Här sticker företaget ut hakan rejält men det finns enligt Martin Ernstig teknisk chef och delägare på Formteknik verktygs AB, fog för uttalandet.

– Vårt företag är en av Europas främsta tillverkare av formverktyg. Hur kan vi veta det, jo kunderna vi har, måste hitta de bästa tillverkarna som finns i Europa för att klara de i många fall extrema krav och toleranser som man har på sina formverktyg och i branschen har vi nu med vår orderstock en särställning bland de fem bästa i Europa. Så vi inriktar oss på långsiktiga samarbeten med ett fåtal premiumkunder där vår styrka och konkurrenskraft ligger i vårt innovativa tänkande, vår höga kunskapsnivå och konsekventa satsning på högteknologi samt den kvalité och flexibilitet som vårt företag kännetecknas av.

Branschen utser årligen Sveriges bästa verktygsmakare men här har företaget inte ens varit nominerade.

– Inte så konstigt, då vi inte har några kunder i Sverige och den jury som utser utmärkelsen gör undersökningen inom Sverige, så därför kan det se ut som det gör, säger Martin Ernstig.

Under många år har verkstadsföretaget etablerat sig inom segmentet högteknologiska och högvolym formverktyg, ofta stora, komplicerade och komplexa verktyg för plastformsprutning av komponenter inom Medical och förpackningsindustrin, där kunderna är ledande globala aktörer.

– Vi är väldigt duktiga på tekniska formverktygslösningar och har en mycket innovativ konstruktionsavdelning på företaget. Det är viktigt att förstå att dagens avancerade teknik för framtagning av formverktyg bottnar i bred kompetens och erfarenhet av traditionell verktygstradition. Produktionen och processerna är automatiserade och man ser inte längre verktygsmakare som står och delvis tar fram verktyg för hand. Produktionen på ett företag som Formteknik är idag ren, estetisk och sker i tempererade lokaler, förklarar Martin Ernstig delägare och teknisk chef.

Formteknik storsatsar i Anderstorp

Sommaren 2016 flyttade verktygsmakarföretaget Formteknik Verktygs AB hela sin verksamhet till Anderstorp.

Orsakerna var flera till att Formteknik som funnits
i Unnaryd sedan 1979 valde att flytta all sin verksamhet till Anderstorp. Det var 2012 som företaget som tillverkar verktyg för formsprutning till plastindustrin, tillsammans med TBA Verktyg i Anderstorp förvärvades av Jan Aronsson, Leif Fänegård , Henrik Jørgensen och Martin Ernstig.

– Vi var då som nu inne i en stark expansionsfas, hade växtvärk, så vi behövde rekrytera fler medarbetare med specialistkunskaper och det hade vi fått svårt att genomföra i Unnaryd, säger Martin Ernstig.

Diskussioner pågår och alltmer handlar det om större serier på Formteknik. – Vi är mer än ett verktygsmakeri idag. Större serier blir allt vanligare och då behöver vi andra verktygslösningar än det traditionella, säger Martin Ernstig.

Han menar också att det skulle bli lättare att rekrytera ny personal med rätt kompetens till Anderstorp, även om man precis som andra tillverkningsindustrier generellt har svårt med rekryteringen, vilket allt som allt visade sig vara en rätt bedömning på alla punkter.

– I Unnaryd fanns bara Formteknik inom denna bransch men såg att uppe i GGVV-regionen så finns det många verktygsmakerier och plastindustrier och därmed så finns det en bredare kunskap här, säger Martin Ernstig.

– Det geografiska läget talade emot oss i Unnaryd. Vi hade svårt att finna ytterligare personal runt Unnaryd som hade rätt kompetens utan då är det personer som bor i Gislaved, Gnosjö eller Värnamo som vi behöver rekrytera och de vill helst inte pendla.

