Traditionellt utvecklar industriföretag innovationer isolerat utan extern hjälp. För att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder är emellertid större öppenhet grundläggande. Bystronic har tagit detta steg och arbetar tillsammans med partners för att utveckla nätverkslösningar för plåtbearbetningsindustrin. För bara genom att nå utanför boxen kan visionen om den smarta fabriken förverkligas.

Innovationer föds i enskildhet. Det som gällde uppfinnarna från 1800- och 1900-talet gäller fortfarande för stora delar av industrin idag. I allmänhet utesluts externa aktörer kategoriskt från forskning och utveckling: Företag utvecklar produkter i hemlighet och skyddar dem med patent innan de lanseras på marknaden. Handelshemligheter är heliga. Målet är att vara den första som erbjuder en innovation och att förbli den enda så länge som möjligt.

Detta interna fokus för forskning och utveckling ledde till det blinda antagandet att all kunskap måste komma inifrån företaget. Hos Bystronic tror vi att det är dags att utmana denna tro. Eftersom vi var tvungna att möta det faktum att vi inte längre kunde uppfylla våra kunders behov ensam. I allt större utsträckning letar metallbearbetningsföretag inte längre efter enskilda produkter utan integrerade lösningar. Och vi kan bara erbjuda dessa om vi samarbetar med externa partners.

Innovation tack vare samarbete

Företag som vill implementera visionen om den smarta fabriken har inget annat alternativ än att öppna upp: I och med nätverkandet av leveranskedjan, så spelar ekosystemet kring ens egen organisation en allt viktigare roll. Därför samarbetar Bystronic alltmer med andra företag, inklusive leverantörer och kunder, men också med konkurrenter. Vi delar vår kunskap och data med dem för att tillsammans utveckla de bästa lösningarna.

När man utvecklar hårdvara och mjukvara är en av Bystronics huvudprinciper ett nära samarbete med kunderna. De ger oss input om hur vi kan fortsätta att förbättra våra system. Vi organiserar bland annat andra workshops med kunder i ett tidigt skede av utvecklingsprocesser för att integrera deras krav, förväntningar och förslag till förbättring.

Vår andra princip är att upprätthålla strategiska partnerskap med våra viktigaste leverantörer: För vidareutveckling av fiberlaserteknologi har vi gått ihop med IPG Photonics. Och för att driva fram nätverkandet av våra kunders leveranskedjor skapade vi ett partnerskap med mjukvaruutvecklaren Kurago.

Ett nytt tankesätt krävs

Den digitala omvandlingen tvingar industriföretag som vårt att granska sina affärsmodeller på nytt och att ändra deras tankesätt mot digitala lösningar. Erfarenheten har lärt oss att detta inte sker över en natt. Det största hindret är den traditionella företagskulturen som håller fast vid den enskilda produkten, årliga utvecklingscykler och uteslutning av extern kunskap.

Det motsatta till denna traditionella företagskultur är vad du kan kalla en digital företagskultur: En öppen metod som förlitar sig på nätverkstänkande och samarbetsåtgärder, utvecklar lösningar stegvis och anpassar sig snabbt till förändringar i marknadsmiljön. Detta kräver en förändring av hur vi tänker. Det som krävs är ett tankesätt som kan utnyttja företagets styrkor för att skapa digitala affärsmodeller.

Den nödvändiga kulturella förändringen kan startas med hjälp av praktiskt orienterade utvecklingsprogram. Inom ramen för ett förändringsinitiativ har vi omvärderat strukturerna och processerna hos Bystronic. För att säkerställa att förändringen verkligen genomförs såg vi till att initiativet hade en fast grund i vårt dagliga arbetsliv: Baserat på konkreta exempel från praktiken, höll våra team workshops för att reflektera över internt och externt samarbete. Så lyckades vi bryta från gamla tankesätt och beteendemönster.

Större smidighet på marknaden

Fördelarna med en kultur som är inriktad på digitala lösningar är tydliga att se. Organisationer med en hög grad av digital mognad kan navigera på marknaden med större smidighet och vara mer lyhörd för sina kunders behov. Med sina betaversioner är mjukvaruindustrin ett utmärkt exempel på hur detta kan fungera: Produkter behöver inte vara helt perfekta när de lanseras på marknaden. Kunderna är beredda att hjälpa till att förbättra dem, förutsatt att de är övertygade om fördelarna från början. Ett snabbt marknadsinträde och kontinuerlig vidareutveckling bör också vara målet i vår bransch.

En företagskultur som använder digitala verktyg underlättar också marknadsföring av arbetsgivare, eftersom progressiva företag lockar de största talangerna. Många av dessa har redan rätt tankesätt och bidrar därmed till att driva den kulturella förändringen: De orienterar sig inte bara mot företaget utan också mot den breda världen. De tar risker och är inte rädda för att göra misstag. De lägger större vikt vid åtgärder än till planering och de prioriterar kollektiv framgång framför individuella prestationer.

Anställda som har anammat dessa värden och riktar in sig på digitala lösningar är den viktigaste förutsättningen för att vi ska kunna vara innovativa i framtiden. De är människorna som etablerar nätverket runt vår organisation och som arbetar tillsammans med interna och externa partners för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.

Nätverkande utan begränsningar

Vägen till den smarta fabriken är lång. Denna vision kan inte förverkligas i ett steg, utan måste snarare hanteras genom stegvisa förändringar. Det är därför Bystronic erbjuder sina kunder möjlighet att utvecklas steg för steg. Detta kräver flexibla och skalbara lösningar som kan utvidgas successivt. För att uppnå detta mål krävs också sömlösa material och dataflöden. Följaktligen tvekar vi inte att integrera system från tredje parts tillverkare.

Vi är övertygade om att innovation i framtiden kommer att vara en fråga om attityd. Industriföretag har ett val: Antingen stänger de in sig och kommer ut ur digitaliseringen som förlorare. Eller så öppnar de upp och arbetar tillsammans med partners för att utnyttja nätverkens möjligheter.

((Författare: Alberto Martínez, Head of Competence Center Software Services, Chief

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here