En riktigt bra investering med nöjda parter.
Henrik Brodén Fastems, Maria Bäckström Cameco och Per Karlsson Mekana Maskin.

Generationsskifte är något som nu sker och kommer att ske på många svenska vekstadsföretag. Idag besöker vi Cameco i Sandviken där Maria, dotter till grundaren Nils-Olov Bäckström, sedan 2016 är ensam ägare och driver familjeföretaget vidare mot nya mål.

Cameco grundades av Nils-Olov Bäckström i Sandviken 1993 och blev snabbt känt i branschen för att ta åt sig de lite svårare uppdragen. Nils-Olov var bra på att knyta till sig duktig personal och verkstaden blev en känd problemlösare för många uppdragsgivare inom legotillverkning.
Nils-Olov drev sin verkstad med teknikintresse, stolthet och passion – från ritning till verklighet. På företagets hemsida kan man läsa affärsidén, skriven svart på vitt.

”Cameco är din tillverkningspartner med många års erfarenhet av bearbetning i avancerade CNC-styrda fleroperationsmaskiner. Vi hjälper dig att tillverka avancerade detaljer och har betydande kunskaper inom skärande bearbetning. Med våra engagerade operatörer och är vi alltid redo för nya utmaningar. Vi har väldigt stor erfarenhet av fixturering och bearbetning av komplexa detaljer av gjutgods, i såväl stål och gjutjärn som aluminium”.

På en produktionsyta av 1 000 kvm finns 9 stycken CNC-styrda horisontala fleroperationsmaskiner där all typ av bearbetning kan utföras. Den totala kapaciteten är således stor, speciellt med tanke på företagets storlek. De flesta maskinerna är dessutom utrustade med palettsystem vilken ger stora möjligheter till obemannad produktion.

– Här var pappa tidigt ute med att inse att automatisering var nödvändig för att få ut fler timmar per dygn i maskinparken, förklarar Maria. Genom att organisera verksamheten så att operatörerna själva ansvarar för maskinhandhavande, programmering, kontroll, viss administration med mera, har man alltid kunnat locka duktiga operatörer/tekniker till företaget.

– Detta har gjort att vi idag har väldigt kunnig personal med stor erfarenhet av CNC-maskiner och bearbetning
i dessa, fortsätter hon.

Maria går i pappas fotspår

Att ta över ett företag är inte lätt – det kan nog alla som försökt vittna om. I Camecos fall blev Nils-Olov allvarligt sjuk och orkade inte arbeta den sista tiden i hans liv.

– Jag och pappa har alltid stått varandra väldigt nära och Cameco har ju självklart som familjeföretag varit en ständigt närvarande del under större delen av min uppväxt. Därför valde jag att ta över som ägare trots att jag egentligen saknade erfarenhet i att driva en verkstad.
Men jag kände ett ansvar för Camecos personal och kunder och det kändes bra att kunna ta över och föra traditionen vidare i pappas fotspår.

Så från mitt senaste arbete på Handelshögskolan i Stockholm så gjorde jag ett tvärt kast i mitt arbetsliv och flyttade hem till Sandviken igen för att driva Cameco vidare. Min mamma som jobbat med den ekonomiska biten i företaget under många år var till stor hjälp då hon känner till historiken om bolaget, berättar Maria.

Under hela denna period har Maria även haft stöd av Anders Lundin, en bekant med erfarenhet av framförallt företagsledning. Från att ha varit styrelsemedlem under några år har Anders nu tagit en mer aktiv roll i driften av Cameco tillsammans med Maria.

En utmanande bransch som kräver framtidsvisioner

Verkstadsindustrin och dess cykler med konjunktursvängningar kan vara utmanande för mindre företag. Framförallt underleverantörer och legotillverkare utan egna produkter utgör en riskgrupp när de större bolagen drar ner på sina ordrar.
-Mycket talar för att vi är på väg in i en inbromsning och vi ser redan en del effekter av det, förklarar Anders.

