– Jag kommer från Söderhamn och har jobbat i traditionella kvinnoyrken inom vård och omsorg, callcenters och restaurang. Men flera olika anledningar gjorde att jag flyttade till Fagersta främst att för att jag var arbetslös och här ville jag nu ha en nystart och ett fast jobb som gav en säker inkomst, berättar Katarina Wedin som idag arbetar som produktionstekniker på Atlas Copco Secoroc i Fagersta. Vägen dit har gått över 15 år då det i slutet på 2002 dök det upp en praktikplats som operatör via arbetsförmedlingen. Jag hörde på stan här i Fagersta att företag som Seco Tools och Atlas Copco Secoroc var bra företag om man ville ha en trygg anställning.
– Jag hade aldrig varit inne i en industrilokal första dagen när jag kom till min 3 veckors praktikplats som operatör på en svarv. Efter det sökte jag sommarjobb och fick det. Efter sommarjobbet fick jag en fråga om jag ville gå en NC utbildning på Yrkesakademin här i Fagersta och utbilda mig till maskinoperatör. Tydligen måste jag ha visat framfötterna på min praktikplats för jag fick både sommarjobbet och man ville ha mig kvar och vidareutbilda mig, berättar Katarina och fortsätter;
– Jag visste absolut ingenting om hur ett jobb som maskinoperatör var men jobbet var riktigt kul och jag trivdes verkligen direkt. Jag kommer ihåg att jag kom in i lokalen och visste ingenting från början. Jag svarvade skarvstänger och sedan dess är jag fast och kan man kanske säga frälst i jobbet på fabriken.

Katarina Wedin är en av fyra produktionstekniker på fabriken i Fagersta.
– ” Teknik är inte bara för killar”, säger Katarina bestämt.

– Det som jag reflekterade över direkt var att hur lätt man kunde skära i metall med verktygen, metall som var ett så hårt material och verkade oformbart, det blev jag imponerad och överraskad av och tyckte detta var riktigt spännande. Som sagt från november 2002 arbetade jag som maskinoperatör fram till 2008 då det utannonserades ett jobb som produktionstekniker internt och jag tillfrågades om jag ville söka tjänsten, jag tvivlade lite på om jag skulle klara av det, men man ”tjatade” på mig och tillslut bestämde jag mig för att satsa vidare inom företaget, vilket jag aldrig har ångrat, säger Katarina Wedin.
– Min första utbildning gick jag som sagt på Yrkesakademin som inte ligger så långt ifrån vår anläggning här i Fagersta och vi har ett nära samarbete med dem och tar emot många praktikanter. Och jag vill här och nu passa på att rekommendera alla ungdomar att gå en verkstadsutbildning och framförallt föreslå att fler tjejer söker till NC-utbildningen. Vi har idag många tjejer som arbetar som operatörer här och vi behöver bli fler, tycker jag.
– Vad skall en operatör klara av, jo det handlar om att som CNC-operatör hos oss arbeta med fräsning, svarvning och borrning i moderna maskiner som är datorstyrda. Man har ansvar för sin produktion och korttidsplanering, att hålla leveranstider, rapporterar om produktionsresultat, gör kvalitetsprover och sköter enklare underhåll och reparationer. Inom Atlas Copco Secoroc AB jobbar vi mycket med Lean och vi söker därför personer som tycker att det är inspirerande med ett framåttänk och tycker det är roligt med utveckling och är en drivande medarbetare. Arbetsformen som CNC-operatör är skiftgång vilket ger en flexibilitet i vardagen vilket jag tycker är en fördel.
– Det första jag kände att jag behövde lära mig som nybliven maskinoperatör och jobba lite mer självständigt var att förstå processen, vad som händer inne i maskinen och ISO-programmeringen samt i mitt fall även kunna hantera stångutrustningen på ett bra sätt. Det var riktigt kul att lära sig mer och mer om maskinen, kunna avhjälpa fel och givetvis i grund och botten den skärande bearbetningen, säger Katarina Wedin.

