Max4-laboratoriet som nu står klart utanför Lund skapar tillväxt genom att tilldela 20 industriföretag ett ramavtal avseende mekanisk tillverkning. Hela 16 av företagen är svenska industriföretag och de flesta finns i Skåne av de utvalda som har vunnit flera upphandlingar. Etableringen av Max4 som följs av den ännu större forskningsanläggningen ESS innebär en stor potential för tillväxt och kompetensutveckling i Skåne.

Examec är sedan länge en av de utvalda leverantörerna till MaxLab IV i Lund och har bl.a. vunnit en upphandling av magnethållare till den stora acceleratorringen.

-Vi är mycket tacksamma och glada för att vi fick den ordern och att vi får vara med i förverkligandet av MaxLab IV i Lund. Detta var den sjunde upphandlingen vilket betyder att alla anbudsgivare i ramavtalet verkligen blivit duktiga på att vässa pennorna för att ge sitt bästa pris. Det känns därför bra att veta att vi har en effektivitet som står sig i konkurrensen. Vårt företag arbetar målmedvetet med att öka produktivitet, tillväxt och förädlingsvärde i verksamheten med fokus på avancerade maskinbyggen bl.a. för forskning, medicinteknik och förpackningsindustri. Detta är ett viktigt steg i vår utveckling, säger Mats Ohlsson, VD på Examec.

– I anbudsprövningen tillmättes kvalitet, leveransförmåga och pris betydelse och vi kan än en gång glädja oss åt att vinna uppdraget på hög kvalitet. I den yttersta kvalitetsklassen går Examecs leveranser via Carl Zeiss mätcenter i Olofström för tredjepartsmätning av de känsliga konstruktionerna.

Viktigt ligga steget före

– När enklare jobb går till företag i länder med lägre kostnader så måste svenska företag höja nivån för att ligga steget före andra länder, menar vd Mats Ohlsson.

– Med forskningsanläggningarna blir man utmanad, måste tänja sina gränser och våga ta teknikkliv uppåt varje dag och det är en uppskattad utmaning för våra medarbetare.
En produktionsprocess innehåller många kritiska moment för en effektiv tillverkning. I vår kontinuerliga strävan att ytterligare effektivisera tillverkningen, har Examec infört stopptidsregistrering i maskinbearbetningen. Därmed kommer samtliga produktionsavbrott, även mindre och kortare, att kunna analyseras så att förbättrande åtgärder kan sättas in.

– En alltid uppdaterad maskinpark med avancerade högkvalitetsmaskiner, den senaste verktygstekniken och viktigast av allt, välutbildad, motiverad personal med mångårig verkstadserfarenhet säkerställer ett exakt resultat. Vi har fleroperationsmaskiner med upp till 5 axlar samt maskiner med kombinationen svarv och fräs s.k. Integrexmaskiner, traditionella svarvar, sänkgnist och trådgnist, planslip mm. Med den maskinpark vi har ser vi oss som en komplett leverantör inom skärande bearbetning. Maskinerna är uteslutande moderna med regelbunden uppdatering och service, säger Jimmy Nordström produktionsansvarig på bearbetningssidan. Dotterföretaget Examec Svetskonstruktion är ett industrismidesföretag med hög svetskompetens. Bland maskinparken finner man t.ex. gasskärning, 7-axlig plasma- och 5-axlig vattenskärning med 6 000 bar.

Examec är specialiserat på tillverkning av precisionsdetaljer i mindre serier. Företaget expanderar på flera plan, dels genom inblandningen i olika projekt i MAX IV labbet men också genom nya kunder som är på väg in i huset. Kunder med helt nya detaljer som kräver precision och vi pratar om både korta och medelstora serier.

– Vår ägare satsar nu framåt och vi anställer fler maskinoperatörer för att klara vårt nya 2-skift vilket resulterar i att vi behöver vässa våra skärprocesser men också arbeta in nya verktygslösningar. Här pågår nu flera projekt där vi och Daniel Larsson på Komet Scandinavia arbetar med optimering av borrning, brotschning och fräsning, berättar Jimmy Nordström som själv är ny som produktionsledare sedan 6 månader. Han är också en del i den expansion som nu sker på Examec i Tomelilla.

