Produktionstekniker David Wiklund och operatör/programmerare Jörgen Staffrin i utställningshallen visande produkten PARASOL.

I den lilla staden Arvika i mitten av Sverige, finns många stora industriföretag. Ett av dem är Swegons fabrik där alla vattenburna klimatsystem och ljuddämpare tillverkas.

Med 17 000 kvm produktionsyta, 120 anställda, moderna testanläggningar och en egen avdelning för forskning och utveckling, kan fabriken kontinuerligt komma ut med nya innovativa produkter på marknaden. Härifrån kommer innovationer som komfortmodul PARASOL, som har fått stor uppmärksamhet över hela Europa.

Och det är just komfortmodulen PARASOL som vi skall se hur den tillverkas på Swegons produktionsenhet i Arvika. Vi har hört och läst om mångmiljoninvesteringen i en helautomatisk kantpresscell med robot för det är full fart inom hela Swegonkoncernen och man får leta länge i företagets historieböcker för att hitta samma fart på tillverkningen av klimatsystem som det är nu.

Orderingången är god, beprövade men utvecklade modeller säljer, det investeras och man tar fram produkter som ska bära framåt i tiden. Det är bra drag i hela bolaget, höga ambitioner och högt tempo.

Helautomatisk flexibel robotcell med LEAN i fokus

I många år, sedan 2005, har man arbetat med manuell kantpressning i anslutning till monteringslinjen men i samband med produktionsstarten av den nya generationen av produkten Parasol Zenith har Swegon i Arvika nu investerat i en robotiserad kantpressrobotcell från Din Maskin.

Erik Olsson, produktionstekniskchef på företaget, berättar hur deras tankar gick inför investeringen;

– Vi gick igenom ett produktprojekt och fann att volymerna skulle öka samtidigt som det handlade om att bocka större detaljer och vi såg då möjligheten att rationalisera och automatisera vår kantpressning utan att öka våra slöserier i form av mellanlager och behövde därför en flexibel robotcell. Den robotiserade, servoelektriska kantpressen från SafanDarley och Starmatik var den enda på marknaden som klarade vår kravspecifikation där ergonomi var och blev en viktig faktor för vår personal.

– Vi kör nu kit produktion med rätta sekvenser direkt till en monteringslina utan mellanlager under normal produktionstid, vilket just nu innebär 2-skift. På övrig obemannad tid, produceras halvfabrikat till andra delar av produktionsflödet. Produktionen har tidigare gjorts manuellt men nu använder vi robotcellen och sparar många mantimmar, förklarar Erik Olsson.

Swegon i Arvika har sedan tidigare fyra servoelektriska kantpressar från SafanDarley och Din Maskin (läs mer om detta i slutet på denna artikel).

– Vi har varit mycket nöjda med den service som Din Maskin har gett oss och upplever dem som en mycket smidig leverantör att jobba tillsammans med, säger Erik.

Fredrik Carlsson är produktansvarig för kantpressning och robotik hos maskinleverantören Din Maskin och redogör för anläggningens möjligheter och tekniska fakta;

– Robotcellen från Starmatik som är helt skräddarsydd och kundunik för Swegon här i Arvika, består av en 50 kg Fanuc robot och en SafanDarley servoelektrisk kantpress på 65 ton med CNC-styrt 4-axligt bakre anslag, integrerad omslagsfunktion
i kantpressens arbetsbord och en arbetslängd på 2500 mm. Roboten är placerad på en åkbana vilket ger optimal åtkomlighet vid bockning och större möjlighet för flexibel stapling. Cellen har automatiskt gripdons- och verktygsväxling. Gripdonsmagasinet har plats för 8 gripdon och verktygsmagasinet plats för ca 20 meter kantpressverktyg.

– Fördelen med automatisk gripdons- och verktygsväxling är bland annat att man får ett bättre utnyttjande av cellen med snabba omställningar av verktyg och gripdon även när man kör korta serier. Omställning mellan jobb som är upplagda i arbetskö hanteras av cellkontrollen ”Workcell Supervisor” och tar oftast inte mer än några minuter, förklarar Fredrik Carlsson och fortsätter;

– En viktig faktor för att uppnå hög effektivitet och produktivitet i en robotiserad anläggning är off-lineprogrammering. Med mjukvaran SimulEasy från Starmatik programmeras hela robotsystemet off-line och ett komplett robotprogram genereras till cellen. Skulle man inte ha off-lineprogrammering skulle operatörerna behöva otaliga timmar programmering, manuellt inne i cellen och därmed hindrat produktion.

Utvecklingen av olika maskinsystem har verkligen gått framåt och ser vi på ny bockningsteknologi så är detta det mest avancerade som finns idag när man pratar maskinteknik inom plåtbearbetning. Problemen för många företag är att många maskiner i produktion idag har en lite föråldrad teknik framförallt när det gäller styrsystem och mjukvara samt att man inte har anammat automatisering fullt ut.

