår fars fotspår och nu utvecklat Trestad Laser till något mer. Laserteknik för svetsning och skärning i kombination med 3D-bearbetning av ritningar och strukturer ger oss en spetskompetens utöver det vanliga, säger Per Andersson marknadschef.
Produktionen har sedan starten utvecklats från att främst bestå av planlaserskärning, bockning och enklare svetsarbeten, till att idag även innefatta lasersvetsning- och skärning i 3D-format, pressning, maskinsvetsning, rörbockning och skärande bearbetning i mindre skala. Aerospace och energisektorn är stora kunder men företaget hittar nu också nya kunder på en bredare basis. Många olika ben ger en stabil orderingång och verksamheten kör i skift.
Trestad Laser AB växer idag med tvåsiffriga nyckeltal och kommer under 2017 att omsätta 125 MSEK med 63 medarbetare i företaget, vilket är nytt rekord berättar vd Patrick Andersson i vår intervju.
– Vår affärsidé, vision och styrka är att med egen maskinpark kunna tillverka en komplett detalj från ritning, plåtämne till färdig produkt. – Vi tror det är viktigt att vi kan erbjuda kunderna helhetslösningar men vi har även idéer hur saker kan utvecklas. En styrka är att vi i företagsledningen alla har börjat på verkstadsgolvet, så vi vet vad vi talar om med kunderna och kan även hjälpa till när det behövs i produktionen, säger vd Patrick Andersson och tillägger;
– Vi tror på att föra samman teknologi och utvecklingsprocessen med tillverkningsprocessen. Att blanda teknologi och strategi i en interaktiv process där alla i företaget är involverade i den dagliga verksamheten.
– Vi arbetar ständigt med att förbättra flödet för att effektivisera vår verksamhet och att hålla nere leveranstiderna gentemot våra kunder. Vi arbetar även för att bibehålla engagemanget hos personalen, samt att verka för ett konsekvent kvalitets och miljötänkande. Vi ska också fortsätta att vårda det goda samarbete vi etablerat med kunder och leverantörer på ett långsiktigt plan, säger Per Andersson.

Mycket ingenjörskunskap, Trestad Laser AB har en komplett verkstad för plåtformning och svetsning i de flesta material som kolstål, låglegerat, nickel, aluminium, titan, m.fl. Vägg i vägg ligger OFP provnings- och besiktningsföretaget DEKRA som man anlitar för att säkerställa sin höga kvalitet. Trestad Laser är ett företag i framkant.

Nytt CAD/CAM system

Bakgrund:
Johan Carlsson på Trestad Laser kontaktade oss på Summ Systems då det CAM system de använde inte uppfyllde deras behov. Ytterligare en viktig anledning för Trestad Laser att byta CAM system var att många av deras kunder använder NX och att det underlättar och stärker samarbetet med dem.
– Efter gemensam dialog och utvärdering tog vi på Summ Systems fram en kundanpassad lösning till Trestad Laser.
– Trestad Laser ville kunna bereda Svarvning samt fräsning 2,5-axligt, 3-axligt och 5 axligt simultant. Vidare fann vi också att det fanns behov för NX CAD då Trestad Laser bl.a. ville kunna rita upp fixturer. Trestad Laser kör även en hel del grovfräsning vilket också innebar att vi inkluderade Volumill i vårt erbjudande till Trestad Laser. Volumill är en 3:e partsprodukt som Summ Systems har agenturen på i Norden. Volumill finns tillgänglig som ett integrerat plug-in i NX CAM.

Så Trestad Laser AB har investerat i följande:
• NX CAD för modulering
• NX CAM för Svarvning
• NX CAM Foundation
• NX CAM 2,5-axlig fräsning
• NX CAM 3-axlig fräsning
• NX CAM 5-axlig fräsning
• Volumill för högeffektiv grovfräsning baserad på Celeritive Technologies
”Ultra High-Performance Toolpath Engine”.
• Learning Advantage för självstudier On-line

– Trestad Laser har idag NX Version 11 installerad. För oss på Summ Systems är det viktigt att de företag vi möter får en anpassad lösning

Jocke arbetar med 3D laserskärning. Extrema mått och toleranser är vardagsmat på Trestad Laser.

