Så beskriver Värnamo Kommun det samarbete som nu ligger i grunden då Smålands Tekniska Gymnasium övergår i kommunal regi där Finnvedens Gymnasium blir huvudman för utbildningen.

Programmet är ett unikt samarbete mellan Finnvedens Gymnasium och näringslivet där bl.a. Ravema är med som maskinleverantör och samarbetspartner i denna vidaresatsning. Syftet är att studenterna utbildar sig i en toppmodern industrimiljö med ledade maskinpark samtidigt som de står starkt rustade inför framtida jobb efter avslutad utbildning. Målet är att detta ska bli Sveriges absolut bästa industritekniska program.

”För Ravema är detta som ett mycket spännande och viktigt initiativ som en del av vår långsiktighet och engagemang och en del av vår Värdegrund. Vi vill vara med och ta ett samhälleligt ansvar med stöttning i viktiga projekt och för att bidra till kompetensförsörjningen
för både branschen och våra kunder. I Norge har vi sedan flera år flera bra och fina samarbeten med skolor, något som vi uppmuntrar och nu även blir en del av i Sverige,” säger Ravemas VD, Jörgen Fredsson

I samarbetet är Ravema också medlem i den ekonomiska förening som stöttar detta industriprogram, syftet med föreningen är att integrera programmen mer mot näringslivet, att utveckla programinnehåll som hela tiden anpassas till marknadens och näringslivets behov, men
också ett gemensamt engagemang och stötta elever före, under och efter utbildningen. Ravema  har också installerat två helt nya Mazak‐maskiner för att säkerställa att eleverna har tillgång till den senaste tekniken, dessutom kommer Ravema hjälpa till med annan utrustning, seminarier, öppna hus etc. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för den framtida utvecklingen inom industri och teknik.

Vid eventuella frågor eller för mer information, vänligen kontakta Marknadskoordinator Tedh Andersson på tel: +46 370 488 23 eller mail: tean@ravema.se

Ravema ‐ Ledande Partner till nordisk industri

Ravema är en ledande partner till nordisk industri och erbjuder kompletta lösningar för produktionsutrustning, verktyg,
mätteknik, automation, marknadens mest kompletta service och eftermarknad. Vi är också med hela vägen för att
säkerställa kompetensen hos operatörer och administratörer med hjälp av våra utbildningar som du kan få både för den
senaste tekniken, liksom för äldre system. Vi ser vår roll även i framtiden som en viktig del av industrins ökade
produktivitet. Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder, anställda och för samhället vi verkar i. Detta gör vi genom
vår spetskompetens, partnerskap och våra helhetslösningar tillsammans med våra ledande leverantörer ‐ detta
mervärde bidrar till industrins framtida konkurrenskraft.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here