Här ser vi Annika Sedwall, Global Commercial Director och Magnus Dalemo, Forsknings- och utvecklingsingenjör på Absolent AB. Båda träffade vi för få mer information om våra inomhusföroreningar i verkstadsindustrin och hur företaget Absolent med sina produkter kan bidra till att minimera att farliga partiklar kommer in i människokroppen.

– Absolent erbjuder både stora och små filterenheter som passar många olika typer av verksamheter. Kunden väljer själv om det ska vara ett stort centralfilter för hela fabriken eller ett enskilt maskinmonterat filter för bara en maskin. Vi tar hand om allt från tung oljerök runt en pressgjutningsprocess till oljedim- och oljerök av varierad koncentration kring verktygsmaskiner. Absolent är mycket lyhörda för de starkt skiftande behov som finns inom industrin och satsar mycket på nyutveckling och innovativa filterlösningar, berättar Annika Sedwall.

Vi vill alla att luften vi andas in ute och inne, i det privata och på jobbet, ska vara hälsosam. Idag finns det mycket forskning och information om luftburna föroreningar i vår utomhusmiljö. Vem kan glömma hur det ser ut ibland i Kina och andra länder runt om i världen. Även städer som Oslo och Stockholm som många tror och har trott har en ren luft kan vara kraftigt förorenade vissa perioder av året eller vissa dagar. Även Göteborg har sin inversion vissa dagar. När det gäller luftkvaliteten inomhus i metallbearbetande industri har det däremot inte gjorts speciellt mycket forskning. Här har vi både problem men också lösningar och produkter när det gäller att få bort partiklar i industriella processer.

Vad är oljedimma?

Nästan alla sorters maskinbearbetning skapar en viss mängd oljedimma. Vätskor som används för att kyla och smörja verktyg och arbetsstycken i metallbearbetningsprocesser omvandlas av mekaniska krafter och friktionsvärme till en fin dimma. Dimmorna innebär utan större åtgärder möjliga hälsorisker för operatörerna men även skadliga miljöer för känsliga utrustningar. Också de färdiga produkterna kan förorenas och det är absolut inte bra för produktionen. En bra arbetsmiljö främjar lönsam produktion.

Oljedimma bidrar till en sämre arbetsmiljö och hälsorisker

Framför allt kan oljedimma orsaka enkelt igenkännbara problem i luftvägarna som hosta, rosslande och andfåddhet. Hög exponering och frekvens kan också orsaka allergiska reaktioner och hudproblem. Det är naturligtvis mycket obehagliga effekter som kan leda till yrkesrelaterade sjukdomar. Allmänna obehagskänslor är ofta det första tecknet på att miljön är skadlig för hälsan. Ett effektivt oljedimfilter undanröjer de här hälsoriskerna.

Förutom att sämre arbetsmiljö direkt påverkar maskinoperatörernas hälsa och stör produktionen, lägger sig oljedimma också överallt i lokalen och orsakar farligt hala golv och arbetsytor. Obehaglig lukt och dålig sikt är två andra oönskade effekter. Risken är överhängande för att städning inte räcker för att motverka de här grundläggande miljöproblemen.

Filter som renar luften i verkstaden

Men vi skall nu vända på resonemanget och lämna ett dåligt scenario. Med relativt enkla metoder och investeringar i produkter inom ventilation, utsug och filter, kan man skapa en ren och fin arbetsmiljö som följer arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Absolent har sedan starten 1993 tillverkat filter för just detta ändamål. Idag är Absolent ett världsledande företag inom utrustningar för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner som CNC-maskiner, slipmaskiner, svetsning, pressgjutmaskiner mm. Koncernen med cirka 80 anställda har sitt huvudkontor i Lidköping och egna säljbolag i Tyskland, USA, Frankrike och Kina. Det finns även ett nära samarbete med ett femtiotal distributörer världen över. Absolent ingår i Absolent Group AB som idag består av tre huvudsakliga varumärken, Absolent, Bristol och Filtermist.