Men samtidigt är det viktigt att inte fastna i ”kvartals-tänket” utan man måste också ha ett bredare fokus och en mer långsiktig horisont. Vi lever i förändringarnas tid och utvecklingen går rasande fort – även i vår bransch. I det nya skede som Cameco nu går in i måste vi därför titta på effektivisering, väga in den tekniska utveckling som pågår och redan nu ställa in siktet på var vi vill vara om tre, fem eller kanske t.o.m. sju år. Annars blir man frånåkt idag, fortsätter han.

– Min erfarenhet säger mig att man vinner dessa fighter genom att ha rätt personer med sig, och rätt förutsättningar för att de ska kunna arbeta.

Maria instämmer och poängterar att Cameco har ett riktigt starkt team som självklart ska stärkas ytterligare, både till antalet personer men också via intern kompetensutveckling och andra typer av satsningar för att bibehålla sitt försprång.

– Mycket talar för att vi är på väg in i en inbromsning och vi ser redan en del effekter av det, förklarar Anders.

Men samtidigt är det viktigt att inte fastna i ”kvartals-tänket” utan man måste också ha ett bredare fokus och en mer långsiktig horisont. Vi lever i förändringarnas tid och utvecklingen går rasande fort – även i vår bransch. I det nya skede som Cameco nu går in i måste vi därför titta på effektivisering, väga in den tekniska utveckling som pågår och redan nu ställa in siktet på var vi vill vara om tre, fem eller kanske t.o.m. sju år. Annars blir man frånåkt idag, fortsätter han.

– Min erfarenhet säger mig att man vinner dessa fighter genom att ha rätt personer med sig, och rätt förutsättningar för att de ska kunna arbeta.

Maria instämmer och poängterar att Cameco har ett riktigt starkt team som självklart ska stärkas ytterligare, både till antalet personer men också via intern kompetensutveckling och andra typer av satsningar för att bibehålla sitt försprång.

Ny produktionschef

En av de senaste satsningarna man gjort på just personalfronten är Tommy Olsson – ny produktionschef på Cameco sedan fyra månader tillbaka. Han rekryterades internt efter att ha arbetat 9 år på företaget som maskinoperatör.
– Efter att ha jobbat i produktion med skärande bearbetning i totalt 25 år tänkte jag att det skulle vara spännande att prova på nya utmaningar och arbetsuppgifter, så när tjänsten blev ledig såg jag ett tillfälle. Jag har nu haft rollen i ca 4 månader och det känns riktigt bra! Jag satsar för fullt och vill vara med och ta Cameco vidare in i nästa skede, säger Tommy Olsson.
– Jag blev väldigt glad när Tommy sökte jobbet. Delvis för att vi fick en ny produktionschef med stor erfarenhet av vår företagskultur och våra produkter, men även för att det vittnar om att det finns intresse hos personalen att vidareutvecklas och växa inom företaget, säger Maria Bäckström.

Rätt maskinpark – en förutsättning

De rätta förutsättningarna för teamet att utföra sitt arbete menar de sen ligger i bl.a. maskinparken och här har man kommit en bra bit på väg, framförallt med de senaste investeringarna som gjorts tillsammans med Fastems och Mekana Maskin.

På plats i Camecos lokaler finns för dagen Per Karlsson och Johan Ekehov från Mekana Maskin samt Henrik Brodén från Fastems. De berättar med stort engagemang om den senaste satsningen i Camecos maskinpark;
– Anläggningen installerades under mars/april månad i år och det hela föregicks av en noggrann upphandling där många parametrar skulle vägas in. För ett litet företag som Cameco är det en mycket stor investering som kräver en bra kalkyl och rätt finansiering, berättar Per Karlsson från Mekana.
– Här har vi fått till en mycket bra lösning som gjorde att vi kunde känna oss trygga i affären, säger Anders Lundin och tillägger;
– Vi skall nu bygga verksamheten med ökat fokus på effektivitet och där är ny teknik en viktig faktor. Men ny teknik håller även uppe intresset hos personalen och motiverar oss alla på företaget att fortsätta tillverka produkter som få andra kan, så investeringen har effekter på flera håll.
Maria tillägger; vi måste dock bli bättre på att nå ut med informationen om vilka möjligheter vi faktiskt kan erbjuda våra kunder och här kommer vi behöva prioritera mer utåtriktad försäljning och marknadsföring.

