Under M.A.X – mässan i Stockholm i mars presenterade Sandvik Coromant den nya rådgivningstjänsten för maskininköp.

Att köpa en ny maskin är ofta en komplicerad process. Man bör ha ingående kännedom inom flera områden samt vara insatt i många faktorer för att säkerställa att slutresultatet uppfyller alla företagets behov.
Större företag, som köper maskiner kontinuerligt, har ofta detaljerade kravspecifikationer om hur maskinerna skall vara utformade för att vara optimerade för just deras produktion. De flesta företag köper dock maskiner mer sällan och har inte de resurser som krävs för att hålla en uppdaterad kravspecifikation. Här kan Sandvik Coromant göra skillnad.
Vi tar fram ett beslutsunderlag till en maskininvestering som är optimerat för just er produktion.

Val av bearbetningsmetod före maskintyp ger den effektivaste totallösningen
Sandvik Coromant hjälper er att göra ”rätt från början”. Genom att starta med beredning av komponenter för att få fram bästa bearbetningsmetod, ger vi förutsättningar för att välja den effektivaste totallösningen.

Att investera i en ny maskin är det bästa tillfället att tillföra den senaste tekniken för att öka automatiseringsgraden och konkurrenskraften i sin produktion. Erfarenheten visar att de företag som jobbar väl med förberedelser, skannar av marknaden efter den senaste och bästa tekniken och har en genomarbetad kravspecifikation lyckas bäst. De befinner sig i teknikens framkant och får därmed en betydligt bättre lönsamhet i sin investering än de som drivs av snabba beslut och kortsiktiga besparingar eller bara utökar befintlig lösning.

Våra experter förser er med råd och fakta till en kravspecifikation, avseende bearbetningsprocessen, som ni sedan använder som underlag i er förfrågan till maskinleverantörerna.

En bra kravspecifikation ökar både möjligheten att välja rätt maskin och att förkorta tiden från leverans till att er maskin är i full produktion.

Vi kan ge rekommendationer till en kravspecifikation avseende:

• Förslag på maskintyp

• Tekniska krav som maskinen bör innehålla

• Cykeltidsberäkning

• Produktionskostnad per komponent

• Fixturering

• Verktygsspecifikation

• CAM simulering

Våra experter kan ge er värdefulla råd, oberoende om ni skall investera i maskin för redan bestämda detaljer, eller för framtida legoproduktion.
Kontakta er Sandvik Coromant representant för mer information

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here