David Sundberg använder EDGECAM från Hexagon för att skapa effektiva program för till exempel som på bilden ett ventilblock.

Side System AB är en komplett tillverkare av kundanpassade ventilblock och hydraulcylindrar i olika utföranden och system till kunder inom mobila applikationer som snöplogar, rivningsrobotar, vägmaskiner, frontlastare, sopmaskiner med flera. Man levererar även direkt till OEM kunder.

Företaget tillverkar helhetslösningar, från konstruktion, prototyptillverkning och test, till serietillverkning av färdiga ventilblock. Side System grundades 1985. För närvarande är man 20 anställda. All tillverkning sker i egna lokaler i Side – Oviken – Jämtland.

Det här kan man läsa om man besöker företagets hemsida på Internet. Tidningens redaktör vill veta mer och efter tips av Johan Sjölund på Edge Technology som säljer Hexagons CAM-lösningar som EDGECAM, stannar vi till, på vår besöksresa genom mellersta Sverige, i Oviken som ligger sydväst intill Storsjön med Östersund inom 3 mils bekvämt pendlingsavstånd.

Från CAD till CAM

Side System använder det senaste inom CAD-tekniken vid sina arbetsstationer. Därutöver finns datorsystem för FEM-beräkningar. För att producera ventilblock rationellt krävs också moderna CAM-lösningar.

– Tillverkningen sker efter kunds ritning och här är en ständig utveckling i konstruktionen. Vi tillverkar blocken i stål och aluminium, i ventilblocken av stål handlar det om att kunna kontrollera ett allt högre flödestryck, då kunderna efterfrågar allt snabbare rörelser i sina applikationer, så här kan man säga att tryck går före vikt, säger produktionschef Peter Ericsson.

Här svarar Johan Sjölund Edge Technology AB och David Sundberg Side System AB på tidningsredaktionens frågor.

Ventilblock skall tillverkas på ett rationellt och effektivt sätt, hur påverkas programmeringen med EDGECAM och vilka utmaningar finns när man gör CAM programmering?
– Med ny teknik ökar möjligheterna att programmera mer komplexa detaljer med god lönsamhet. Utmaningarna är jämförbara med all ny teknik som introduceras i en verksamhet, så det är utbildning och support av våra tekniker som hjälper kunden på plats att driftsätta tekniken som vi är vana i branschen vid tex en maskininvestering. Allt för att kunden ska vara trygg med att det är som de vill ha det, svarar Johan Sjölund.

Maskinparken, vilka krav ställs på CAM, vilka fördelar har man nu uppnått med ny CAM mjukvara?
– Ventilblocken som tillverkas blir mer och mer komplicerade, så manuell programmering var inte längre ett alternativ tidsmässigt. För det handlar om hål som går kors och tvärs, sneda hål, hål som möts och allt inom snäva toleranser och superfina ytor. Ofta testar vi så allt är ok innan produktion, efter test kan det ibland komma ändringar från kund vilket betyder ny CAM och då måste det gå snabbt, säger David Sundberg.

– CAM-systemen ger oss verktyg att skapa verktygsbanor som inte är möjliga att skapa manuellt. En del av dessa verktygsbanor är grunden för bearbetningsmetoder som ger vinster i form av både kortare bearbetningstid och minskat verktygsslitage. Dessutom ger CAM-systemet kortare inkörningstid tack vare den integrerade 3D simuleringen. Simulering som säkerställer att det skapade programmet kommer fungera utan risker för dyrbara kollisioner i maskinen. Att vi undviker onödiga driftstopp och snabbera kommer till produktion ökar produktiviteten, fortsätter David Sundberg och Johan Sjölund utvecklar;

– Man får även tillgång till teknik och metodik som ej går att uppnå med direkt programmering i maskinen. Samtidigt att under programmeringen testa och se med 3D simulering, att allt är kollisionsfritt och att man inte har någon form av haveri skapar en väldigt god förutsättning att inkörningstiden i maskinerna blir avsevärt kortare vilket mynnar ut i färre stillestånd och ökad produktivitet.