efter sina behov, säger Anders Schütz Soneskog på Summ Systems AB

Verksamheten har växt successivt där nya kunduppdrag och maskininvesteringar gått hand i hand med certifieringar och en ny laser och maskinhall färdigställdes under februari i år och man fortsätter planera för fler utbyggnader.
– Vi behöver mer utrymme för att få bättre logistik, säger Per Andersson och vi förstår vad han menar då företaget idag finns i fyra olika byggnader vilket inte är optimalt och man expanderar med nya maskininvesteringar och snart installeras en Quintus press på verkstaden, en maskin/teknik som är ovanlig i Sverige.
Allt börjar med en ritning som man med sin kompetens förbereder för produktion för bästa möjliga resultat för kunden när det gäller funktion, pris och leveranstid. Idag handlar det mycket om att klara leveranstiderna som blir kortare och kortare och då måste verksamheten ute på verkstadsgolvet fungera utan stopp.
– Vi arbetar med produkter där kraven på precision, formstabilitet och tålighet mot höga temperaturer, högt tryck och kemisk- och mekanisk

Max Andersson är ansvarig för 3D laserskärningen.

nötning är extremt höga. Vi arbetar ofta med ädla metaller och våra produkter har extremt höga förädlingsvärden.
Kunderna arbetar med utveckling, design och konstruktion och förväntar sig ett effektivt och nära samarbete med oss som leverantör. Därför ställs stora krav på vårt beredningsarbete och framtagning av underlag.
– Det självklara steget för oss har blivit att gå vidare från AutoCAD till 3D beredning i Solid Works. Vi får allt oftare ritningar i 3D, och vi har själva investerat bl.a. i en 6-axlig 3D laserskärmaskin. Med 3D beredning har vi ökat tillförlitligheten och eventuella fel i ritningsunderlagen upptäcks betydligt tidigare i processen. Dessutom går beredningsarbetet mycket snabbare än tidigare.
Maskinparken är unik för Sverige för ett företag som är underleverantör och består av, inom 2D laserskärning Trumatic 3030 3 kW, Trumatic 5030 5 kW och en Trumatic 5030 6 kW. Laserskärmaskiner för 3D, Trumpf 1005 4kW och Trumpf 7040 5 kW, maskiner som man även lasersvetsar med.

Operatör Kristoffer Andersson vid den automatiska rörbockmaskinen från Herber.

Inom plåtformning har man en väl sammansatt maskinpark ger oss möjlighet att utföra pressnings- och bockningsarbeten i storleksordning upp till 1 000 ton press tryck. Inom bockning har vi tillgång till utrustning med presskraft upp till 160 ton med maximal presslängd på 3050 mm och justeringsområde på 600 mm. Laservinkelmätning svarar för att alla mått blir absolut exakta.
Ytterligare kontrollmätning sker genom en ny investering i en ROMER scanner arm som utför mätning av första bit och systematisk mått kontroll på den ordinarie produktion.
– Maskinoperatörerna har stort inflytande ute på verkstadsgolvet och det är ofta de som ser behov och möjligheter. Och i vår verksamhet gäller det att vara på tårna och ett nyckelord som passar bra in i vår verksamhet är fantasi. Och i och med operatörernas stora engagemang så är det viktigt att lyssna på dem. Så var fallet när vi nu investerade i ett nytt CAD/CAM system. Här kom signalen från våra maskinoperatörer som såg begränsningar i vårt gamla CAD/CAM system. Skall personalen göra ett bra jobb så måste de ha de rätta verktygen för att kunna ligga i framkant och producera snabbt och rätt, avslutar Per och Patrick Andersson, nöjda delägare i Trestad Laser i Trollhättan.

Mer information:
www.trestadlaser.se

– För ett par år sedan startades en sidoverksamhet, en butik och försäljning där vi inriktar oss på interiör för hem och trädgårdsdesign av alla former och slag. Produkternas design utvecklar vi själva och som i sin tur tillverkas av TRESTAD LASER som har närliggande produktion, utan långa transporter. Här finns spännande design, inredning, stilrena eldstäder, stekhällar, odlingsbänkar, rabattkanter, ljus/ marschallhållare, häftiga trädgårdsfigurer och vinställ i olika format mm. På fotot ser vi Per och Patrick Andersson hålla i en av de stora spindlarna som är mycket populära.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here