– Vår specialitet på Absolent är att rena förorenad industriluft direkt vid maskinen. Med tjugofem år i branschen genomsyras vår organisation av kvalitet och gedigen kunskap.
– Hjärtat i vårt varumärke är våra filter som vi tillverkar här i Lidköping.
– Föroreningen som genereras från processer som svarvning, slipning och fleroperationsmaskiner kan variera kraftigt. Vi har sett allt från oljedimma som uppkommer vid t. ex lättare svarvarbeten med emulsion till kraftig oljerök vid tuffare slipbearbetning med rak olja.

Föroreningsgraden av oljedimma och oljerök beror inte på om du använder rak olja eller emulsion. Det beror snarare på storleken och koncentrationen av partiklar. Ju högre spindelvarvtalet och kylvätsketrycket är desto mindre och desto fler blir partiklarna. Storleken på maskinen spelar ingen roll, en liten kan producera mycket dimma och en stor kan producera lite. En vanlig missuppfattning är att oljedimma bara är oljedimma, men det är detsamma som att likställa ett lätt duggregn med en åskskur. Det är därför viktigt att rätt filter installeras till kundens applikation, ett filter som vi kan specialanpassa efter kundens behov, säger Annika Sedwall, Global Commercial Director.

Skärvätskor ute i industrin är ett arbetsmiljöproblem om inte det hanteras rätt. Mycket görs för att komma tillrätta med problemen, men inte tillräckligt. Produkterna finns, kompetensen finns men fortfarande kan man göra mer med sin arbetsmiljö ute på verkstadsgolven. Många verkstadsföretag arbetar aktivt och investerar i produkter och teknik, fler än någonsin tidigare men det kan bli ännu bättre

Fördelarna med Absolents filterlösningar

Absolents filter renar processluften direkt där den uppstår med 99,97% vid partikelstorlek 0,3 µm. Typiska källor är bearbetningsmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft. Filterenheten kopplas till maskinen och suger ut den oljeförorenade luften, avskiljer olja/emulsion som sedan effektivt kan tas om hand och ibland även återanvändas i produktionen. Även den renade luften kan oftast återföras till lokalen, något som både sparar energi och miljö. Många av Absolents filterkassetter är tvättbara, vilket ger god totalekonomi. Ej tvättbara filter kan plockas isär och återvinnas. Filterkassetterna har normalt sett en garanterad livslängd på 1 år eller 8 760 driftstimmar innan de behöver bytas.

– Vore oljan eller vätskan helt ren hade våra filter haft en otroligt lång livslängd, men det finns alltid en liten mängd metallpartiklar som följer med och som till slut gör att filtren måste bytas, säger Magnus Dalemo, Forsknings- och utvecklingsingenjör.

Tekniken bakom Absolentfiltren är en svensk uppfinning som utvecklades av företagets tidigare delägare. Förenklat handlar det om att man använder flera filterkassetter för att steg för steg avskilja olika stora oljepartiklar. Ett HEPA-filter, tar hand om de allra minsta oljepartiklarna och garanterar att avskiljningsgraden alltid är minst 99,97%.

Föroreningarna har ändrats med åren

– Vi vet att processluft förorenad av oljedimma eller damm smutsar ner och gör luften ohälsosam att andas. Den innehåller också skadliga substanser som påverkar arbetsklimatet men även miljön utanför verkstaden.

– Om du kör dina CNC-maskiner med lagom hastighet och spoltryck så kommer de att generera partiklar i form av oljedimma som sprids i fabriken. När jag började på Absolent för 18 år sedan var det alltid en diskussion om man körde med rak olja eller emulsion
i maskinen och det bestämde vilken typ av filterenhet som det skulle vara, säger Annika Sedwall och fortsätter;

– Tänk på hur luften såg ut kring maskinerna förr i tiden. Verkstadsarbetarna var ibland sotiga i ansiktet och oljedimman syntes tydligt. Men det var förmodligen ganska stora partiklar som ofta fastnade i kroppens eget filter (flimmerhår i näsan). Idag ser vi inte föroreningarna och det beror på att partiklarna många gånger är extremt små. Det här ställer högre krav på filterutrustningen som måste klara av att ta hand om stora mängder oljedimma med massor av små partiklar. Partiklar där människans eget filter är helt chanslöst.

