– Vår verksamhet är igång, bemannad och obemannad dygnet runt tack vare våra automatiseringslösningar från EROWA. Våra leveranstider är mycket korta därför kör vi kontinuerlig produktion för att hinna med vad vi lovat. Småserier kräver snabba omställningar och vi känner oss trygga i att leva i en värld där det måste gå fort att ta emot en order, programmera, välja ut verktyg och bearbetningssätt, kontrollmätning och leverans till kund, vilket varje operatör har ett eget helhetsansvar för, berättar Ulf Lepik. Och idag är Tidningen Maskinoperatören åter efter 6 år, på besök på företaget för att se vad som hänt, och det har hänt en hel del.

Ulf Lepik

Höghastighetsfräsning i komplexa former.

PRODTEK ligger i framkant när det gäller fräsning, framförallt i svåra och komplicerade material och former. Man har en maskinpark helt anpassad för 5-axlig höghastighetsfräsning och man arbetar nästan uteslutande i aluminium.
– Vår personal är helt fantastisk. Här finns inga chefer utan varje operatör programmerar sina jobb själva, kör fräsmaskinerna och gör slutkontroll i mätmaskinen Vi kommer aldrig att bli en stor verkstad utan kommer att vara en flexibel enhet med högteknologisk produktion med stor bredd där vi blandar mellan enstyckstillverkning och mindre serier. Och vi har roligt på jobbet. Och vill vi växa med automation. Detta har på senare tid gett oss nya kunder som tillverkar sportbilar, innovativa kunder med stora krav. Vi älskar utmaningar och när man känner att kanske två, tre verkstäder kämpar om ett jobb och vi vinner den kampen som ofta är mot utländska verkstäder, ja då känns det mycket tillfredsställande, säger Jakob och Ulf och berättar att man även arbetar i förpackningsindustrin.
Företaget blev trångbodda i Lund och man bestämde sig för att starta en enhet i Ystad, så idag finns PRODTEK på två platser med i princip samma maskinparker och produktionstänk.
– Vi startade för 13 år sedan nu och vi har på dessa år expanderat vår verksamhet så idag har vi 10 stycken 5-axliga höghastighetsfräsmaskiner från Mikron och en ökad automatiseringsplattform från EROWA som följt med i utvecklingen av vår verkstad, säger Ulf Lepik som är delägare och platschef i Lund.
– Jag har arbetat med EROWA referenssystem och robot på min tidigare arbetsplats och alltid varit mycket nöjd med hur automationen fungerar, därför fortsatte vi med EROWA här på PRODTEK, så direkt i starten investerade vi
i EROWA produkter. Den schweiziska tillverkarens produktpalett ger oss den flexibilitet och produktivitet som vi behöver för att klara den konkurrensen som finns ute på marknaden, säger Ulf Lepik och tillägger, vi kommer alltid att köpa automation till våra framtida maskininvesteringar, det är morgondagens krav helt enkelt.

På PRODEK har man kopplat ihop EROWA referenssystem med alla sina maskiner och i mätmaskinen har man samma system vilket ger minst hundradels precision i hantering av arbetsstycken i chucken. Är systemet väl låst så kan man lita på systemet. Detta ger stora fördelar och gör att man kan utmana om att tillverka de svåraste och mest komplexa komponenter som konstrueras idag. 2016 var ett mycket bra år för PRODTEK och man gjorde ”all-time high”, så framtiden ser ljus ut.

Långt samarbete med EROWA sedan starten av PRODTEK.

I Norden har schweiziska EROWA sitt dotterbolag EROWA Nordic med huvudkontor i Danmark och i Sverige är det Ola Melin och Lennart Unnersjö som tar hand om kunderna.
– Jag har arbetat med EROWA i … år och har levererat ett antal automationslösningar till grabbarna på PRODEK i deras utveckling under alla 13 år som de varit igång med sin verksamhet. Man arbetar i EROWAS referenssystem vilket gör att man behåller precisionen oavsett i vilken maskin och som i detta fallet även i vilken enhet man tillverkar Lund eller Ystad så ger det samma höga kvalitet och säkerhet genom hela processen. Automationen ger flexibilitet och minskade ställtider som gör företag konkurrenskraftiga, säger Lennart Unnersjö på EROWA.

Historien om EROWA lite kort;
”Vägar uppstår genom att man går på dem” så börjar Hans Hediger ägare av EROWA koncernen sin inledning i skriften ”En idé förverkligas ”. Sedan starten 1970 har EROWA konsekvent gått sin egen väg. De har aldrig kopierat idéer som andra har kommit på. Därför är EROWA´s produkter alltid original, framtagna med den oavbrutna strävan efter teknisk innovation.
– Företaget styrs av sin målsättning att upptäcka kundproblem och att finna individuella systemlösningar för att höja kunders produktivitet. För dessa lösningar, som tar hänsyn till människorna och framtiden och skapar ofta stora förbättringar av produktionsflöden och bearbetningstekniker, berättar Lennart Unnersjö.
Vad har man då för olika produkter från EROWA på PRODTEK´s fabriker i Lund och Ystad?
Lyckade automationslösningar kräver en helhetssyn. Att automatisera garanterar inte ökad konkurrenskraft. Nyckeln till en lyckad och lönsam användning av automation ligger i att identifiera rätt typ och rätt nivå av automation för de behov, mål och förutsättningar som finns. Och här har vi tillsammans med Ulf Lepik och Jakob Fornander hittat rätt från början, säger Lennart Unnersjö på EROWA Technology Scandinavia.