– Vi ser nu en ökning i förfrågningar från nya kunder och det är ett resultat av att Examec dels är inblandade i olika projekt samt att när många kunder kräver snävare toleranser rent allmänt ute i industrin så klarar inte alla verkstäder av att tillmötesgå nya tuffa kravspecifikationer från sina kunder. Vårt rykte i branschen är mycket gott och det genererar nya order. Kompetensen bland våra maskinoperatörer ute i verkstaden är mycket hög och många av dem har 20 till 25 års erfarenhet inom skärande bearbetning, säger Jimmy Nordström och vill nämna att man precis klarat av ett prototypjobb för MAX-Lab där man klarade att fräsa ett spår i en 7 meter och en 9 meter lång balk med en tolerans på 5 hundradelar. Balkarna var tredjepartskontrollerade hos Karl Zeiss i Olofström och godkända.

Idag handlar det mycket om att få förtroende för de personer som man samarbetar med oavsett om det handlar om maskiner, verktyg eller annan utrustning för att skapa en effektiv och lönande produktionsapparat. Denna dag när Tidningen Maskinoperatören är på besök så handlar det om skärande bearbetning och verktyg. Vi träffar Jimmy Nordström som är produktionsledare på Examec och Daniel Larsson som är Sales Engineer på Komet Scandinavia AB.

– För sex år sedan träffade vi på varandra för första gången och då arbetade vi faktiskt på samma verkstad. Idag är jag, sedan två år tillbaka, verktygssäljare i södra Sverige för Komet Scandinavia och Jimmy, ja han arbetar nu här på Examec, berättar Daniel Larsson.

– Traditionellt så är verktygsleverantören Komet Scandinavia (tidigare Square Tools) väldigt starka mot fordonsindustrin men numer har vi också ett bredare kundregister med även mindre företag i andra branscher, förklarar Daniel Larsson och fortsätter;

– Sortimentet av verktyg för alla typer av verkstadsindustri har alltid funnits. Komet Scandinavia satsar på att vara en komplett leverantör till alla företag oavsett storlek. T.ex. Examec där vi nu är igång med flera intressanta verktygslösningar och ett par av dem skall vi prata om idag.

– Jag har ett stort förtroende för Daniel Larsson som tekniker och vet att han kan sina saker och vi handlar det mesta inom borrning och fräsning av Komet Scandinavia. Vi har givetvis andra leverantörer som är duktiga på sina specialiteter, säger Jimmy Nordström.

– Vi på Komet Scandinavia har ett av marknadens största borrsortiment som passar alla verkstäder. Men tyvärr vet inte alla om detta så vi måste bli bättre på att visa upp vårt breda produktsortiment för företag som exempelvis Examec. Vi har ett program som heter ”Easy Special” där vi tar fram enklare specialverktyg på tre veckor till en fast prislista där kunden vet exakt vad verktyget kommer att kosta, förklarar Daniel Larsson.

Daniel Larsson berättar att Komet Scandinavias mission nu är att informera och presentera för olika stora verkstäder att man har verktyg för alla, det handlar inte enbart om fordonsindustrin utan man kan idag erbjuda ett mycket stort och brett standardprogram inom bearbetning.

– När det gäller kassetterna hos Examec handlar det mest om optimering. Att få ner antalet verktyg och köra på kortare tid. Vi har satt in ett Easy Special korthålsborr istället för ett kronborr för att få bättre kontroll på positionen på hålet som sedan skall brotschas.

Ett stort problem för Examec var att hålla toleranserna och även den långa bearbetningstiden.

– Komet Scandinavia har bytt ut kombiverktyg mot separata grov- och finverktyg, för att kunna optimera varje verktyg. Vår Reamax TS brotsch gör att vi har 6 gånger högre matning än tidigare och den tuffa toleransen är inte längre svår att klara.

Med dessa förändringar minskar detaljtiderna drastiskt och man tillverkar mer per dag än tidigare.
Kassetterna är en av Examecs större volymprodukt så här var det viktigt att få ner cykeltiderna samtidigt som man fick en billigare verktygslösning. Som Jimmy berättar så har man dessutom fått en klar kvalitetsförbättring och har en mycket bättre koll på hela processen.

– Ju färre verktyg som är i ingrepp desto större är möjligheterna att det blir rätt och processen blir mer pålitlig, tillägger Jimmy Nordström

– Det som återstår att göra är gradproblem på detaljerna som tar lite för mycket efterbearbetningstid. Nästa steg är att köra med ett gradningsverktyg från schweiziska Heule, förklarar Daniel Larsson.

– Komet Scandinavia tittar även på en fräsoperation på Examec där målet är att korta cykeltiden på en svarvad detalj. Materialet är rostfritt och det djupa axiella spår som ska göras är väldigt tidskrävande att svarva. Vår lösning är att köra en helix-fräsning med Ingersolls nya HiQuadF och sedan svarva finskär. Med den lösningen tar vi bort materialet på 25 % av tiden gentemot att svarva bort det.

