Mantran som den världsomspännande verktygstillverkaren CERATIZIT kommunicerar ut varje dag till sina kunder.

Idag är processoptimering med snabbare bearbetningstid och längre verktygslivslängd för skärande verktyg ett nyckelord för de flesta produktionsföretag när det gäller ökad lönsamhet. Intelligenta bearbetningsstrategier kan erbjuda lösningar men bara om rätt verktyg och applikation används.

Covid-19 har gjort att industrin i alla led behövt tänka om och tänka nytt på jobbet. När det gäller möten och konferenser har vi anpassat oss och ställt om. Det fysiska mötet har i många fall ersatts av det digitala mötet. En utveckling som i sig inte behöver vara negativ utan istället helt naturligt och ett bra komplement till det fysiska mötet.

Här har digitaliseringens framfart skapat bra förutsättningar för att mötas. Trenderna den senaste tiden handlar mycket om att kunna förmedla kunskaper digitalt istället för i en fysisk miljö. Dessutom ser man över flöden och problemlösningar för hur man på bästa möjliga sätt kan skapa och uppfylla de syften och mål som man sätter upp när det handlar om att få ut konkreta och viktiga nyheter till kunderna.

Så vi ser och har sett allt fler olika former av digitala satsningar under det senaste året från industrins olika aktörer. På grund av den globala pandemin är försöken och ansträngningarna många att locka besökare till digitala möten on-line där inköpare, verkstadstekniker och experter möts framför sina dataskärmar på sina arbetsplatser, istället för IRL. Teknik skall ses och upplevas på plats och möten mellan människor är viktiga men är just nu svåra att genomföra. Det har vi blivit varse när pandemin drog in över världen med tusentals affärsmöten, hundratals mässor och öppna hus som blev inställda. Så alla digitala event har blivit det nya normala. På gott och ont…

Så skall vi sammanfatta vad vi skrivit om hittills, så ser vi på tidningens redaktion en utveckling av digitala och automatiserade robotassistenter – botar, som blir allt viktigare när vi för över allt mer information till olika hemsidor, nätverk och Appar, som ger kunderna första hjälpen i sina bearbetningsprocesser.

Digitalt event inom bearbetning – CERATIZIT It’s Tool Time!

Vi optimerar era processer, säger företaget. I programmet on-line presenterades innovativa lösningar och en framtidsspaning om bearbetningsmöjligheter genom digitala samtal med företagets experter inom processoptimering, förklarade CERATIZIT´s företagsledning inför ett stort antal intresserade verkstadstekniker från hela Europa som använde några av sina arbetstimmar till att få information och bli inspirerade till att tänka nytt – ”utanför boxen” som man så populärt uttrycker sig i olika sammanhang.

Digital övervakning och processkontroll är viktiga incitament för framtidens tillverkningsprocesser.

Vi tar chefen för Skandinavien Thomas Harder ”på pulsen” och ställer några frågor, efter vad vi förstår, så drar inte CERATIZIT i handbromsen precis utan det är full fart framåt.

– Nej precis, vi tillsätter allt mer resurser för att hjälpa våra kunder. Företaget har en stor organisation med experter och vår kundservice har ofta svaren och en kundtjänst som är öppen dygnet runt.

Hur ser prognosen ut för verkstadsindustrins återhämtning i Sverige som du ser det?
– Återhämtningen har gått fortare och kommit tidigare än vad många analytiker tidigare förutspått. Vi tror på en fortsatt stark återhämtning under hösten och vintern och står redo att möta våra kunders krav och önskemål.

Vilka nycklar ser du som viktiga för att ”låsa upp” kundernas generella bearbetningsproblem?
– I denna dynamiska situation ser vi att snabba och säkra leveranser av högpresterande verktyg är väldigt viktigt. Vi lagerför många tusentals artiklar för direkt leverans från vårt lager till våra kunder samma dag som de beställs. Vår ambition är även att våra kunder ska få den mest professionella tekniska supporten och rådgivningen vilket vi garanterar med våra välutbildade tekniker som alltid står redo för nya utmaningar.

Hur positionerar ni er inför framtiden, vad är nästa steg?
– Under den tuffaste delen av pandemin utnyttjade vi mycket av vår tid till intern utbildning för att stå redo när marknaden tog fart igen. Vi stärker även vår personalstyrka löpande för att kunna erbjuda rätt kompetenser till alla våra kunder. Våra tillverkande enheter satsar stort på nya verktyg, nya verktygskoncept och ny teknologi för att möta framtidens krav.

Vi ser nu en stark utveckling av 3D printade verktygskomponenter. Vad ger det för fördelar på kort och på lång sikt?
– 3D printade verktyg har många fördelar gentemot konventionellt tillverkade verktyg. Den nya tekniken medger verktyg med bland annat lägre vikt, mer effektiva skärvinklar och fler effektiva tänder. Detta är en förutsättning för att kunna möta framtidens krav vid omställning från konventionella förbränningsmotorer till elektrifierade drivsystem då komponenterna som ska tillverkas oftast är större och mer komplexa i sin design än tidigare.