Hur ser kompetensen ut och erfarenheter kring CAM system. Varför valde kunden / ni EDGECAM?
– Vi har i dagsläget två tekniker utbildade, men det är en som gjort den mesta programmeringen och mjukvaran kräver att man återkommande använder den. Så man kanske kan säga att det är endast en som har kompetensen i dagsläget. (Behövs ju att man får den praktiska biten av programmering), svarar David Sundberg.

– Side System har ett av Edge Technologys utbildningsavtal, vilket i grova drag medför att ingen extra kostnad tillkommer om man vill utbilda fler användare och om några fler på företaget vill förkovra sig i mjukvara till att bli CAM-experter.

– Här erbjuder vi videoutbildning på svenska, distansutbildning över Teams och även utbildning på plats på våra kontor, mottot är att det skall finnas utbildningar som passar alla. Mjukvaror ändras och förbättras kontinuerligt och kunskapen genom utbildning, måste följa med i samma takt, för att man ska bli konkurrenskraftiga idag och i framtiden, säger Johan Sjölund.

Vilka nyheter inom EDGECAM har man investerat i? Hur påverkar det programmeringen ”imorgon”?
– Med avancerade CAM lösningar finns alltid behovi att vidareutbilda sig vi har köpt till utbildning för anpassningar och för att effektivisera våra beredningsprocesser, säger David Sundberg.

– Här är det viktigt att man matchar behoven just nu med vad som behövs, Produkterna vi levererar från HEXAGON är mjukvaror där man allt eftersom behov uppstår kan addera funktionalitet för att matcha framtidens behov. Här erbjuds möjligheter att under kortare tid prova system eller moduler innan köp, vilket är en uppskattad möjlighet. Enkelt förklarat är att man kan växa tillsammans med produkterna, finns ingen som helst mening att redan i ett tidigt skede köpa teknik som man kanske kommer att behöva i framtiden, det medför bara kostnader. Side System har som tillägg från ursprungsaffären anpassad utbildning för att hitta det effektivaste sättet att producera deras ventilblock genom att bland annat sätta ett rationellt arbetssätt, säger Johan Sjölund.

STEPMan är en komplett leverantör av ventilblock till hydraulsystem. Verkstadsföretaget klarar allt från konstruktion, prototyptillverkning och test till serietillverkning. Side System i Oviken utvecklar och tillverkar kundanpassade ventilblock och hydraulcylindrar för mobila applikationer och styrningar.

Vilka resurser tillför ni internt på Side System och vilka resurser kommer från Johan Sjölund CAM stöd?
– Edge Technology ger oss en plattform för både support och utbildning. Utbildningsavtalet ger oss tillgång till kontinuerlig kompetenshöjning. Supportportalen låter oss logga in och se våra egna supportärenden. Vi har dessutom tillgång till ett bibliotek med standard postprocessorer, säger David Sundblad.

– Vi har regelbundna besök hos våra kunder och  de har tillgång till olika plattformar både gällande support och utbildning, säger Johan och David tillägger;

– Programmeringsresurser för en operatör, vi får STEP-filer från våra kunder som vår konstruktör först går igenom och supporteras vid behov av Johan Sjölund på Edge Technology.

– Vi loggar även alla supportärenden på vår kundportal där kunderna själva kan gå in och se vad som gjort eller om de ställs inför en liknande utmaning efter till exempel några månader och inte kommer ihåg just hur man löste det specifika ärendet. Vilket gör att de finner lösningar utan att behöva kontakta någon av våra supporttekniker vilket också spar produktionstid, säger Johan.

Framtiden vad är nästa steg för företaget?
– Vi växer och kommer under 2021 att nå all-time high. Vårt mål och vision är att nå 50 miljoner i omsättning år 2025. Det betyder nya maskininvesteringar, vi tittar på automationslösningar för att utöka våra två skift med obemannad produktion och vi kommer att behöva anställa fler maskinoperatörer, säger Peter Ericsson.

