Smart Press Line by Olsons, visas med VR teknik och kan diskuteras på Elmiamässan i Jönköping

Vi befinner oss i en klassisk industrimiljö då vi hälsar på Olsons Maskinservice i Vingåker.
Här i lokalerna startade företaget Rönnqvist sin tillverkning av bestick men snart blev det tillverkning av pressar, de berömda Rönnqvist pressarna.
– Våra lokaler i Vingåker är på 5 000 kvm och här byggdes ursprungligen Rönnqvist pressar från 1948. Fabriken hade fram till 1985 fullt upp med tillverkning av Rönnqvist hela pressprogram av excenterpressar, från C-pressar till 4-pelarpressar, upp till 350 ton, berättar Patrik Olson.
– Här jobbade min far Rolf Olson som servicetekniker fram till 1974 då han startade eget tillsammans med sin fru Ulla och Olsons Maskinservice var fött. Han började med att kontraktera pressanvändare att ge service, underhåll och reparationer av främst Rönnqvist pressar ute på plåtverkstäderna men nu i egen regi. Under åren kompletterades med nyförsäljning av pressar och 1989 kom jag och min bror Tomas in i företaget och vi vidareutvecklade företaget med att erbjuda kontraktsserviceavtal för alla förekommande fabrikat på marknaden.
Idag står vi här på anrik industriell mark och skall prata om framförallt ökad produktivitet, ergonomi och online support samt informera om VR teknik och hur vi tänkt oss att uppträda i vår monter på Elmia mässan, säger Patrik Olson till oss reportrar som samlats
i Vingåker denna dag.
– Åren går fort och mässorna kommer och går. Vi har alltid ställt ut på olika industrimässor men då på klassiskt vis med maskiner i montern. Och nu har vi tänkt försöka göra på ett lite annorlunda sätt, tänkt i nya banor och har tagit hjälp av företaget Virtual Manufactoring Sweden och William Falkenström som berättar om projektet ihop med Olsons Maskinservice.
– Förkortningen VR står för Virtual Reality, vilket är en virtuell värld skapat med en datorsimulerad verklighet. Ett VR-headset (eller VR-glasögon som det också kallas) är kortfattat just en typ av glasögonliknande anordning du spänner fast framför dina ögon. Inuti VR-glasögonen finns en skärm som visar t.ex. en digital miljö, såsom en spelvärld. När du rör ditt huvud reagerar olika sensorer i VR-headsetet på dina rörelser och speglar sedan rörelserna i den digitala låtsasmiljön du har framför ögonen. Hela VR-konceptet handlar alltså helt enkelt om att skapa just en virtuell verklighet. Och i det här fallet handlar det om att besökarna på mässan kan uppleva en virtuell visning av en komplett 400 tons presslinje från Chin Fong med matare från Tomac och automation, allt i 3D miljö, säger William Falkenström.
– Årets Elmia blir en annorlunda utställning för oss och våra monterbesökare men vi har försökt att tänka utanför den s.k boxen och få till något nytt och intressant. Vi tror att detta är framtidens sätt att ge information inte bara på mässutställningar utan även använda tekniken när det gäller att visa våra produkter i vår vardag. Även service, underhåll och utbildning, kan vi med hjälp av denna tekniken utföra på ett mer effektivt och överskådligt sätt. Vi ska kunna sätta ihop olika alternativ för kunder som vill investera i ny produktionsutrustning, köra anläggningen virtuellt och kunden får se hur allt kommer att se ut innan beställning, säger Patrik Olson.
– Vi har fler s.k. mantran som vi vill förmedla på mässan och det handlar om ökad produktionstakt. Alla sliter med sina ställtider och ineffektiva processer och här menar vi att våra experter på Olsons Maskinservice kan hjälpa till. Vi menar att människan är den största faktorn som påverkar arbetet i en pressanläggning, menar Patrik och fortsätter;
– Utbildning av pressoperatörerna är avgörande för produktiviteten. Och vi tror att närmare 80 % av alla företag inom pressindustrin skulle kunna höja sin produktionskapacitet med 10 % utan nyinvesteringar. Vi är specialister på att analysera olika processdata med nyckeltal och information från hela presslinjen något som är möjligt idag tack vare digitaliseringen och uppkopplade maskiner. Våra analyser ger konkret information om var man befinner sig i sitt effektiviseringsarbete och vilka åtgärder som måste till för ökad produktivitet, säger projektledare Kenneth Karlsson på Olsons Maskinservice.

