Långt söderut i Skåne på tröskeln till Europa ligger Tomelilla som är en liten ort med 6 000 invånare. I Tomelilla finns Swegons fabrik där hela sortimentet av luftdon och produkter för flödeskontroll tillverkas. Swegon har även produktanpassade fabriker i Kvänum och Arvika. Tomelillafabriken har 13 000 kvm produktionsyta, 130 anställda, en högteknologisk testanläggning och en egen utvecklingsavdelning. Produktionen är idag till stor del automatiserad och varje år tillverkas mer än 600 000 produkter som distribueras över hela världen. Genom egna säljbolag och återförsäljare levererar Swegon komponenter och systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och som bidrar med avsevärd energibesparing. Man har 11 produktionsenheter fördelade på Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika och Belgien. Företaget har cirka 1 800 anställda och omsätter 3,3 miljarder kronor. Swegon AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001.

Som tillverkare av egna produkter i ett högkostnadsland som Sverige, är kraven på att korta produkternas ledtider i tillverkningskedjan och samtidigt som det finns stora volymvariationer i artikelfloran så har alltid lager varit en dellösning för att klara en effektiv tillverkningsprocess. Dagens produktionsfilosofi har högst på agendan att skapa en mera resurseffektiv lösning på kundorder. En snabbare process som samtidigt kan klara olika produkters krav, med minimala omställningar, kräver automatisering som ger en reducering av ställtider.

På Swegon i Tomelilla har man nu tagit nästa steg i automation

– Hur långt kan man gå på stigen mot full automatisering? Långt, riktigt långt, säger Alexander Ström, Kjell-Arne Thorén och Mikael Lindskog, tre herrar som har arbetat med maskinlösningar och tillverkningsprocesser sedan 80-talet.

Fabriken i Tomelilla installerade vid årsskiftet 2015 en komplett STARMATIK robotcell med en servoelektrisk kantpress från Holländska maskintillverkaren SafanDarley.

Mikael Lindskog, är produktionsteknisk chef på fabriken i Tomelilla och berättar om tankarna de hade inför köpet av robotcellen från STARMATIK med SafanDarley E-Brake.

– Vi har full fart i produktionen och kör så mycket som vår produktionsapparat klarar av. Nya artiklar skall fram och körs nu in i våra tillverkningssystem och vi ligger nu i nästa fas när det gäller produktionsstyrning och automatisering. Så vår investering i vår nya kantpresslösning kom vid helt rätt tidpunkt. Fabriken har även en växande legotillverkning där vi tillverkar produkter för andra bolag i koncernen. Vår planering och Din Maskins tidsplan fungerade perfekt, säger Mikael Lindskog och fortsätter;

– Swegon som bolag är inne i en expansiv period och vi vill växa globalt och ta nya marknadsandelar. Dels med marknadsanpassade och nya unika produkter vilket nu ger oss en höjning av produktionstakten och dels genom förvärv av företag. Vi har fått ökad orderingång på kantpressade detaljer och vill kunna köra helautomatiskt. Cellen vi nu investerar i består av en servoelektrisk kantpress på 50 tons presskraft med två robotar och automatisk verktygsväxling och gripdonsväxling. Vi tilltalades mycket av flexibiliteten. Eftersom vi samarbetat med maskinleverantören Din Maskin i många år (vilket resulterat i att man genom åren har investerat i bl.a Prima Power kombilaser LB6, stans- klippcell SB6, stans E5x Compact Express, SafanDarley servoelektrisk kantpress E-Brake 80 ton samt 35 ton i ergoutförande, samt haspel och riktverk från Dimeco) och är mycket nöjda med vårt samarbete så var valet av leverantör inte så svårt, säger Mikael men tillägger att flera olika fabrikat lade sina offerter. Men den lösning som Din Maskin tillsammans med den italienska robotutvecklaren STARMATIK, visade sig vara den mest kompletta och flexibla.

– Vi fick till en kundspecifik automation med standardkomponenter vilket kunden uppskattade. Priset har annars en tendens att sticka iväg men här har STARMATIK en ledande kompetens i att snabbt kunna snappa upp kundens krav och komma med en komplett och kompetent lösning, säger Alexander Ström, VD på Din Maskin, och tillägger; man har mjukvarulösningar som ingen annan har.
Den robotiserade lösningen från STARMATIK består av två Fanuc industrirobotar och en servoelektrisk kantpress från SafanDarley.

Robot 1 plockar det obockade ämnet, utför en dubbelplåtskontroll och lämnar ämnet på ett centreringsbord där robot 2 plockar upp ämnet för bockning. När bockningen är klar lämnar robot 2 den färdigbockade detaljen på ett annat centreringsbord där robot 1 kan plocka detaljen och palletera. Med detta system får man en mycket hög effektivitet. Cellen är utrustad med två separata zoner för palletering vilket innebär att cellen aldrig behöver avbryta arbetscykeln för plundring av färdigbockade detaljer. Hela processen programmeras off-line med hjälp av mjukvaran SimulEasy, utvecklad av STARMATIK, där NC kod till både kantpress och robotar genereras. I operatörens HMI Work Cell Supervisor sätter man arbetsköer via off-line programmering på de produkter som bockas. Systemet byter därefter verktyg i kantpressen och gripdon till robotarna helt automatisk.

