Agendan för den internationella pressträffen ”Open Days 2019” handlade mycket om tillväxt genom nya verktygslösningar inom skärande bearbetning för produktivitetsökningar och att bredda erbjudandet av fler fabrikat och verktygstillverkare samt såklart, digitala- och mekatroniska lösningar i enlighet med Industri 4.0.

På plats i Tyskland och Österrike var 60 journalister från 12 länder församlade och Tidningen Maskinoperatören var enda representant på plats från den svenska fackpressen.

Den stora nyheten var givetvis sammanslagningen av företagen CERATIZIT, KOMET, WNT och KLENK under ett gemensamt paraply – CERATIZIT Group, Team Cutting Tools. Detta blir en mycket intressant sammanslagning med ett stort antal välkända varumärken för den breda verkstadsindustrin.

Vi börjar vår rapport med att backa tillbaka 1,5 år i tiden till hösten 2017, då KOMET Group förvärvades av CERATIZIT Group. Uppköpet innebar att de två skandinaviska organisationerna, CERATIZIT Scandinavia och KOMET Scandinavia gick samman. Den skandinaviska organisationen har därmed växt till dubbelt så många anställda och med kompetensvarumärken som CUTTING SOLUTIONS By CERATIZIT, WNT, KOMET och KLENK, kan man idag erbjuda ett komplett utbud av verktyg för metallbearbetningsindustrin med närmare 100 000 standardartiklar i leverantörens kataloger.

Vi förklarar affären lite närmare;
Här öppnas för helt nya möjligheter både för företagens kunder och anställda. Bland annat så kommer KOMET att spela en viktig roll för CERATIZIT Groups skärverktygsstrategi. Nu kommer kunderna att ha en ännu starkare partner på alla områden inom skärverktygsteknik, från svarvning och fräsning till komplett bearbetning av hål. ”Synergieffekterna när det gäller teknisk expertis inom substratutveckling, sintringsteknik, skärverktygsteknik och beläggning är stora och utgör ett betydande mervärde för tillverkningsindustrin.

Alla varumärken blir starkare när man nu får en gemensam plattform och en viktig hubb för produktion, innovation och främjande av digitaliseringen. Digitaliseringens växande betydelse är en nyckelfråga inför framtiden för både CERATIZIT och KOMET. KOMET har skaffat sig ett utmärkt läge på det här området med sina ”digitala produktivitetslösningar” och kommer att spela en viktig roll inom CERATIZIT Group när det gäller att utveckla innovativa produkter på Industri 4.0 området. Organisationen i Skandinavien kommer att med större precision än tidigare att kunna förse kunderna med exakt de verktyg de behöver för att öka sin produktivitet. Man blir en specialist som erbjuder ett fullständigt utbud av olika lösningar enligt ett uttalande från företagsledningen.

Europeisk press samlade före besök på fabriken (KOMET) i Stuttgart.
Stort intresse kring tillverkningen av PCD verktyg från KOMET.
Stort intresse kring tillverkningen av PCD verktyg från KOMET.
Välkommen till CERATIZIT Reutte och på agendan stod besök på fabriken och flera intressanta demon och föredrag.
Välkommen till CERATIZIT Reutte och på agendan stod besök på fabriken och flera intressanta demon och föredrag.
Verktyg och energi var två nyckelord för dagarna med CERATIZIT.

CERATIZIT och KOMET blir tillsammans en av de 4 ledande globala aktörerna på den internationella marknaden för skärande verktyg. Företagens mer än 9 000 anställda vid 34 produktionsanläggningar runt om i världen kommer att tillverka produkter nära kunderna. Produktportföljen är
i vissa stycken banbrytande och omfattar alla viktiga tekniker för skärande bearbetning. Förvärvet är ett led i implementeringen av CERATIZIT Groups framgångsrika tillväxtstrategi, som har gjort det möjligt för företaget att fördubbla försäljningen under de senaste tio åren samtidigt som man stärkt sin position på kärnmarknaderna. De positiva synergier som genereras av de båda företagens kompletterande produkt- och kundportföljer skapar nya tillväxtmöjligheter på medellång sikt. 

CERATIZIT står och har alltid stått för passion och pionjäranda inom metallpulver i drygt 95 år och företaget är även en pionjär när det gäller att utveckla produkter i mycket hårda material för skärverktyg och slitageskydd. Som ledande inom materialteknik investerar man kontinuerligt i forskning och utveckling och har drygt 600 patent.

