Mängder av nya innovationer

Lagom till EuroBLECHpresenterar Bystronic ett omfattande utbud av innovationer inom skärning och bockning. ByOptimizer, en 6-kilowatt fiberlaser och Xpert 40 är bara några exempel på innovationer som syftar till att hjälpa kunder att optimera sina processer. Ta en titt på de viktigaste nyheterna.

Prestandan hos laserskärningsanläggningar är en viktig fråga för företag inom plåtbearbetningsområdet och kommer så förbli inom en överskådlig framtid. De företag som kan skära snabbt med hög kvalitet kan öka sin produktivitet och därmed arbeta mer effektivt. Dock kommer inte nya maskiner vara Bystronic enda fokus på EuroBLECH. Några av de viktigaste nyheterna i år kommer från innovationer inom funktioner och tjänster som stödjer användarna att optimera prestandan i varje process.

Bystronics motto för mässan i år är ”World Class Manufacturing” – att uppnå optimal prestanda i varje processteg. Men hur gör Bystronic det?Jo, genom att förse sina kunder med högpresterande maskiner, modern programvara och innovativa tjänster ger Bystronic sina kunder stora konkurrensfördelar.

Helt optimerade skärplaner

En av Bystronics höjdpunkter på mässan är den nya produkten ByOptimizer, en exklusiv online-tjänst som ger användarna optimerade skärplaner på nolltid. ByOptimizergör det möjligt för användare att spara råmaterial och förkorta skärtider utan komplex programmering eller specialiserad kunskap. Baserad på nyutvecklad klusterteknik från det svenska företaget Tomologic, grupperar den patenterade tekniken automatiskt delar som ska skäras på plåten och håller mellanrummen mellan delarna – som utgör råvaruspill – till ett absolut minimum.

 

Cutting-plan-ByOptimizer_low

Utöver detta ökar ByOptimizer också tillförlitligheten i den skärande bearbetningen då den tar hänsyn till kritiska faktorer som påverkar skärningen, såsom geometrin hos de skurna delarna, råmaterialets egenskaper och effekten hos lasern som används. Under denna process ger en databas med mer än 300 parametrar omfattande information om ideala skärvägar och egenskaper hos materialet som ska skäras. Jämfört med konventionella skärplaner, kanByOptimizeruppnå materialbesparingar på upp till 15 procent på en 3 gånger 1,5 meters standardplåt.

6-kilowatt fiberlaser

BySprint Fiber fiberlaserskärsystem har alltid levererat imponerande skärhastigheter; nu kan Bystronic även erbjuda denna maskin med en 6-kilowatt laserkälla vilken ökar skärhastigheten ännu mer. En 6-kilowatt fiberlaser skär rostfritt stål med en tjocklek av tre millimeter tre gånger snabbare än en 6-kilowatt CO2-laser. Beroende på material och plåttjocklek, motsvarar detta en produktivitetsökning på 300 procent för användaren.

Skärkvalitet på högsta nivå

När användare ska skära plåt tjockare än 15 millimeter, kan de nu välja att utrusta sin 6-kilowatt BySprint Fiber genom tillvalet Power Cut Fiber. Detta nya tillval gör att användare kan uppnå extremt fin snittkvalitet på materialtjocklekar upp till 30 millimeter.

Detection Eye är ett annan ny funktion hos fiberlasern. Detta verktyg behöver bara några sekunder för att automatiskt mäta den pålagda plåten, innan skärningen inleds, så att användarna kan minska ställtider och exakt anpassa skärplaner efter materialet. Detta leder till precisa skärresultat som sträcker sig ut till de yttersta kanterna av plåten.

Automation i storformat

Automation är en del av den nuvarande trenden mot snabbare laserskärning. Ökade skärhastigheter och högre produktivitet ökar efterfrågan på effektiv materialhantering. Detta krav är särskilt högt när det gäller laserskärning i 4 gånger 2 metersformat (4020).

ByTrans_Extended_4020_low

Därför har Bystronic nu utökatden befintliga ByTransExtendedautomationsmodulen till 4020-formatet. Denna automatiseringsenhet hanterar hela processen med lastning och avlastning av växelbordet på 4020-formats laserskärsystem och hjälper användare att maximera materialflödet vid laserskärning. ByTransExtended 4020 kräver bara 75 sekunder för att ladda en plåt och därefter lasta av skärbordet.

Slå på och bocka

Xpert40_low

Bystronic har också en överraskning i rockärmen inom området kantpressning: en snabb maskin med en kompakt konstruktion. Xpert 40 ger en första glimt av Bystronics vision för framtidens kantpressupplevelse i det lilla formatet. Xpert 40 kommer att lanseras på marknaden under våren 2015.

Xpert 40s innovativa lättviktsdesign ger hög dynamik vid bockhastigheter på upp till 25 millimeter per sekund. Detta innebär att det kan bocka smådelar tre gånger snabbare än större kantpressmodeller. Vid bocklängder över en meter, genererar enXpert 40 en presskapacitet på 40 ton. Bystronics nyutvecklade ByMotion drivstyrsystem säkerställer samspelet mellan hastighet, precision och kraft. Genom att samordna den exakta accelerationen av den övre balken och de bakre anslagen, levererasett bockresultat med den högsta graden av repeternoggrannhet.

Under utvecklingen av Xpert 40, var kunder direkt involverade i utvecklingen. Resultatet är en innovativ kantpress som gör det möjligt för användare att snabbt och kostnadseffektivt bearbeta små bockade delar.

3D skärhuvud för mer flexibilitet

Inom vattenskärning fortsätter Bystronic trenden mot flexibla maskinsystem. Den senaste maskinen i Bystronics portfölj är ByJetFlex.

ByJet-Flex_Machine_low

På EuroBLECH kommer Bystronic att bygga vidare på framgång med ByJetFlexgenom att presentera ett nyutvecklat 3D skärhuvud – en ytterligare funktion som kommer att utöka maskinens redan breda spektrum av användningsområden. I framtiden kommer det att vara möjligt att utrusta ByJetFlex med upp till två 3D-skärhuvuden. Detta gör det möjligt för användare att skära avfasade kanter på ByJetFlex med dubbla produktiviteten.

ByJet-Flex_3D_Head_1_low

ByMotion möjliggör säker integrering av 3D-tekniken. Detta styrsystem stödjer varje ByJetFlex’s skärfunktion, oavsett om den använder 2D eller 3D-teknik. Användare uppnår alltid extremt hög snittkvalitet och precision, även med krävande arbetsuppgifter – som inledande och avslutande snitt i tjocka material eller fina konturer med täta byten av skärriktning. När det gäller 3D-applikationer, så tillåter ByMotion simultan 5-axlig bearbetning med två skärhuvuden, med kontinuerlig höjdavkänning på båda skärhuvuden. I framtiden kan användare programmera skärplaner för 3D-tillämpningar med Bevel Manager – en tillvalsmodul som lätt kan läggas till i BySoft-programpaketet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here