Med en riktigt spännande verkstad ska man alltså behålla och attrahera den bästa personalen för att kunna fortsätta ta sig an de mest spännande uppdragen. Konceptet känns självklart när man får det presenterat för sig på plats hos Cameco och den långsiktiga planen blir tydlig, samtidigt som alltihop faktiskt bygger på ursprungsidén som Nils-Olov från början grundat hela Cameco på – att med noggrannhet, yrkesstolthet och rätt teknik leverera det som få andra klarar.
Det känns som att vi har anledning att återkomma med uppföljning i framtiden…

Ansvarig maskinoperatör Sebastian Söderström.
Ansvarig maskinoperatör Sebastian Söderström.
Maskinsäljare Johan Ekehov Mekana Maskin.
Maskinsäljare Johan Ekehov Mekana Maskin.

5-axlig AXILE G 6 APC med Fastems FPC-750

Vad var startsignalen till denna investering frågar vi?
–Vi byter kontinuerligt ut maskinparken och nu var det dags att ersätta en äldre maskin med något nytt. Vi tänkte tidigt på automation med någon form av palettsystem, säger Maria Bäckström.

Jan Pettersson har totalt 20 års erfarenhet på Cameco. Han började som maskinoperatör och jobbar sedan flera år tillbaka som produktionstekniker. Med sin gedigna erfarenhet föll det sig naturligt att han blev en av de ansvariga för projektet när maskinparken skulle uppdateras.
– Att valet föll på en Axile G6 tillsammans med Fastems beror främst på att konceptet är väldigt mångsidigt. Det är lätt att köra komplexa enstyckesbitar och det finns tillgång till många paletter som möjliggör att man kan rigga många olika jobb för att sedan kunna köra obemannat, berättar Janne.

Cameco har sedan tidigare en 5-axlig maskin och de senaste åren har den maskinen varit fullbelamrad med jobb.
– Vi har märkt en allt större efterfrågan av 5-axligt bearbetade detaljer och eftersom vi är något av experter på komplexa detaljer så kände vi ett stort behov av ytterligare en 5-axlig maskin. Vi behöver mer kapacitet, förklarar Janne.

Med Axilen går det att dagtid förbereda flera olika jobb som sedan kan köras övrig tid då personalen inte finns på plats, till exempel på natten. Installationen av en palettcontainer från Fastems är också ett tecken på att Cameco investerar för framtiden;
– Systemet är påbyggnadsbart så att vi i framtiden kan komplettera med ytterligare en palettcontainer och maskin. Det går även att ansluta en robot till maskinen för att automatisera produktionen ännu mer.