Ett företag kan lätt korta sina ställtider rejält om man automatiserar sina kantpressar.
– Det gäller att tänka om. Automatiserar vi inte så är vi borta och jobben går till lågkostnadsländer. Man kan inte fortsätta att arbeta på det traditionella sättet i fortsättningen. En investering i ny teknik och i att jobba rätt för att bli effektivare och mer konkurrenskraftig är helt enkelt ett måste idag. Automatisering är ett led i kompetensutveckling, en början till att jobba modernare och rationellare med intressantare arbetsuppgifter, säger Mikael Lindskog, produktionsteknisk chef på Swegon.
Många menar och tror att operatörernas mångåriga kompetens flyttas över till en dator. Medan det i själva verket är tvärt om! Deras kompetens höjs och operatörens arbete blir viktigare än någonsin och arbetsuppgifterna blir mycket mer komplexa och intressanta. Idag är det svårt att hitta kompetent personal till industrin. Automatiseringen kräver ett nytt sätt att arbeta och då måste operatörerna ta del av det nya tänkandet som finns för rationell kantpressproduktion. Vidareutbilda och investera i bättre förutsättningar för rationell hantering. Ökad kompetens ger större engagemang och inflytande vilket i sin tur förbättrar arbetsmiljön, produktiviteten och kvaliteten, här finns många fördelar med att investera i ny teknik och nya arbetssätt.

Kraven inom industrin på rationaliseringar och kortare serier har pågått en längre tid nu. De multinationella företagen säljer bort produktionsenheter och fokuserar på kärnverksamhet. Detta ger stor prispress i produktionsledet och den globala marknaden har börjat göra sig allt mer påträngande även för enkla produkter i relativt små volymer. Konkurrensen är oerhört tuff! Lågkostnadsländer köper idag samma maskiner som levereras till vår svenska industri. Istället för automatisering har man råd med många operatörer som arbetar många timmar på ett mer konventionellt sätt. Detta ställer stora krav på tillverkningsledet i länder med höga lönekostnader om att höja automatiseringsgraden i sina maskiner. Förädlingsvärdet stiger allt mer eftersom design och ständig produktutveckling ger korta livslängder på produkter idag. Möjligheten att skapa komplicerade produkter i 3-D CAD har också gjort arbetet i kantpressen allt mer komplext med större krav på både maskin och operatör. Rationaliseringen på konstruktionsnivå är alltså i full gång där man försöker minimera antalet ingående delar i en konstruktion och därmed minska behovet av svetsning och montering. Seriestorlekarna minskar, vilket betyder många och snabba omställningar, programbyten och kortade ställtider. Med mer avancerade former kommer även krav på att klara av att bocka komplicerade produkter i ett tempo. Så här ser framtiden ut för svensk produktion, alltså krävs är en ständig utveckling av automatisering. Den vägen tar Swegon för att behålla jobben i Sverige för vår nästa generation.

Vi vill veta mer om robotiseringen och de tekniska fakta som berör den senaste investeringen på Swegon i Tomelilla och vi ber produktionschef Mikael Lindskog att tillsammans med Alexander Ström och Kjell-Arne Thorén att ge oss mer information.

Vi kan börja med den automatiska verktygs och gripdonsväxlingen. Alexander och Kjell-Arne berättar.
-Det italienska företaget STARMATIK startade 1996 och är specialiserade på kantpressrobotisering med möjlighet till automatisk verktygs- och gripdonsväxling i kombination med kökörningssystemet ”Supervisor Software”. Off-lineprogrammering till en robotiserad kantpress har aldrig varit enklare. Arbetsgången är enkel och logisk med alla möjligheter att finjustera redan från början. Riggning av verktyg och val av gripdon sker automatiskt. SimulEasy som är STARMATIKs egenutvecklade 3D mjukvara tar själv fram ett förslag på bockningsföljd, bara att acceptera eller gå in och ändra själv. Öppningshöjder och klämpunkt med snabbgång optimeras för snabbast möjliga cykeltid. Alla värden och parametrar kan givetvis justeras senare utan att hela programmet behöver göras om.

– Alla lösningar anpassas efter kundens önskemål. Programmering sker genom import av en DXF-ritning. Därefter programmeras både kantpress och robot samtidigt. Både press- och robotprogram kan vid behov enkelt modifieras online.