Stiftborrkronor finns i olika modeller från 32 mm upp till 150 mm i diameter

eAtlas Copco Secoroc i Fagersta och Ockelbo har en världsledande position som tillverkare och leverantör av bergborrverktyg. På fabrikerna arbetar ca 800 totalt Fagersta-Ockelbo. 200 tjänstemän och 600 kollektiva varav 70 arbetar i Ockelbo med att utveckla och tillverka bergborrverktyg som har exceptionella egenskaper som tillsammans med innovativa lösningar leder till besparingar och hållbar produktivitet för kunder över hela världen då över 90 procent av företagets produkter går på export.
Trots att gruvbranschen efter en lång period av rekordproduktion har bromsat in med mindre investeringar som följd är efterfrågan för bergborrverktyg fortfarande stabil och under 2017 ser man nu en markant ökning av produktionsborrning i gruvor, tunneldrivning och infrastruktur samt för prospektering.
Fabriken i Fagersta är centrum för design, konstruktion och tillverkning av bergborrverktyg för den globala gruv- och anläggningsmarknaden. Samtidigt utgör den en tydlig symbol för företagets framtidstro. Under de senaste åren har fabriken expanderat och moderniserats och rekordstora investeringar har gjorts i verktygsmaskiner och automationssystem och kvalitetsförbättringar. Svensk industri automatiseras i snabb takt. Med alltmer avancerade robotar blir företagen både snabbare och mer lönsamma.
En annan viktig bricka i organisationen är fungerande logistik. Det största problemet som kan uppstå för en kund är att stå utan borrstål och inte kunna borra. Därför är det otroligt viktigt att produkterna kommer i ett jämnt flöde ut till kunderna. Med cirka 140 år av bergborrningserfarenhet har Atlas Copco Secoroc byggt upp en stark ställning internationellt för svenska bergborrningsprodukter och kompetens. Företaget är idag en världsledande aktör inom gruvnäringen.
En bidragande faktor till detta är att Sverige redan på 1930-talet började utveckla hårdmetall som är pulvermetallurgiskt framställt, ett material som har optimala egenskaper för att krossa berg.
Atlas Copco grundades 1873 och har idag cirka 40 000 anställda och verkar inom fyra affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Koncernen har produktionsanläggningar i mer än 20 länder. Tillverkningen är huvudsakligen koncentrerad till Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Kanada, Indien och Kina.
Trots Atlas Copco Secoroc`s starka ställning på marknaderna för borrkronor, borrstänger och infästning i borrmaskiner måste företaget ständigt utveckla sina produkter för att kunna erbjuda bättre kvalitet. Detta på grund av den ökande konkurrensen som globaliseringen medför.

På fabriken där Katarina arbetar tillverkar man stiftborrkronor i en högt automatiserad process.

När andra gör liknande produkter men bra mycket billigare får man tänka på vad som kan förbättras för att kunna producera till samma eller lägre pris. Man måste helt enkelt luta sig mot automation och effektiviseringsarbete. Då gäller det att ha en hög tekniknivå i produktionen jämfört med konkurrerande företag. Att stiga in bland robotar och CNC-maskiner på den hypermoderna stiftborrverkstad i Fagersta är en fröjd för ögat hos en redaktör som sett många produktions anläggningar genom åren. Och här pågår den ständiga jakten på den perfekta tillverkningen som också skapar såväl säkra som nya jobb.
– I stället för att göra som många andra och flytta produktionen till lågkostnadsländer vill vi utveckla produktionen här i Fagersta. Och vi ser nu att allt fler tar efter och gör som vi, behåller jobben i Sverige, säger Katarina Wedin produktionstekniker i Fagersta och tillägger, – Men det kräver kompetens och utbildning för att klara av våra välkvalificerade arbetsuppgifter i en modern datorstyrd produktion och idag kan inte vem som helst jobba på verkstadsgolvet.
– Eftersom vår produktion inte är helt enkel utan består av många komplexa arbetsuppgifter, så behövs ofta kontinuerlig kompetensutveckling av sin tekniska utbildning. De flesta jobben på den här sortens av tillverkningsindustri kräver flera olika grundläggande utbildningar i CNC-maskinteknik, skärande bearbetning, materialkunskap och automation.

