I början av 1900-talet började Höganäs reducera järnmalm till järnråvara för den växande gjuteriindustrin, en produkt som snabbt utvecklades till järnpulver. Idag är Höganäs en världsledande tillverkare av metallpulverpartiklar. Det vanligaste användningsområdet för Höganäs metallpulver är vid tillverkning av komponenter för bl.a. motorer, växellådor, elektriska verktyg, hushållsmaskiner och lås. Pulvret kan även användas som tillsatsmaterial vid lödning eller svetsning samt för vatten- och luftrening.

Expansion i historisk industri- och fabriksmiljö

Idag

Kopplingen till Höganäs AB finns fortfarande, dels för att företaget är minoritetsägare i Höganäs Verkstads AB och dels för att man fram till 2005 var en del av Höganäs AB då som intern mekanisk verkstad. Höganäs Verkstad har därmed fört traditionen vidare in i 2000-talet.
Nya huvudägare är Johan Fredholm och Ola Jönsson på Legera AB. Ola är också ägare till Mekano AB i Helsingborg där det finns ett samarbete med sedan 2012. Höganäs Verkstad ser stora synergier i att utveckla samarbete ytterligare och med den nya ägarkonstellationen stärker man sin position med befintliga och nya kunder. Den nya företagsledningen ser mycket positivt på framtiden och det finns flera anledningar till detta som vi kommer in på. Dag Richardsson är ny vd sedan mitten av 2011 berättar;
– Höganäs Verkstads AB har under senare år investerat mycket inom alla sina affärsområden, maskinbearbetning, plåt och svets samt industriunderhåll. Den senaste större maskininvesteringen är inom karusellsvarvning och inom svetsområdet blev vi i maj 2013 certifierade enligt EN 1090-2 samt ISO 3824-2. Vår industriunderhållsgrupp förstärks kontinuerligt i linje med vår strategi att öka omsättningen även inom detta område. Vår största enskilda kund är fortfarande Höganäs AB, men vi har även sedan lång tid tillbaka ett mycket gott samarbete med Sandvik och nya kunder som bl.a. SWEP Technology och AB Blinkfyrar.
– Bredden är fortfarande vår styrka, servicen vår dagliga nerv och spetskompetensen vår ryggrad. Alla 50 medarbetare är experter inom sitt område. Vissa är allkonstnärer, ständigt på språng för att reparera, underhålla eller installera maskiner hos kunder i närområdet. Andra har gedigen erfarenhet som fräsare och svarvare eller certifierade svetsare. Tillsammans klarar vi det mesta, från enskilda verkstadsprodukter och specialtillverkade plåtkonstruktioner till företagsunika avancerade maskindelar med ytbehandling. Samtidigt som vi möter miljardbolag på världsmarknaden hjälper vi fortfarande våra kunder på hemmaplan med service och installationer. På så sätt står vi fortfarande stadigt i den nordvästskånska lera som en gång bidrog till att vi föddes, berättar en entusiastisk vd Dag Richardsson.

Höganäs Verkstad har lång erfarenhet av att tillverka maskinkomponenter och tar hand om hela kedjan från råmaterial till färdig produkt och distribution, oavsett volym. Detaljtillverkning är av enstyckskaraktär eller hela serier.
Via partners erbjuder man konkurrenskraftig materialförsörjning av gjutna eller smidda ämnen som därefter bearbetas i verkstaden. Maskinbearbetning av svetsade konstruktioner är också en av företagets specialiteter. Här finns karusellsvarvning, arborrning, bäddfräsning, planslipning och mycket mer, allt under samma tak.
Under utvecklingsstadiet har man som kund tillgång till produktionsteknisk kompetens så att tillverkningen kan optimeras. Därefter fungerar man som ett engagerat bollplank och hjälper kunden fortlöpande med att justera processer och hitta klokare lösningar.
Höganäs Verkstad tar också fram komplicerade detaljer med noggranna toleranser och kan göra avancerade mätningar av komponenter på upp till en räckvidd på 2,7 meter och maximal mätavvikelse på ±0,041 mm. Mätningarna sker med hjälp av en mobil mätarm och kan utföras i bearbetande maskiner, på mätbord, eller om så behövs, ute hos kund. Komponenter levereras med mätprotokoll för bästa kvalitetsuppföljning.

Vd Dag Richardssons visioner.