Förutom svårigheten att rekrytera personal fanns också rent utrymmesmässiga fördelar med flytten. I Anderstorp äger man nu själv fastigheten på 4 800 kvadratmeter vilket är nästan dubbelt så stor yta som i Unnaryd och med
2 000 kvm i Roskilde 30 km utanför København har man nu stora möjligheter att expandera.

Företaget ser en stabil tillväxt där formverktyg är en framtidsbransch och det finns en stor potential för specialistkompetens när det gäller verktygstillverkning. Man har i Sverige dubblerat sin omsättning och ökat omsättningen från 30 till över 160 millioner SEK., sedan nuvarande ägare tog över 2011 och i och med expansionen och sammanslagningen 2014 med den danska delen av Formteknik.

– Och vi märket ingen avmattning utan snarare så ökar efterfrågan på den teknik och kunskap som vi kan erbjuda. Men problemet är att hitta duktiga tekniker och operatörer.

Personalen är de viktigaste nyckelspelarna

Nyckel till framgång och fortsatt expansion handlar om ett bra ledarskap hos företagsledningen och duktiga verkstadstekniker. Det handlar om att ha en öppen arbetsmiljö med högt till tak och en driven personal ute i produktionen.

– Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som är passionerade och målmedvetna och det påverkar givetvis resultatet och lönsamheten, säger Martin Ernstig och tillägger att det är viktigt att alla medarbetare förstår helheten och vad som händer om man gör på det ena eller andra sättet. Allt påverkar slutresultatet och det gäller att implementera att allt är en kedja av hur varje medarbetare sköter sin uppgift och kvalitetstänkandet. Ge frihet men samtidigt underordna sig produktionssystemet. Vi jobbar med att få alla att få mer kunskap av helheten och en förståelse för varför det är viktigt med t.ex. ordning och reda, noggrannheten och leveranstiderna. För allt är en kedja där allt påverkar resultatet och lönsamheten på företaget.

Som reporter reagerar jag på uttalandet på ett mycket positivt sätt men det är ända ledarskapet hos företagsledningen som måste visa vägen. Ledare skapar företagskulturen och ett dåligt ledarskap utan kompetens, mod och visioner skapar aldrig framgångsrika företag, så lite nyfiken frågar jag en av delägarna Martin Ernstig, hur man resonerar i sitt företagande och vad man behöver för bakgrund och filosofi.

Joakim Sandberg Edeco Tool och maskinoperatör Oskar Sand visar svarvskär från Gesac. – Vi är alla överraskade över resultaten och våra förväntningar har verkligen infriats, säger Oskar Sand.

– Vår filosofi har alltid att ligga i framkant och det gällde för 10 år sedan och är fortfarande vårt mantra, hög kvalitet och hög precision har format oss som företag. Min bakgrund i företaget är som produktionschef och när jag gick in som delägare så blev jag teknisk chef. Övriga delägare i Formteknik Verktyg är vd Jan Aronsson och försäljningschef Leif Fänegård och Henrik Jørgensen som är vd för vår danska avdelning av Formteknik med huvudfokus på engineering & design samt utveckling av våra produkter till kunder inom det medicinska marknadssegmentet. Vi fura drivs av våra kunder och hur de tänker. Skall vi vara leverantörer till global högteknologi så kräver de närvaro, hög teknik och utrustning, kompetens och leveranssäkerhet, Martin fortsätter;

– Vi lever i en värld med tillverkning av avancerade formverktyg med extrema toleranskrav. Det blir ofta en maskin i maskinen ute hos kunden. Vi och våra kunder spelar i Champions League år efter år och går ofta till finalen om ni förstår jämförelsen. Kvalet består av 10 000 verktygsmakerier över hela världen som vill ha de kunderna som vi har så det är en pressad situation samtidigt som vi på Formteknik är tävlingsmänniskor och gillar utmaningarna, säger Martin Ernstig.