CERATIZIT bemästrar hela produktionsprocessen, från beredning och blandning av pulvret, formning och pressning, sintring, efterbehandling till utleverans och återvinning. Dessutom erbjuder man ombeläggning, slipning, specialanpassade verktyg, teknisk support och verktygsakademi.

Innovativa pulverlösningar från CERATIZIT används inom verkstadsindustrin och vid verktygskonstruktion samt inom många andra branscher, däribland fordons-, flyg-, olje- och medicinsektorerna. Internationellt verksamma CERATIZIT, omfattar med sitt nystartade metallbearbetningsteam i huvudsak kompetensvarumärkena WNT och Cutting Solutions by CERATIZIT, KLENK och nu även hela KOMET verktygssortiment.

För att säkra hela råmaterialkedjan förvärvade CERATIZIT Group 50% av aktierna i Stadler Metalle GmbH & co KG tidigare i år. Det toppmoderna tyska bolaget Stadler är specialister inom återvinning av använt råmaterial, framförallt karbid. Ägandeskapet möjliggör för CERATIZIT att kunna fokusera ännu mer på återvinning av använda verktyg. Vilket ligger till grund för företagets strategi; att erbjuda en hållbar och ansvarsfull produktion.

Vi kommer under de följande sidorna av reportaget att prata med ett par av nyckelpersoner i den nya organisationen, informera om additiv tillverkning, det digitala processövervakningssystemet ToolScope, verktygslösningar för Aerospace som av tradition är ett av flera viktiga industrisegment och avsluta med ett stort fokus på nya svarvningsteknologier som CERATIZIT premiärvisade, för första gången inför internationell press.

One-Stop-Shop är målbilden för nya CERATIZIT Group

Delägare i CERATIZIT Group, Thierry Wolter, ser med uppköpet av tyska KOMET, samt med flera andra uppköp och övertagelser de senaste åren att företagskoncernen är på god väg att skapa en One-Stop-Shop för skärande verktyg. Och det långsiktiga målet är att bli nummer 3 i världen bland producenter.

Den ambitiösa europeiska verktygskoncernen med skärande verktyg i fokus, CERATIZIT Group, har genom uppköp och organisk tillväxt har i lugn och ro arbetat sig upp i superligan över världens större tillverkare av verktyg för skärande bearbetning.

Med köpet av KOMET som blev helt klart i slutet på 2019, tog företagsgruppen nästa steg i sin utveckling och kunde nu titulera sig nummer fyra i världen när det gäller tillverkning av verktyg för den skärande metallbeabetningen.

Vid det internationella presseventet presenterades en vision för de kommande fem till tio åren. I anknytning till eventet fick den danska tidningen Teknovation möjlighet att intervjua delägare och styrelseledamot för CERATIZIT Group Thierry Wolter, som gärna uttalar sig när det gäller att kommunicera ut koncernens framtidsplaner för media.

Med en omsättning som med nuvarande grupp av företag så taktar man mot nio miljarder kronor globalt för 2019, det är en bit kvar för att nå tredjeplatsen i världen och det blir svårt, mycket svårt och kräver mycket arbete över lång sikt, så är Thierry Wolters mycket hoppfull.

Första steget är nu att skap full integration mellan CERATIZIT och främst det senaste förvärvet av KOMET och dess olika företagskulturer. Från att ha varit konkurrenter är man nu kollegor. Koncernen har redan kommit en bit på vägen och lanserar nu  CERATIZIT Group som är det sammanhållande namnet där det genomgående varumärket delas upp i fyra fabrikat i form av, Cutting Solutions of CERATIZIT’, KOMET, WNT og KLENK men alla med en egen självständighet . De fyra fabrikaten är numera inplementerade i olika fristående produktportföljer som även inkluderar Günther Wirth, PROMAX Tools, Klenk, Cobra Carbide India, Becker Diamantwerkzeuge och Best Carbide Cutting Tools.

– Vi är nu en stor spelare i branschen och erbjuder kompletta lösningar med en mycket stark produktpalett av innovativa verktyg som nu ligger i pipline för att lanseras i höst på EMO mässan i Hannover. Våra verktygslösningar skall på allvar göra oss till One Stop Shop,” säger Thierry Wolters och tillägger;
– Vi vill tänka nytt inom den skärande bearbetningen.

Under AMB 2018 mässan i Stuttgart lancerade CERATICIT ett nytt koncept för svarvning, High Dynamic Turning med FreeTurn skär, där man sedan flera år tillbaka legat med ett outnyttjat patent i företagets ägo. Och som nu är färdigutvecklat och redo att presenteras för industrin.