– Jag är från Höganäs från början och sommarjobbade här 1981 och då som kapare av material på gården, utomhus måste jag tillstå. Föga visste jag då att jag skulle komma tillbaka hit 30 år senare som vd i maj 2011. Jag har arbetat inom ABB i Västerås och i Tyskland samt Kina. Efter ABB har jag arbetat på AB Benzlers i Helsingborg och på Moving AB i Åstorp.
– Detta med Högnäs Verkstad dök upp slumpartat och jag fick ett tips om att man sökte en chef och jag tänkte att är det meningen att jag skall återvända till mina hemtrakter , ja varför inte så nu är jag här och det känns riktigt bra vill jag säga, över förväntan, nu efter 3 år har vi många utmaningar och förväntningar om att Höganäs Verkstad skall bli en viktig leverantör och samarbetspartner för många industriella projekt, berättar Dag Richardsson.
– Jag är lite av varje, med inriktning både mot försäljning och produktion. Innan jag bestämde mig för att ta jobbet så gjorde jag lite efterforskningar och jag noterade att jag faktiskt inte hittat någon verkstad som är så bred som Höganäs verkstad är. Vi har tre affärsområden, svets/plåt, maskinbearbetning och underhåll och de flesta verkstäder som jag sprungit på genom åren har det ena eller det andra. Här finns stora produktionsytor och en dokumenterad kompetens och yrkesskicklighet som går 100 år tillbaka via Höganäs AB. Det finns en yrkesstolthet här i staden vill jag säga.

– Vad jag och mina medarbetare nu behövde sätta på plats var att arbeta med kunderna och framförallt hitta nya kunder, för vad jag som nytillträdd vd med bred erfarenhet såg var att Höganäs Verkstad var vana att arbeta inåt istället för utåt. Jag såg potentialen i att inte enbart fortsätta vara en ”ordermottagare” från Höganäs AB som var och är en mycket stor kund till vår verkstad utan att tänka mer och arbeta mer med utåtriktad verksamhet och söka nya kunder, mycket mer aktivt än tidigare, förklarar Dag Richardsson och avslutar med att konstatera att;
– Nu, idag 2014 har vi ett antal nya kunder som AB Blinkfyrar och SWEP Technology och ett samarbete med Mekano AB i Helsingborg, vi har 10 servicetekniker som ligger ute på vägarna, vilket ger oss vind i seglen och vi ser en ljus framtid med stora möjligheter att utvecklas och vi har en vision om att omsätta 100 miljoner i framtiden, vilket är ett realistisk mål.
Lika viktigt som att hitta nya kunder är att sköta de befintliga när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Vi prioriterar dessutom säkerheten väldigt högt. När det gäller säkerheten så har vi en uttalad ”nollvison” som vi är stolta över.

Samarbetet med
verktygsleverantören Iso Tool AB

– Jag har arbetat här i 48 år efter att ha gått Höganäs 3-åriga verkstadsskola 1967 och har lärt mig en hel del om skärande bearbetning , säger en leende Lars-Bertil Håkansson, – Och med all den erfarenhet som jag samlat på mig först som maskinoperatör och sedan som produktionsledare så är min mening att man skall vara öppen för allt nytt som kommer fram. Men vi har en ständig dialog med maskinoperatörerna och med verktygsleverantörerna för bästa möjliga resultat.
– Samarbetet med Iso Tool är ett av flera samarbeten men de är mycket viktiga för oss och om vi skall prata om Iso Tool så vet jag att vi har handlat och samarbetat med dem sedan 30 år tillbaka. Frank Pettersson är idag pensionär men sönerna Johan och Magnus har tagit över och samarbetet har fungerat riktigt bra, säger Lars-Bertil Håkansson och tillägger att filosofin för alla inköp av verktyg är ”vi skall ha bra grejer men vi skall använda dem”. Verktygsinköpen förändras hela tiden så det gäller att ha verktygsleverantörer som är flexibla och som har ett stort sortiment.

Vad är det för verktyg som
det handlar om från Iso Tool?

– Vi levererar svarvskär, fräsar, frässkär, solida verktyg och hållande verktyg till Höganäs verkstad. Det viktigaste är att kunden får rätt verktyg till rätt applikation och till rätt produktionsvolym. Det är lätt att bli exalterad och skjuta över målet om tillverkningen inte kräver det. Är det en nollserie eller prototyptillverkning så måste man anpassa verktygsvalet efter det. Är det större volym eller mängder som ska avverkas så får man anpassa lösningarna efter de förutsättningarna. Nya kunder kan uppfatta oss som frågvisa då vi nästan alltid ställer s.k. 20 frågor. Men efter att de har haft oss som partner ett tag så lär de sig att det är för att vi ska kunna ge den mest ekonomiska lösningen för just den applikationen som de söker verktyg för.