Det handlar förstår jag, efter bara några minuters samtal om tillväxt och utveckling, att inte stå still utan hela tiden lotsa företaget mot nya utmaningar. Flytten till Anderstorp och sammanslagningen 2014 med våra danska avdelning av Formteknik, det tidigare PM2OL och West Pharmaceuticals, som har 24 anställda gjorde det möjligt att snabbare nå de mål som man har satt upp i som mål och vision. Här finns en klar femårsplan (som ständigt revideras) om hur man vill jobba i framtiden och den verktygslåda som finns att tillgå (och som rent krasst alla företag har tillgång till) är att parallellt med ny teknik (maskiner och verktyg), automation och duktig personal skapa förutsättningar för att kunna tillverka morgondagens verktyg för en allt mer krävande internationell konkurrens.

– I vår bransch handlar det också mycket om att finnas på plats med service och kunna hjälpa kunderna på plats när och om det bli problem. Alltså arbeta med helhetslösningar mot kund och även vara beredd på att följa med kunderna ut i världen. Det kan handla om att vi har våra produkter på fabriker i Brasilien, USA och Kina för att ge några exempel, säger Martin Ernstig.

Och vi förstår att trenden är att globala företag drar ner på antalet leverantörer så konkurrensen hårdnar hela tiden. Ett globalt företag i Lund som tillverkar förpackningsmaskiner hade tidigare 8 leverantörer av avancerade formverktyg i Europa, idag är det fem och Formverktyg
i Anderstorp är en av dessa och det enda svenska företaget.

Robotbetjäning av bearbetningsmaskiner är idag en självklarhet 

Och här är det ofta serieproduktion fast man är ett verktygsmakeri. Det gör att man ofta kan mäta, utvärdera, få ut statistik och utvärdera sin verktygsekonomi t.ex. per minut i produktionen.

Ett formverktyg består av en mängd ingående komponenter av metall som tillverkas i höghastighetsfräsmaskiner, multifunktionssvarvar 3- och 5-axliga och sänkgnistmaskiner, ofta helt automatiserade med robotlösningar och efterföljande kvalitetskontroll och mätning av mått i mätmaskiner. Maskinparken är modern med senaste maskintekniken och effektiva verktyglösningar löser sina uppgifter varje dag.

När det gäller skärande verktyg så är det en ständig utveckling av beläggningar och skärtekniska former.

Edeco Tool är en viktig samarbetspartner på skärande verktyg och uppspänning

Och man har haft ett tioårigt samarbete.

– Våra kunder har stora krav på oss och då smittar det av sig på vårt sätt att uppleva hur en leverantör av produktionsutrustning skall ha för egenskaper. Jag vill betona att vi har fler duktiga verktygsleverantörer av andra fabrikat men Vi har ett större samarbete med Edeco Tool och det handlar givetvis om att ha erkänt ledande produkter men också att man har ett bra förtroende för säljarna och att man kan samarbeta och diskutera fram olika lösningar tillsammans. Då handlar det om att det underlättar om säljarna har en produktionsteknisk bakgrund för då kan vi prata samma språk, säger gruppledare fräsning Andreas Nilsson.

Olika typer av fräsoperationer med Hitachi.

Vi går ut i verkstaden och här är det tyst, rent och snyggt. Lokalerna helrenoverades tillinflyttningen och allt är välplanerat och det finns gott om plats för framtida maskininvesteringar. Luften är ren och här har företaget satsat 3 miljoner på ventilationen. Mitt i verkstaden har man mätrum där det liksom i övriga verkstaden håller en temperatur på 20 grader +, – 1 grad på dygnet för att kunna hålla toleranserna inom mått på alla komponenter man tillverkar.

– Vi märker en stor skillnad mot Unnaryd och har mycket lättare för att ”hålla ihop bitarna” på rätt sida mått, säger Andreas Nilsson.