Thierry Wolter menar att det nya sättet att svarva är något av en Game Changer, och han betecknar FreeTurn som den största förändringen inom svarvning som världen skådat på hundra år.

Thierry Wolter
Thierry Wolter

Dock kräver innovationen och den nya bearbetningstekniken multifunktionsmaskiner, specialll mjukvara och styrsystem.

– Vi har fått en bra respons från maskintillverkare och mjukvara utvecklare för vår teknologi och startat samarbete med flera, vi klarar inte detta ensamma utan måpste ha duktiga samarbetspartners, säger Thierry Wolters.

Uppgraderad logistik

Pressträffen hos CERATIZIT omfattande även ett besök på det europeiska logostikcentret i Kempten där man är en hubb för alla beställningar av standardverktyg för den europeiska marknaden. Idag har man en leveranssäkerhet som ofta ligger på 98-99 %. Beställer man innan kl 19 på kvällen så har man sin leverans av verktyg nästa dag. Just nu när vi är på besök kommer man under dagen att ha plockat 1 000 beställningsrader vilket är mycket imponernade. Nu förmedlade man ut att man bygger ett helt nytt logistikcenter i Kempten som skall stå färdigt för inflyttning 2021.

– Vi har redan ett logistikcenter av högsta klass men nu skall vi bli ännu bättre och expandera för att ytterliggare höja vår servicenivå ut till kund, avslutar, Thierry Wolter.

Det digitala processövervakningssystemet ToolScope

Med ToolScope erbjuder CERATIZIT ett assistanssystem för skärande bearbetning som möjliggör en objektiv och transparent analys av produktionsprocessen. Med hjälp av olika applikationer kan den användas för att övervaka, reglera, optimera och dokumentera. Den skyddar verktyg och maskiner, förebygger skador och ökar produktionen. Tack vare en förbättrad processäkerhet kan systemet bidra till att avsevärt öka den totala produktiviteten för användaren.

– Genom att utnyttja den senaste teknologin får fler och fler verkstäder en kostnadseffektiv tillverkning där datoriserade verktygsskåp ger oss rätt verktyg, vid rätt tillfälle, till rätt kostnad, Inget svinn och ingen onödig tidsåtgång, helt enkelt operatörens bästa vän säger Thomas Harder.

Hur ToolScope fungerar: den fångar processkrafter (vridmoment) främst via den aktuella förbrukningen. Dessa data förbereds sedan med algoritmer och statistisk processtyrning. Därefter visas den i realtid på ett diagram med tid och krafter. På grundval av de faktiska signalerna fastställs tröskelvärden, vars överskridande leder till olika reaktioner. Genom att använda denna långtidsdata, kan förslitning av verktyg/maskiner bestämmas och matningshastigheten anpassas i enlighet med detta.

ToolScope består alltid av olika hårdvaru-, mjukvaru-och service-komponenter, vars exakta kombination specifikt anpassas efter varje kund eller maskin. Huvudelementet är en dator (IPC) med analysprogram (appar). Detta kompletteras av en visualisering via skärmen på maskinstyrningsenheten (HMI) eller alternativt via ytterligare pekskärmar. En kollisionsövervakningsenhet med sensorer finns som tillval.

Efter installationen kan CERATIZIT erbjuda support för nya komponenter och processer, vilket bidrar till en övergripande processoptimering. Det är där erfarenheten som verktygstillverkare och kompetensen inom produktionsprocesserna är avgörande och gör ToolScope till en effektiv industri 4.0 lösning. ToolScope är mycket lämpligt för stora serier, värdefulla artiklar och komplexa detaljer med långa cykeltider.

Attraktiva fördelar enligt Thomas Harder VD Ceratizit Skandinavia-

– Kostnaden för individuella processteg och hela processen reduceras tack vare optimeringen. Detta resulterar i en produktivitetsökning per komponent och process.
Kasserade komponenter reduceras eftersom fel och brister upptäcks tidigt.
Verktygskostnaderna reduceras eftersom den faktiska verktygsförslitningen övervakas och den maximala verktygslivslängden kan utnyttjas.

Allvarliga kollisionsskador och efterföljande reparationskostnader samt maskinstilastående undviks. Det förebyggande underhållet via videoövervakning sparar underhållskostnader och förbättrar kontrollen över planeringen.