Maskinleverantörerna

– Under årens lopp har vi levererat ett stort antal maskiner till Cameco och det handlar om den japanska maskintillverkaren Niigata som jag har en mycket speciell relation till. Först via bolaget Bushido, sedan köptes Bushido av Ahlsell Maskin för att idag ligga i bolaget Mekana Maskin. Flera olika bolag genom åren men med mig Per Karlsson som ansvarig sedan 1995. Idag jobbar jag i bolaget Mekana Maskin som har ett brett program av olika maskinfabrikat och ett av fabrikaten är…
– Axile som är en taiwanesisk kvalitetstillverkare av maskiner. Utrustningen är försedd med tyska kvalitetskomponenter. Axile modell G6 är baserad på en avancerad portalkonstruktion vilket ska möjliggöra bästa arbetsförhållanden vid bearbetning av komplexa arbetsstycken. Med hjälp av den kraftfulla 5-axliga bearbetningen tillhandahålls en hög dynamik från verktygens rörelser (3 axlar) och arbetsbordets rörelser (2 axlar). Båda de roterande axlarna i bordet drivs av inbyggda motorer med ett högt vridmoment.
– Den här maskinen är utöver ett tillval på större magasin från 60 till 120 verktygsplatser och lite bättre filterutrustning samt kylare för skärvätskan en standardmaskin. Bordet i maskinen klarar 500 x 500 mm i diameter och 400 kg på bordet, axlarna klarar X 650 mm, Y 750 mm och Z 500 mm samt B axeln klarar vridningar från minus 120 grader till plus 120 grader, C axeln är 360 grader NC bord. Man får alltid direktdrivna motorer i både A- och C-axel, hydraulik och pneumatiska kopplingar i bordet, dubbla kulskruvar och skalor på y-axeln med mera som standard. Det som behöver bestämmas är i slutändan är om man vill ha Heidenhain Siemens eller Fanuc styrsystem och vilken storlek på magasinet man vill ha från 60 till 300 verktyg. Det finns det naturligtvis ett antal olika spindel alternativ att välja på från 15 000 till 40 000 varv beroende på vilka material som ska bearbetas allt från stål till plast. Informerar Per Karlsson Mekana Maskin.
– Något som också är ett stort plus är att maskinen alltid kommer standardutrustad med det som behövs för att kunna använda sig av kinematik kalibrering, något som gör att man snabbt kan verifiera maskinen vid behov. Nu talar vi om de jobb som verkligen bara har några my
i tolerans men för dem är detta ett måsta för att säkerställa produktionen och få en bra ekonomi.
– Det som gör Axile G6 APC till en väldigt konkurrenskraftig maskin är det faktum att palettväxlingen sker baktill i maskinen och där jobbar palettväxlingen mot en standard palettmagasin eller som i fallet med den här maskinen ett Fastems FPC-750 container system, detta möjliggör obemannad körning på kvällar och nätter samt möjligheten att välja bemannad körning på dagtid genom frontdörren, där också tillgängligheten för operatören att snabbt och enkelt få tillgång till maskinutrymmet utan att störa palettmagasinet, säger Per Karlsson.

För mig personlig är det extra roligt att få möjligheten att tillsammans med Johan Ekehov och mina andra kollegor på Mekana Maskin att få chansen att leverera även den här maskinen Axile G6 APC till Cameco och till Maria som nu tagit över efter sin far Nils-Olov som var en trogen kund hos mig under Bushido tiden, säger Per.

På fotot ser vi Anders Lundin, Maria Bäckström, Tommy Olsson, Per Karlsson och Henrik Brodén framför Axile G6 som är utrustad med Fastems FPC-750 installerat och klart. – Cameco har inlett resan mot framtiden med att modernisera sin maskinpark. Dels så investerade man för ungefär två år i sin hittills största Niigata, en SPN 701 fleroperationsmaskin. Och nu står nästa maskininvestering på plats, en högpresterande 5-axlig automationscell, säger Per Karlsson, servicechef på Mekana Maskin.

Ansvarig maskinsäljare i regionen på Mekana Maskin är Johan Ekhov. Kan du berätta lite om din roll i det hela.

– Jag började som distriktssäljare på Mekana Maskin för 3 år sedan och har löpande haft diskussioner med Cameco och Janne samt hans kollegor, för att uppdatera mig om deras behov och planer för framtiden. När sedan diskussionen om att investera i en 4-axlig horisontal maskin uppstod, så såg jag en möjlighet för Cameco att framtidssäkra sig och föreslog att vi skulle undersöka om inte en 5-axlig Axile G6 med palettväxling skulle kunna vara ett alternativ. Det innebär att Cameco idag kan ta sig an jobb som kräver en 5-axlig bearbetning
i en helt annan volym än tidigare. Palettmagasinet säkerställer också en obemannad körning under kvällar och nätter, det gör stor skillnad på ekonomin att kunna producera i maskinparken under nätter och kvällar.

Detta var något som även Cameco såg som en stor möjlighet och när det visade sig att de ekonomiska differenserna marginellt skilde sig med den extra tekniknivån som 5-axlar erbjuder så som Axile erbjuder i sitt G6 koncept, så köpte Cameco detta fullt ut, berättar Johan Ekhov.