Enbart genom att automatisera bort ställtider ser man direkt en produktivitetshöjande effekt på höga tvåsiffriga procentsatser. Kantpressning är en bra teknik men beroende av volymer och vidareförädling i flödet så kostar det tid och pengar och lönsamheten sjunker och det är här de stora vinsterna med robotiserad kantpressning finns där flexibilitet och omställningseffektivitet kommer till sin fulla rätt.

Man har lång erfarenhet av robotiserad kantpressning på Swegon.
Cykeltider i fokus – Här måste vi ha ett bra flöde i cellen där ett antal moduler skall komma ut ur cellen per timme. Produktionscellen har varit igång i snart 2 år nu och man är mycket nöjda med tillgängligheten i maskinen. – Det har fungerat mycket bra trots den höga tekniknivån och komplexa system säger produktionschef Erik Olsson. På fotot ser vi från vänster Jörgen Staffrin, Fredrik Carlsson, David Wiklund och Erik Olsson.

Maskinoperatörernas roll

– Här handlar det om att man lägger mer ansvar på ”golvet” om man säger så. Det gäller både programmering och kompetenshöjande arbetsuppgifter. Och jag tror att det är en av nycklarna för att vi skall kunna behålla duktig personal ute i industrin, att yrket får en högre status på många fler håll än det är idag. Här på Swegon satsar man på att arbetsuppgifterna måste bli mer intressanta och utmanande och att man känner en större närhet till tekniken och processerna, säger Fredrik Carlsson.

– Jag fick lära mig att bocka manuellt med tillhörande programmering för att sätta mig in i och förstå de stora fördelarna med CAM lösningarna från AutoPol som vi använder vid manuell kantpressning, säger produktionstekniker David Wiklund. Nu kan vi verifiera producer barheten av en produkt redan på ritstadiet och vi snabbar på så sätt upp konstruktionstiden och säkrar att det blir rätt från början.

– Allt går snabbare idag och vi byter artikel och seriestorlekar mycket oftare än tidigare. Då måste vi ha mjukvara som gör det snabbt att programmera om och vi har en mycket bra grundutbildning och kompetens på våra operatörer och det är en stor styrka idag nu när vi går mot allt mer automatisering och robotik, säger Erik Olsson produktionstekniskchef och vill tillägga;

– Mycket blir enklare för oss ute i produktionen när mjukvara utvecklas, blir smartare och det kommer säkert att bli allt enklare i framtiden. Med enkelt menar jag att mjukvaran blir allt mer komplex men med ett gränssnitt som blir allt enklare, en bra utveckling för då underlättar och säkras t.ex. programmeringen som blir mindre personberoende.

Vi vill veta lite mer om programmjukvara och ber Fredrik Carlsson om hjälp;

– AutoPOL GT är en mjukvara från svenska FCC Software med säte i Falköping och är sedan några år tillbaka en del av SafanDarley. Mjukvaran är ett användbart redskap för att från 3D-detalj generera en korrekt utbredd DXF-fil till stans/laser, samt ett färdigt program till kantpress. Med hjälp av AutoPOL kan man även, redan i ett tidigt skede av konstruktionsarbetet, se om detaljen går att producera i en kantpress med de verktyg man har, eller om justeringar är nödvändiga. Programmet beräknar även en bockcykeltid och på sätt underlättas produktionsplanering och kostnadskalkyler.

Swegon i Arvika har parallellt med sin robotcell flera kantpressar från Din Maskin, det handlar om SafanDarleys kantpressar modell, E-Brake.

– Det är maskiner som vi trivs mycket bra med och som är driftsäkra. Vi är dessutom mycket nöjda med serviceorganisationen på Din Maskin vilket också är en viktig aspekt när man gör investeringar, produktionen får helt enkelt inte stanna, säger produktionstekniker David Wiklund.

– Kantpressarna har en servoelektriskt driven pressbalk med en extrem noggrannhet. De faktorer som gör att så många kunder är nöjda med sin E-Brake är bland annat maskinens tysta gång och exakthet i bockningsoperationen. Dessutom är en SafanDarley E-brake fri från hydraulolja genom servodriften, säger Fredrik Carlsson på Din Maskin

– SafanDarley står för en innovativ utveckling av kantpressar och är en ledande global specialist genom att utveckla och konstruera maskiner för bockning av både tjock och tunn plåt. Som utvecklare av storsäljaren E-Brake, den servoelektriska kantpressen, tog SafanDarley marknaden med storm för bockning av plåt. Inte bara för den innovativa servoelektriska tekniken utan även genom innovativa maskinkoncept och unika styrsystem, informerar Fredrik Carlsson kantpresspecialist hos maskinleverantören Din Maskin.

Kameraövervakning av cellen och för att säkra tillgängligheten över tid använder Swegon i Arvika, Axxos som loggar alla störningar i cellen samt ett kamerasystem från Vitronic. I cellen sitter fyra stycken kameror monterade och via dem kan vi spela upp ca 1 vecka bakåt i tiden och på så sätt arbeta med orsaksanalys även om någon störning har inträffat när robotcellen gått utan bemanning på nätter och helger.
Anders Engdahl
David Wiklund

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here