Produktionstekniker David Ternström, projektledare Charles Wallin och produktionstekniker Erland Andreasson.

NKC Manufacturing Sweden AB i Göteborg är ett svenskt industriföretag med japanska ägare. Verksamheten består av legotillverkning, huvudsakligen av plåt-, stål- och formsprutningsprodukter. Man pressar, laserskär, fräser, ytbehandlar och formsprutar en mängd variationer av komponenter, i sin verkstad som har en produktionsyta av 10 000 kvm, produkter som sedan levereras till världsledande industriföretag.

I dag har företaget cirka 100 anställda. Fabriken har funnits sedan 1968. Den var då en del av SKF Sverige och tillverkade enbart komponenter till lagerindustrin. Den 1 april 2011 blev verksamheten uppköpt av familjeföretaget NKC, Nakanishi Metal Works, med säte i Osaka, Japan. Efter uppköpet har NKC i Göteborg arbetat med att gå från att vara en tillverkande fabrik inom en koncern, till att bli ett fristående svenskt företag.

– Vi är kunskapsbärare med lång erfarenhet och specialistkunskaper inom vårt område, säger Charles Wallin. – Inom produktionsteknik på NKC arbetar vi med ständiga processförbättringar framför allt inom vår tillverkning av pressade plåthållare till sfäriska radialrullager och medverkar vid framtagning av nya produkter och processer.

Som uppvuxen i Göteborg är det lätt för mig att navigera till det stora fabriksområdet i Gamlestaden i östra Göteborg intill Säveån. Området runt fabriken är inhägnat och kräver en passerkontroll.

Jag är inbjuden under strikta Corona regler och är man frisk, håller avstånd så går det mycket bra att göra sitt jobb som skribent.

I detta reportage handlar det om två olika maskinleveranser till NKC som vi skall uppmärksamma.

AUTOMATISERING AV 250-TONS PRESSLINA,

… handlar om retrofitting av en ARBOGA 225 tons press med ny linje för coilmatning från TOMAC.

NKC ökar kapaciteten med Chin Fong transferpress

… en installation av en helt ny pelarpress av fabrikatet Chin Fong SC1-260 ton med automatisering.

För en framgångsrik underleverantör som NKC Manufactoring är det ett måste att varje dag arbeta med förbättringar och ha en passion för sina tillverkningsprocesser. Prispress och höga kvalitetskrav hör till vardagen och det innebär att företagsledning och medarbetare måste ha en tydlig vilja att utvecklas tillsammans, kombinera erfarenheter med nya tankar och idéer.

Maskinleverantören Olsons Maskinservice och samarbetet med NKC i Göteborg.

Så idag när verksamheten utvecklas och att det under de senaste åren legat ett stort fokus på automatisering av de olika tillverkningsprocesserna så handlar det om att titta på olika lösningar för att få en rimlig ekonomi i sina maskinsystem.

Och i det ena fallet handlar det om att se över sina maskinsystem och i vissa fall byta ut äldre maskiner och säkra sin produktion. Och i andra fall att investera i helt nya maskiner. Det visar sig när vi går runt på fabriksgolvet att det finns ett flertal pressar i produktionen där Olsons Maskinservice har installerat och integrerat maskinlösningar så relationen mellan de båda företagen sträcker sig långt tillbaka i tiden än de maskininvesteringar som vi tar upp i detta reportage.

Som ett led i detta samarbete vill vi lyfta fram att man sedan 3 år tillbaka har en Chin Fong 4-pelarpress modell SC1-260 som är utrustad med transfermatare från Olsons, i hjärtat av produktionen.

Chin Fongs SC1-260 är en mycket stabil 4-pelarpress med enkel vevstake. Pressen har utrustats med Olsons Maskinservices styrsystem för automatpressar, FLEXI 5 Prog, med operatörsinterface på arm vid operatörsplatsen. I leveransen ingår även en specialanpassad transfer för in- och utmatning av detaljer i pressen.

Press, modell SC1-260, är en stabil excenterpress med enkel vevstake, som förutom automationslösningen, utrustats med komplett system för verktygsväxling med spännelement, rullister och verktygsarmar, hydrauliskt överlastskydd och presskraftsmätning. FLEXI III-V, för automatpressar med förskyddade verktyg.

Det övergripande styrsystemet är Olsons Maskinservices egna styrsystem FLEXI som är totallösningen för många pressverkstäder.

 Vi ber Patrik Olson på Olsons Maskinservice från Vingåker att presentera företaget och hur man positionerar sig på marknaden.

– Olsons är ett familjeföretag som sedan starten 1974 varit verksamhet inom maskinförsäljning, ombyggnad, service och reparationer av pressar och presslinjer.

– Genom åren har vi byggt upp ett produktprogram av pressar, automation och tillbehör till pressar. Att som leverantör av maskiner få bygga sin verksamhet på en erfaren och väl fungerande serviceorganisation är få förunnat och ett av våra tyngsta argument vid försäljning av nya maskiner och tillbehör.

– Idag är vi 25 medarbetare och finns närvarande på 10 fasta servicestationer från Kristianstad i söder till Mora i norr.