– Och att lära sig optimala processvariabler gör att intervallen kan kortas. Vid behov kan användaren få stöd/hjälp under hela tillverkningsprocessen, säger Thomas Harder.

Additiva metoder erbjuder helt nya lösningar för tillverkning av PCB planfräsar och borrkronor

CERATIZIT Group har redan uppnått stora framgångar genom att använda en additiv produktionsmetod för lasersvetsning, vilket möjliggör för en helt ny verktygsdesign. Jämfört med konventionellt producerade PCD planfräsar, som är utrustade med antingen lödda PCD skäreggar eller justerbara kassetter är den nya additivt producerade KOMET PCD fräsen nästan dubbelt så produktiv.

Detta beror på att den nya processen möjliggör för betydligt fler skäreggar än vad som tidigare var möjligt på ett verktyg med samma diameter. Dessutom kan kylvattenkanalen fritt utformas för att optimalt styra skärvätskeflödet till skärpunkten. En större axelvinkel är också möjligt, vilket bidrar till att ytterligare öka funktionaliteten: snittet är mjukare och tystare och arbetsstycket har knappt några grader.

De additivt producerade planfräsarna finns nu i olika standardversioner med en PCD skärbärare som utbytbart element (lasersvetsade eller skruvade, beroende på verktygsdiametern), sompush-Fit och som Monoblock fräs. Förutom HPC-versionen med ett maximalt antal skäreggar finns även Performance- och ECO-versionerna (med normal- eller glestandad), för att kunna svara optimalt på komponenternas och maskinens behov.

Komponentbaserade lösningar och specialverktyg

Additiv produktionsmetod öppnar också upp för nya tillvägagångssätt för specialverktygslösningar. Till exempel har KOMET lyckats utveckla ett borrverktyg som ger en spånfri komponent vid produktion av genomgående hål i hålrum och kammare. Verktyget som konstruerats för uppborrning har speciella spånkontrollskär monterade i spånkanalen som inte kan tillverkas konventionellt. Den speciella utformningen av spån- och kylvattenkanalen med bakspolning kan endast framställas med hjälp av additiv teknik genom 3D-printad laserteknik.

KOMET visade upp tillverkningen av sina nya supereffektiva PCD-fräsar. Genom att anamma 3D-printtekniken i tillverkningsprocessen av PCD-fräsarna ges en matningshastighet som är 100% högre än tidigare, enligt KOMETs talespersoner. Den tyska verktygstillverkaren har också tagit fram ett stort utbud av skär för PCD och CBNverktyg med mycket intressant prestanda prestanda.

Kompromisslös svarvning med fullständig frihet

Med högdynamisk svarvning tillsammans med FreeTurn har CERATIZIT förändrat den traditionella svarvprocessen. Högdynamisk svarvning (High Dynamic Turning), eller HDT från CERATIZIT har vänt konventionella svarvningsmetoder helt upp och ner. Denna nya svarvteknik i kombination med det dynamiska FreeTurn-verktyget innebär att det i framtiden kommer vara möjligt att utföra alla traditionella svarvoperationer, såsom grovbearbetning, efterbehandling, kontursvarvning, plansvarvning och längsgående svarvning med bara ett verktyg. HDT är därför en helt kompromisslös metod för svarvning.

I 100 år har nya skärmaterial, nya spånbrytare och nya verktygssystem uppfunnits för att optimera svarvning. Dock har den grundläggande svarvningsprocessen förblivit oförändrad. Än idag skapas en kontur med ett vändbart skär i fast vinkel mot arbetsstycket. Detta har inte förändrats ens med kontrollerbara axlar i moderna multitasking maskiner vars främsta syfte är: att tillverka en så fullständig komponent som möjligt med en och samma maskin. CERATIZIT har utnyttjat systematikerna i dessa maskiner och utvecklat systemet för högdynamisk svarvning. Den enkla idén bakom HDT: ställvinkeln och skärpunkten är variabel i motsats till konventionell svarvning.

