– Vi är en liten koncern med ca 80 medarbetare, som jobbar tätt över bolagsgränserna. EMEK ingår i Skoparp AB, en koncern som består av fyra bolag, SMTI, Skoparp Maskin, EMEK och Gjuteriverken. Företagsgruppen arbetar med skärande bearbetning, svetsning och montering som en ren underleverantör. Framförallt arbetar vi med rostfritt, gjutgods, aluminium och plast, säger Jonas Nilsson Berg.
Idag är det arbetsmiljö som är på tapeten för vårt besök och vi är nyfikna på hur man löst de problem som man hade med sin skärvätskeanvändning och hantering.
– Skärvätskor kan vara och är ett arbetsmiljöproblem ute i industrin men mycket görs för att komma tillrätta med problemen men inte tillräckligt, det är min erfarenhet. Jag kommer från Sandvik och där är och har alltid säkerhet och hälsa varit av högsta prioritet. Det tar jag med mig in i min nya roll här på EMEK och jag är mycket nöjd med att EMEK löst sina problem med hjälp av partnern Chemirol där vår produktionsansvarige Otto Slezinger och hans medarbetare ute i produktionen fått till en mycket bra lösning som skapat en mycket bra grund för vårt fortsatta arbete med att skapa en trivsam och frisk verkstadsmiljö, säger Jonas Nilsson Berg.

Chemirol AB startade 1989 i köket hemma hos Bengt-Åke Beng. Idén med att skapa en miljövänlig skärvätska kom ursprungligen från en gammal vän som jobbade inom verkstadsindustrin. Han delade med sig sin upplevelse till Bengt-Åke. Det var allt ifrån allergier till eksemproblem.
Detta var något Bengt-Åke sa till sig själv att han skulle lösa. Det var precis vad han gjorde. Med lång erfarenhet från ekologisk odling kunde han 1993 stolt presentera en färdig skärvätska Bio-Skär 2000. Även om lanseringen gick bra återstod massa problem som behövdes lösas. Med åren som gått har han förfinat produkten till var den är idag. Tack vara denna uppfinning har många verkstäder idag en mycket bättre arbetsmiljö. Idag är Chemirol AB ett familjeföretag som drivs av Bengt-Åke och hans två söner.
Så med på mötet är Bengt-Åke och Fredrik Beng från Helsingborgsföretaget Chemirol AB som idag är en totalleverantör till EMEK av sin skärvätska som nu efter många utvecklingar och förbättringar går under namnet BioCut.
– Så har det inte alltid varit men vi fick chansen för 4 år sedan att göra ett skärvätskebyte i en maskin och idag har man vår skärvätska i alla produktionsmaskiner på verkstaden här i Eslöv, säger Bengt-Åke på Chemirol. ”Och jag minns att det luktade förfärligt ute på verkstaden, idag är det ingen lukt”.
– Jag minns att operatören hade problem med eksem men med vår nya skärvätska blev han av med dem. Det var starten till där vi är idag, säger en nöjd Bengt-Åke Beng på Chemirol. ”Dessutom blev maskinen ren”.
– Förr eller senare behöver du byta ut din skärvätska. Det kan vara för att du förbrukat de råvaror den innehåller eller för att du fått ett problem som inte går att åtgärda på annat sätt än att byta ut skärvätskan.
– Innan vi byter skärvätskan rengörs maskinen Det man tvättar bort är avlagringar i maskinen och desinficerar systemet från bakterier, svamp m.m. Det tar c:a en dag att rengöra en maskin ordentligt men det finns även exempel på maskiner som har tagit flera dagar att rengöra, säger Fredrik Beng.
När rengöringen är klar (här har Chemirol en egenutvecklad produkt som man säljer) måste man dränera systemet. Det är viktigt att rengöra ordentligt så att man får bort all gammal skärvätska. Om rester finns kvar påverkas den nya skärvätskan negativt. Det kan exempelvis finnas kvar mikroorganismer i tanken, och då räcker det med 20 cl gammal skärvätska i ett system på 1000 liter för att mikroorganismerna ska kontaminera det nya systemet på bara några veckor.