– Utbildning är avgörande för både produktivitet och konkurrenskraften i svensk industri och vi kan skapa mervärde för våra kunder med hjälp av digitalisering och Industri 4.0, säger Patrik Olson.

Ökad produktivitet

– Att öka produktiviteten i en presslinje handlar om att öka produktionstakten och reducera ställtider. Vi analyserar processdata med nyckeltal och information från hela presslinjen. Därefter skapar vi konkreta aktiviteter som inkluderar allt från utbildning av pressoperatörer och ställare till smartare produktionslösningar i och omkring anläggningen, förklarar Patrik Olson

Räkneexempel på ett kundcase:
Befintlig 250 tons presslinje har en utnyttjandegrad på 62 % och arbetar i 2-skift.
Produktionstakten är i snitt 28 spm.
Efter åtgärder som inkluderar utbildning av operatörer samt åtgärder för att reducera ställtider, ökade produktionstakten med 10 % (31 spm) och ställtiderna reducerades med 10 minuter/ställ.
Detta ger en produktionsökning med över 450 000 detaljer per år varav 390 000 som ett resultat av operatörsutbildning.
*Se detaljerad kalkyl nedan

Bättre ergonomi

Människan är fortsatt den största faktorn som påverkar arbetet i och omkring pressanläggningar. Att förenkla arbetet för operatören ger också en ökad säkerhet och produktivitet i anläggningen.
– Med hjälp av faktabaserad information kan vi ge operatören rätt utbildning som t.ex. en pressoptimeringskurs och argument som underlättar arbetet med kortare ställtider, eliminera tunga moment och förenkla övervakningen av processen i anläggningen, säger Patrik Olson

Online Support

– Online Support handlar om två saker. Dels att övervaka anläggningen och ge rätt underhållsåtgärder för att förhindra oplanerade stopp och dels att ge akut support via uppkopplad länk till våra servicetekniker.
– Med vetskap om anläggningens status minimeras risken för större haverier och vi kan skapa faktabaserade serviceåtgärder som genomförs under planerade produktionsstopp. På det viset minskas antalet oförutsedda driftstopp, produktionsprocessen blir stabilare och underhållskostnaden minskar, förklarar Patrik Olson och betonar att ” vi har förutsättningar i svensk industri att djupdyka i olika produktionsparametrar för att öka effektiviteten.

Detaljerad kalkyl över ökad produktivitet:
Förutsättningar:

  • Nyttjandegraden idag är 62 %.
  • Produktionstakt idag är i snitt 28 spm.
  • Man utför ett ställ per dag.
  • Produktion i tvåskift 2 x 8 timmar/dag.
  • Antal arbetsveckor per år är 44.

Utfall innan åtgärder:
Man producerar i pressen 44 veckor x 5 dagar = 220 dagar/år. Varje dag är möjlig produktionstid 2 x 8h = 16 h x 220 dagar = 3520 h/år.
Med en nyttjandegrad på 62 % producerar pressen i 62 % x 3 520 timmar = 2 182 timmar per år.
2 182 timmar x 60 min ger en total faktisk produktionstid på 130 920 minuter per år.
Med en produktionstakt på 28 slag/min produceras 28 spm x 130 920 minuter = 3 665 760 detaljer/år.

Utfall efter åtgärder:
Produktionstaktsökning med ca 10 % till 31 spm ger 31 x 130 920 = 4 058 520 detaljer per år.
Med en reducerad ställtid på 10 min, med 1 ställ/dag ger det en ökad produktionstid på 10 x 220 = 2 200 minuter per år.
Detta ger en merproduktion av 31 spm x 2 200 min = 68 200 detaljer per år.

Summa produktionsökning:
Taktökningen ger: 4 058 520 – 3 665 760 = + 392 760 detaljer per år
Ställtidsreduceringen ger + 68 200 detaljer per år
Summa + 460 960 detaljer per år.

All fakta ovan av, Olsons Maskinservice AB.

Vi avslutar med att konstatera att industrin måste öka sin effektivitet och här finns mycket att göra. Här finns pengar att tjäna och får inte slarvas bort av industrin. Med enkla medel kan man öka lönsamheten och tjäna mer pengar och det är väl det som det handlar om eller hur?

Patrik Olson och Kenneth Karlsson framför en produktionslinje i VR miljö.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here