– De små partiklarna är farliga på flera sätt. Generellt kan man säga att ju mindre de är, desto djupare ner i människokroppen går de. Dessutom kan de sväva runt i lokalen mycket länge. Tack vare att de är så små och så många krävs det också mycket speciella filterenheter, något som vi har specialiserat oss på, säger Magnus Dalemo.

Så vi tar ett exempel från produktionen och en modern CNC-maskin som det finns tusentals av på svenska verkstäder. Om man då inte har ett filter av god kvalitet monterat på maskinen så får operatören en oljedimma över sig när hen öppnar dörren till maskinen. Har man ett bra luftfilter så skapas istället ett undertryck i maskinen och istället för ett läckage så sugs oljedimman upp av filtret och operatören slipper att andas in partiklarna. Detta ger också en bättre luft rent allmänt i hela verkstadslokalen.

Stora framgångar för Absolent

Absolents processluftrenande industrifilter går lysande även på exportmarknaden. Filtrens låga livscykelkostnad och höga problemfrihet ligger bakom framgångarna

– Vi ser att efterfrågan hela tiden ökar efter våra produkter. Vi är fast beslutna att Absolent ska fortsätta sin kraftiga tillväxt. Det känns oerhört motiverande då vi vet att för varje filter vi levererar gör vi världen och människors arbetsmiljö renare. Det känns verkligen
i hjärtat, säger Annika Sedwall.

Anpassat för Industri 4.0

Våren 2016 fick marknaden se ett intressant resultat av Absolents satsning på utveckling av sina produkter. Då lanserades filterenheten A•10 som är ett kombinerat oljedim- och oljerökfilter. Filtret passar både för montering på mindre verktygsmaskiner och även för placering på golv, i tak och på väggar för att rena luften vid olika tillverkningsprocesser. I och med lanseringen lades första pusselbiten i den serie av filterenheter som idag kallas A•line. I början av 2017 fick A•10 och A•line-serien ett tillskott i form av den lite mindre filterenheten A•5 (luftflöde = 500 kubikmeter/timme) som har utvecklats speciellt för den nya typ av höghastighetsbearbetning som blir allt vanligare inom många industrier.

I både A•10 och A•5 finns högeffektiva fläktar och filterkassetter. Det har också gjort det möjligt för Absolent att komplettera mycket effektiv luftrening med smart styrning och energibesparande funktioner. De energieffektiva EC-fläktarna anpassar hastigheten för att justera luftflödet när dörren på maskinen öppnas. På så sätt behålls den förorenade luften inne i maskinen och operatören skyddas. När dörren till maskinen sedan stängs minskar fläkten åter hastigheten helt automatiskt. Absolent har gett funktionen namnet EcoDrive.

– Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda EcoDrive som funktion då intresset för att spara energi växer sig allt starkare hos många kunder. Många är också intresserade av smart styrning och här heter vår lösning A•Control som är en handhållen elektronisk kontrollenhet med 7 tums färgskärm. A•Control är ett helt nytt sätt att övervaka och kontrollera filterenheter. Den gör det enkelt att styra filterenhetens aktivitetsnivå. Operatören kan kontrollera fläkthastigheten, läsa av driftstimmar och ställa in olika värden, allt med några enkla knapptryckningar, berättar Annika Sedwall.

Ett av företagen som vi skriver om i detta nummer är Karlskoga Automatsvarvning. Här finns Absolent-produkter och här visar produktionstekniker Henrik Karlsson A•smoke som är ett oljerökfilter. – Kör du dina CNC-maskiner med hög hastighet och med ett högt kylvätsketryck kommer maskinerna skapa något som vi kallar oljerök. Den består av massor av små partiklar. Partiklarna tränger in överallt. För att slippa besvär har man installerat ett oljerökfilter som garanterar ren luft och som tar bort 99,97 % av alla oljedimpartiklar, säger Magnus Dalemo, Forsknings- och utvecklingsingenjör på Absolent AB.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here