Helautomatiska processer blir allt vanligare i en högteknologisk industri. Det skärande verktyget skall klara av allt mer av komplexa operationer med hög livslängd i säkra processer. En utmaning för världens verktygstillverkare. Hur ser du på innehållet i framtidens verktygsprogram?
– Det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder de mest högpresterande verktygen för att stärka deras konkurrenskraft på marknaden och få ha bibehållna affärer. I framtiden krävs mer avancerade skärmaterial och beläggningar vilket det satsas enormt mycket på inom vår koncern. Säker tillgång till skärande verktyg blir också än mer viktigt vilket vi garanterar med ett effektivt logistikcenter och snabba leveranser samt vårt erbjudande ”Toolomat” som ger verktyg på en lokal lagerplats hos våra kunder.

EMO i Milano står för dörren och här får nu CERATIZIT möjligheter att visa på den senaste teknikutvecklingen. Något som besökaren skall titta extra på eller få information om efter mässan om man inte har möjlighet att åka till Milano.
– CERATIZIT lanserar nya verktyg och nya verktygskoncept hela tiden för att möta de högt ställda kraven från våra kunder. Det nya dynamiska svarvverktyget Freeturn är något som alla med en fleroperationssvarv borde se mer av då det erbjuder funktionalitet som tidigare inte varit möjligt. Vårt stora program av solida hårdmetallsverktyg med varianter för alla olika typer av material och typer av bearbetning är också otroligt intressant och konkurrenskraftigt. Har ni inte möjlighet att besöka EMO så ta kontakt med er CERATIZIT representant för en presentation av våra produkter, avslutar Thomas Harder.

Additiv verktygstillverkning ett tekniskt plus när det handlar om omställningar till elektrifierade drivlinor

CERATIZIT Group har redan uppnått stora framgångar genom att använda en additiv produktionsmetod för lasersvetsning, vilket möjliggör för en helt ny verktygsdesign. Jämfört med konventionellt producerade PCD planfräsar, som är utrustade med antingen lödda PCD skäreggar eller justerbara kassetter är den nya additivt producerade KOMET PCD fräsen nästan dubbelt så produktiv.

Detta beror på att den nya processen möjliggör för betydligt fler skäreggar än vad som tidigare var möjligt på ett verktyg med samma diameter. Dessutom kan kylvattenkanalen fritt utformas för att optimalt styra skärvätskeflödet till skärpunkten. En större axiell och radiell skärvinkel är också möjligt, vilket bidrar till att ytterligare öka funktionaliteten: spåntagningen är mjukare och tystare och arbetsstycket får minimal gradbildning.

De additivt producerade planfräsarna finns nu i olika standardversioner med en PCD-skärbärare som utbytbart element (lasersvetsade eller skruvade, beroende på verktygsdiametern), som modulär och som Monoblock fräs. Förutom HPC-versionen med ett maximalt antal skäreggar finns även Performance- och ECO-versionerna (med normal- eller glestandad), för att kunna svara optimalt på komponenternas och maskinens behov. 

Komponentbaserade lösningar och specialverktyg

Additiv produktionsmetod öppnar också upp för nya tillvägagångssätt för specialverktygslösningar. Till exempel har KOMET lyckats utveckla ett borrverktyg som ger en spånfri komponent vid produktion av genomgående hål i hålrum och kammare. Verktyget som konstruerats för uppborrning har speciella spånkontrollkassetter monterade i spånkanalen som inte kan tillverkas konventionellt. Den speciella utformningen av spånkanalen och kylvattenkanalen med bakspolning kan endast framställas med hjälp av additiv teknik genom 3D-printad laserteknik.

Kompromisslös svarvning med fullständig frihet

Nyhet i katalogen 2021.

Med Högdynamisk svarvning tillsammans med FreeTurn har förändrat den traditionella svarvprocessen. Högdynamisk svarvning (High Dynamic Turning), eller HDT från CERATIZIT har vänt konventionella svarvningsmetoder helt upp och ner. Denna nya svarvteknik i kombination med det dynamiska FreeTurn-verktyget innebär att det i framtiden kommer vara möjligt att utföra alla traditionella svarvoperationer, såsom grovsvarvning, finsvarvning, kontursvarvning, plansvarvning och längsgående svarvning med bara ett verktyg. HDT är därför en helt kompromisslös metod för svarvning.

I 100 år har nya skärmaterial, nya spånbrytare och nya verktygssystem uppfunnits för att optimera svarvning. Dock har den grundläggande svarvningsprocessen förblivit oförändrad. Än idag skapas en kontur med ett vändbart skär i fast vinkel mot arbetsstycket. Detta har inte förändrats ens med kontrollerbara axlar i moderna multitasking maskiner vars främsta syfte är: att tillverka en så fullständig komponent som möjligt med en och samma maskin. CERATIZIT har utnyttjat systematikerna i dessa maskiner och utvecklat systemet för högdynamisk svarvning. Den enkla idén bakom HDT: ställvinkeln och skärpunkten är variabel i motsats till konventionell svarvning.