– Vår konkurrenskraft är vår erfarenhet och kunskap om pressar. Inte bara inom service, reparationer och ombyggnader utan även kunskap att sälja rätt utrustning, utföra riskbedömningar, installationer, utbildningar och, som sagts, erbjuda marknadens starkaste eftermarknad för de maskiner vi levererar.

– Våra utbildningar, kurser och konsulttjänster har som mål att förbättra säkerheten och produktiviteten i alla typer av automatpressar, manuella pressar och kompletta pressanläggningar.

– Målgruppen är all personal som arbetar i eller omkring pressar såsom operatörer, ställare och verktygskonstruktörer men även ett vidare grepp om företagets rutiner och flöden i det som påverkar pressarnas produktivitet, säger Patrik Olson

Åter till pressanläggningarna och det senaste samarbetet mellan Olsons och NKC i Göteborg.

Här startar tillverkningskedjan med nyckelprodukten som är lagerringar för kul- och rullager i en mängd olika dimensioner. Ämnet till dessa ringar stansas från coil i en 250-tons presslinje. Uppdraget från NKC till Olsons var att öka produktiviteten i presslinjen med fokus på kortare ställtider, förbättrad kvalitet och ergonomi i arbete i och omkring linjen.

Då pressens kapacitet är tillräcklig med avseende på presskraft, verktygsrummets dimension samt pressens slaghastighet beslöts att pressen skulle behållas, men att den behövde en genomgripande mekanisk renovering och en uppgradering med nytt styrsystem.

Vidare behövde bandanläggningen moderniseras med fokus på reducering av ställtiderna. Arbetet med renovering, uppgradering av styrsystem samt installation av ny TOMAC bandanläggning utfördes under sommarmånaden för att minimera stopptiden för produktionen.

Styrsystemet FLEXI Pressline sammanför pressens och matarens parametrar som recept hanteras för respektive verktyg och ger operatören en central operatörspanel för hela linjen.

Den kraftfulla bandanläggningen från TOMAC har en kapacitet i materialdimension på 6 mm plåttjocklek och 400 mm brett och hanterar coil upp till 5 ton. Den består av ett s.k. mätande/matande riktverk (med möjlighet till automatisk inställning av parametrar) som tillsammans med haspeln är monterad på en gemensam bottenplatta. Maskinens kompakthet spar utrymme och underlättar laddningen av ny bandände in i pressen.

I åtagandet ingick även CE-märkning av komplett anläggning och installation av skyddslösning runt anläggningen.

Patrik betonar hur viktigt det är att svensk industri tänker långsiktigt och ser till att man alltid har en maskinpark som är modern och med senaste teknikutveckling. 

– NKC är ett lysande exempel på företag där man från ledningen tidigt fokuserat på att förbättra utnyttjandegraden i sina pressar och därmed öka produktivitet och konkurrenskraft.

David Ternström visar plåtrondell som skall stansas. I bakgrunden ser vi det nya matarverket från TOMAC sålt och installerat av Olsons Maskinservice AB.
På NKC handlar det mycket om tillverkning av pressade och stansade produkter till främst SKF.
Pressen har utrustats med Olsons Maskinservices styrsystem för automatpressar, Flexi 5 Prog, med operatörsinterface på arm vid operatörsplatsen.

Att öka produktiviteten i en presslinje handlar om tre områden;
– Öka produktionstakten (slag/min) som ofta handlar om utbildning av operatörer.

Med kunskap om presslinjens interna kommunikation med matningsvinklar, kontrollsignaler och säkerhetssystem vågar man lita på maskinen och då även maximera produktionshastigheten.

– Reducera ställtider, där man som NKC standardiserar sina produktionsprocesser och i detta bygger bort onödiga moment. Det kan handla om pressens slaglängd, verktygspositionering och fastspänning samt materialflöden där logistiken för detaljer och skrot måste synkroniseras för aktuella verktyg.

– Eliminera oplanerade stopp genom ett förebyggande underhåll värd namnet som upptäcker problem i tid så den kan åtgärdas under planerade servicestopp, avslutar Patrik Olson.

– Vårt samarbete med Olsons går många år tillbaka och bygger givetvis på deras breda kompetens men också närheten till deras support och service, det uppskattar vi mycket, närheten till Vingåker där Olsons Maskinservice huserar. – Och jag vill nämna att vi alltid tar in arbetsmiljön i varje maskinsystem. Det betyder bl.a att vi bygger in våra pressar i bullerburar för att få ner oljud och minska presslagens påverkan på operatörerna till det minimala. Det är dyrt att bygga in i våra maskinsystem men värt alla pengar, helt klart.

Produktionstekniker Erland Andreasson framför Chin Fongs modell SC1-260 som är en mycket stabil 4-pelarpress med enkel vevstake. Pressen är utrustad med Olsons Maskinservices styrsystem för automatpressar, Flexi 5 Prog. I leveransen ingår även en specialanpassad transfer för in- och utmatning av detaljer i pressen.
Pressen är utrustad med automationslösning för hantering av detaljer från inkommande transportband, genom press och vidare på utgående transportbana. På fotot ser vi en av de produkter som man tillverkar till sin kund SKF.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here