Blomdahls Mekaniska i Herrljunga grundades 1942 och har sedan dess växt till en betydande legotillverkare inom plåtbearbetning och pulverlackering. 2009 implementerade man Prosmart MPS-system för tillverkande företag och har sedan dess en utökad möjlighet att fortsätta växa med bibehållen kontroll över produktionsplanering och efterkalkylering.

Åke Blomdahl är VD och äger företaget tillsammans med sin bror Jan. Han berättar att det var deras farfar som grundade företaget när det begav sig, då i egenskap av bysmed.
– Så var det, och sedan dess har det varit ett litet företag fram till åren i början av 90-talet då Blomdahls började fokusera på mer renodlad plåtbearbetning. Då var det 5-6 anställda, nu har vi växt till 31 medarbetare med kunder över hela Sverige, berättar Åke.

Idag är Blomdahls Mekaniska legotillverkare med kunder i så olika branscher som exempelvis elektronik, möbel och byggbranschen. Något som bidragit till företagets tillväxt är det kompletta erbjudandet till kunderna, dvs. kombinationen av tjänster.
– Ja, det är inte vanligt bland våra konkurrenter att man legotillverkar som vi gör och tar ett helhetsansvar. Vi har en mycket hög serviceambition och erbjuder tjänster som t.ex. konstruktionsstöd och ritningsframtagning, komplett plåtbearbetning, svetsning/CMT robotsvetsning, excenterpressning, pulverlackering, montering och packning. Helhetsansvaret gör att vi blir attraktiva och vi gillar att hitta smarta, fiffiga lösningar som också håller ner kostnaderna för kunden, konstaterar Åke Blomdahl.

Åke berättar vidare att så gott som alla kunder är återkommande med olika frekvens och finns i hela Sverige men än har man inte tagit sig utanför landets gränser, vilket är ett medvetet beslut.
– Vi ser att vi trots vår tillväxt har många potentiella kunder kvar inom Sverige så vi fokuserar på dessa i första hand.

Prosmarts affärssystem för tillverkande företag installerades hösten 2009. Sedan dess har man sett många förbättringar i verksamheten hos Blomdahls Mekaniska.

» VI HAR DEFINITIVT FÅTT BÄTTRE ORDNING I VERKSAMHETEN OCH BÄTTRE KOLL PÅ ORDER OCH MATERIAL. INTE MINST VID EFTERKALKYLERING, DVS. DÅ VI STÄMMER AV ALLA ORDER SOM FÖRBERETTS OCH AVLUTATS DAGEN INNAN «

– Ja, vi har definitivt fått bättre ordning i verksamheten och bättre koll på order och material. Inte minst vid efterkalkylering, dvs. då vi stämmer av alla order som förberetts och avlutats dagen innan. Tidigare hade vi inte en samlad bild här, förklarar Åke och fortsätter:
– Åtgången av material och tid är också lättare att planera. Vi har en större säkerhet i produktionsplaneringen, exempelvis så ser vi i ett tidigare skede att vi behöver sätta in extrapersonal och kan också informera kunden om läget i bättre tid än förut.

Implementeringen av Prosmarts MPS-system 2009 innebar en hel del jobb, vilket dock är något som är oundvikligt om resultatet ska bli bra, menar Åke, som är mycket nöjd med samarbetet.
– Ja, vi har fått oerhört bra support från Prosmart, dels genom själva implementeringen som är anpassad till vår verksamhet, dels genom att vi får utbildning och enkelt kom in i de nya arbetssätt som affärssystemet innebär. Idag har vi nio licenser/användare av affärssystemet, berättar han och avslutar:
– Vi har ett bra nätverk i branschen och ser att andra aktörer som inte arbetar med Prosmart har mer ”stelbenta” system. Vi har nu möjlighet att enkelt genomföra anpassningar och förändringar i systemet i takt med att verksamheten utvecklas och förändras. Det är mycket värt i vår bransch.

Prosmart System AB utvecklar, marknadsför och säljer affärssystemet Prosmart. Vår vision är att Prosmart skall vara det självklara valet av affärssystem för företag som vill effektivisera sin produktionsadministration för att stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

pro2

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here