Använd frässpindeln för 360° frihet

I stället för den klassiska, statiska positionen för skäret i hållaren används nu frässpindeln för att producera motsvarande vinkel på arbetsstycket. Användningen av spindeln, i kombination med den slimmade och axiella verktygsdesignen hos FreeTurn skapar en frihet på 360°, vilket ger en mycket intressant flexibilitet. Genom att rotera runt sin egen verktygsaxel kan skäreggsbytet göras utan att störa skärprocessen. Dessutom kan ställvinkeln fritt varieras när som helst och är möjlig att ändra även under skärprocessen. Detta möjliggör inte bara för flexibel bearbetning av nästan varje kontur i arbetsstycket, utan ger också optimal spånbrytning, högre matningshastigheter och en ökad verktygslivslängd. Beroende på maskinens kapacitet kan tekniken användas funktionellt inom alla svarvoperationer. Det som tidigare verkade ouppnåeligt är nu möjligt genom HDT. Till exempel är svarvning uppifrån och underifrån nu möjligt. Beroende på bearbetningsområdet och arbetsstyckets storlek kan denna frihet vara ett viktigt kriterium.

Nyhet i katalogen 2021.

FreeTurn-skär med fler än två variabla funktioner

I framtiden kommer de statiska svarvverktygen att bytas ut mot dynamiska. En sådan dynamisk verktygslösning är FreeTurn från CERATIZIT. Det utmärkande kännetecknet för FreeTurn är dess enkla struktur. Verktygshållaren, tillsammans med dess smala skaft och det axiella konceptet som optimerar skärriktningen, skapar en stabil enhet. Framtill finns ett fler-sidigt skär, som enkelt skruvas på plats. Tricket är FreeTurn-skäret som kan bestå av flera skäreggar med olika egenskaper. Detta möjliggör för olika vinkelpunkter, hörnradier eller spånbrytare – även olika beläggningar och skärmaterial är möjligt. Verktyget kan därför anpassas till de bearbetningskrav som ställs. Detta leder i sin tur till betydande besparingar av både tid och pengar eftersom verktygsbyten undviks. En enastående funktion är möjligheten att göra komponenter med mycket komplexa konturer, utan någon begränsning, med endast ett verktyg. Flexibiliteten säkerställer att komplexa komponenter snabbt och effektivt kan anpassas till den nya bearbetningssituationen.

Svarvningens framtid är här

Med högdynamisk svarvning och FreeTurn från CERATIZIT har en ny era tagit sin början. När det gäller effektivitet, överträffar HDT den konventionella svarvningsprocessen många gånger om och CERATIZIT är övertygade om att den kommer att ersätta den klassiska processen inom en snar framtid. Den nya svarvtekniken kommer att öppna ytterligare möjligheter i framtiden för att göra svarvprocesserna snabbare och mer precisa. Framtiden för svarvning har just börjat genom HDT, och CERATIZITs ingenjörer ser fram emot att göra denna resa tillsammans med sina kunder.

Källa: CERATIZIT Scandinavia.

Pressrelease och senaste nytt!

CERATIZIT – 2021-katalogen

Ett omfattande utbud av lösningar för bearbetning, allt mellan maskinspindel och maskinbord. Med den nya huvudkatalogen från CERATIZIT Group – Team Cutting Tools får användare tillgång till ett omfattande verktygssortiment. Utöver en mängd spännande nyheter finns det många optimerade och utökade verktygsserier, vilket gör det möjligt att hitta rätt bearbetningslösning för varje applikation.

De 2 016 sidorna i den nya huvudkatalogen innehåller mer än 60 000 standardverktyg från Team Cutting Tools sortiment, samtliga lagerförda. Förutom mer än 8 000 nya verktyg för att öka produktiviteten, är det också den första katalogen som innehåller den kompletta portföljen av KOMET-produkter. Vilket ger kunden tillgång till hela Team Cutting Tools sortiment. Huvudkatalogen kommer tillsammans med den nya katalogen för spännteknik, en kombination som erbjuder bearbetningsföretag allt de kan behöva från maskinspindel till maskinbord. Samtliga produkter finns naturligtvis tillgänglig att beställas online – (cuttingtools.ceratizit.com).

Nyhet i katalogen 2021.

Mer än bara verktyg, en perfekt lösning

CERATIZIT´s tekniker som har en djupgående branschkunskap och omfattande produktkännedom  finns tillgänliga för att hjälpa pch guida kunderna genom produktutbudet, så att kunden alltid kan lösa sina bearbetningsuppgifter optimalt  med rätt verktyg. Några produkthöjdpunkter;

SilverLine – pinnfräs av fullhårdmetall

Den nya generationen SilverLine-fräsar ökar både produktiviteten och prestandan hos dessa multifunktionella fräsverktyg, samt förbättrar processäkerheten ytterligare.

X5G-Z – skruvstycke för 5-axlig bearbetning

Ett nytt, effektivt och mycket exakt spännsystem för bearbetning. Med optimerad tillgänglighet från alla sidor, är bearbetning av 5–6 sidor i ett enda skruvstycke möjlig.

Den korta UNI-varianten av Fullmax-brotschen

En kort och väldigt stabil brotsch för högeffektiv bearbetning i en mängd olika material.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here