Chemi-2Några viktiga saker att beakta och tänka på är vilken typ av bearbetningsprocess man behöver skärvätskan till, borrning, fräsning, gängning eller svarvning har stor betydelse när det gäller procent av t.ex rostskydd och eller att man tar reda på vilka processer som sker före bearbetning som exempelvis kan vara om man tvättar detaljen före bearbetning, hur kompatibelt är dessa vätskor tillsammans med skärvätskan, vilka varvtal kör du osv.
Vilket material som bearbetas är också viktiga parametrar, mjuka eller hårda material och här kan det behövas tillsatsadditiv. Speciella tillsatser ingår för att skärvätska skall kunna blandas med vattnet till en emulsion. Ofta tillsätts också medel för att inte bakterier skall växa i vätskan.
– Vi ser att det finns stort behov på marknaden gällande förbättring av arbetsmiljöerna. Ta kontakteksem t.ex. som drabbar främst händer och underarmar. Eksemet beror ofta på att skärvätskan torkar ut huden. Olika ämnen som används som tillsatser kan också framkalla allergiskt eksem, säger Bengt-Åke och Fredrik Beng tillägger;
– De skärvätskor som finns på marknaden idag är i de flesta fall bra och fungerar väl men det finns även alldeles för många verkstäder som har problem och som inte hittar rätt skärvätska för sin produktion. Man kan inte säga att om ett fabrikat fungerar på en verkstad så fungerar den även i alla andra verkstäder utan ämnet är med komplext än så.
– Det handlar om konservativt tänkande i många fall. Man vänjer sig vid vissa problem och man tror kanske att problemen inte går att lösa. Man har vi några tillfällen försökt att hitta lösningar på sina problem men inte lyckats. Därför tror många att det är något som det inte går att göra något åt men vi och många andra på marknaden utvecklar våra produkter ”recept” och hittar nya förbättringar och ändringar/tillägg. Vi lär oss hela tiden och har erfarenhet av att lägga 100% på att förbättra våra produkter.

Företaget EMEK som är en av Chemirols många kunder arbetar som underleverantör till mekanisk industri med skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet men även aluminium, mässing, plaster och stål är vanligt förekommande material.
Produkterna utgörs av frästa och svarvade detaljer med särskilda krav på kvalitet, precision och leveranssäkerhet.
Seriestorlekar är allt från enstycks till tusentals. Till en rad kunder tar man hand om montering samt olika typer av ytbehandling (försilvring, galvanisering, målning etc.), allt för att kunderna skall få en så komplett produkt som möjligt.
Kunderna finns inom en rad branscher såsom tillverkare av bensinpumpar, förpackningsmaskiner, stenkrossar, slipmaskiner, truckar, värmeväxlare och utrustning till det digitala tv-nätet.
EMEKs kunder finns huvudsakligen i Sverige men även export sker till bla. England, Kina, Malaysia, Slovakien och USA.
EMEK har haft en mycket stark utvecklingskurva. Från två anställda och tre maskiner i mitten av nittiotalet till en maskinpark som idag omfattar över 20 CNC-styrda bearbetningsmaskiner.
Så generellt kan man säga att EMEK är en av hundratals mekaniska verkstäder i Sverige där man dagligen använder mycket skärvätska och skäroljor för att klara av sina tillverkningsprocesser.

Vad handlar det om frågar vi

– Skärvätskan har många olika betydelser för produktionen. Främst handlar det om att skapa rätt temperatur runt skäret vid bearbetning så att man tar bort den värme som bildas, kyla ner. Sedan handlar det om att få bort smuts i själva processen och kanske även tillsätta lite rostskydd. Mycket handlar också om maskinen och att hålla den ren från smuts som bildas i processerna och med en bra kylvätska så följer smutsen med vätska ut ur maskinen. Ett bra kylmedel gör också att sikten blir bra för maskinoperatören och det underlättar givetvis. Man vill kort sagt ha en bra kylning och smörjning av verktygen
i ingrepp och en så bra avrinning i maskinen som möjligt så att emulsionen inte stannar kvar i maskinen, säger Jonas Nilsson Berg och fortsätter;
– Sedan har du även hela arbetsmiljöbiten, man vill inte heller att operatörerna skall få eksem eller problem med luftvägar och allergier via oljedimma, så det är en mängd olika saker som en bra kylvätska skall klara av.
Målet är att medarbetarna i verkstaden ska vara friska och välmående samt att miljön de arbetar i ska vara säker och fri från hälsorisker. EMEK-009EMEK arbetar kontinuerligt med att förbättra och säkra alla moment i sina processer. Till medarbetarnas hjälp finns instruktioner, dokument och verktyg för att säkerställa att alla gör rätt från början. För att säkerställa kompetensen pågår ett fortlöpande utbildningsprogram för alla på företaget och man inför nu olika standardiseringsprocesser för att alla skall arbeta på samma vis och att man får ett enhetligt arbetssätt.
– Medvetenheten om olika skär och kylvätskor och kemikalier har ökat väldigt mycket de senaste åren. Marknaden har också breddats från att ett fåtal fabrikat dominerade marknaden för 20 år sedan till fler aktörer som skapar konkurrens och mångfald vilket är bra för branschen. Nu har man på alla seriösa företag upparbetade rutiner för inköp, uppföljning, hantering etc. Och om det är någon anställd som får något problem så tar man tag i det på ett tidigt stadium. Ofta i samråd med företagshälsovården, säger Fredrik Beng och Jonas Nilsson Berg nickar gillande och Fredrik fortsätter;
– Ett enkelt tecken är att om man känner en viss odör
i verkstaden så är man fel ute. Då har man inte koll på sina skärvätskor som kan ha ”dött” och behöver bytas ut eller också kan det bero på metallerna som man bearbetar som ger ifrån sig en lukt om man inte har en ”frisk” skärvätska, så det gäller att tänka åt två håll när man söker felet.
– När jag började i branschen som operatör så hade man inte alls den kunskapen som man har idag. Processen har genom åren förbättrats, förändrats och myndigheter har skapat ett mycket bättre regelverk med nya lagar och förordningar som måste följas vilket gett helt nya förutsättningar för att tvinga företag att sköta sina miljöåtaganden. Det är komplext och kräver kemister från skärvätskeleverantören som samarbetar och tillsammans med våra operatörer hitta den bästa lösningen, säger Jonas.

