Många tillverkande industrier står inför ett ökat tryck med krav på förkortade ledtider. ”Alla vill ha allt imorgon.”
   För att minska ledtider måste företag göra tunga investeringar inom automation, så som att utrusta sina maskiner med palettväxlare samt industrirobotar för material- och verktygsbyten. Huvudsakligen för att kunna köra maskinerna utan tillsyn, men också för att tillåta både serie – och enstycksproduktion utan långa avbrott för ställtider. Den här förändringen i produktion kan leda till en tydlig konkurrensfördel.

För att realisera den bästa avkastningen på investeringar i avancerad utrustning är det viktigt att även använda avancerade design- och planeringsverktyg. Siemens Digital Industrial Software kan tillhandahålla NX-mjukvaran för det behovet. Innan NX, hade många företag separata CAD och CAM system som inte bara saknade kapabilitet, utan också krävde filöverföring mellan system som resulterar i försämrad effektivitet och bristande kommunikation av data. Den integrerade kapabiliteten för design- och produktionsberedning i NX stödjer en mer effektiv process som möjliggör för företag att snabbare gå från CAD-modell till NC programmering, simulering, verifiering och slutligen producerad detalj. Detta leder också till en mycket snabbare hantering genom hela kedjan vid hantering av nya revisioner.

Värdet av integrerad CAD/CAM mjukvara

Den integrerade CAD-kapabiliteten är inte den viktigaste anledningen till att byta till NX, det finns fem andra avancerade funktioner i mjukvaran som ger fördelar:

1. Design för producerbarhet
Har du någon stött på att en CAD-modell inte kan köras i maskin? Med NX är det enkelt att fixa dåliga geometrier, ta bort ”features” eller på andra optimera modellen för beredningsprocessen.

NX stödjer ”master model concept” som möjliggör för användare att bereda och optimera CAD-modeller för CAM, samtidigt som original CAD-modellen lämnas intakt. Det skapar möjligheter för företag att erbjuda nya tjänster för att förbättra producerbarheten – en viktig tjänst som förbättrar samarbetet med kunder och kan leda till lägre tillverkningskostnader.

2. 3D-miljö över uppspänningen i maskinen
Med hjälp av NX funktioner för ”assembly modeling” så kan man lätt bygga hela 3D-miljön för uppspänningen i maskinen, inklusive fixturer, verktyg, fästelement och annat. Denna digitala tvilling av maskinmiljön leder till en ökad förståelse för verkligheten för CAM-beredaren och leder till färre misstag under programmeringen.

Med NX börjar man inte från noll utan kan istället spara och organisera alla fixturer och skapa mallar av sammanställningar för återanvändning, vilket leder till ökad återanvändning av befintliga resurser och minskar mycket dubbelarbete.

3. 5-axlig bearbetning
Tack vare NX stöd av avancerade 5-axlig bearbetning är det möjligt att leverera komplexa produkter med hög kvalitet och ytfinhet. För komponenter med komplicerade geometrier är nyckeln till effektivitet att ha en korrekt representation – en digital tvilling – av hela maskinuppsättnigen och bearbetningsprocessen. Med NX går det att matcha allt med den fysiska maskinen.

4. Adaptiv Milling (dynamisk fräsning)
Adaptiv Milling är en högavverkande operation utformad för att särskilt passa hårda material som stål och titan. Adaptiv Milling utnyttjar ett stort skärdjup och ett litet radiellt skäringrepp för att upprätthålla en konsekvent verktygsbelastning och reducera maskintiden.

Verktygsbanan kortar cykeltiden genom att utnyttja snabbare skärhastighet, men den huvudsakliga fördelen uppnås genom att verktygets livslängd kan öka med flera hundra procent. Den längre och mer förutsägbara livslängden minskar den totala produktionstiden med förre stopp för att kontrollera och byta verktyg.

5. Simulering och Verifiering av verktygsbanan
Med NX simulerings- och verifieringsfunktionalitet, tillsammans med den digitala tvillingen av maskinuppsättningen, ger användare en större tillförlitlighet till NC-programmet. Integrerad simulering innebär att du inte behöver byta system för att verifiera G-koden, du får allt i samma mjukvara. Det går att direkt verifiera en ändring och det du ser i NX är precis vad maskinen utför.

Det är kritiskt att postprocessorerna definieras för NX att skapa NC program som är optimerade för styrsystemen. NX simulering utnyttjar alla delar av den digitala tvillingen, inklusive styrsystemet. Med detta kan man spara upp till 50% i ledtid beroende på detaljens komplexitet. Och med fullt förtroende för NC-programmen går det att eliminera testkörningar och därmed minska ställtider i maskinerna.

Produktionseffektivitet skapas genom samarbete

Det är viktigt att utnyttja mjukvaran för att möjliggöra återanvändning av bearbetningsexpertis och ”best practices”. Processmallar i NX gör det möjligt för programmerare att återanvända bearbetningsprocesser från ett jobb till ett annat. Det går att skapa bearbetningsmallar med sekvenser av operationer såsom grovbearbetning, finbearbetning och fasning.

Med NX Feature Based Machining behöver du bara välja ett bearbetningsområde så ger NX dig hela bearbetningsprocessen, definierar alla modellreferenser och sätter alla parametrar alla parametrar – så som hur man hur man går ner i en ficka, hur man bearbetar hörn osv. Med Feature Based Machining är möjligt att programmera upp till 90 procent snabbare med NX CAM.

Om du vill veta mer om NX och vilken typ av lösning som passar bäst för ditt företag, kontakta IDEAL GRP som är certifierad Siemens Digital Industrial Software partner. IDEAL GRP är verksamma i Skandinavien och Baltikum och är ledande inom industriell digitalisering som kan ta ditt företag till nya nivåer.

Besök oss i Göteborg på vårt tvådagars event IDEAL GRP Industrial skills – ”SMART Produktion” den 17:e och 18:e mars.

I år firar Industrial Skills 5-årsjubileum och kommer därför att fylla seminariet med extra många nyheter, konkreta projekt och referenserfarenheter. Det glädjer oss att det för väldigt många är årets ”one-stop-shop”. Med ledande teknologier visar vi de senaste teknikerna inom digital produktion och erbjuder kostnadseffektiva lösningar inom maskinbearbetning (CAM), process simulering, robotik, produktionslogistik, PLM, CAD samt integrerad kvalitet. I år har vi även större fokus än tidigare på additiv tillverkning där vi kommer att presentera lösningar från Siemens och HP. 

För anmälan: Sofia Alsterskär tel. 010- 498 4831

Mer information:
www.idealgrp.com

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here