Finbearbetning (simulering)

Teknisk chef Rickard Stenholm är nöjd med den nya CAM-lösningen från Fructus som installerades under tidig vår 2020. – Vi kan nu göra bättre kalkyler och offerter i våra erbjudande till kund, vilket förhoppningsvis ger fler affärsmöjligheter och i nästa steg mer jobb i verkstaden.

Mitt besök hos verkstadsföretaget och legotillverkaren AB Larsson & Kjellberg i Oxelösund fick sin grund i ett mejl från Mikael Bagge på Fructus Data AB som löd så här;

Hej Ulf!

Tror vi har ett företag som kan vara intressant för dig att skriva om i Tidningen Maskinoperatören. Kunden har relativt nyligen investerat i GibbsCAM, bland annat för sin stora 6-axliga fräsverk, vilket i sig är spännande då man måste klara att styra fler än 5 axlar i fräsning via CAM. Vi har också hjälpt kund med ett spännande projekt i GibbsCAM, en kul ”liten detalj”, en segelbåtsköl som väger några ton… 

   Som sagt, detta vore kanske stoff för ett reportage. Det är ett fint och anrikt företag (140 år) att berätta om, med komplexa maskiner och produktion av stora tunga grejer, vilket är lite speciellt.

Ett förslag som jag inte kunde tacka nej till. Så resan gick till Sörmland och Oxelösund, en stad med en stark förankring i stadens hamn och stålföretaget SSAB. Det har skapat bra förutsättningar för att verka inom industriservice och reparationsverkstad inom tung verkstadsindustri. Ett andra ben i företagets verksamhet handlar om fåstyckstillverkning av stora detaljer med max vikt på 100 ton. Men med ny vd sedan hösten 2020 (som vi pratar med i slutet av artikeln), vill man bredda sig och erbjuda mer bearbetningstjänster till en vidare kundkrets och då behöver man fräsmaskiner med – som vi skall fokusera på i denna artikel – det senaste inom CAM-lösningar för att effektivisera programmeringen – digitalisera processerna från produktions- och beredningsunderlag till smart programmering och snabba bearbetningscykler.

Komplexa bearbetningar kräver
avancerade CAM-lösningar för högsta
säkerhet, effektivitet och produktivitet

Vi får till ett möte med CAM-experten Mikael Bagge och teknisk chef Rickard Stenholm på maskinverkstaden som är ansvarig för beredning, programmeringen av maskinerna. Och han arbetar även som bollplank och stöd till maskinoperatörerna.

Maskinverkstaden hos Larsson & Kjellberg har produktion som ofta består av bearbetning och tillverkning av enskilda komponenter samt bearbetning av detaljer till större konstruktioner. Här har man kapacitet som är unik inom legotillverkning i svensk industri. Man kan svarva långa detaljer upp till 6 meter samt utföra fräsning i sin bäddfräs SORALUCE FR-12000 där man med två rundmatningsbord har kapacitet för detaljvikter upp till 60 ton.

Att styra detta ”monster” till fräsmaskin effektivt kräver kunskaper och erfarenhet. Och ett avancerat CAM-system.

Så vi vill höra om bakgrunden och hur man hittade ett CAM system som klarade de kravbilder som verkstadsföretaget Larsson & Kjellberg ställs inför i sin vardag.

Vi ställer några frågor till Rickard.

Detaljerna ni tillverkar är ofta dels fysiskt stora och har därtill ofta inslag av svårare former, kan du ge några exempel på projekt ni genomfört och utmaningar som ni ställs inför vad gäller programmering och tillverkning av dessa?

– Våra uppdrag handlar om detaljer och komponenter som skall tillverkas och som ”alltid” är stort, tungt och komplext, som exempelvis pumphushalvor, stora gjutformar, axlar och lyftok m.m. Riggning och programmering är alltid en utmaning av fysiskt stora detaljer. Närheten till SSAB spelar givetvis in och är en kund men generellt så handlar det om att kunna erbjuda svensk industriproduktion av stora detaljer upp till 100 ton, ett kundsegment där vi är ledande idag och har stor kompetens.