Vi tar även upp frågan om hur kostnadsutvecklingen är på skärande verktyg med Jimmy och Daniel och här får jag samma svar som från andra i branschen.

– Vi har sänkta verktygskostnader på våra processer generellt beroende på att våra ledtider sänks. Arbetet med optimeringar som i båda de fall vi här redovisar gör att kostnaderna för inköp av verktyg minskar samtidigt som vi på detta sätt blir mer konkurrenskraftiga mot våra kunder. Nu har jag bara arbetat här i 6 månader så jag kan inte svara på frågan exakt men visst det handlar om att vässa konkurrenskraften med ny verktygsteknik, säger Jimmy Nordström.

– Vi på Komet Scandinavia ser generellt i branschen att alla leverantörer arbetar med att hjälpa sina kunder på flera plan. Dels att hitta rätt verktyg och dels att få fram rätt skärdata och matningar. Ibland kan verktyget som sådant vara dyrare men det får kunden igen genom att verktyget håller längre och klarar fler moment. Ofta tar vi fram flerfunktionsverktyg via vårt ”Easy Special” program och det ger nästan alltid en kvalitetsförbättring på detaljen, svarar Daniel Larsson och berättar att när han sätter sig in i arbetet så frågar han kunden vad kunden vill uppnå innan han sätter igång med sina tidsstudier hemma vid sin dator. Det handlar om att få svar på vad kunden vill uppnå som exempelvis längre livslängd, bättre kvalitet, stabilare process eller lägre verktygskostnad. Därefter sätter Daniel igång arbetet och kommer med olika förslag som kunden får ta i beaktning innan man börjar med provkörning på plats i verkstaden.

2s5d2483
MAX-lab är ett nationellt synkrotronljuslaboratorium som ligger i Lund. Det är det enda av sitt slag i Sverige och öppen för forskare från hela världen. Forskarna på laboratoriet undersöker hur materien är uppbyggd – kunskap som kan användas inom ett mycket brett område. Den kommer att ha världsunik prestanda, vilket öppnar upp för ny, spännande forskning. Anläggningens konstruktion gör att olika processer kan studeras med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Forskarna kommer också kunna studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp. Miljövetare, energiforskare, paleontologer, materialforskare och många fler kan ha nytta av MAX IV.
Stena StaÌŠl + Examec 116
Examec Maskinmontage AB som grundades 2003, är specialiserat på tillverkning av precisionsdetaljer och avancerat maskinbygge i mindre serier. De bygger maskiner med högsta krav på tillförlitlighet, där krångel och haveri skulle orsaka kunderna allvarliga konsekvenser som förlorad produktion, livsmedelssäkerhet eller felaktiga vetenskapliga data. Kunderna är större industriföretag inom förpackning, forskning och transport. Företagets styrka ligger i komplicerade montage och tillverkning av detaljer med högsta precision, gärna större detaljer. De tar ett helhetsansvar från konstruktion och projektledning till el, automation, mätning och slutprovning. Allt under ett tak. Företaget har 35 anställda och omsätter cirka 90 MSEK.
Stena StaÌŠl + Examec 067
Kassetter för förpackningsmaskiner.
Stena StaÌŠl + Examec 074
Daniel Larsson visar upp ett av de framgångsrika verktygen från Komets sortiment, en Reamax TS brotsch från Komet Dihart. Reamax TS är Diharts modulära brotschsystem med utbytbara brotschhuvud. Repeternoggranna och snabba verktygsbyten ger minimala ställtider och för användaren optimal ekonomi. – Reamax TS finns i diametrarna 18-65 mm och med skärsorter och beläggningar för alla material samt invändig kylkanal för genomgående- och bottenhål. Skärhuvudena är justerbara inom toleransområdet ner till IT4. Det maximala brotschdjupet är 5 x D. Verktyget är utvecklat för höga skärhastigheter upp till 500 m/min och matningar upp till 2,4 mm/varv. Det radiella fastspänningssystemet ger snabba och säkra verktygsbyten, utan att hållaren behöver tas loss från maskinen, berättar Daniel Larsson
Stena StaÌŠl + Examec 102 -2
André Larsson och Roland Nilsson maskinoperatörer.

Stena StaÌŠl + Examec 063Stena StaÌŠl + Examec 042detalj_fran_max_5IMG_0439IMG_0438Stena StaÌŠl + Examec 033detalj_fran_max_4detalj_fran_max_3

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here