EROWAS referenssystem i mätmaskinen.

Vad har man för EROWA produkter i verkstaden i Lund?
I PRODTEKs verkstad i Lund finns en EROWA Robot ERS som bestyckar två stycken 5-axliga Mikron maskiner, bägge maskinernas maskinbord är utrustade med EROWA ITS 148 referenssystem. En av maskinerna används för grovkörning och när den är färdig lägger roboten detaljen i magasinet för att sedan växlas in till maskin nr 2 för finkörning. Dessa moment görs helt automatiskt tack vare EROWA JMS pro (Jobb Manager System), säger Lennart Unnersjö.
Med det centrala systemet EROWA JMS Job Management System som kopplar ihop och styr automationscellen kan kunden välja med stor flexibilitet hur man skall använda maskinerna som är kopplade till robotcellen från EROWA. Via ladd stationen kan man välja, via en förprogrammerad palett, vilken maskin som skall användas utifrån storlek och vikt på de produkter som skall tillverkas. Allt verifieras i styrsystemet och styrs helt av hur kunden vill ha det.
– I två andra 5-axliga Mikron maskiner har man EROWA PC 210 Kombichuck där man kan köra både EROWA PC 210 palettstorlek 250 x 250 mm rekommenderad arbetsstycke storlek 400 x 400 och EROWA ITS 148 palettstorlek 148 mm rekommenderat arbetsstycke, storlek 250 x 250 mm, fortsätter Lennart Unnersjö.

Vad har man för EROWA produkter i verkstaden i Ystad?
– I verkstaden i Ystad har man en EROWA Robot Multi kopplad till en 5-axlig Mikron med EROWA PC 210 Kombichuck på maskinbordet. Denna robot är utrustad med gripper växlare, vilket gör att man ena stunden kan köra PC 210 paletter för att i nästa stund helt automatiskt och obemannat växla in 148 paletter, förklarar Lennart Unnersjö och säger;
– Verkstaden i Ystad har även en 5-axlig maskin Mikron där man på maskinbordet har en EROWA UPC P chuck och integrerad palett växlare för EROWA UPC paletter 320 x 320 mm, rekommenderad arbetsstycke storlek 500 x 500 mm.

PRODTEK i Ystad

Lennart Unnersjö EROWA och Jakob Fornander visar UPC palettens referenssystem.

Vi åker till den nybyggda verkstaden i Ystad som nu varit igång i två år. Vi hälsar på hos platschefen och delägaren Jakob Fornander som numera slipper att pendla mellan bostaden i Ystad och verkstaden i Lund.
– Det är klart att detta blev en mycket bra lösning på våra expansionsplaner och dessutom som bodde två av våra anställda här i Ystad så nu får även de mer tid till annat än att pendla 1 ½ timma per dag, säger Jakob Fornander. Nu fortsätter vi vår expansion för att säkra tillverkningen och leveranser till våra krävande kunder idag och imorgon. Vi vill växa långsamt under kontroll, expandera sakta behöver inte vara defensivt vilket det kanske kan uppfattas som men vi vill ta kloka beslut, väl genomtänkta och då kan man inte stressa, då blir det lätt fel.
– Med vår automation kan vi tillverka mer på tider då människan behöver vila. Stress och långa arbetspass är inte att rekommendera. Idag vill man ha sin fritid och kunna komma hem i tid. Dessutom bygger företagets konkurrenskraft på att vi kan producera så många maskintimmar per dygn som möjligt. Därför måste vi som det ser ut idag på marknaden med den tuffa konkurrensen som finns globalt idag, automatisera mer och vi ser nyttan med det.
– Verksamheten här i Ystad är i princip likadan som verkstaden
i Lund. Samma typer av maskiner, 5-axliga höghastighetsfräsmaskiner från MIKRON och automation från EROWA. Vi styr allt i ett gemensamt datorstyrt produktionssystem där vi i realtid ser vad som händer i de båda fabrikerna, lite som Industri 4.0, även om jag inte riktigt förstår begreppet så kopplar vi samman våra tillverkningsprocesser så att även om vi är i två helt olika städer så är det som vi är vägg i vägg, menar Jakob Fornander.
– Skulle vi arbeta på det gamla och kanske traditionella sättet så skulle vi inte veta vad som händer i den andra fabriken och det vore så klart mycket dåligt för vår effektivitet och flexibilitet. Det hade sinkat oss och helt enkelt inte fungerat, fortsätter Jakob Fornander. Och tillägger;
– Nu har vi full kontroll på material, produktion och leveranstider vilket ger oss en gemensam heltäckande bild över hela flödet

Arbetsstycke monterat på en PC 210 palett.

i våra två produktionsenheter, vilket ger oss smarta fabriker. Vi ser en skillnad i kvalitet och även tid hur mycket effektivare en robot är jämfört med en människa. Ställ- och stilleståndstider och andra tidstjuvar infinner sig inte utan man får ett mycket effektivare förlopp med automation. Flaskhalsarna i automation ligger i regel i beredningstiderna. Här tar vi hjälp av moderna CAM system och kraftfull IT, avslutar Jakob Fornander.

Avslutningsvis kan vi på redaktionen konstatera att industrin har lämnat den tid då ett enda larm ljöd över fabriksgolvet och alla gick på rast eller hem. Modern tillverkning kräver datakommunikation i realtid och en central plattform som ständigt uppdaterar vad som händer i produktionsenheterna i realtid, så nu pratar vi andra signaler.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here