En av de stora automationsleverantörerna på marknaden är finska Fastems. Företagets uppdrag är att förbättra tillverkningsindustrins konkurrenskraft genom robotisering och automatiserade processer för obemannad produktion. Fastems modulära tillverkningssystem finns tillgängliga både som standardsystem och kundanpassade system, de är flexibla och kan byggas ut.
– Vi ser oss som en systemleverantör som säljer lösningar. Robotarna och lagersystemen i sig har ingen intelligens. Så det är genom vår egenutvecklade mjukvara och produktionskontroll där vi kopplar samman olika processer som vi kan erbjuda våra kunder ett mervärde, säger Henrik Brodén försäljningschef Fastems AB.

Om vi tittar på Fastems FPC-750 som står ihopkopplad med AXILE G 6 på Cameco vad är det vi ser?
– Det handlar om en FPC-750 (Flexible Pallet Container) eller container i folkmun. 750 är den minsta av våra containrar och står för vikten den klarar hantera och här det rätta valet för denna maskinen. Finns plats för 12 paletter i denna modellen. FPC är idag den produkt vi säljer flest utav, främst då fler och fler företag förstår fördelen före en traditionell palettpool som är väldigt begränsad.

Hur ser du på framtidens automationslösningar utifrån Camecos perspektiv?
– Redan från början i diskussionerna med Cameco så har det varit viktigt att systemet skall kunna byggas ut när behovet kommer, både hård och mjukvarumässigt. Därför har vi vänt och vridit på möjliga placeringar rent fysiskt för att göra en framtida expansion möjlig, där vi kopplar samman ytterligare container och adderar ytterligare maskiner i samma system.


– Redan från början i diskussionerna med Cameco så har det varit viktigt att systemet skall kunna byggas ut när behovet kommer, både hård och mjukvarumässigt. Därför har vi vänt och vridit på möjliga placeringar rent fysiskt för att göra en framtida expansion möjlig, där vi kopplar samman ytterligare container och adderar ytterligare maskiner i samma system.

Och generellt hur är utvecklingen?
– Industriautomation är ett komplext begrepp. Fastems produktprogram innehåller allt från den lilla ”pick and place” roboten vidare till olika typer av finishingceller såsom gradning, polering vidare till gantrysystem, palettcontainrar – FPC, upp till fullskaliga FMS-anläggningar. Mjukvaran tar en större och större del i dagens lösningar, vi kopplar samman och tar upp mer information för att alltid ha möjligheten att ligga “steget före” i vad som händer i cellen. Detta är en del av vad digitaliseringen inom vår bransch kan göra för att förenkla och effektivisera processerna. Det finns således alltid någon typ av automation som passar in på varje företag, oavsett storlek, informerar Henrik Brodén.

Tekniska fakta:
• Fastems FPC-750, 12 palettplatser som standard. Utbyggbart till 36 platser och upp till 3 bearbetningsmaskiner. Anpassningsbar mot de flesta på marknaden förekommande fabrikat. Styrs av Fastems MMS (Manufacturing Management Software).

– Det vi ser är den första anläggningen i Europa där Fastems och Axile samarbetar. Och efter djupgrundande analyser och flera möten så känner vi alla berörda parter, att vi fick till en mycket bra lösning, precis den lösningen som vi ville ha. Vi på Fastems har haft täta kontakter med Mekana Maskin och även Axiles Europachef som är mycket glad och imponerad över vår lösning tillsammans. Detta har nu blivit en referensanläggning som vi med tillstånd från Cameco får visa upp för presumtiva maskininvesterare, säger Henrik Brodén.

Maskinoperatör Mikael Hedström och produktionschef Tommy Olsson visar upp detaljer.
Maskinoperatör Mikael Hedström och produktionschef Tommy Olsson visar upp detaljer.
Tommy Olsson och Per Karlsson framför Niigata SPN 701 fleroperationsmaskin.
Tommy Olsson och Per Karlsson framför Niigata SPN 701 fleroperationsmaskin.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here