Verktygsleverantören Edeco Tool med bas i värmländska Karlstad har filialer i Sandviken, Eskilstuna och Värnamo. Så det är således Värnamokontoret som rycker ut när Formverktyg behöver hjälp med verktygsval och teknik. På Formverktyg har man varit kunder hos Edeco Tool sedan 2008 och allt började egentligen med att man hade ett bearbetningsproblem i ett synnerligen besvärligt material där man kunde minska antalet verktyg från närmare 25 till 6 för tillverkning av ett formverktyg. Och dessutom köra mycket fortare, berättar Mattias Bard på Edeco.

– Ja det var en bra start på samarbetet för våra tidigare fräsar i projektet såg ut som igelkottar ibland så här fick vi en säkrare och samtidigt säkrare process, säger Martin och Andreas nickar gillande.

– Ja det blev vårt första projekt här och sedan dess har vi utvidgat och utvecklat samarbetet till att vi idag är en stor leverantör av små pinnfräsar från Hitachi, svarvskär från Gesac och borrar från Miller samtidigt som vi även leverera en hel del chuckar från NT Tool, säger Mattias Bard som tillsammans med Joakim Sandberg jobbar från kontoret i Värnamo.

Mattias Bard arbetar som teknisk säljare och är även produktchef fräsning, Joakim Sandberg är teknisk säljare och båda samarbetar och hjälper framförallt småländska verkstäder med verktygslösningar i stort och smått.

– Vi kommer från verkstadsgolvet och har jobbat många år som operatörer och tekniker och det är uppskattat hos våra kunder för de vet att vi har en bakgrund i produktionen, säger Mattias och Joakim på Edeco Tool.

Som sagt så har man haft ett nära 10-årigt samarbete och det har accelererat då Formteknik har mycket mer skärande bearbetning nu än förr då det var betydligt mer gnistning. Så förändrade bearbetningsmetoder och en kraftig expansion när det gäller tillverkade formverktyg har gjort att Man idag har ett stort och mycket gott samarbete med Edeco Tool.

Svarvskär från Gesac. Ett nytt fabrikat i Sverige som nu marknadsförs och säljs allt mer av i svensk industri. Tillverkaren har nu nyutvecklade serier av vändskär för bearbetning av rostfria material och superlegeringar. Det finns även nyheter som omfattar skär med nya geometrier, spånbrytare, nya hårdmetall¬substrat och nya beläggningar.

– Vi trivs med Mattias och Joakim och framförallt så tycker vi att de har många bra produkter som passar vår verksamhet. Idag handlar det inte så mycket om att sälja verktyg utan mer om att hitta rätt lösning. De hjälper oss hela vägen från testkörning till val av verktyg och skärteknik. Ibland är det problemlösning och diskussioner där vi gemensamt hjälper varandra och kommer med olika förslag, det handlar ofta om samarbete mellan våra operatörer och teknikerna på Edeco Tool, säger produktionsledaren Andreas Nilsson.

Viktigt att mäta cykeltider

– För att få fram mer kunskap, rätt verktygsval och process är det väldigt viktigt med den personliga kontakten. Det blir betydligt lättare att få fram rätt verktyg till rätt applikation på snabbast möjliga tid. Idag finns inte tid att fundera för tid är pengar och ett stopp
i produktionen kan försena en leveranstid, säger Mattias Bard som menar att man idag arbetar på ett helt annat sätt som verktygssäljare än för 10 år sedan. Det handlar om livslängd på verktyget och det handlar om precision för att klara de toleranskrav som idag blir allt snävare på de flesta verkstäder, säger Joakim Sandberg.

– Jag vill betona att det finns många bra fabrikat och verktygstillverkare idag men det handlar för mig mycket om dialog och förståelse för våra processer, vad och hur vi tillverkar våra produkter, säger Andreas Nilsson och tillägger;

– Vi har själva en hög kompetens skärtekniskt så det gäller att mötas på rätt och samma nivå annars blir det svårt att sälja verktyg här till oss. Vi har ett stort förtroende för Mattias och Joakim och de produkter som Edeco Tool erbjuder, säger Martin Ernstig.