– Nya maskiner tillsammans med moderna verktyg och förfinad bearbetningsmetodik är viktiga komponenter i vårt koncept för fortsatt lönsam produktion. Ny produktionsteknik bidrar till såväl ökad produktivitet som bättre arbetsmiljö. Gjord investering i CAM-teknik ger även äldre maskiner ett lyft och gör dem mer effektiva och lönsamma. Ytterligare en viktig åtgärd framöver är att automatisera så mycket som möjligt inte bara i den fysiska miljön utan även i CAM-miljön där EDGECAM ger oss stora möjligheter att bygga automatisk programmering. Något som säkerställer konsekvent, snabb och säker beredning, säger David Sundblad. 

– Nyinvesteringar i maskinparken ger möjlighet till ny teknik både i metodik och arbetssätt som främjar arbetsmiljö och produktivitet.

Vid alla investeringar är det viktigt att värdera investeringens förmåga att ge återkommande vinster, något som kan vara lätt att missa. En investering i en CAM-lösning från oss återbetalar sig år från år. Inte minst genom att maskiner som kanske upplevs som lite till åren, kan få nytt liv och bli mer effektiva tack vare att utvecklingen av CAM-systemet ger användaren tillgång till nya bearbetningsmetoder.

– Med EDGECAM kan man såväl själv som  med hjälp av oss automatisera programmeringen  något  som ger stora fördelar genom  att man får samma resultat/kvalitet oberoende  av vilken produktionstekniker som gjort en beredning på en artikel.  Man sparar tid som återigen genererar högre lönsamhet i verksamheten, avslutar Johan Sjölund.

Det industriella arvet förs vidare
från Snilleriket fram till dagens industriföretag

Vi ”googlade” lite mer och kunde läsa att mitt emellan stad, sjö och fjäll hittar man Oviken. Bygden består av hela 50 byar alla med den vackra utsikten mot fjällen som Oviksfjällen och Bydalsfjällen. Vi befinner oss mitt i Snilleriket får vi höra när vi sätter oss ner i fikarummet för en pratstund med produktionschef Peter Ericsson.

Många säger att kaffemaskinen är den viktigaste maskinen på en verkstad.

– Jo, nog är det så, men det beror säkert på vem du frågar, skrattar Peter och jag tillägger;

Fikapausen är viktig, då det ofta framkommer viktiga åsikter och det diskuteras om vad som händer ute på verkstan på ett informellt sätt som ofta har ett viktigt värde.

Vi får veta att verkstadsföretaget Side System har sitt ursprung i bygden och att som det ofta sker på landsbygden, så är det någon klok och klurig uppfinnare som kommer på och får en snilleblixt som utvecklas till något större som gör att ett industriföretag startar upp. Idag lever vi i en mogen och väl utvecklad industri där kanske de stora uppfinningarna inte längre existerar men framförallt så görs det hela tiden produktförbättringar i produkter när det handlar om prestanda och tillförlitlighet och här passar produkterna som tillverkas på Side System väl in i den kategorin.

Åter till Snilleriket.se och vi ”googlar”.

Industriell utveckling, arv och tradition är intressant och det är det som ger ett samhälle och land dess välfärd. Vi läser på nätet att många ”snillen” är från ett mycket begränsat område i södra Storsjöbygden, vid Storsjön mellan Svenstavik och Oviken i Bergs kommun. Här kan nämnas John Ericsson som var en av världens största uppfinnare. Johannes Andersson, Jonas Byman, och Lasse Larsson som skrev in sig i historien med ett 100-tal olika patent med flera. Det betyder att det finns en stor industriell källa till utveckling för företag i området. Något som säkert har överförts till grundarna av Side System i någon form.

Tillbaka till Side System AB i Oviken och vi konstaterar att företaget har en mycket ljus framtid. Bred kunskap och korta beslutsvägar ger det mindre företaget fördelar i sina utvecklingsprocesser. Problem finns alltid på vägen när man expanderar och här som på de allra flesta industrier var vi än är i Sveriges avlånga land så handlar det om kompetensbrist.

Vi avslutar reportaget med en mening som säkert många idag skriver precis som Side System, på sina hemsidor, i platsannonser och på Linkedin; ” Vi söker kompetenta maskinoperatörer med stort CAM-intresse”.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here