Använd frässpindeln för 360° frihet

I stället för den klassiska, statiska positionen för skäret i hållaren används nu frässpindeln för att producera motsvarande vinkel på arbetsstycket. Användningen av spindeln, i kombination med den slimmade och axiella verktygsdesignen hos FreeTurn skapar en frihet på 360°, vilket ger en mycket intressant flexibilitet. Genom att rotera runt sin egen verktygsaxel kan skäreggsbytet göras utan att störa skärprocessen. Dessutom kan ställvinkeln fritt varieras när som helst och är möjlig att ändra även under skärprocessen. Detta möjliggör inte bara för flexibel bearbetning av nästan varje kontur i arbetsstycket, utan ger också optimal spånbrytning, högre matningshastigheter och en ökad verktygslivslängd. Beroende på maskinens kapacitet kan tekniken användas funktionellt inom alla svarvoperationer. Det som tidigare verkade ouppnåeligt är nu möjligt genom HDT. Till exempel är svarvning uppifrån och underifrån nu möjligt. Beroende på bearbetningsområdet och arbetsstyckets storlek kan denna frihet vara ett viktigt kriterium.

FreeTurn-skär med fler än två variabla funktioner

I framtiden kommer de statiska svarvverktygen att bytas ut mot dynamiska. En sådan dynamisk verktygslösning är FreeTurn från CERATIZIT. Det utmärkande kännetecknet för FreeTurn är dess enkla struktur. Verktygshållaren, tillsammans med dess smala skaft och det axiella konceptet som optimerar skärriktningen, skapar en stabil enhet. Framtill finns ett fler-sidigt skär, som enkelt skruvas på plats. Tricket är FreeTurn-skäret som kan bestå av flera skäreggar med olika egenskaper. Detta möjliggör för olika vinkelpunkter, hörnradier eller spånbrytare – även olika beläggningar och skärmaterial är möjligt. Verktyget kan därför anpassas till de bearbetningskrav som ställs. Detta leder i sin tur till betydande besparingar av både tid och pengar eftersom verktygsbyten undviks. En enastående funktion är möjligheten att göra komponenter med mycket komplexa konturer, utan någon begränsning, med endast ett verktyg. Flexibiliteten säkerställer att komplexa komponenter snabbt och effektivt kan anpassas till den nya bearbetningssituationen.

Svarvningens framtid är här

Med högdynamisk svarvning och FreeTurn från CERATIZIT har en ny era tagit sin början. När det gäller effektivitet, överträffar HDT den konventionella svarvningsprocessen många gånger om och CERATIZIT är övertygade om att den kommer att ersätta den klassiska processen inom en snar framtid. Den nya svarvtekniken kommer att öppna ytterligare möjligheter i framtiden för att göra svarvprocesserna snabbare och mer precisa. Framtiden för svarvning har just börjat genom HDT, och CERATIZITs ingenjörer ser fram emot att göra denna resa tillsammans med sina kunder.

Källa: CERATIZIT Skandinavia.

Den nya svarvtekniken kombinerat med de dynamiska FreeTurn-verktygen innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att utföra alla traditionella svarvoperationer såsom grovbearbetning, finbearbetning, kontursvarvning, plansvarvning och längsgående svarvning med bara ett verktyg.

CircularLine pinnfräsar för trokoidal fräsapplikation

Idag är processoptimering, med snabbare bearbetningstid och verktygslivslängd, för skärande verktyg ett nyckelord för de flesta produktionsföretag när det gäller ökad lönsamhet. Intelligenta skärstrategier, som den trochoidala bearbetningsmetoden, kan erbjuda en lösning, men bara om rätt verktyg används. De bästa resultaten inom detta område uppnås av CircularLine CCR-fräsen från Balzheim.

Vid framtagandet av dessa fräsar lades särskild tonvikt på att uppnå det längsta förslitningsvärdet på ytbeläggningen. De bearbetades också med den legendariska ”DRAGON SKIN” beläggningstekniken. Liksom alla högpresterande verktyg med ”Dragon skin”-beläggning, är CCR-fräsarna också särskilt robusta och slitstarka och förblir opåverkade av höga temperaturvariationer.

Speciell spånbrytare

En annan speciell egenskap hos dessa fräsar: de har en mycket speciell spånbrytare, som har byggts in i skäreggsgeometrin. Att detta är en nödvändighet blir som tydligast när man står inför en 48 mm lång spåna som producerats utan en spånbrytare, till exempel genom en skäreggslängd på 4xD och en diameter på 12 mm. Tack vare spånbrytaren reduceras spånlängden till 1xD och säkerställer en optimal spånavgång, även vid bearbetning av problematiska material.

Flexibilitet vid trokoidal fräsning

Det finns tre olika varianter av denna fräs. För universell användning, för bearbetning av aluminium och för bearbetning av härdade material. CCR UNI har upp till sex skäreggar som säkerställer en jämn bearbetning och en hög avverkningsvolym, medan de fyra skäreggarna på CCR-AL tillåter en hög matningshastighet. Fräsen skyr inte heller värmebehandlat stål. De finns tillgängliga från 2xD-4xD (stål), 3xD-4xD (aluminium) och 3xD (härdat) och kan uppnå skärdjup längs hela skäreggen.

