DOF Tools AB i Trollhättan utvecklar, tillverkar och marknadsför solida hårdmetallverktyg med ett högt teknikinnehåll. Bolaget bildades för tio år sedan (2006) och var resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete, som byggde på insikten att stora besparingar kan göras på området borrning genom att öka matningen. Ett komplett borrprogram som utformades helt efter principen lågt axiellt skärtryck testades då fram och anpassades i olika gemetrier för olika karaktär på material. Genom att man då kunde öka matningen erhölls dubbla besparingar i och med att tid sparas i bearbetningen, samtidigt som livslängden ökar dramatiskt. (grovt räknat ger dubbel matning dubbel utslitningssträcka i antal borrade hål).

– Detta har varit och är vårt huvudsakliga budskap till kunderna än idag, att ska du spara pengar inom håltagning, så är det så hög matning som möjligt som gäller! Det billigare borret med den lägre matningen kan bli väldigt dyrt när du räknar kostnad per hål, säger Mattias Svensson.

Det har ju gått några år sedan borrprogrammet lanserades, vad har hänt sedan dess?

– Det har hänt en hel del. Utvecklingen har ju gått framåt hos alla parter i branschen. Såväl maskiner som vertyg och metoder har blivit effektivare och vi vill alltid vara med och höja ribban. Det är inte heller bara så att vi predikar för våra kunder hur de ska effektivisera utan vi jobbar även med vår egen produktion, vad gäller effektivitet och kvalitet. När det gäller våra produkter så har det främst yttrat sig i att vi tagit fram speciallösningar som effektiviserat för kunden antingen genom högre produktivitet eller genom bättre precision, eller varför inte? En kombination av högre produktivitet och precision i ett verktyg!

– Det är där våra nya borrbrotschar kommer in i bilden. Vi har hela tiden med oss de erfarenheter vi gjort när vi effektiviserat borrningen och eftersom vi vet hur viktig den höga spånavverkningen är för att hålla nere verktygskostnaden, har den också varit en viktig del i utvecklingen av våra nya borrbrotschar. Resultatet av den ambitionen är att även våra borrbrotschar kommer i flera olika geometrier, som anpassats för att kunna optimera matning och precision i olika materialtyper. Vi nöjer oss inte med att kombinera två verktyg i ett, utan tar steget fullt ut och minskar kostaden per hål så mycket som vi kan.

– Nu har vi kommit så långt i det arbetet att vi känner att det här kan bli en minst lika stor produkt för oss som vårt high feed-borrprogram. För att nå ut med detta har vi nu format ett program för toleransen H7 som vi lagerlagt och gjort tillgängligt via vår webshop bl a. Tanken är att det här programmet ska växa med tiden för att täcka fler dimensioner och under tiden tar vi självklart fram alternativa varianter på förfrågan, förklarar Mattias Svensson på DOF Tools i Trollhättan.

DOF 2016 012
Ersan Zubovic operatör och Mattias Svensson

DOF 2016 010Att generera noggranna hål är ingenting att ta lätt på. Även traditionella metoder som att borra och brotscha med separata verktyg kan ge problem under vissa förutsättningar. Beroende på materialegenskaper och andra parametrar så kan utfallet bli fel, både beträffande ytegenskaper och dimension. För att minimera problem med materialegenskaper har ett litet företag i Trollhättan därför anpassat sina borrbrotschar efter olika egenskaper på de material som industrin skall bearbeta.

DOF Tools är det lilla utvecklings- och tillverkningsföretaget med spetskompetens inom borrning och brotschning. Verktygen som tillverkas har ett mycket högt teknikinnehåll och det handlar först och främst om att trimma skärhastighet och matning i en arbetsoperation för högre produktivitet och samtidigt få högsta noggrannhet på hålet.

Vi träffar Mattias Svensson och hans medarbetare över en kopp kaffe och vi konstaterar att det varit ganska tyst om företaget i alla fall i fackpressen de senaste åren något som vi nu skall ändra på.

– Ja, vi har som det lilla företag vi är och alltid har varit, haft dåligt med tid och resurser för att marknadsföra oss och finanskris m.m. har gjort att vi tappat tempo som alla andra plus att det under senare år visat sig att ett antal lågpristillverkare av verktyg från låglöneländer aggressivt har riktat sina blickar mot Europa och erbjudit industrin verktyg till låga priser.

