I sydvästra Tyskland i den lilla staden Albstadt med 50 000 innevånare har företaget Gühring KG sitt huvudkontor och flera fabriker. Förutom att familjeföretaget och den världsledande verktygstillverkaren dominerar med sin närvaro i staden med många arbetstillfällen, är även området runt staden känt för sina krävande banor inom Cross Country World Cup på mountainbike. Här träffas ofta världseliten för att tävla och när vi var på besök i staden, så var ett proffsstall från Red Bull på plats och tränade. Och vi förstår att vad man än håller på med för någonting, så kräver det 100 % om man vill bli framgångsrik som verktygstillverkare eller idrottsman. Och man måste ha tillgång till den bästa tekniken och produkterna för att klara uppgiften.

Södra Tyskland är ett välbärgat område med europeiska mått och människorna här har ett bra liv. Trygga och fasta anställningar, väldigt ofta industrijobb där generation efter generation arbetar med stolthet. I små städer som domineras av ett fåtal stora företag som det finns många exempel på i framförallt Tyskland så råder i princip noll arbetslöshet. Industrin lockar och ett jobb på fabrik är prestigemässigt jämställt med vilket annat jobb som helst. Och att man i generation efter generation söker och finner en livsstil som verkstadstekniker eller maskinoperatör är helt naturligt och en självklarhet i det tyska samhället.

Här i södra Tyskland ligger ett av Europas större centra med industrier och städer som Stuttgart och München, i ett område som är hjärtat i den europeiska fordonsindustrin och här har alltid andats industriell utveckling och framtidstro. Fordonstillverkare har smittat av sig på tusentals verkstadsföretag inom ett brett område och givetvis har det lagt grunden till många kända maskin- och verktygstillverkare. Och med de anor och den historia som följer är det inte konstigt att företag som Gühring alltid funnits i världstoppen när det gäller utveckling och teknik. Skall man överleva och kunna konkurrera i en miljö där konkurrensen är känd för att vara mycket tuff så gäller det att utveckla nya och bättre verktygslösningar för en allt krävande industri där också ont om tid är något man har gott om.

Verktygstillverkaren Gühring har sedan många år befäst och tillhört en av världens ledande leverantörer av solida skärande verktyg (round tools) och man är representerat globalt genom mer än 60 dotterbolag. Företagets framgång och innovationskraft är ett resultat av en 115-årig historia utav teknisk know-how. Man har idag 13 fabriker i Tyskland och bolaget har idag ca 8 000 anställda som designar, utvecklar, tillverkar och distribuerar innovativa skärande verktyg med hjälp av 70 enheter i 48 länder.

Produktsortiment består av över 4 000 olika typer av verktyg för borrning, fräsning, gängning, försänkning, spår/avstickning och brotschning i mer än 90 000 dimensioner/artiklar. Dessutom har man ett stort sortiment av ”smarta” verktygslagersystem/skåp.

I sortimentet finns även krymputrustningar och hållande verktyg. Gühring producerar utöver detta också applikationsoptimerade specialverktyg enligt specifika kundkrav.
Det finns en global tillväxtstrategi som handlar om att växa på alla marknader och man är idag nummer ett i Tyskland. För att klara sina tillväxtmål investerar man kraftigt i sina fabriker och det ger effekten att företaget kan leverera rätt verktyg i rätt tid. Man lägger även årligen stora resurser på att internutbilda sina tekniker för att man snabbt skall kunna hjälpa sina dotterbolag via support att vara uppdaterade med de senaste verktygsfakta. Man har samarbeten i Tyskland med universitet och högskolor där man driver många projekt tillsammans.

Det är som sagts viktigt att poängtera att tekniken drivs framåt av Gühring själva och i samarbete med kunderna. Man äger två hårdmetallverk och har egna beläggningar. Man är unika på marknaden eftersom man har helheten, det enda man saknar är en gruva. Dr. Jörg Gühring och hans medarbetare i företagsledningen har alltid förmedlat ut att ”vi skall inte vara beroende av någon” detta spåret har också resulterat i egen verktygskonstruktion och tillverkning av unika slipmaskiner endast för sin egna produktion och beläggningsugnar. Med detta sammantaget har familjen Gühring skapat ett mycket framgångsrikt företag inom verktygstillverkning.