Hej Thomas

Vi träffar vd Thomas Harder som är ansvarig för den skandinaviska delen av det nya CERATIZIT Group. Vi ställer några nyfikna frågor till honom om den nya spännande plattformen av ledande tillverkare av verktyg för metallbearbetning, i en och samma konstellation.
– En stor affär har seglat upp i branschen, hur ser du på den ur ett affärsmässigt perspektiv och nästa fråga

Vad var det första du tänkte när du fick info?
– Jättepositivt och bra för båda företagen. CERATIZIT som ny ägare ger oss en möjlighet att expandera ytterligare på den skandinaviska marknaden.

Din roll som vd för Skandinavien och nästa fråga hur förändras den och vilka egenskaper behöver ni nu organisatoriskt i Skandinavien för att möta kunderna?
– Vårt fokus är detsamma som tidigare, våra kunder står i centrum och vi gör vårt yttersta för att tillgodose deras behov. Skillnaden är att vi nu kan erbjuda ett ännu större produktprogram vilket ger oss utökade möjligheter att serva våra kunder med de lösningar de har behov för.

Vad önskar du för resultat på kort och på lång sikt?
– Kortsiktigt ligger vår satsning i att jobba in CERATIZIT-namnet på den skandinaviska marknaden, att våra kunder och potentiellt nya kunder förknippar namnet med starka varumärken som KOMET, CERATIZIT och WNT. På lång sikt hoppas vi självklart kunna växa på den skandinaviska marknaden och bli en starkare aktör även i andra skandinaviska länder, som Danmark, Norge och Finland.

Vilka produkter vill du lyfta fram lite extra med tanke på den skandinaviska industrin?
– Vår effektiva industri 4.0 lösning, ToolScope, som är ett smart assistanssystem för bearbetningsmaskiner. Med hjälp av olika Appar/moduler övervakar, dokumenterar och optimerar ToolScope bearbetningen och ger därmed både tids-och kostnadsbesparingar för kunden.
– Jag vill även slå ett slag för vårt nya FreeTurn-verktyg som erbjuder nya svarvningsmetoder. FreeTurn gör det möjligt att utföra grovbearbetning, kontursvarvning, plansvarvning etc med ett och samma verktyg, vilket kommer bidra till en ökad effektivitet för våra kunder.

Vilka kundsegment förstärks med ännu bättre verktygslösningar?
– Samtliga kunder på marknaden, oavsett om det är egen produktion eller legotillverkning. Vi kan nu erbjuda allt inom skärande verktyg, från miniatyr- till grovbearbetning.

Vad önskar du för resultat för de närmaste åren på den marknad du har ansvar för?
– Självklart önskar jag att vi kan fortsätta växa på den skandinaviska marknaden och att våra kunder känner en stark tillit till oss och våra produkter. Att vi kan fortsätta erbjuda dem den goda service som vi värderar högt inom företaget, i kombination med kortare leveranstider.
Om du tittar in i framtiden för branschen i kristallkulan vad ser du?
– Branschen kommer självklart att vara tvungen att anpassa sig inom somliga områden vad gäller produktion, i takt med att nya teknologier dyker upp. Jag tror på att branschen har en framtid i Skandinavien eftersom vi är duktiga på att utveckla, effektivisera och utbilda oss inom den senaste teknologin på ett effektivt sätt., säger Thomas Harder chef för CERATIZIT Scandinavia.

Vi summerar genom att konstatera att nu startar arbetet med att bygga broar och samarbete mellan starka varumärken och företag. Hitta gemensamma nämnare och mål, på kort sikt och långsiktigt. En integrering av gemensamma strategier och unik DNA. Resan började för snart ett år sedan och man har arbetat stenhårt med sammanslagningen av CERATIZIT och KOMET tillsammans med övriga varumärken i det nya CERATIZIT Group. Man betonar att varje varumärke skall bära med sig sin egen profil och utvecklas under det gemensamma taket av verktygstillverkare. Nu handlar det om att ge och ta internt inom sammanslagningen och med duktigt och rutinerat folk i företagsledningen så kommer det att gå vägen. Det finns mycket energi
i bolaget med många kreativa, innovativa och smarta medarbetare så nu börjar marschen mot toppen, jag tror på affären.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here