Hur är det att driva en liten verksamhet i en bransch där ni konkurrerar med stora expansiva exportföretag och där världens största tillverkare av skärande verktyg finns i landet.

– Det är givetvis många nackdelar att vara så små som vi är och egentligen så skall det inte gå men vi har nischat in oss på vårt högproduktiva borrkoncept samtidigt som vi nu lanserar vårt nya program av borrbrotschar. Man kan associera DOF Tools som en sportbilstillverkare med en liten volymtillverkning som tillför marknaden en optimal produkt som är något för några. En liten begränsad tillverkning skapar intressanta och värdefulla mervärden inom produktivitet jämfört med massproduktion, samtidigt är vi inte rädda för att växa, förklarar Mattias Svensson och säger;

– Vi vill ge industrin tillgång till produktiva verktyg som utvecklar deras processer. Vi kommer aldrig att bli ett lågpris-alternativ utan vi positionerar oss i premiumsegmentet och skall leverera ”världsklass”   i det vi tillverkar.

Här kontrolleras verktygsspetsen.
Här kontrolleras verktygsspetsen.

Specialverktyg blir nu standard för olika materialval

DOF Tools befinner sig nu i en uppstartsfas där man nu satsar mer på dels direktförsäljning, utveckla sin webbshop och mer satsning på export samtidigt som man behöver öka sin marknadsföring. Enligt Mattias Svensson så befinner man sig nu i en fas där man nu lägger stora resurser på produktutveckling och att bygga varumärke men med betydligt mindre resurser än de flesta av sina konkurrenter.

– Vi måste arbeta smartare än andra aktörer på marknaden, vi behöver jobba med produktutvecklingen och utveckla spetskompetensen på företaget. Vi utvecklas nu mot nya mål och planerar nu för att investera i ytterligare en slipmaskin på verkstaden, säger Mattias Svensson.

Många verkstäder använder idag två olika verktyg för borrning och brotschning eller man använder en och samma borrbrotsch för olika material. DOF Tools menar att det för att klara noggrannheten och det allt snävare toleranserna inom håltagning så kräver det differentierade brotschar utifrån vilket material man bearbetar. Därför har nu DOF Tools tagit fram ett program med borrbrotschar, specialiserade för olika materialegenskaper.

– Vi tog fram våra första borrbrotschar för 11 år sedan så konceptet är inte helt nytt. Men enligt min mening så har industrin inte haft de bästa förutsättningar för att utnyttja fördelarna med en borrbrotsch p.g.a. att det funnits brister när det gäller rätt maskin, rätt hållare och kylvätska. Det är många olika parametrar som måste stämma samtidigt för att få bästa process, vilket har gjort att verktygen inte fått det stora genomslaget om man tittar tillbaka, menar Mattias Svensson

Nu ser DOF Tools att fler verkstäder de senaste åren har investerat i ny maskinteknik generellt sett och det betyder att nu kan man uppnå den prestanda som verktygen står för. Kunderna har nu i mycket högre grad skaffat förutsättningar för att med nya verktyg höja sin produktivitet och få en mycket bättre hål kvalitet än tidigare och då även i olika svårbearbetade material.

Vi får inte svar på alla frågor om hur man löst olika bearbetningsproblem, det är givetvis lite hemligt men det handlar mycket om geometrier och Mattias Svensson berättar att ett problem som man löst med den nya borrbrotschen är att vid bearbetning så ger, ” vissa material en mycket hårdare spåna än vad själva materialet är och borr spånan skall upp genom det brotschade hålet och då kan spånan repa ytan på insidan av hålet” – men det problemet kan man slippa undan genom en högre koncentration smörjande emulsion i skärvätskan och ett bättre kyltryck i kombination med vår verktygsteknik gör att då faller alla delar på plats, förklarar Mattias Svensson.

Detta betyder i förlängningen hoppas man på DOF Tools att industrin kommer att fortsätta i mycket högre grad än tidigare att byta ut två verktyg mot ett i sina borr/brotschoperationer. Man sparar givetvis tid med färre verktygsväxlingar och får en säkrare process.

Nu har DOF Tools tagit fram ett helt nytt program av borrbrotschar för efterfrågan ökar inom industrin att tillverka sina komponenter och produkter på kortare tid och med högsta kvalitet. Om man som verktygsutvecklare och tillverkare lyckas ta fram nya verktygslösningar som nu bevisligen DOF Tools har gjort så spelar det som sagt ingen roll om man är Sveriges minsta verktygstillverkare om jag får gissa.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here