Man fick ingen bra start men redan 2003 gick verksamheten ihop och 2004 visade företaget vinst, berättar en delägarna, Claus Hansen som har 30 års erfarenhet i branschen och som är företagets försäljnings och marknadsansvarig.

Idag är man 20 anställda och en av fem största företagen i Nordeuropa som tillverkar, renoverar och slipar om vik-, stans- och kantpressverktyg för alla förekommande fabrikat på marknaden. Medarbetarna har mycket lång erfarenhet och kompetensen är mycket hög både på konstruktion och ute i verkstaden.

– Många av oss på Tool Denmark kommer från branschen och har lång erfarenhet från bl.a. THM Verktyg, ett företag som också låg här i Odense men som gick
i konkurs. Vi lever efter vårt mantra ” kvalitet hela vägen” och tillverkar både standardverktyg och specialverktyg, säger Claus Hansen.

Konstruktör Vincent Long Nyuyen arbetar med nya lösningar på verktyg till hela Europas plåtindustri.
Konstruktör Vincent Long Nyuyen arbetar med nya lösningar på verktyg till hela Europas plåtindustri.

Företaget har kunder i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Holland och det handlar om olika skiftande branscher, företag med egna produkter och underleverantörer.

Vi befinner oss i utkanten av Odense och här har man funnits sedan starten då man byggde nytt och investerade i en maskinpark för sammanlagt 20 miljoner men som sagt man fick ingen bra start men snabbt så etablerade man sig som en specialist på verktygstillverkning för vik maskiner, kantpressar och stansmaskiner.

Under årens lopp har det inte skett några större förändringar i branschen utan man har en trogen kundkrets som består av flera hundra företag som kontinuerligt vänder sig till Tool Denmark för att få tillverkat effektiva verktyg för plåtformning.

– Vi har en modern maskinpark bestående av slipmaskiner, stansmaskin, stora fräsmaskiner, flera bearbetningscenters och bandsåg samt egen härdugn. Alla maskiner är nyckel maskiner för att kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt och vi investerar i en ny maskin vartannat år för att hålla en hög tekniknivå på vår verkstad.

Ser vi lite på vad man tillverkar så är grunden mindre företag som beställer standardverktyg. I Danmark finns det inte så många stora företag utan de flesta har upp till 50 anställda och därför bestämde sig man för på Tool Denmark att man behövde utvidga kundkretsen med fler företag och framförallt större företag och de finns i Sverige.

– Ni har en mycket fin industri men många stora exportföretag och tillsammans med ett stort underleverantörsled så har vi nu flera kunder i Sverige och de blir allt fler som upptäcker vårt kunnande och vår kvalitet. Därför åker jag varje månad över till Sverige och besöker företag sedan flera år tillbaka. Vi är även med på Elmia Sucontractor varje år och det gäller att marknadsföra sig ordentligt. Syns man inte så finns man inte.

Så då vet alla i svensk plåtindustri vem Claus Hansen på Tool Denmark är.

– Hahaha, ja kanske det men det finns mycket att göra i Sverige och det blir allt lättare för oss danskar att göra affärer i Sverige. Vi är ganska lika och tänker på samma sätt. Ni fick t.om. en plats i EM i fotboll i sommar tack vare att vi är så generösa, skrattar Claus Hansen.

– Som sagt att ha egen härdning är mycket viktigt och givetvis slipmaskiner osv. men en maskin som sticker ut lite och som är viktig är en bandsåg som står centralt
i verkstaden. Det handlar mer och mer i vår dagliga verksamhet om att kunna kapa och sektionera upp verktygen med precision tack vare speciella tandkonstruktioner på sågbladen. Tittar vi tillbaka ett antal år så kapade vi våra verktyg innan slipning och härdning, idag kan vi kapa materialet efter slipning och härdning med mycket fin precision färdigt utan någon efterbearbetning. Mycket handlar om ny kap teknik med sågblad som klarar att kapa härdat material vilket har givit oss helt nya möjligheter att tillverka verktyg, ofta special och vi kan nu tillverka verktyg till helt andra priser än tidigare så vi har blivit mycket konkurrenskraftiga tack vare nya produktionsmetoder.

Erfarna maskinoperatörer arbetar på verkstaden. Bakom ser vi en av de senaste maskininvesteringarna, Mazak ……………..
Erfarna maskinoperatörer arbetar på verkstaden. Bakom ser vi en av de senaste maskininvesteringarna, Mazak ……………..

Vi på tidningen redaktion stöter hela tiden på hur många företag blir effektivare och mer konkurrenskraftiga tack vare att ta till sig ny teknik som hela tiden utvecklas i branschen. Därför måste man vara öppen för nya idéer och besöka mässor och träffa företag ute på marknaden för att hänga med i utvecklingen. Här berättar Claus Hansen att man arbetar mycket med problemlösningar både inom företaget men också med sina kunder och nu har man byggt ut sina lokaler med sammanlagt 350 kvm för att höja effektiviteten i verkstaden, bygga in nya flöden och automatisera sin verkstad samtidigt som man nu också skapar ett testcenter för sina kunder.

– Vi har varit alltför trångbodda i våra lokaler och växt ur dem och ett krav för att kunna utveckla vårt företag vidare så var vi tvungna att bygga ut våra lokaler med verkstadshall, nya kontor, nya omklädningsrum för vår personal, nytt lunchrum, konferensrum och möteslokaler där vi kan diskutera verktygstillverkning tillsammans med våra kunder, säger Claus Hansen och fortsätter;

Precisionskapade kantpressverktyg.
Precisionskapade kantpressverktyg.

– Idag gäller det att ligga i framkant och erbjuda kunderna de bästa möjligheter att komma till oss med sina material och utföra tester och verktygsprototyper för att skap en optimal lösning för kunden, främst handlar det om att utveckla våra möjligheter till att tillverka specialverktyg för nya material och att kunna garantera en hög kvalitet.

– Vi kan hålla liv i ett verktyg i 10 – 15 år om det inte är alltför skadat och något som förvånar mig är att många företag ofta köper helt nya verktyg när man kan lämna in dem för omslipning och renovering och vi gör dem
i princip som nya igen, till ett mycket bra pris, tipsar Claus Hansen.

Nu får man även mer plats för att utveckla och skapa nya effektiva tillverkningsprocesser för framtiden och som vi alla vet så har toleranser en benägenhet att bli allt snävare även inom plåtbearbetningsindustrin.

– Det händer att vi tillverkar specialverktyg som består av 10 – 15 delar och då måste allt passa perfekt, avslutar Claus Hansen och berättar att man har öppet hela sommaren på verkstaden i Odense för de företag som vill utföra omslipning , göra service eller tillverka helt nya verktyg, ”lite reklam får han göra”.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here