Ehn & Land beskriver sig själva som ett kunskapsföretag som är inriktat på maskiner, verktyg och tillverkningsmetoder. Nu satsar man på utbildning och kunskap inom industriell slipning.

– Stora svenska exportföretag med slipning som viktig del av verksamheten har delvis egna interna utbildningar inom slipning, men där finns även behov av komplettering med extern slipkunskap. Dessutom har vi ett stort antal underleverantörer och mindre verkstäder som har slipmaskiner och slipning i sina processer, eller stora företag med liten slipverksamhet. Här ser vi ett behov när det gäller utbildning, säger Jan Svensson och fortsätter;

– Det är ett smalt område, och svår teknik eftersom man inte har visuell överblick över bearbetningsförloppet. Jag jobbade på SlipNaxos i Västervik, i över 20 år, som applikationstekniker och teknisk säljare. Där hade vi sliparskolan som jag hade ansvaret för under 18 år.

– Thomas Henkel här på Ehn & Land, som även han jobbade som teknisk säljare och applikations-tekniker på SlipNaxos och jag delade på lektionstimmarna under många år vid dessa sliparkurser. Vi har bägge dessutom hållit ett stort antal anpassade kurser ute på plats hos kunder. Både hos stora och små företag.

– Det tillkommer varje år nya operatörer, produktionstekniker och produktionsledare, som har behov utav grundläggande kunskaper inom precisionsslipning. Detta är en investering som betalar sig snabbt, då man kan undvika många misstag och snabbare komma till kostnadssänkningar i produktionen.

– Detta vill jag och Jan Svensson nu utveckla igen och tillsammans med Ehn & Land starta upp och satsa igen på sliputbildningar, både grundläggande och s.k. steg 2 utbildningar. Många tror och tänker att det här med slipning är väl inte så svårt idag med datorstyrda CNC-maskiner och ny teknik, men det är som att säga att skärande bearbetning är enkelt. Vi har kontaktat branschen om detta och många kunder tycker att det är en mycket bra idé, så det finns redan ett mycket stort intresse, säger Thomas Henkel.

Enhland-+-coromant-+-stenbergs-005
Thomas Henkel produktchef slipning, Anders Berglind vd och Jan Svensson försäljningsingenjör slipteknik. – Resultatet av en slip process påverkas av många faktorer och vi vet att utbildning av verkstadens medarbetare i och runt processen är mycket betydelsefull för ett bra resultat. I synnerhet gäller det företag som arbetar med system för kvalitetssäkring.

Vad är det generellt som man behöver och undrar över när ni är ute på fältet, frågar vi Thomas Henkel.

– Kunskap inom det område man arbetar med är mycket viktigt.

Många teoretiska frågor runt förhållanden i allmänhet då mycket handlar om den väsentliga skillnaden mellan skärande bearbetning med skär där man jobbar med noll till positiva skärvinklar. Inom slipningen jobbar man från noll till minus 80 grader i skärvinklarna. I en slipoperation är det väldigt speciella skärkrafter och det gör att man måste tänka på avböjningar, stabilitet och att man har fixturerat arbetsstycket stabilt och att slipmaskinen är stark nog att hålla emot den repellerande kraften. Denna kraft är två till fyra gånger så stor som den skärande kraften.

– Man ser detta väldigt tydligt i t.ex. en planslipmaskin där du ökar bordhastigheten för att du vill öka produktionstakten så når du en gräns när skivan börjar studsa och då måste operatören kompensera genom att sänka matningen med längre sliptider som följd.

– Slipning är en skärande bearbetning där man skär en spåna men den är kanske en 10 000-dels mm och mindre i tjocklek, så de väsentliga skillnaderna mellan slipning och annan skärande bearbetning som svarvning och fräsning och borrning är att man kan inte se spånan, du har en mycket högre skärhastighet inom slipning där man normalt har 45 m/s (160 km/tim) i konventionell slipning (notera m/sek, inte m/min), säger Jan Svensson. De höga hastigheterna i maskinerna betyder även att säkerhetsutbildning runt slipning är mycket viktig. Det är inte ovanligt med 60m/s, men även 80m/s. Det finns dessutom företag som har slipmaskiner med 100 och 125m/s. Rätt hantering av slipverktyg och säkerhetsutrustningar är ett måste.

I de nya lokalerna i Jönköping kommer Ehn & Land att hålla sina utbildningar. Här renoverar man även äldre maskiner och ger dem nytt liv.
I de nya lokalerna i Jönköping kommer Ehn & Land att hålla sina utbildningar. Här renoverar man även äldre maskiner och ger dem nytt liv.

– Och som sagt du ser inte spånan. Det finns sedan flera år tillbaka olika mätmetoder att utrusta slipmaskiner med för att övervaka processen, men du måste fortfarande ha kunskaper för att utläsa resultat och vidta rätt åtgärder för att ha kontroll på processen. Det är viktigt att kontinuerligt bedöma arbetsstycket före, under och efter bearbetningen. Slipningen styrs även utav kvaliteten på arbetsstycket från föregående operation.

– Vi ser rent allmänt att det finns ett stort behov för utbildningar och information om slipning. Det har under åren dykt upp sporadiska försök att fortbilda och utbilda industrin om slipning. Vi har i vårt agenturprogram många produkter och fokus inom slipning och att nu starta upp en utbildning är för oss mycket viktigt, för att kunna erbjuda svensk industri kompetens inom slipning. Framför allt kanske mindre företag som inte har de resurser som stora företag har att skaffa sig utbildningen säger Thomas Henkel.

– Vi tror oss se att marknaden kommer att öka inom slipning då det är starka trender idag ute i industrin inom t.ex. hårdsvarvning och rullpolering men dessa processer är dyra och utrustningen som maskin kostar mycket pengar. Så vi tror att trenden vänder mot mer slipning

Mer information: www.ehnland.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here