– För 25 år sedan hade man bara ett fokus ute industrin och det var skärbarhet, ingenting annat, så bra skärbarhet som möjligt. När sedan Lean Production, TPM och andra produktionsmetoder kom fram för att höja produktiviteten då lade man till en faktor till och det var att det skulle vara rent i maskinen med avrinningsbarhet osv. Men fortfarande inte så mycket om miljö och hälsa, menar Jonas.
– Under dessa år slutet på 90-talet och början på 2000-talet så exploderade det med nya bearbetningssätt och processer som nu krävde nya typer av skärvätska. Förr generellt sätt så bearbetade man bort mycket material under en längre process, nu blev det mer av att ta lite och snabbt, dvs maskinerna arbetar med högre spindelhastigheter och då krävs en helt annan kylning och kemisk sammanfattning på skärvätskan för att klara av detta, säger Jonas. Och säger att många öppna maskiner ersattes av slutna maskiner vilket skapade nya förutsättningar för hur man smörjer och kyler under bearbetningen. Och då behövde man filtrering i mycket högre grad än tidigare.
– Vad det handlar om är att anpassa skärvätska till olika metaller och material som man bearbetar. Man kan inte ha en generell blandning utan måste anpassa sina smörjmedel beroende på hur man skall bearbeta och vad man skall bearbeta, det är mycket viktigt att påpeka. Viss materiel behöver bindemedel i kylmedlet, andra material behöver mycket rostskydd osv, det finns ett tiotal varianter som styr procenthalten i skärvätskan, förklarar Fredrik Beng.
– Som sagt det är procenthalten som styr när man blandar sin skärvätska beroende på hur och vad man skall bearbeta. För enkel bearbetning, sågning och slipning vill man ha en tunn skärvätska. Vid tuffa bearbetningar skall man ha en fetare blandning tex vid gängning och tuffa material.
För mätning av procenthalten i skärvätskan så använder man sig av en refraktometer. Instrumentet används för att alltid ha koll på sin olja så att den inte blir för tunn eller för tjock.

EMEK-006EMEK-003

Så avslutningsvis frågar vi Jonas Nilsson Berg hur viktigt är nu arbetet med miljön ur en vd:s perspektiv.
– För mig så är det inte prioriterat utan det är ett grundfundament och skall bara fungera helt enkelt. Jag kommer från Sandvik och där är hälsa och säkerhet i största fokus varje dag och det bär jag med mig in här på EMEK. När jag var här på anställningsintervju så gick jag runt i verkstaden och jag kände ingen lukt vilket var en viktig parameter för mig att veta innan jag tog jobbet. Vi växer och expanderar just nu och är inne i en viktig fas som företag och kunder som kommer på besök skall mötas av en ren arbetsmiljö och en välstädad verkstad, det är en förutsättning för att vi skall få nya jobb. Skall vi satsa så måste vi ha en kompetenta och duktiga medarbetare och då kan vi inte förlora en duktig medarbetare för att vi har en dålig arbetsmiljö. Vi behöver rekrytera och då kräver den nya generationen tekniker och operatörer att vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö, så vi tackar Chemirol för jobbet med vår skärvätska och vi vet att dyker det upp problem, så har man kompetens och produkter för en lösning. Nu är det upp till oss att bygga vidare vårt företag mot nya mål, avslutar Jonas Nilsson Berg på verkstadskoncernen Skoparp AB.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here