Vi ber grabbarna på Edeco Tool att berätta om vad Formteknik behöver för verktygslösningar.

– En grundläggande målsättning för oss som verktygsleverantör är att göra ny teknik tillgänglig för kunderna. Våra leverantörer investerar omfattande belopp
i utveckling, säger Mattias Bard. Genom att hand¬plocka senaste teknik från olika leverantörer kan vi vara säkra på att finna lösningar med geometrier och beläggningar som optimerar kundens processer.

– Bl.a levererar vi high-performance-lösningar från Hitachi, i första hand miniatyrfräsar för användning inom verktygstillverkning. Det handlar om dimensioner 0,2 upp till 6 mm i diametrar. Pinnfräsningen är betydelsefull för många av våra kunder.

– Hitachi program av pinnfräsar är framtaget med fokus på verktygsmakare, framförallt i svårbearbetade material och appli¬kationer som kräver lite extra och ett av våra starkaste områden. Kompetensen och processerfarenheten är djup rotad inom vår organisation. Här lagerhåller vi dels i Karlstad men också i Tyskland har Hitachi ett stort lager av fräsverktyg med ett brett program inom miniatyrfräsar i alla dess former och längder. Fräsar för bearbetning i tuffare material och hårdmetallfräsar som är första val när kraven är som allra störst, säger produktchef Mattias Bard.

– Vi är mycket nöjda med Hitachi som erbjuder säkra processer när det gäller livslängd. Särskilt viktigt för oss som kör mycket obemannat på kvällar och helger. Så vi måste ha en jämn kvalitet på våra verktyg, det får inte gå sönder, operatören måste vara trygg och veta att det håller, menar Martin Ernstig och avslutar;

– Det är ett måste att ha säkra processer i vår automation för det är det enda sättet att hålla låglöneländerna stången. Vi automatiserar allt vi kan, även mätning och olika efterbearbetningar sker så automatiskt vi kan och har robotar till. Vi har lång erfarenhet av automation då vi redan 1999 automatiserade sänk gnistning. Idag när vi har mer skärande bearbetning än tidigare och den tekniken ökar så är det både mindre och större system med robot och palettsystem.

Här beskriver Edeco Tool själva sitt samarbete med några av sina agenturer;

Hitachi är en av de leverantörer Edeco samarbetat allra längst med. Tillsammans har de två företagen sedan 1984 implementerat ny teknik och nya verktyg på den svenska marknaden, inom i första hand fräsning.

En betydligt nyare bekantskap är kinesiska Gesac, en av världens största aktörer inom utvinning av volfram/hårdmetallpulver. Utifrån egen gruvdrift har företaget byggt en högteknologisk värdekedja där man utvecklar och distribuerar hårdmetallpulver av olika typer till industri över hela världen.

Som en konsekvens av Gesacs materialkompetens har man under senare år även utvecklat ett kvalitetssortiment av skärande verktyg. Programmet växer snabbt och omfattar idag solida hårdmetallverktyg, PCBN/PCD-verktyg samt ett utbud av vändskärsverktyg. Edeco svarar för Gesacs försäljning på den skandinaviska marknaden.

En tredje Edeco-leverantör är tyska Miller som snabbt utvecklats till en världstillverkare av solida hårdmetallverktyg.  I en av Europas modernaste produktionsanläggningar utvecklas och produceras borr och pinnfräsar för industriköpare över hela världen. Miller och Edeco har en gedigen historia tillsammans. De första kontakterna etablerades redan 1999.

Även om skärande verktyg är kärnan i vårt produktprogram så erbjuder man även kvalitetsprodukter inom hållande verktyg. Till leverantörerna hör bland annat japanska NT Tools som med sina precisionschuckar servar stora delar av världens industrimarknader, avslutar vd Anders Höögh Edeco Tool AB.

Hitachi fullradiefräs i en krympchuck.

Fräsen går i höga hastigheter upp till 42 000 rpm.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here