Flaggskeppet i er maskinpark är ett fräsverk SORALUCE FR-12000 med 6 styrda axlar, vilket ställer lite speciella krav på både CAM program, postprocessor och leverantör. Är det extra viktigt att programmera den typen av maskin via CAM / vilka fördelar ser ni med att programmera via CAM?

– För att effektivt kunna bearbeta stora detaljer med ett högt förädlingsvärde så behöver vi säkra bearbetningsprocesser för våra operatörer. Mänskliga faktorn är alltid ett orosmoment speciellt när det handlar om komplex 5-axlig bearbetning, men den biten kan byggas bort med hjälp av ett väl fungerande CAM program.

Ni har mångårig erfarenhet av CNC programmering via CAM – vad gjorde att ni valde att byta CAM program / varför valde ni just GibbsCAM?
– Vi sonderade marknaden och med mina tidigare erfarenheter av GibbsCAM på andra verkstäder som jag arbetat på så fann jag att systemet hade de funktioner vi var ute efter och som passade oss bäst. Ett stort plus var också Fructus goda support samt den kompetens och erfarenhet som de besitter.

 I er GibbsCAM programvara har ni även den 5-axliga fräsmodulen som utöver stödet för er 6-axliga Soraluce även ger stöd för avancerad 3-, 4- och 5-axlig bearbetning. Hade ni dessa möjligheter i er tidigare CAM lösning?
– Nej, tidigare hade vi ett CAM program från en annan leverantör som inte var så avancerat och sofistikerat som det vi har nu. Vi kunde bara köra 3-axligt med den CAM-lösningen. Det betydde att vi fick ägna mycket tid och resurser åt programmeringen och för att styra bearbetningen i kombination med våra rundbord, säger Rickard Stenholm och fortsätter;

– När vi bearbetar med en ”6:e axel” i kombination med rundbordet, så är det inte alltid givet vilka av axlarna som skall röra sig samtidigt. Det blir en stor utmaning för oss som programmerar den typen av bearbetningar. Nu har vi investerat i en programlösning som hjälper oss att hitta rätt och framförallt spara tid och undvika fel.

Fixtur & detalj
Grovbearbetning (simulering)

Programvaran är omfattande och möjligheterna många. Simultan 4- och 5-axlig fräsning kan i GibbsCAM adderas för både fräsar och mer avancerade svarvar. Dessa moduler adderar en mängd fräs strategier som gör bearbetningen mer effektiv samt möjliggör de riktigt svåra körningarna utifrån 3D-solider.

– Vi ser nu här hos Larsson & Kjellberg att Rickard och maskinoperatörerna i maskinverkstaden, nu fått en betydligt lättare resa inom komplex bearbetning när det handlar om att kunna utnyttja alla axlar i fräsmaskinen samt styra rundbordet där komponenten är fixturerad på ett effektivt och säkert sätt.

AB Larsson & Kjellberg startades som en smedja inne i centrala Nyköping 1880. Smedjan var en av Nyköpings äldsta byggnader, uppförd redan på 1700-talet och var i bruk under omkring 200 år som smedja utan avbrott.

I Hantverkarkalendern för Nyköping meddelas att ”Lars Fredrik Larsson och Carl Fredrik Kjellberg ämna härstädes idka smeds- och hofslageriyrket under firma Larsson & Kjellberg”. Företaget är fortfarande i oavbruten form privatägd och verksamheten har fortsatt med smide. Det som smidesmästare Larsson och hovslagare Kjellberg tillsammans bildade finns fortfarande kvar, det är historia. Företaget Larsson & Kjellberg har överlevt 2 världskrig och fem av historiens värsta pandemier tex ryska snuvan 1889–1892, spanska sjukan 1918–1920, asiaten på 50 talet och Hongkong influensan 1968 – 1969, Sars och Ebola samt Covid-19 pandemin 2020 – 2021.

