Industrin får allt hårdare konkurrensvillkor och kortare produktlivscykler. Man har svårt att rekrytera rätt kompetens och attrahera arbetskraft och det handlar om att göra rätt produktionsinvesteringar i enskilda maskiner och system.
– Vi måste arbeta med rekryterings- och kompetensfrågor på helt nya sätt. Och ett litet företag som vårt måste hitta rätt lösning direkt, vi får inte en andra chans och jaga tidstjuvar, säger Håkan Andersson på HAMEK i Älvängen, ett företag som valt att differentiera sig mot krävande kunder inom bl.a. energi- och marin sektor. Och för att locka till oss personal med rätt kompetens behövde vi göra en rejäl satsning på bättre produktionsmiljö och det krävdes en förändring för att nå de mål som vi eftersträvar.
– Ett litet företag som vårt kan enbart växa om ett mindre antal medarbetare än tidigare i vår historik gör mer i fler maskiner än tidigare, då får vi en bra lönsamhet och produktivitet, säger Håkan Andersson som kan köra alla maskiner på verkstaden, men som sagts, – Vi måste höja kompetensen och flexibiliteten ute på verkstadsgolvet så att vi får ut fler antal spindeltimmar per dag. Mycket handlar om planering och förberedelser inför nya jobb och vi måste också arbeta med någon form av Lean där vi tillsammans arbetar med olika förbättringsarbeten men också standardiseringar, så att alla operatörer arbetar på samma sätt och att vi blir mer målinriktade, menar Håkan Andersson och säger att kraven har skärpts när det gäller dokumentation, administration och ordning och reda, så här måste vi jobba hårdare för att bli effektivare, detta är arbete som vi inte kan fakturera utan vi får bara betalt när spindeln snurrar.

Rubriken på artikeln syftar på företagets inställning till den vardag som speglar branschen idag, när man vill ligga i främsta ledet och vara ledande på det man gör.
– Vi kommunicerar ut att vi har de senaste tekniska lösningar som finns på marknaden idag och vår satsning på en utbyggnad av våra lokaler, där vi nu skapar förutsättningar för modernt verkstadsarbete med investeringar i ny maskinteknik. Vi har nischat in oss mot högteknologi produkter. Vår senaste maskin är en DMG Mori, DMC 65/RS3 MonoBLOCK, säger Håkan Andersson och menar att maskinen förstärker ytterligare 5-axlig bearbetning som är företagets signum.
Installationen skedde under våren 2015 och idag fyller man maskinen med komplexa detaljer i svåra material som titan.
I den nya maskinhallen finns sedan tidigare 5-axliga maskiner från DECKEL MAHO och sammanlagt har man 14 CNC maskiner av varierande fabrikat på verkstaden.

Håkan Andersson, Göran Bowles och Rickard Andersson.
Håkan Andersson, Göran Bowles och Rickard Andersson.

Vi ber Göran Bowles, maskinsäljare på DMG MORI Sweden som sålt den högpresterande 5-axliga maskinen med en automationslösning, att ge oss tekniska fakta och hans syn på maskininvesteringen.
– Maskinen DMG MORI, DMC 65/RS3 MonoBLOCK är bland annat utrustad med 18 000/rpm spindel och 90 verktyg. Styrsystemet är det senaste från Heidenhain, TNC 640. Systemet har en block process tid på 0.5 ms och ett ramminne på 4 GB.
– Palettpoolen, som benämns RS3, har tillsammans med maskinen blivit en succé på marknaden. Konceptet är kompakt och just 3 paletter har visat sig passar bra för många kunder. På 2 paletter kan man producera, tempo 1 och 2. Den tredje kan utnyttjas för att tex inkörning av ny produkt. Operatörerna gillar vårt koncept, från sin arbetsplats har de bra uppsikt vad som händer under produktionen, samtidigt nära till ladd station och verktygsmagasin.

Automationskonceptet med 3 paletter ger stora möjligheter till obemannad körning och den utmärkta tillgängligheten för operatören tilltalar.
Automationskonceptet med 3 paletter ger stora möjligheter till obemannad körning och den utmärkta tillgängligheten för operatören tilltalar.

En maskinaffär är ofta personlig

Vi ställer frågan till Göran Bowles på DMG Mori Sweden;
Ni och några andra maskinfabrikat växer på den svenska marknaden nu och sedan en tid tillbaka, vad beror det på enligt din mening.
–Ja vi är några fabrikat som säljer riktigt bra just nu, men jag kan bara tala för DMG MORI och jag tror och vet att det beror på flera olika saker. Dels växer vi med fler service/applikations tekniker inom skärteknik, där vi hjälper våra kunder med maskin kompetens. Samgående med japanska MORI Seiki har blivit en succé ( även om många belackare i branschen inte trodde det) och gett oss fantastiska produkter och en global organisation med experter som finns tillhands om vi behöver hjälp med tekniska lösningar, dessutom tror jag att ett stort, välkänt och etablerat varumärke spelar en allt viktigare roll nu när tekniken ofta är likriktad och en maskinaffär blir allt mer servicedriven. Då gäller det att kunna ge kunden det där lilla extra. Jag vill även ge vår vd Fredrik Gedda en eloge, han är något extra.
– När servicen blir allt viktigare, våra maskiner kan inte stå still helt enkelt, så ökar vikten av att ha en etablerad personlig kontakt både med maskinsäljare och servicepersonal. Jag måste kunna lita på säljaren och maskinfabrikatet över tid och jag bygger även in känslor i mina investeringar, det handlar om att det skall kännas rätt
i magen och sova gott på nätterna, säger Håkan Andersson.