– Som standardkonfiguration finns robotcellerna i 3 olika utförande. Alla versioner inkluderar allt för att automatisera hela bockningsprocessen: laddning, positionering, bockning, vändning och stapling. Typ 2 erbjuder en ökad grad av högre produktivitet beroende på en laddningsutrustning med förcentrering. Typ 3 ger större möjlighet till stapling på flera pallar då roboten placeras på åkbana. I samtliga versioner ingår Off-lineprogrammering som standard, säger Alexander Ström och Kjell-Arne Thorén.

Hur uppfattar ni svensk industris ambitionsnivå när det gäller automatisering generellt och när det gäller Swegons tankesätt? Frågan ställer vi till maskinleverantören Din Maskins representanter Kjell-Arne och Alexander.

– Ventilationsindustrin är en av våra största segment när det gäller att utveckla och erbjuda flexibla lösningar tillsammans med våra samarbetspartners i Europa. De italienska ingenjörerna på STARMATIK är erkänt duktiga och absolut ledande i branschen inom utveckling av mjukvara för robotiserad kantpressning. Eftersom det är mjukvaran och snabbheten och enkelheten att producera bra bockprogram som är nyckeln till flexibla celler gäller det att hitta den samarbetspartner som har kommit längst med detta och det är ingen tvekan om att det är STARMATIK. Dessutom måste själva robotlösningen vara möjlig att kundanpassa efter varje kunds unika behov. Det tillsammans med marknadens bästa kantpress blir en oslagbar kombination.

Det faktum att vi under det senaste året sålt fem stycken avancerade, robotiserade kantpressceller talar sitt tydliga språk för att detta är ett vinnande koncept.

Processen är sådan att hela cellen byggdes upp i Italien inklusive kantpress. Där provkörde vi kunddetaljer tillsammans med personal från Swegon och trimmade in hela konceptet för att få en så kort uppstart i Tomelilla som möjligt. Vid FAT godkänner även Swegon anläggningen för leverans.
Därefter monteras anläggningen ner och levereras till Swegon här i Tomelilla för att ställas upp och trimmas in på plats.

Här handlade det som alltid om att få optimal processäkerhet. Och trimma in detaljer som gör att ställtider kan minimeras till det yttersta. Utbildning i handhavande är också en viktig del av att göra processen så säker som möjligt. Hur automatisk och tekniskt avancerad en utrustning än är blir det inte bättre än nivån på utbildad personal. Där är det viktigt att kund och leverantör inser att detta är ett delat ansvar.

På Swegon har detta arbete gått alldeles utmärkt

Sista frågan går till Mikael Lindskog produktionsteknisk chef på Swegon. Vad ställde ni för krav på maskinleverantören Din Maskin i detta fall och hur har utfallet blivit på anläggningen i fråga om produktivitet och ställtidsreducering och hur ser du på produktion  i Tomelilla och företagets möjligheter att konkurrera i framtiden globalt?

– Jag har varit på företaget sedan 1979, då hette vi Stifab på den tiden, så jag brukar skoja och säga att jag är fortfarande en ”stifabare”. Man kan nog säga att det hänt mycket på vägen inom produktutveckling utan att överdriva. Jag kan plåtformning men inte luft, vilket gör att vår duktiga konstruktionsavdelning och vårt labb hittar på nya produkter som sätter vår maskinpark och personal på ständiga prov. När det gäller vår senaste investering var kravet att kunna köra kantpressning helt automatiskt med en stor flexibilitet och det ser ut som vi lyckats fullt ut.

Anläggningen har varit igång sedan början på året och allt fungerar som det var tänkt. Att kunna tillverka små volymer samt att kunna byta artikelnummer ofta och snabbt. Som exempel har vi nu fått ner vissa ställtider från 40 minuter ner till 3-4 minuter, tid som vi nu kan använda för produktion.
Vi har lagt mycket tid och resurser på utbildning och support av operatörerna vilket är ett måste för att få full effekt av en satsning som denna.

Sewgon och Danmark nr 3 2015 018
Maskinoperatör Chris Frisk, Kjell-Arne Thorén regionsäljare Din Maskin, Alexander Ström vd på Din Maskin och Mikael Lindskog, produktionsteknisk chef Swegon AB.
Swegon + Danmark nr 3 2015 016
Mikael Lindskog, Kjell Arne Thorén och Alexander Ström diskuterar robotik.
Swegon + Danmark nr 3 2015 012
Maskinoperatör eller som det i framtiden kanske kommer att kallas ”automationsingenjör” Chris Frisk visar upp en detalj som är tillverkad i robotcellen, helt automatiskt.

Swegon + Danmark nr 3 2015 036Swegon + Danmark nr 3 2015 026Swegon + Danmark nr 3 2015 017Swegon + Danmark nr 3 2015 022Swegon + Danmark nr 3 2015 028Swegon + Danmark nr 3 2015 011Swegon + Danmark nr 3 2015 006Swegon + Danmark nr 3 2015 014Swegon + Danmark nr 3 2015 002STUDIO LAYOUT-5.JPG

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here