Familjeföretaget lägger årligen 5 % av sin omsättning på att förse 100 ingenjörer med resurser för att forska och utveckla företagets produkter. I botten av all utveckling ligger över 750 patent som incitament för att ta fram helt egna och unika verktygslösningar.
Man var först i världen när man 1980 presenterade det första TIN-belagda spiralborret ”the Golden Drill” som var en milstolpe för bearbetningstekniken. Samma år utvecklade och lanserade man HSK. 1985 startade man produktion av PCD verktyg. År 2000 började den yngste sonen Oliver Gühring i företaget och samtidigt lanserade man SuperLine programmet. 2004 kom en teknisk innovation, RT 100R, patenterade borrverktyg för bearbetning i gjutjärn.

Man är även inne i 3D-printvärlden och sedan 2012 arbetar man aktivt med att hjälpa sina kunder med att hitta nya lösningar och tillverka specialverktyg som delvis är tillverkade med hjälp av additiv teknik. Det kan handla om att blanda olika metaller, komplexa geometrier och former som inte varit möjligt att tillverka tidigare. Man har öppnat på dörren till en helt ny och spännande värld där vi ser att utvecklingen går mycket snabbt framåt nu inom industrin i olika led.

Vilka är Gührings framtidsvisioner utifrån ett svenskt industriperspektiv och hur hanterar man morgondagens behov av verktygslösningar för en allt krävande och tidspressad industri. Vi får även svar på företagets grundideologier och här vänder vi oss till Peter Alström och Oskar Bringsved som arbetar på det svenska dotterbolaget beläget i Lidköping.
– Det finns en bild från 1898 på ett borr som tillverkats av Gühring, så företaget har historiska anor långt bak i tiden. Under ett halvt sekel tillbaka från nu har den tyska verktygstillverkaren utvecklats från att vara en producent av spiralborrar till att idag vara en världsledande leverantör vad gäller ett brett sortiment av solida skärande verktyg, säger vd Peter Alström på Gühring Sweden, när vi hälsar på en grå och kall dag i februari.

Peter Alström och Oskar Bringsved framför ingången till Gühring Sweden i Lidköping.

– Det är kanske grått ute men här inne är det ”solsken” och är det full fart framåt. Företaget tar nu nästa steg i Gühring Sweden utveckling och kan berätta att man nu köpt grannfastigheten och kommer att utöka sin produktionsyta med 700 kvm under hösten 2018.

– Vi har också precis investerat i en ny slipmaskin ute på vår verkstad och en unik polermaskin är beställd, unik på sätt att vi blir den första enheten av Gührings dotterbolag i hela världen som får tillgång till ny ”know-how” inom den typen av maskinteknik, mycket spännande, säger Peter Alström.

– För dem som inte känner till vår historia som bolag så var det så att Gühring var en agentur hos Karlemarks i Göteborg under många år. Här i Lidköping fanns ett sliperi som hette Bröderna Bergrens Verktygssliperi. År 2001 köpte Gühring sliperiet och 2006 tog man över agenturen från Karlemarks och startade eget dotterbolag, Gühring Sweden. Sliperiet där man sysslade med omslipning av verktygen fungerade utmärkt men man vill nu också starta en egen försäljningsorganisation (allt i enighet med familjen Gührings filosofi/profil hur man vill ha i sin organisation och verksamhet i dotterbolagen ute i världen).

– Jag började här 2005 och har fått vara med om hela den fantastiska förändringen från ett verktygssliperi till ett företag som idag är en liten kopia av moderbolaget Gühring i Tyskland, säger Oskar Bringsved som arbetar som administrativ chef.

– Min bakgrund är att jag har sysslat med verktygsförsäljning hela mitt liv i olika kostymer. Jag blev rekryterad hit som vd av det tyska moderbolaget 2010. Arbetet att expandera med fler tekniker och en försäljningsorganisation påbörjades 2006 och när jag kom in som vd här så har vi fortsatt på den föreslagna vägen och nu med vårt verktygssliperi, våra beläggningsugnar, inne tekniker – sälj, medarbetare på support, IT och ekonomi samt våra utesäljare, så är vi idag 30 medarbetare här i Lidköping. Men vi behöver akut 2 verktygsslipare omgående så känner du till någon så ge oss ett tips, skrattar Peter Alström.
Vi förstår att man växer i takt med att den globala högkonjunkturen slagit klorna i industrins aktörer.