Iso Tool är en av få fristående verktygsleverantörer och har en solid bas med verktygstillverkare som alla har sina specialiteter varpå kunderna alltid får den bästa lösningen. Det viktigaste för oss är att bilda oss en uppfattning om vad det är kunden ska utföra och under vilka förutsättningar ex maskinval, uppspänning etc. Vi jobbar mer och mer i projektform med våra kunder där vi ger vår syn på hur tillverkningen kan gå till väga och lämnar även tips och trix för sådant som ligger utanför vårt verksamhetsområde. Iso Tools produktsortiment innefattar även en hel del verktyg som alla i sitt slag är helt unika och saknar liknelser på marknaden. Ett samarbete som har växt extremt snabbt genom åren är tillsammans med tillverkaren Nine9 som har en mängd unika men väl så behövda verktygslösningar. Nine9 är lite som en väl känd dator/telefon tillverkare med en frukt som logotyp. De skapar en marknad som egentligen inte fanns där. Behovet av deras produkter finns där, men det är ingen som har tillgodosett det. De har bland annat förändrat ett traditionellt verktyg som ett dubbhålsborr som alltid har sett lika dant ut sedan 50-talet. Detta verktyg användes framförallt i HSS och på lite senare tid i solid hårdmetall. Nine9 tog fram i-Center som en världsunik lösning där man tog dubbhålsborrning till 2000-talet och gjorde detta med en precisionsslipad vändskärslösning som genererar 5-8ggr så många hål på en fjärdedel av tiden utan att göra avkall på precisionen.
Och man har löst ett problem med skärvätskan vilket vi skriver om i slutet på artikeln, se sid 81. 

Med på mötet är Lars Starke som har arbetat som verktygssäljare på Iso Tool AB sedan hösten 2014, så han är ny på företaget men har en mycket lång erfarenhet inom skärande bearbetning.
– Min bakgrund är som maskinoperatör på Åkermans i Eslöv. Efter det har jag arbetat som säljare av verktyg på olika företag och även som egen men idag är jag på Iso Tool och arbetar här med våra kunder i södra Sverige. Men jag och Höganäs Verkstad och med framförallt Lars-Bertil Håkansson så har vi samarbetat sedan 1999.
– Jag är också maskinoperatör från början så vi pratar samma språk jag och Lars, jag använder Lars som skärtekniker så ofta det behövs, och framförallt på telefon löser vi mycket, det man inte kan själv måste man ta hjälp med och det har fungerat riktigt bra, säger Lars-Bertil Håkansson.
– Det handlar mycket om förtroende och jag fungerar mycket som bollplank och många av problemen löser vi på telefon men när det hettar till så kommer jag till Höganäs verkstad för provkörningar och tester, det är ett normalt förfarande och det är klart att vi löser problemen, två gamla maskinoperatörer emellan säger Lars Starke.

– Jag vet hur det är att arbeta i produktionen och hur det är att få besök av olika verktygssäljare vilket gör att jag väljer att vara ödmjuk inför uppgiften och framförallt att ta fram de verktygslösningar som är bäst för kunden från lite olika fabrikat utan att vara påstridig. Jag ser mig inte som säljare utan mer som tekniker. Vi på Iso Tool är leverantör av många olika fabrikat och det är bredden i detta som är våra starka kort.
– Vi köper hållande, skärande verktyg, mätverktyg och nu också skärvätska från Iso Tool ifrån Kristianstad, säger Lars-Bertil Håkansson och betonar igen bredden i verktygsleverantörens sortiment.

Skärvätska från Hangsterfer´s löste problem

Man håller på och byter skärvätska i alla våra maskiner efter att ha konfronterats med ett problem som gjorde att det ena gav det andra. Och vad handlar det om.
– Upprinnelsen är att en av våra svarvare med erfarenhet från andra arbetsplatser arbetade i en maskin där vi bearbetade segjärn. Han märkte att det bildades gas i samband med bearbetningen av segjärn s.k. fosfingas i samband med kontakten med kylvätskan, förklarar Lars-Bertil Håkansson.
– Det handlade om svarvning av ringar där fosfingas bildades när det blev varmt i materialet. Vi tog det givetvis på största allvar och alla i företagsledningen kopplades in och vi fann att vid mätning så blev det ett intervallvärde som kunde överskrida takgränsvärdet för tillåtet gränsvärde.
– Jag ringde Lars Starke som jag hoppades visste mer om detta och han hade en lösning som handlade om att byta skärvätskan för att slippa gaserna. Hangsterfer´s skärvätskeemulsion är helt fri från bor och aminosyra. Vi köpte in den och bytte skärvätska i maskinerna och de giftiga gaserna försvann. Idag när vi gör mätningar så ligger vi 100 ggr under gränsvärdena och allt är frid och fröjd.