Första steget

Nu i och med den nya maskininvesteringen så kom det första men inte sista steget in i automation och obemannad körning.
– Det är framtiden för oss, få ut fler timmar per dygn, detta skall vi satsa på är tanken, säger Håkan Andersson
Det finns också många verkstadsföretag som har investerat i automation men som inte är nöjda med utnyttjandegraden. De tekniska lösningarna finns men de måste integreras mer i kundernas övergripande verksamhet. Ökad automation och effektivitet pekas ut som ett viktigt medel för att svensk industri skall kunna öka sin konkurrenskraft. Men lika viktigt som att investera i automation, lika viktigt är det att investera i rätt automationslösning för det kan innebära stora möjligheter, om man satsar rätt vill säga.
För det har inte alltid blivit rätt ute på verkstadsgolvet. Även om kvaliteten är den önskade kan utnyttjandegraden på den gjorda investeringen vara för låg på grund av att man har korta serier. Det vill säga att man byter produkt ofta, vilket kan leda till ställtider på flera timmar per dag.

Efter 5 års väntan på bygglov så fick äntligen Håkan Andersson börja bygga och nya skräddarsydda lokaler med gott om plats och bättre logistik stod klart 2014. Man har även investerat i kylsystem så att kylvätskan håller rätt temperatur för att klara allt snävare toleranser. Det handlar även om att kunna visa upp en fräsch verkstad för våra kunder menar Håkan Andersson.
Efter 5 års väntan på bygglov så fick äntligen Håkan Andersson börja bygga och nya skräddarsydda lokaler med gott om plats och bättre logistik stod klart 2014. Man har även investerat i kylsystem så att kylvätskan håller rätt temperatur för att klara allt snävare toleranser. Det handlar även om att kunna visa upp en fräsch verkstad för våra kunder menar Håkan Andersson.

Målen varierar från företag till företag där vissa vill kapa kostnader medan andra strävar efter att öka kapaciteten. Självklart kan det här Hamek-2016-016handla om relativt stora investeringar. Och osäkerheter kring mål och nivå på investering har i vissa fall lett till att man investerat fast sig i en lösning som kan vara oflexibel. En lösning som inte tar hänsyn till flödena på golvet.
Många mekaniska verkstäder lever i en verklighet som utgår från kundorderstyrd tillverkning. Även om man till en del kan leva på prognoser på återkommande produkter så tillverkar man vanligtvis inte mot lager. De orders man får in resulterar per definition alltså ofta i blandade lågserier.
– Vi behöver en stor driftsäkerhet i vår produktion för om vi inte levererar i tid mister vi kunden. Våra produktionsmetoder finns och de fungerar. Vi har mycket höga förädlingsvärden på våra produkter vilket kräver mycket av vår personal, förklarar Håkan Andersson.

Så här började det

Bilmekanikern Håkan Andersson startade sitt enmansföretag Grönå Svets och Mekaniska 1985 på föräldragården Grönebo i Älvängen. Bolaget ombildades 1990 till aktiebolaget Håkan Andersson Mekaniska AB. Utbyggnad har skett i etapper och sedan 2013 finns man i moderna lokaler på 2 600 kvm. Idag arbetar tolv personer på företaget och fler är på väg in, – Om vi kan hitta rätt kompetens, säger Håkan och vi förstår att det är ett stort problem.
– Det handlar inte bara om att kunna programmera och köra maskiner med 5-axlig teknik utan det handlar om så mycket mer. Vi måste vara effektiva i vårt arbete runt omkring tillverkningsprocessen, det handlar om att planera produktionen med stor flexibilitet. Hitta standardiserade arbetssätt som alla kan arbeta efter. För enligt många tillverkar vi några av de svåraste produkterna man kan tillverka, säger Håkan Andersson och tillägger;
– Vi har nu alla förutsättningar för att lyckas, vi har ny 5-axlig maskinteknik med automation i huset, vi har nya fina lokaler, vi söker efter operatörer med en hög kompetens och vi vill gärna utveckla oss vidare med mer maskin- och robotteknik, det är vår framtida vision, menar familjen Andersson, Håkan, Heléne och Rickard.

Emil Färdmar , Heléne och Håkan Andersson.
Emil Färdmar , Heléne och Håkan Andersson.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here