Man är idag en komplett partner och kan leverera helhetslösningar från ritning till installation. Produktionen i svetsverkstaden och maskinverkstaden är anpassad till att vara bäst på stort och tungt. 2015 installerades ett fräsverk Soraluce FR12000 med kapacitet att med mycket hög precision bearbeta mycket stora ämnen. Med två rundmatningsbord med en kapacitet på vardera 60ton, och en traverskran som kan lyfta 100 ton är vi bäst på stort och tungt. En fullastad och startklar Boeing 747 väger 82 ton, vi kan hantera ytterligare 17 ton. Nu firar vi 140 år men på grund av den rådande pandemin är allt planerat firande inställt men vi vill ändå att detta uppmärksammas. 140 år i oavbruten privat regi och all erfarenhet som vi har tar vi med oss i resan framåt.

Vi får en liten pratstund med Mattias Skeppstedt som är ny vd för företaget sedan november 2020. Han signalerar expansion, framtidstro och utveckling.

Maskinoperatören Maik Plaster och Mikael Bagge ser till att alla jobb flyter på bästa sätt.
Allt är stort på maskinverkstaden. Här visar operatören Maik Plaster ett verktyg, modell större.
Fräsverket SORALUCE FR-12000. Maskinen är utrustad med två rundmatningsbord på vardera 60 tons lastkapacitet. Maskinen har ett magasin med 80 verktygsplatser. Nytt är att man nu med programvara från GibbsCAM kan styra maskinens samtliga 6 axlar och på så sätt uppnå en säker och effektiv process. Hur man fick göra innan… ja, det förklaras i artikeln.
Bäddfräs från MTE programmeras numera med GibbsCAM för säker körning. – Förädlingsvärdet är ofta mycket högt på våra stora komponenter som exempelvis pumphus. Då får det inte gå fel. Vi har nu en mycket säkrare programmering vilket ger operatören många fördelar i sitt arbete, säger produktionstekniker Rickard Stenholm.
Produktionschef Henrik Tilljander sitter bokstavligen på en komponent som på ett åskådligt sätt visar en av de storlekar på detaljer som man bearbetar i maskinverkstaden.

– Idag är allt uppbyggt kring datorstyrd produktion och vi behöver fortsätta vårt spår mot att digitalisera, strukturera och konkretisera våra processer. Vi behöver också bli effektivare i flera steg och för att utveckla företaget skall vi digitalisera mera och jag har tryckt på startknappen för det. Kunna erbjuda våra kunder mer inom riktigt tung bearbetning i fåstycksdetaljer upp mot 100 ton. Jag kommer med lång erfarenhet från verkstadsbranschen och min bakgrund handlar väldigt mycket om ett fokus på produktionen, i stark kombination med marknad, försäljning och strategi. Mina kommande mål blir att, och redan från starten av min anställning, bevara och förstärka befintliga kundrelationer och bygga nya affärsrelationer. Företaget behöver bli mer utåtriktat och extrovert. Förstärka våra erbjudanden inom tung bearbetning för vi skall fortfarande vara bäst på stort och tungt. En företagsnyhet är att vi nu startat en filial i Värnamo där vi erbjuder skärande bearbetning i större serier och framförallt mycket mindre detaljdimensioner.

– Vi skall verka lokalt här i Sörmland och i Småland men också att bygga fler relationer till kunder på ett större geografiskt område. Det finns nu en målbild internt med en stor potential att expandera. Samtidigt har vi varit inne i en återuppbyggnadsfas som efter pandemin har tagit hårt på företagets likviditet. Nu ser vi en snabb återhämtning med stora projekt som är på ingående, vilket är glädjande och visar att vi valt rätt väg, avslutar vd Mattias Skeppstedt.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here