Produktionsteknikern har en nyckel-position i det vardagliga arbetet

Katarina Wedin gick från noll kunskap om produktionsteknik till praktikplats, sommarjobb och fast jobb som maskinoperatör till att efter 7 år i yrket satsa på jobbet som produktionstekniker. Vad krävs av en tekniker på den här nivån.
– Jag sökte tjänsten som produktionstekniker för att jag ville utvecklas och visste ungefär vad jobbet handlade om då jag arbetat tillsammans med produktionsteknikerna i många år, så de arbetsuppgifterna som en produktionstekniker utför var inte på långa vägar lika okänt som när jag började här
i fabriken, så det kändes lugnande även om det alltid är nervöst och lite spännande att kliva upp i ansvarsställning, menar Katarina.
– Det handlade också om att jag blev produktionstekniker över den grupp av maskiner som jag arbetat med som operatör och det kändes mycket bra och underlättade.
– Du frågade vad som krävs av oss och det handlar om många olika saker vilket gör jobbet mycket varierande. Det handlar om egna produkter vilket underlättar samtidigt som vi ständigt måste hitta förbättringar i våra processer och givetvis handlar mycket om kvalitetsarbete. Mer och mer att man undervisar och hjälper våra maskinoperatörer. Sen är det så uppfattar jag, att desto längre man arbetar som tekniker och arbetar tillsammans med andra tekniker så ser man och inser att det finns mycket att arbeta med.
– Här på Atlas Copco Secoroc förstår jag att det är kanske mer frihet under ansvar än på andra företag och det är fokus på produktion naturligtvis men vi har stor frihet att hitta lösningar och framförallt så är det en styrka att vi fyra produktionstekniker arbetar fritt så vi kan på det sättet hitta fler och bättre sätt att tillverka våra produkter.
– Vi jobbar mycket som bollplank till operatörerna ute i produktionen och det handlar ofta om problem med skärande verktyg som då ibland handlar om verktyget, maskinen eller handhavande. Det kan vara kvalitetsproblem (toleranser) när det gäller material eller färdig produkt. Sen handlar det omprogrammering och främst då det kommer nya produkter och eller ändringar i konstruktioner.
– Om man jämför så ger jobbet som produktionstekniker mig en bredare kompetens inom skärande bearbetning och mer problemlösningar, vara kreativ och tillsammans med maskinoperatörerna lösa problem tillsammans. T.ex. när vi har ändringar i en produkt så visst jag kan provköra själv men det bästa är om vi tillsammans med operatörerna kör in och programmerar, så vi tänker likadant och ser vad som händer, förklarar Katarina Wedin.
– Det kan handla om att det är nya geometrier på våra stiftborr och då gäller det att hitta nya verktyg och rätt körsätt för att få till en så effektiv process som möjligt samtidigt som processen måste vara säker. Och ofta då så samarbetar vi med vår konstruktionsavdelning för att bl.a. effektivisera verktygsval. Och mycket av arbetet handlar om att felsöka i maskin eller fundera över varför ett verktyg inte håller sin livslängd utan går sönder hela tiden, det är intressant och mycket utmanande för mig.

Peter Rödin och Katarina Wedin visar ett av de verktyg som är vanligt förekommande.
– Jag är ansvarig verktygssäljare på Colly Verkstadsteknik, bl.a. för alla Atlas Copco enheter i Sverige och här i Fagersta
arbetar vi med flera olika projekt för att förbättra processer.
Staden Fagersta är ett exempel på en stad där industrin blomstrar och regionen har en mycket lång tradition i att arbeta i verkstadsindustrin. Sedan flera
generationer bakåt i tiden så arbetar både tjejer och killar jämställt sida vid sida och det ger företagen en mycket stor fördel när det gäller kvalitet och mångfald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med på besöket är Peter Rödin från Colly Verkstadsteknik som är mycket erfaren teknisk säljare av skärande verktyg och lösningar.
– Vi jobbar med våra kunder för att de skall få en så stabil process som möjligt med verktygslösningar som i fallet med Atlas Copco Secoroc här i Fagersta, hitta verktyg för multifunktion och 5-axlig bearbetning som det i mångt och mycket handlar om här. Och det handlar om prestanda och livslängd på verktygen hela tiden inte priset som kanske en del företag lägger vikten vid. Och det beror säkert en del på att här pratar vi egna produkter och stora volymer.
– Att dessutom då man kör nästan bara i helt automatiserade produktionsceller så handlar det om att vi som verktygsleverantörer kan leverera säkra och effektiva verktygslösningar som man kan lita på. Driftstörningar på grund av ojämn kvalitet är inte att tänka på utan här kräver man säkra processer inom t.ex utslitningstider på verktygen, det är det stort fokus på.
– Priset per verktyg är egentligen sekundärt utan det handlar om vad får vi ut av verktygen i produktionen, säger Katarina Wedin, och med större serier är det också lättare att räkna ut vad verktygskostanden blir per detalj.

Slutligen vill Katarina Wedin verkligen uppmana tjejer att söka sig till industrin och gå den vägen som hon gjort. Söka utbildningar, söka sommarjobb, få in en fot på något företag och börja köra maskin så fort som möjligt,
– Det att ha kört maskin har jag haft stor nytta av som produktionstekniker. För skärande bearbetning är väldigt komplext och det är ibland lite överraskande problem som dyker upp men vi löser dem också, det finns som sagt inget facit inom skärande bearbetning och ibland så uppstår en tvetydighet vid tester där teori och praktik inte stämmer, ” vi borde göra så här men det här funkar bättre”.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here