Här löser man bearbetningsproblem och diskuterar verktygsval. På bilden ser vi Christoffer Held, säljsupport special och verktygstekniker Marcus Westerling. – Vårt arbete kan handla om att hjälpa kunden att hitta rätt verktyg till rätt applikation, räkna fram tid per detalj, skärdata, val av special eller standard, underlätta spånavgång, välja beläggning utifrån det material som skall bearbetas, kylning osv…

– Här i Lidköping har vi under 2017 investerat i närmare 18 miljoner i maskinutrustning till vår verkstad. Att ta ett nytt tekniksteg från en redan hög nivå och bli ännu bättre kräver stora resurser som vi har från vårt moderbolag i Tyskland. Gühring Sweden har växt med 250 % sedan 2010 och ser en fortsatt tillväxt för Gührings produkter och tjänster. Vår målsättning är att nå 100 miljoner i omsättning om ett par år. Vi är idag nummer ett
i Sverige inom vårt segment ”round tools” säger Peter och Oskar nickar gillande.
– Ses ett dotterbolags marknad ha en stor potential så får du stora resurser från mamman. Sverige är ett litet land men med många mycket intressanta industriföretag och tillverkare, inhemska och exportföretag. Här vill många globala verktygstillverkare finnas på marknaden och sälja sina produkter och därför har vi på Gühring Sweden stora möjligheter att konkurrera och ge våra kunder dels skärande verktyg av världsklass men också en mycket bra service när det gäller omslipning av standard, slipning, beläggning och tillverkning av specialverktyg, detta är fundamentet i vår verksamhet och gör oss unika på marknaden här i Sverige, förklarar Peter Alström.

– Man har centralt i Gühring filosofin att man skall sälja sina egna verktyg på det största och intressantaste marknaderna, de som har potential som man säger. Man vill inte överlämna sitt koncept till en återförsäljare utan vill ha 100 % kontroll över hela processen från pulver till kontakt med kund, säger Oskar Bringsved och ser sedan en tid tillbaka att många tillverkare går ifrån återförsäljare och vill ha egna dotterbolag på plats på viktiga marknader.

– Vi äger hela processen ”in-house”. Det ger oss stora fördelar ute på marknaden som vi kan omvandla till att ge våra kunder delar av eller helhetslösningar för sina verktygsval. Tittar vi på hur vår försäljning ser ut så handlar det om 55 % standardverktyg som du kan handla av våra utesäljare, där våra kataloger är viktiga som informationsbärare eller så kan kunderna ringa in och beställa sina verktyg eller använda vår webbshop. Special ligger på 45 % av vår försäljning och här handlar det ofta om kombinationsverktyg för större serier och till verkstäder som äger sina egna produkter, säger Peter Alström.

– Vi är en av de största i världen på ”round tools” som det så populärt heter idag. Och här är det givetvis vårt produktsortiment på borr som är Gührings hjärta. Och vi på det svenska dotterbolaget har en position som nummer ett på den svenska marknaden inom vår nisch, säger vd Peter Alström.

Från att ha varit en relativ enkel produkt och en enkel process har borrning utvecklats till att vara lika komplext som vilken annan bearbetningsmetod som helst. Kraven på en håltagning idag är stor. Och konkurrensen på marknaden är också tuff. Det är många fabrikat i det övre segmentet som klarar av att borra rakt och djupt idag. Håltagning handlar ofta om att desto finare, rundare och noggrannare man kan borra ett hål desto mindre efterbearbetning krävs. Inom all tillverkningsindustri blir toleranser allt snävare och det är klart att kan man behöva borra ett rakt hål med my-tolerans, ja, då behöver kunden experthjälp. Ibland handlar det om standard ibland om att ta fram ett special borr
i den dimensionen som kunden vill ha. Sedan är det givetvis till sist vinklar, spetsar och egg preparering, polering och beläggning som är avgörande för verktyget som kunden önskar.

– Tid är pengar och våra kunder måste spara tid i sina processer speciellt om det handlar om lite större serier och/eller
i en automation. Här kan ett specialverktyg där man tillverkar ett verktyg som klara tre operationer så har kunden sparat två verktygsplatser. Många kunder som vi har arbetar ständigt med att få ner antalet verktyg i sina tillverkningsprocesser. Här är vi duktiga på Gühring eftersom vi ”äger” hela kedjan för att tillverka ett specialverktyg, utifrån kundens önskemål, en 3D fil till att vi här i Lidköping kan tillverka egentligen vad man vill ha från ax till limpa. Vi är även uppkopplade mot expertis nere på fabriken i Tyskland för ytterligare kompetens när den behövs, säger Peter och Oskar.

