CIDAN Machinery Group förvärvar 100 % av det österrikiska företaget nuIT GmbH. Förvärvet trädde i kraft den 20 December 2018. nuIT utvecklar web-baserade lösningar för plåtindustrin. Deras produkter är avsedda för såväl plåtslagare som för industri som vill optimera sin produktion och styrning av den. Med dessa produkter uppfyller mana kraven för Industri 4.0.

CIDAN Machinery Group tillverkar kantvikmaskiner, maskingradsaxar samt en storlek av klippsträcka under produktnamnen Göteneds och CIDAN. Dessa maskiner tillverkas i Sverige. I Österrike, under namnet Forstner, tillverkas ett stort antal olika maskiner för coilhantering. Kunderna finns inom industri, plåtslageri och arkitektur.

Efter förvärvet av Forstner cirka ett år sedan tar nu CIDAN Machinery Group nästa steg och förvärvar nuIT, efter cirka två års samarbete. Med detta stärks gruppens kunderbjudande inom Industri 4.0 ytterligare.

Gruppens huvudkontor är i Götene, Sverige, under namnet CIDAN Machinery Sweden AB. De fyra produktnamnen Göteneds, CIDAN, Forstner och nuIT kommer behållas. CIDAN Machinery Group kommer nu ha egna kontor i Sverige (två kontor), Österrike (två kontor), Danmark, USA och Kina. Produkterna kommer säljas över hela världen via ett stort nätverk av distributörer och agenter. Den amerikanska marknaden är den största med Tyskland och Sverige därefter. Gruppen kommer ha en omsättning på 430 MSEK och en personalstyrka på 190 personer.

Läs mer om företagen på www.cidan.com, www.nu-it.com och www.forstnercoil.at/en

Kontakta VD Peter Tafazoli för mer information, på +46 708 39 53 49 eller pt@cidanmachinery.com, eller kontakta MD Gerhard Resch på +43 699 11 60 34 20 eller resch@nu-it.at

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here