Johan Pettersson på Iso Tool AB som är generalagent för produkterna berättar och förklarar lite närmare vad det handlar om;

– Fosfingas (fosfortrihydrid / fosforväte) bildas vid bearbetning av just segjärn och även till viss del gjutjärn då det sker en kemisk och termisk reaktion mellan metallen och olika syror. Då Hangsterfer’s S500CF är 100 % fri från primära och sekundära aminosyror så uppstår inte denna kemiska reaktion och arbetsmiljön blir helt säkerställd och giftfri. Fosfingas är en mycket farlig gas. Den är färglös men har vid höga doser en doft av ”rutten fisk” eller en s.k. sur doft. Fosfingas är även farligt vid så pass låga doser att odören inte uppfattas. Fosfingas påverkar bl.a. det centrala nervsystemet och lungorna. Gasen kan orsaka kräkningar, hosta, illamående, yrsel och andningsbesvär. Om man utsätts för höga halter kan törst, magsmärtor, muskelvärk, andnöd, medvetslöshet och hjärtbesvär uppstå. Även lever och njurskador kan uppstå på lång sikt.
Hangsterfer’s ser allvarligt på hur skärvätskor påverkar miljön och operatörer då de kommer i kontakt med skärvätskan dagligen varpå deras motto alltid har varit. ”We don’t produce anything that we wouldn’t let friends or family to use”, med andra ord de tillverkar inget som de inte skulle låta vänner eller familj att använda. Hangsterfer’s motto har fått mer ljus de sista 5-10 åren då användarna har blivit mer engagerade i vad just skärvätska eller skärolja innehåller då det kan vara skadligt för dem på längre sikt.
Olika kemikalieorganisationer runt om i världen har under en lång tid försökt att tvinga branschen till att redovisa sitt innehåll och förbättra situationen för användarna. Den senaste åtgärden i raden är GHS (global harmonized system) som är ett tillägg till REACH/CRP förordningen som täpper till ”kryphål” i den ursprungliga förordningen. Tack vare GHS som kommer det från och med 1jun 2015 att finnas stora varningssymboler på alla förpackningar så som dunkar och fat som klart och tydligt redovisar om produkten innehåller farliga tillsatser. Då Hangsterfer’s är extremt långt framme i utvecklingen och har varit så i många år, så kommer dessa symboler inte att finnas på någon av deras skärvätskor, skäroljor, pressoljor eller djupdragningsoljor.

Att Hangsterfer’s är långt framme i sin utveckling syns bla genom att de har skriftliga godkännande/certifikat från en mängd kända kunder så som Rolls Royce, Boeing, Airbus, Bombardier Aerospace, American Airlines, Lockheed Martin, Ford, Citizen, Walter Machine, Stryker m.fl.
Hangsterfer’s är ett gammalt företag med anor från 1937 då Dr. Hangsterfer grundade företaget i Mantua, New Jersey, USA. Företaget är nu inne på sin tredje generation sedan starten och följer samma utslagna linje. Företagets produktportfölj är till 100 % fokuserad på metallbearbetningsvätskor och oljor samt smörjmedel som hör därtill ex gejd- och hydrauloljor som är anpassade för att samverka och inte påverka skärvätskorna eller oljorna negativt. Focus har alltid varit maximal prestanda och användarvänlighet. Detta är fullt möjligt då Hangsterfer’s produkter består av högst förfinade råvaror som inte behöver exempelvis sekundära aminosyror, bor och kortkedjiga klor (klorparafiner) för att fungera.

Mer information:
www.hoganasverkstad.se
www.isotool.se

_SNO5059
7 500 kvm produktionssyta gör Höganäs Verkstad till vad vi tror, södra Sveriges största maskin- och plåtverkstad. På bilden maskinhallen med två karusellsvarvar som klarar max 1, 8 meter respektive 3 meter i svarvdiameter och maskinerna är utrustade med drivna verktyg och C-axel.
Höganäs verkstad 027
Korthålsborr diameter 57 mm. – Operationen vi genom för just nu är borrning av tre hål med borr från verktygsleverantören ISO TOOL i två olika dimensioner. Tid 1,06 minuter, inkl ett verktygsbyte, säger produktionsledare Lars-Bertil Håkansson. Roger Alfredsson maskinoperatör
Höganäs verkstad 012
Lars-Bertil Håkansson produktionsledare, Albin Andersson maskinoperatör och Lars Starke verktygssäljare.
_SNO5051
Man är van vid att hantera stora komponenter och har under senare år märkt en ökad efterfrågan att kunna bearbeta stora svarvade komponenter.”Med hjälp av drivna verktyg och C-axel kan man dessutom fräsa och borra de flesta detaljer i samma maskin vilket sparar mycket tid och pengar vid bearbetningen. Detta är ett steg i strävan att bli ett ännu mer teknik- och konkurrensstarkt företag. Maskinen är från Taiwanesiska maskintillverkaren Goodway 1600 M. Detta är maskin nr 5 i världen som finns på Höganäs verkstad.
_SNO5069
Höganäs Verkstad är specialiserat på tyngre maskinbearbetningar

Höganäs verkstad 024Höganäs verkstad 020

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here