Dormer utökar sitt fräsprogram i solid hårdmetall

I samband med lanseringen av Dormers nya produktkatalog 2015, som kommer i november i år, utökar och förstärker Dormer sitt fräsprogram i solid hårdmetall genom introduktionen av flera nya sortiment. Dessa innefattar fräsar i tillägg till befintliga produktfamiljer liksom helt nya sortiment, såsom hörnradiefräsar och finfräsar.

Kataloglanseringen i November presenterar ett omfattande tillägg till Dormers fräsprogram I solid hårdmetall.
Kataloglanseringen i November presenterar ett omfattande tillägg till Dormers fräsprogram I solid hårdmetall.

Kataloglanseringen i November presenterar ett omfattande tillägg till Dormers fräsprogram I solid hårdmetall. Den viktigaste förbättringen gäller Dormers multi‐applikationsfräsar i solid hårdmetall. Ett antal fräsar med differentialdelning, hörnradie och spåndelande varianter ökar möjligheten för Dormer att tillgodose kunden med fräsar för multi‐material bearbetning, med mångsidighet och jämn prestanda.

De nya fräsarna är designade för att öka effektiviteten i produktionen och rekommenderas för användning i ett brett utbud av maskiner, applikationer och materialtyper med påföljande fördelar av reducerad verktygskostnad och minskad tidsåtgång för ställ.

Fräsprogrammet för multi‐material inkluderar också tre fasfräsar, som finns med 60°, 90° eller 120° vinklar.

Företagets sortiment av radiepinnfräsar har också utökats med nya produkter. Introduktionen av ett flertal nya ytfinheter och släppningsvinklar har utvidgat sortimentet att spänna över hela spektrat materialtyper, ända upp till härdade stål (upp till 63HRc).

Ett helt nytt tillägg till Dormers portfölj av hårdmetallfräsar utgörs av flera fyrskäriga hörnradie ‐ fräsar. Alla har differentialdelning och en variation av hörnradier för mjukare och jämnare fräsning och längre livslängd på hörnen i ett antal tuffa applikationer, inklusive kantbearbetning.

Två nya fräsfamiljer täcker också fräsoperationerna i ett brett spektra av svårbearbetade material, inkluderat rostfria stål, titan och nickellegeringar. Det första sortimentet innefattar asymmetriskt delad spiral och asymmetriskt delade skär det gäller operationer allt ifrån spårfräsning till medelgrov fräsning. “Detta, förklarar Dormers produktchef Ricky Payling, innebär en harmonisering av skäroperationen genom reduktion av vibrationerna, förbättring av verktygslivslängden och möjliggör användandet av ökade skärdata med förbättrad ytfinhet och micro urflisningar som följd”.

Det andra sortimentet för svårbearbetade material består av flerskäriga finfräsar. Dessa finns antingen med aluminium titan nitrid beläggning eller titan silicon nitrid. Samtliga har mycket hög spiral och låga släppningsvinklar för jämn prestanda och lång verktygslivslängd i de aktuella materialen, inkluderat hårda stål, rostfria stål och titan samt nickellegeringar.

Slutligen så presenterar Dormer flera nya en‐ och tvåskäriga fräsar för skäroperationer i aluminium och andra icke järnbaserade material. Alla verktyg har högblanka ytor för att reducera friktionen mellan verktygsytan och arbetsstycket, vilket möjliggör snabb och effektiv spåntransport och reducerade stillestånd i maskinerna. En helt diamantbelagd version finns också tillgänglig, lämplig för extremt nötande material, framförallt för grafit.

Alla fräsar finns i en mängd skär‐ och totallängder för att möjliggöra användning i ett stort antal operationer.

Ytterligare information om Dormers nya frässortiment finns i Dormers nya katalog 2015. Från och med mitten av november kan du beställa ditt ex hos Dormers försäljningskontor i Halmstad, dormer.se@dormertools.com, eller gå in på Dormers hemsida www.dormertools.com

Fotnot:
fusionen mellan dormer tools, producent av roterande skärande verktyg och pramet tools, producent och specialist inom hårdmetallverktyg, genomfördes under 2014. det kombinerade produktprogrammet består nu av ett omfattande sortiment av roterande verktyg, vändskärsverktyg för borrning, fräsning, gängning och svarvverktyg för verkstadssektorn. dormer tillhandahåller en omfattande försäljnings‐ och teknisk support som innefattar mer än 30 försäljningskontor och täcker fler än 100 marknader över hela världen. dessa stöds av ultra moderna produktionsenheter i europa och sydamerika och ett globalt distributionsnätverk med fem strategiskt placerade centra.

Kontakt:
Helene Bengtsson
Customer Support Manager, Dormer Pramet
E‐mail: helene.bengtsson@dormertools.com
Tel: +46 35 16 52 09

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here