Thomas Håkansson maskinsäljare Intercut AB, Marcus Johansson och Gabriel Moberg Abrahamssons Järn AB.

Av stål bygger man infrastruktur och byggnader. Hela samhället vilar på konstruktioner av stål och stålet spelar roll i varje människas vardag. Stålbranschen är gränslös och med 5 000 kvm i form av materiallager, verkstad och kontor i ett helt nytt bygge, möter det unga företaget som startade 2009 framtiden.

”Vi älskar stål” och med nära 1 000 artiklar i lager och vår maskinpark kapar snabbt till längder och former som passar dina önskemål och behov. Turbilar trafikerar dagligen Jönköpings län, säger företaget på sin hemsida.

En konstant uppgång sedan starten, från 0 till 82 miljoner i omsättning på 10 år. Nu har man investerat i helt nya lokaler och nya kapmaskiner. I och med detta hägrar 100 miljoner i omsättning på horisonten.

Anledning till att vi är här idag och hälsar på handlar om att Abrahamssons Järns ägare tidigt fann ett behov hos många småföretag som behövde hjälp med leveranser och kapning av mindre kvantiteter, det var så det började och kunderna strömmade till för att få hjälp.

– Vi hade en tomt inne i Jönköping med flera olika små skepp som låg utspridda och det var truckar som körde ut och in, kors och tvärs. En bieffekt av detta var sämre flöde för effektiv hantering av material, vi var trångbodda helt enkelt och då bestämde ägaren att bygga nytt på Stigamo-området söder om Jönköping berättar Marcus Johnsson.

– Nu har vi en anläggning för framtiden och alla är jättestolta över vad vi bygger vår framtid på, ändamålsenliga lokaler, effektiva flöden och logistik samt förhoppningsvis ännu nöjdare kunder.

Automation är framtiden inom kapning

För att kunna hantera order, förädling och distribution i ett bra flöde på ett effektivt sätt så satsar allt fler av ståldistributörerna på allvar på effektivare maskiner och processer för att möta den ökande efterfrågan. För att förbättra effektiviteten i automatiserade sågar och garantera en allt större volym av precisionskapat material arbetar branschen allt mer med fokus på produktivitetsförbättringar vid själva kapningen.

– Anläggningen är nu i full drift efter installation i november 2019. Kunderna uppskattar att vi har utökad kapaciteten och våra leveranser sker nu med kortare ledtid, säger Patrik Andersson på Abrahamssons Järn som är en av 10 anställda.

Kapning handlar mycket om effektiv hantering av materialet före och efter kapet. Ett hanteringsproblem från början till slut som man måste lösa genom att tänka till och utifrån kundens önskemål och speciella krav, åstadkomma en så effektiv process som möjligt.

Vilka krav ställdes på maskinen

– Vi behövde ytterligare automatisera våra kap processer och här blev valet att få till en högt automatiserad anläggning som behöver klara upp mot 15 meter långt material i dimensioner upp till 350 mm i diameter, bredd och djup/höjd.

– Det viktigaste grundkravet med vår nya maskin var att den behövde ha en automatisk geringsfunktion. Vi specificerade en grunddesign, var maskinen skulle vara placerad i maskinhallen och vilka mått som in- och utbanor behövde för att både ergonomiskt och hanteringsmässigt klara jobben, säger Marcus Johnsson.

Den nya maskinen är en Kaltenbach KBS 400DG NA. Sågen är helautomatisk (NA) med gering från 90° till + 30° och – 30°. Sågvinklarna är helt CNC- styrda, programmerbara längder och geringsvinklar görs i mjukvaran. Operatören kan se en visuell bild av kapjobbet innan det startas. Sågen sköter kapprocessen helt automatiskt. Abrahamssons valde också en helautomatisk mätningskontroll för dimensionen av profilen som ska kapas. Sågen beräknar automatiskt rätt längd på materialet.

Andra funktioner som är viktiga för Abrahamssons är hantering av order och orderpositioner som är en av många funktioner hos KBS 400DG NA sågen.

Vi har haft ett roligt och intressant samarbete med Abrahamsson Järn och efter många diskussioner om design och layout kom vi fram till en optimal lösning som fungerar väldigt bra. 

Abrahamsson har valt Intercut att hjälpa till med utbildning av sågoperatörerna samt att använda det optimala bandsågsbladet för deras sågapplikationer.

Kaltenbach sågen tillsammans med kunniga operatörer och teknisk support är en bra lösning för att hantera dom flertaliga order som Abrahamssons ser varje dag. Ute i svensk industri finns sedan många år hundratals Kaltenbach maskiner i drift. På den svenska marknaden är Intercut Sverige AB sedan 9 år återförsäljare för Kaltenbach. Stockholmsbaserade Intercut har egen utbildning,service- och reservdelsavdelning.

Kapning, ett intressant ämne att diskutera.
Kapning, ett intressant ämne att diskutera.
Kaltenbach KBS 400 DG heter maskinen.
Kaltenbach KBS 400 DG heter maskinen.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here