Hur klarar man av logistiken, ja här kommer digitala verktyg som Gühring Navigator, Tool Management och nya möjligheter med E-Learning in i bilden som spindlar i nätet. Allt enligt Industri 4.0 och IoT. Här är Gühring bland de största i världen och långt framme där man idag kan erbjuda många olika alternativ för en effektiv verktygsadministration.

Vi förstår att man på senare år lagt ett stort fokus på beläggningar och egg prepareringar. Man har nu kommit så långt i utvecklingen av verktygen att man ibland är nere på nano nivå när det gäller att kunna erbjuda bättre kvalitet och längre livslängd på verktygen. Kundkraven ökar men är också individuella beroende på sin verksamhet.

– Ett verktyg har olika livslängd på olika verkstäder beroende på hur det används även om det i grund och botten är samma verktyg. Här ligger utmaningen för oss att samla på oss erfarenhetsdata. Och här handlar det ofta om att hjälpa kunden att räkna ut kostnaden per detalj. Att hitta rätt verktyg till rätt applikation oavsett om det gäller standard eller special, säger Oskar och fortsätter;

– Ett verktyg skall helst skära snabbare idag än igår. Att sänka bearbetningstiden per detalj är allas ambition. Vi kan ge kunderna nya verktygslösningar för att sänka tiden och behålla livslängden men då skapas värme i processen som måste hanteras, svårlösligt som många förstår. Här har Gühring nu tagit fram sin beläggning – Signum som skall vara världens hårdaste beläggning.

Christoffer Held och Therése Ekdén på säljsupport.
Beläggningstekniken är en del av det samlade verktygskonceptet som har till uppgift att optimera kundernas produktion. Och själva tillämpningen av ytbeläggning syftar till att motverka slitage, ge verktyget ett hårdare ytskikt och därmed öka livslängden.

I detta nummer kan vi även presentera en helt ny beläggning, se pressrelease på sidan 34.

– Nya material kommer ut på marknaden där vi tillsammans med kunderna behöver lösa problem med spånor. Här arbetar vi sedan länge med att utveckla ny teknik för förbättrad spånavgång när det gäller borrning, gängning och fräsning. Som sagt vi har att göra men med ett företag som Gühring i ryggen kommer vi även att i framtiden lösa bearbetningsproblem och hjälpa till med rätt verktygsval till våra kunder, avslutar Oskar Bringsved och Peter Alström.

Roger Jansson produktionschef och Johan Norismaa operatör framför den nya slipmaskinen.

Ny slipmaskin i produktionen

Den senaste investeringen vad gäller slipmaskiner i produktionen hos Gühring Sweden AB är av det tyska moderbolaget Gühring egentillverkade Gühring UP 355. Det är maskiner som är designad för att klara av både tillverkning av specialverktyg samt omslipning av verktyg.

– Detta är Gührings ”värstingmodell” när det gäller styrka, prestanda och precision. Maskinen installerades här i Lidköping under augusti månad förra året. Maskinen är robotmatad och vi har laddat med 12 ”paket” med slipskivor, vilket gör att vi kan tillverka många fler verktyg än tidigare för om en slipskiva börjar tappa formen så ser vi till att plocka fram en ny slipskiva i processen helt automatiskt. Det betyder att vi nu kan köra fler timmar obemannat och full produktion kvällar och helger. Nu kan vi höja kvaliteten ytterligare men även sänka leveranstiderna för våra kunder, menar produktionschef Roger Jansson.

– Vi kan 3D-simulera spånytor för maximal precision. Alla program sparas, vilket i praktiken betyder att alla verktyg har exakt samma geometrier vart än de tillverkas i världen. Jag kan här få upp ett program där ett verktyg har tillverkats i Brasilien och kan tillverka ett exakt likadant verktyg här i Lidköping, tack vare att vi har Gührings egna maskiner på alla produktionsenheter och dotterbolag inom koncernen, detta bidrar till en höjd kvalitet, kompetensen sprids och kunden blir nöjd, sa Roger Jansson

Vi på tidningens redaktion lämnar Lidköping och ber att få återkomma nästa år när den nya verkstaden är klar och produktionen har dubblat sin yta. Mycket jobb återstår och dessutom förbereder man sig för fullt med planering inför sitt deltagande på Elmia Verktygsmaskismässan i Jönköping i maj, där man satsar allt för att visa upp sina produkter för sina kunder och förhopningsvis får möjlighet att demonstrera ”rätt verktyg till rätt applikation”.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here